Alla aktuella industriprojekt i Skåne län

Bjuv (2)
Bromölla (6)
Burlöv (8)
Båstad (7)
Eslöv (4)
Höganäs (11)
Hörby (1)
Höör (5)
Klippan (3)
Kävlinge (7)
Landskrona (10)
Lomma (5)
Lund (24)
Malmö (64)
Osby (6)
Perstorp (0)
Sjöbo (3)
Skurup (4)
Svalöv (4)
Svedala (10)
Tomelilla (5)
Trelleborg (12)
Vellinge (1)
Ystad (2)
Åstorp (2)
Ängelholm (25)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 318 st.

Nyb av hotell,forskn/utbildning,förebyggande hälsa m.m i Malmö
Planer finns för nybyggnad av hotell, anläggning för forskn/utbildning, förekommande hälsa m.m. i Malmö. ( Parkeringsgarage för ca 200 bilar)
Nybyggnad av forskningslokaler m.m
Planer finns för fortsatt utbyggnad Science Village med forsknings, laberatorium och kontorslokaler. Science Village ligger i nordöstra Lund och är en del av den nya stadsdelen Brunnshög. Totalt omfattar Sceince Village av 18 hektar och den kommer att kunna bebyggas med ca 250.000 kvm BTA lokaler avsedda för verksamheter, forskning och utbildning inom materialforskning och innovation. Här kommer att finnas universitets- och högskolefilialer, gästbostäder, forskningsinstitut, service, gym, restauranger och caféer. Byggnaderna kommer att kunna uppföras i upp till sju-åtta våningar med variationer i arkitekturen.
Nybyggnad av logistikbyggnad i Malmö
Projektet avser nybyggnad av logistikbyggnad om 10000 kvm, med en invändig takhöjd på 11,7 meter. I projektet ingår även ett entresolplan för kontor och personalutrymmen.
Nybyggnad av produktionslokaler i Ängelholm
Nybyggnad av produktionshall, eventytor, personalytor, kontor och showroom för nya bilmodeller.
Nybyggnad av laboratorie och kontor i Lund
Nybyggnad av nybyggnad av en laboratoriebyggnad och kontor med en sammanlagd yta på 12 300 kvadratmeter. Byggnaden består av suterrängvåning, tre våningsplan och en teknikvåning.
Nybyggnad av industrihus i Osby
Avser nybyggnad av industribyggnad i ett plan samt mindre del kontor i två plan. Total yta: 16500 m2.
Nybyggnad av logistikanläggning i Långeberga, Helsingborg
Avser nybyggnad av två logistikanläggningar vid Långeberga utmed E4/E6. Projektet omfattar två logistikanläggningar med en total yta motsvarande cirka 25 000 kvadratmeter BTA. Byggnaderna ska uppföras med miljöcertifieringen Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av batterifabrik i Malmö
Planer finns för byggnation av en stor batterifabrik i norra hamnen.
Nybyggnad av lager och kontor i Helsingborg
Avser nybyggnad av lagerbyggnad i ett plan samt mindre del kontor i två plan. ,
Ombyggnad av centrala reningsverket i Kristianstad
Avser intagningspumpstationer till centrala reningsverket i Kristianstad. Adress: Ringvägen 22
Nybyggnad av lager och kontor i Helsingborg
Avser nybyggnad av 1 huskropp gällande 6000 m2 lagerbyggnad i ett plan med 12 meters takhöjd samt 1 huskropp som omfattar 2000 n2 kontorsbyggnad i tre våningsplan.
