Aktuell nybyggnation i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager/produktionslokaler i Iggesund
Brinkab, som ingår i Veidekke Entreprenad AB, och Veidekkes nystartade byggverksamhet i Gävle har fått i uppdrag av Holmen Wood Products AB att bygga ett nytt hyvleri i Iggesunds Sågverk utanför Hudiksvall. Projektet är en generalentreprenad med ett ordervärde på cirka 90 MSEK och planeras vara klart i början av 2024.
Nybyggnad av särskilt äldreboende i Hudiksvall
Vårdboende/demensboende med totalt 96 lägenheter med gemensamhetsytor och storkök. Styrd totalentreprenad.
Nybyggnad terminalbyggnad i Hudiksvall
Avser nybyggnad av logistikcentral i Hudiksvall.
Nybyggnad av förskola i Hudiksvall
Ny förskola i östra Hudiksvall vid korsningen mellan Fiskebyvägen och Agövägen med 6 avdelningar.
Nybyggnad av bostäder i Forsa, etapp 1
Sju lägenheter/radhuslägenheter.
Ny flytande spa- och konferensanläggning i Hudiksvall
Planförslaget syftar till att vidareutveckla befintlig hotell- och restaurangverksamhet. Detta möjliggörs väster om befintlig byggnad inom fastigheten Varvet 8:4 och Köpmanberget 2:9 i form av en flytande spa- och konferensanläggning.
Exploatering av område i Finnickaviken
Exploatering för ca 25-30 tomter.
Ramavtal avseende hyra av LSS-boende i Östersunds kommun
Ramavtal avseende hyresavtal för bostad med särskild service för vuxna enligt lagen om LSS inom Östersunds kommun.
Nybyggnad av laddstolpar i Hudiksvall
Laddstolpar parkeringsplatser.
Nybyggnad av butik
Nybyggnad av livsmedelsbutik. Ica To Go är en obemannad Matbutik i modulform som byggs på Västra hamnen i Hudiksvall.
Nybyggnad av äventyrsgolfbana i Hudiksvall
Avser nybyggnad av minigolfbana på Västra hamnen i Hudiksvall.
Multisportarena i Borgarparken, Hudiksvall
Nybyggnad av ny sport- och rekreationsanläggning i Borgarparken, Hudiksvall. Multisportarenan kommer att bestå av två ytor. En yta med konstgräs där målburar kommer att vara placerade. På vintern kan ytan spolas till is. I anslutning till konstgräset kommer det att vara en yta med asfalt som kan användas för basket, kickbikes eller annan aktivitet. Multisportarenan kommer att ha belysning och komplettares med en liten scen för att få in fler funktioner.
Nybyggnad av kiosk i Hudiksvall
Avser nybyggnad av kiosk på Västra hamnen i Hudiksvall.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).