Aktuell nybyggnation i Ovanåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Alfta
Planer finns på nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar.
Exploatering inför nytt industriområde i Edsbyn
Ca 11 hektar mark. Södra Edsbyn 50:1, södra delområdet Södra Edsbyn 11:79,11:72 och Södra Edsbyn 25:1.
Nybyggnad av lager i Alfta
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av torg i Alfta och Edsbyn
Planerat ur investeringsbudget 2019-2023. Planerad projektering under 2019, 350 000kr. Båda tätorterna Alfta och Edsbyn präglas av ett utdraget centrum utmed Långgatorna. Frågan om samlingsplats/torg har aktualiserats då och då genom åren, men inget särskilt ställningstagande har tagits. I samband med att vi får nya medborgare har frågan aktualiserats på senare tid. Det finns en upplevd avsaknad av ett torg, ett naturligt ställe att samlas på i Alfta och Edsbyn.
Nybyggnad av förråd i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av redskapsbod.
Nybyggnad av parkeringsplats i Edsbyn
Ansökan om bygglov för parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Edsbyn
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av cistern i Edsbyn
Ansökan om bygglov för cistern.
Nybyggnad av gym i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av gym.
Nybyggnad av förråd i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Hyra av moduler till förskola i Edsbyn
Objektet avser förhyrning av förskolemodul på Sörgårdens förskola i Edsbyn. Det kommer att vara verksamhet i angränsande lokaler under entreprenadtiden.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.