Om och tillbyggnad till Business Center i Trelleborg
Avser visualisering av östra industriområdet för att möjliggöra fortsatt utveckling för området med befintliga och nya funktioner. Tre team har valts ut och delta i gestaltningsuppdraget. BSK Arkitekter AB tillsammans med A-Nord, Wingårdh Arkitektkontor Aktiebolag tillsammans med WSP samt C.F. Möller Sverige AB tillsammans med Tyrens. Business center Trelleborg är en del av det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025
Nybyggnad av industri, Osby
Planer finns för nybyggnad vägrestaurang, kontor, besöks- och verksamhetsmöjligheter på del av Osby 181:5, på östra sidan om väg 23 och rastplats Lars Dufwa i Osby kommun,
Nybyggnad av industri, verksamheter, kontor mm i Åhus
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett flexibelt verksamhetsområde med möjlighet för industri, verksamheter, kontor, tekniska anläggningar och begränsad djurverksamhet. I områdets nordvästra hörn möjliggörs även för förskola.
Markområde för industri och ev kontori i Malmö
Markområde finns för 11 hektar tomtmark för industriverksamhet. Eventuellt kommer kontor även att byggas.
Nybyggnad av industrihus i Simrishamn
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av torrbruksanläggning i Finja, Hässleholm
Projektet avser ny torrbruksanläggning.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Ängelholm
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamhetsområde för bland annat logistik och lagerhållning samt industri.
Nybyggnad av produktionslokal i Landskrona
Planer finns för nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Avser nybyggnad av lagerbyggnad - sesam selfstorage.
Nybyggnad av produktionsanläggning i Malmö
Avser nybyggnad av produktionsanläggning med en yta på 3000 m2.
Ombyggnad av reningsverk i Eslöv
Avser ombyggnad av Södra Sandby reningsverk.
Tillbyggnad av lager- och logistikerminal i Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad av 8500 m2 lager- och logistikterminal. Den nya anläggningen som planeras på Strandbadsvägen är anpassad för ett smidigt logistikflöde. Lasthus.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Kristianstad
Avser nybyggnad av kontor och lagerhall i Kristianstad. BTA ca 2900 kvm. Horna 3:12, Nya Täppetleden industriområde i Åhus, Kristianstad.
Nybyggnad av industrihus i Bromölla
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad på ca 3000 kvm varav 500 kvm avser ett showroom med stora glaspartier.
Markområde för industriverksamhet i Malmö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Igångsättning tidigast 2020. Markområde finns för 100000 m2 (10 hektar) tomtmark för industriverksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Lund
Nybyggnad av industribyggnad samt miljöhus.
Nybyggnad av industrihus i Simrishamn
Nybyggnad av industribyggnad, med ca 14 lokaler invändigt.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industrihotell. Kontorshus: 1454362
Nybyggnad av verksamheter i Veberöd
Planer finns för nytt verksamhetsområde i Veberöd.
Nybyggnad av lager- och logistikfastighet i Burlöv
Avser nybyggnad av lager- och logistikfastighet. Igångsättning avhängigt hyresgäster.
Nybyggnad av logistikanläggning i Malmö
Avser nybyggnad av logistikanläggning. Markområde: ca 17000 m2.
Nybyggnad av lager i Bjuv
Avser nybyggnad av logistikcenter.
Nytt verksamhetsområde för industriverksamhet, Väla, Helsingborg
Avser verksamhetsområde för industriverksamhet. Tomtyta: ca 10000-15000 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Utbyggnad av företagsby i Båstad
Planer finns för utbyggnad av företagsby med 8500 kvm lokaler.
Nybyggnad av industrihus i Staffanstorp
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Lund
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Burlöv
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Renovering av gasledningar vid Källby ARV i Lund
Projektet avser bl.a leverans och montering av nya gasledningar med tillhörande säkerhetsanordningar, avskiljningskärl mm mellan rötkammare och gasklocka på Källby avloppsreningsverk
Utbyggnad av industriområde i Hörby
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till ny industrimark.
Sanering av mark (OXA scaning) , Kristianstad.
Avser OXA skanning inom Näsby 35:47och Näsby 35:28 samt eventuell röjning av OXA inom Näsby 35:47 och Näsby 35:28. BTA ca 190 000 kvm. Objektet är beläget på Näsby fält. Adress: Stridsvagnsvägen, Kristinanstad.
