Aktuell nybyggnation i Ovanåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Edsbyn
Ett 5,2 hektar stort grönområde väster om centrala Edsbyn.
Nybyggnad av förskola i Alfta
Planer finns på nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar.
Exploateringsområde inför bostäder i Edsbyn
Ett 5,2 hektar stort grönområde väster om centrala Edsbyn.
Exploatering inför nytt industriområde i Edsbyn
Ca 11 hektar mark. Södra Edsbyn 50:1, södra delområdet Södra Edsbyn 11:79,11:72 och Södra Edsbyn 25:1.
Ny byggnad för framtida avloppsreningsverk i Ryggesbo
Avser nybyggnation av byggnad för framtida avloppsreningsverk (placerad i anslutning till befintlig anläggning). Projektering och dimensionering av en ny komplett avloppsanläggning med suspenderad biomassa av SBR-typ för 60 PE (personekvivalenter) och maxflöde 18,0 m3/dygn.
Ny fjärrvärmecentral mm i Edsbyn
Planens syfte är att pröva markens lämplighet för fjärrvärmecentral i anslutning till befintlig industrimark i östra delen av tätorten Edsbyn.
Nybyggnad av gym i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av gym.
Nybyggnad av transformatorstation i Edsbyn
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Edsbyn
Ansökan om bygglov för transformatorstationer Norrby 5:5,2:3,9:44,9:25.
Hyra av moduler till förskola i Edsbyn
Objektet avser förhyrning av förskolemodul på Sörgårdens förskola i Edsbyn. Det kommer att vara verksamhet i angränsande lokaler under entreprenadtiden.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.