Aktuell nybyggnation i Ovanåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av batterienergilager i Edsbyn
Anläggningen kommer att bestå av en 40-fots battericontainer (ISO high cube-format enligt ISO 668) och två växelriktarstationer med inbyggda transformatorer (20-fots ISO high cube-format enligt ISO 668). Battericontainern är ansluten till två växelriktare, som i sin tur är anslutna på lågspänningssidan av två transformatorer som tar upp spänningen från 0,69 kV till 11 kV. Batterianläggningens transformatorer är ansluten till nätet via en nätstation som innehåller högspänningsställverk, nätägarens elmätare, en lokaltransformator för lågspänningslaster i anläggningen samt ett utrymme för installation av anläggningens styr- och övervakningsutrustning. Växelriktarstationen är utomhusbetjänad, och battericontainern samt nätstationen är inomhusbetjänade. Anläggningens placering blir precis norr om väg 301 och angränsar åt övriga väderstreck till mindre områden av ungskog där bakom i öster och väster ligger åkermark och ca 200 m åt norr den mindre sjön Acktjärn. Battericontainern och växelriktarstationerna kommer att vara placerade på betongfundament. Batterianläggningen kommer att uppta en yta om ca 530 m2 (samtliga anläggningsdelar inklusive utökat avstånd med fritt utrymme för installation och underhållsåtgärder). Batterianläggningen är huvudsakligen vitfärgad plåt. Nätstationen kan beställas i flera olika färger på plåtfasad och tak. Runt anläggningen kommer ett 2,3 m högt industristängsel med grind installeras.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).