Ombyggnad av industrihus i Malmö
Avser ombyggnad av industrilokal inrymmande lager, produktionslokal och kontor. I projektet ingår även att bygga av ett entresolplan. I projektet ingår även omfogning av fasad, åtgärder av glasfasad m.m
Nybyggnad av lager och kontor i Helsingborg
Avser nybyggnad av 1100 m2 lager samt 400 m2 kontor.
Nybyggnad av butikslokaler i Tjörröd, Höganäs
Avser nybyggnad av butikslokaler. Omfattar 4000 m2 markområde.
Nybyggnad av lakvattenreningsanläggning i Kristianstad
Avser ny anläggning för rening av lakvattnet från Härlövsdeponin samt en pumpstation ( projekt 1481496) .
Nybyggnad av industrihus i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad/padelhall.
Nybyggnad av bageri i Landskrona
Avser nybyggnad av bageri för Lindells Bageri i Landskrona med hyresavtal på 10 år- Fastigheten blir ca 1500 kvm och blir klimatneutral genom fossilfri uppvärmning och energianvändning. Elen kommer att produceras med hjälp av solceller.
Nybyggnad av industrihus i Eslöv
Nybyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av lagerbyggnad m.m. i Malmö
Projektet avser tillbyggnad av lagerbyggnad, yta: 800-1000 m2. Avser även rivning samt nybyggnad av stödmurar.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser nybyggnad av prefab industri/lager.
Nybyggnad av industrihus i Trelleborg
Avser nybyggnation industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Landskrona
Nybyggnad av produktionshall och lagerbyggnad.
Nybyggnad av bageri och företagshotell i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av bageri samt företagshotell.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Nybyggnad av industribyggnad som kommer avsättas för oljevattenrenare. Komplement yta utomhus + 55,6 kvm
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnader.
Ombyggnad av Wallenberglaboratoriet i Malmö
Avser anpassning av lokalerna på vån 6 och 7 till ett sk BSL-3 laboratorium samt ombyggnad till kontorsytor, pentry, pausrum och kommunikationsytor.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Nybyggnad av lagerbyggnad samt rivning av bef. lager.
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av lager m.m. i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser tillbyggnad av lager samt gjutning av platta( för fyra nya silos).
Ombyggnad av renvattenpumpstation 1 o 2 vid Vombverket, Lund
Projektet avser ombyggnad av markförlagda distributionsledningar med kringutrustning för dricksvatten vid Sydvattens vattenverk i Vomb. Befintligt ledningsnät i anslutning till vattenverket ska delvis bytas ut och kompletteras med ny anslutning till den nya Vombledning 3.
Ombyggnad avloppsreningsverk i Trelleborg
Projektet avser anläggningsåtgärder i form av nya bassäng- och byggnadsenheter resp ombyggnad av befintliga för att klara reningskraven samt vissa renoverings- och moderniseringsarbeten.
Ombyggnad av industrilokal i Hässleholm
Avser ombyggnad av befintlig industrilokal till kontor/lagerlokaler. Total BTA 1987 kvm varav tillkommande BTA 307 kvm (avser tillkommande kontorsutrymme på plan 2). Objektets läge: Industrigatan 28 i Hässleholm.
Ombyggnad av logistikterminal i Malmö
Avser specialanpassningar av en 11000 kvm logistikfastighet för NTEX.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av industri mm i Lund
Planförslaget innefattar; verksamhetsområdet med icke störande industri, gatustruktur i form av en slinga runt området, ny in- och utfart från Svenhögsvägen, ny gång- och cykelväg samt dagvattendamm på parkmark.
Ombyggnad och renovering av pumpstationer i Svedala
Objektet avser rivning och nybyggnad av pumpstationer. Befintliga spillvattenpumpstationer P5, P8, P15 och P17 ska rivas och ersättas av nya pumpstationer i direkt anslutning till de gamla.
Nybyggnad av verkstad i Klippan
Nybyggnad av verkstad och kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Åstorp
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av fläktrum på tak samt ventilationsarbeten i flerbostadshus i Malmö
Avser tillbyggnad av fläktrum på tak samt byte av ventilationssystem till FX-system. Projektet omfattar ventilationsarbeten i ca 200 lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Bromölla
Tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av panncentral i Trelleborg
Nybyggnad panncentral.
Nybyggnad av industrihus i Bromölla
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Markområde för verksamhetsområde i Tjörröd i Höganäs
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser markområde för verksamhetslokaler i Höganäs. Markyta: ca 5000 Igångsättning avhängigt intressent.
Ombyggnad Sydvattens tryckstegringsstation i Ängelholm
Avser ombyggnad av mätkammaren till en tryckstegringsstation med tillkommande funktion för tryckstegring för leverans av dricksvatten till Båstad kommun. Arbetet omfattar även ombyggnad av el- och styrfunktion av anläggningen.
Nybyggnad av lagererbyggnad i Höganäs
Avser nybyggnad av lagerhall med en yta på 800 m2.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lagerbyggnad i Helsingborg
Avser nybyggnad av lagerbyggnad med en yta på 547 m2.
Nytt industriområde i Finja
Igångsättning tidigast 2021.
Nybyggnad av våtmark och damm efter segeån
Avser anläggande av våtmarker och 2 st dammar ca 6 och 8,5 hektar samt vattenförbättrande åtgärder vid Segeå.
Tillbyggnad av lager i Örkelljunga, etapp 2
Avser tillbyggnad av logistikcentral.
Ny- och tillbyggnad av tvätthall med spolplatta i Kristianstad
Avser tillbyggnad av befintlig maskinhall med spolplatta och öppen spolhall. Samt en förbindelsegång mellan maskinhallen och spolhallen.
Betongrenovering vid avloppsreningsverk i Hässleholms kommun
Avser betongreparation av en eftersedimenteringsbassäng vid Vinslövs avloppsreningsverk.
Betongrenovering vid vattenverk i Eslövs kommun
Avser bygg- och anläggningsentreprenad för betongrenovering på utvalda linjer i Block 1 för år 2022, 2023 och 2024.
Modernisering av kvävereningen på Källby ARV i Lund
Igångsättning ej fastställd. Avser modernisering av kvävereningen på Källby ARV för att även i framtiden kunna uppfylla de utsläppta kraven som föreligger för kväve. Projektet omfattar bland annat processmässiga förändringar i befintliga bassänger, åtgärder för bättre processuppföljning och möjligheter till dosering av kolkälla.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Förhandsbesked för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Simrishamn
Nybyggnad av industribyggnad (kompressoranläggning).
Nybyggnad av lagerhall, Staffanstorp
Planer på nybyggnad av lagerhall för material.
Heimdal Instrument Cave, ESS Lund
This tender is for the Heimdal Cave, a reinforced concrete structure, designed to shield against neutron and gamma radiation at the ESS in Lund, Sweden.
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Åtgärder vid Ellinge ARV
Avser mordernisering och åtgärder gällande styrning av gashantering vid Ellinge ARV.
Nybyggnad av bilverkstad i Staffanstorp
Avser nybyggnad av en bilverkstad.
Nybyggnad av produktionslokal i Malmö
Avse nybyggnad produktionsbyggnad samt tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av lager och frysutrymmen vid restaurang i Malmö
Avser 25 m2 tillbyggnad av lager och frysutrymmen vid restaurang. Omfattar även fasadändring (nytt entréparti), flytt av skyltar samt nytt plank runt uteservering.
Åtgärder vid reningsverket i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Trelleborg
Avser en ny anläggning för dosering av fällningskemikalie (järnklorid) vid Trelleborg avloppsreningsverk.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.