Alla aktuella industriprojekt i Skåne län

Bjuv (10)
Bromölla (8)
Burlöv (12)
Båstad (7)
Eslöv (6)
Höganäs (4)
Hörby (0)
Höör (2)
Klippan (2)
Kävlinge (3)
Landskrona (16)
Lomma (9)
Lund (38)
Malmö (78)
Osby (5)
Perstorp (0)
Sjöbo (2)
Skurup (5)
Svalöv (10)
Svedala (8)
Tomelilla (3)
Vellinge (6)
Ystad (17)
Åstorp (3)
Ängelholm (25)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 359 st.

Flytt av fabrik i Arlöv till Örtofta
Projektet avser flytt av anläggningen (sockerbruket) från Arlöv till Örtofta mellan Lund och Eslöv. Det blir en kombination mellan nermontering och nybyggnation. Rivningen är redan klar.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Kristianstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av reningsverket för att klara framtida miljökrav.
Nybyggnad av pilotproduktionsanläggning i Lund
Avser nybyggnad av en pilotproduktionsanläggning för nanotekniprototyper, en anläggning från forskning till fullskalig till produktion samt elektronikrum, vibratorfritt um m.m.
Nybyggnad av industrihus i Osby
Avser nybyggnad av industribyggnad i ett plan samt mindre del kontor i två plan. Total yta: 16500 m2.
Nybyggnad av rikslager i Landskrona
Avser nybyggnation av rikslager för frukt och grönt på 37 000 kvm i Landskrona. Möjlig expansionsyta om ytterligare cirka 8 000 kvm.
Nybyggnad av logicenter i Staffanstorp
Omfattar nybyggnad av ett logicenter på ca 24000 kvm.
Nybyggnad av lager och logistik i Sunnanå, Burlöv kommun
Planer finns för nybyggnation av lager och logistik i Sunnanå.
Nybyggnad av lager och kontor i Helsingborg
Avser nybyggnad av lagerbyggnad i ett plan samt mindre del kontor i två plan. ,
Nybyggnad av vattenverk, Kristianstad
Tre mindre vattenverk ska ersättas med ett gemensamt vattenverk för områdena Everöd, Huaröd, Ö. Sönnarslöv, Gärds Köpinge samt på sikt även Vittskövle.
Nybyggnad av industrihus samt fiskodling i Bjuv
Avser laxodling samt nybyggnad av industribyggnad. Bta motsvarar ca 7000 kvm.
Installationsarbeten vid Klagshamns reningsverk, Malmö, etapp 2
Avser fortsatt modernisering av el och automation samt installation av nytt värmesystem i byggnader/ ställverk vid Klagshamns avloppsreningsverk.
Anpassning för utbyggnad av logistikanläggning i Landskrona
Avser en anpassning för utbyggnad av kyl och lager , ca 12000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser nybyggnad av industribyggnad. BTA ca 8-9000 kvm.
Nybyggnad av industri, verksamheter, kontor mm i Åhus
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett flexibelt verksamhetsområde med möjlighet för industri, verksamheter, kontor, tekniska anläggningar och begränsad djurverksamhet. I områdets nordvästra hörn möjliggörs även för förskola.
Markområde för industri och ev kontori i Malmö
Markområde finns för 11 hektar tomtmark för industriverksamhet. Eventuellt kommer kontor även att byggas.
Tillbyggnad av vattenverk i Ystad
Projektet avser tillbyggnad av vattenverk för en gemensam satsning mellan Ystad och Simrishamn vid Fröslövsvägen, en avtagsväg från vägen mellan Glemmingebro.
Nybyggnad av torrbruksanläggning i Finja, Hässleholm
Projektet avser ny torrbruksanläggning.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Avser nybyggnad av lagerbyggnad - sesam selfstorage.
Om- och tillbyggnad i sjukhusområdet, Lund
Avser om- och tillbyggnation av Laboratoriemedicin i F och E-blocket i sjukhusområdet, Lund.
Komplettering av befintlig pumpstation i Hammaslund
Avser nybyggnad av pumpstation i Hammarslund.
Markområde för industriverksamhet i Malmö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Igångsättning tidigast 2020. Markområde finns för 100000 m2 (10 hektar) tomtmark för industriverksamhet.
Tillbyggnad av lagerbyggnad samt markarbeten för logistikanläggning i Båstad
Projektet avser tillbyggnad av 9000 m2 lagerbyggnad för logistikanläggning samt ny infart, lastbilsuppställning och körväg.
Tillbyggnad av reningsverk i
Planer finns för tillbyggnad av Lundåkraverket där tanken är att läkemedelsrening kan byggas in vid reningsverket.
Markområde för verksamhetslokaler i Billesholm
Markområde finns för byggbar för verksamhetslokaler i området Sånnadamm. Areal 7 739 kvm.
Markområde för småindustri, hotell m.m. i Burlöv
Markområde finns för ca 6000 m2 tomtmark för småindustri, hotell eller kontor. Igångsättning avhängigt intressent.
Markområde för handel och lättindustri i Höör,
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser markområde för industri och volymhandel. Omfattar ett område på 20000 m2. Detaljplaneärende. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av lager- och logistikfastighet i Burlöv
Avser nybyggnad av lager- och logistikfastighet. Igångsättning avhängigt hyresgäster.
Nybyggnad av vattenreningsverk i Bjuv
Avser uppförande av vattenreningsverk.
Nybyggnad av företagshotell i Bjuv
Markreservation är tecknat med byggherre. Areal 5 323 kvm.
Utbyggnad av företagsby i Båstad
Planer finns för utbyggnad av företagsby med 8500 kvm lokaler.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad. Kontorshus: 1454362
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Nybyggnad industribyggnad samt installation av skylt.
Renovering av gasledningar vid Källby ARV i Lund
Projektet avser bl.a leverans och montering av nya gasledningar med tillhörande säkerhetsanordningar, avskiljningskärl mm mellan rötkammare och gasklocka på Källby avloppsreningsverk
Nybyggnad av bageri i Landskrona
Nybyggnad av bageri för Pågen i Landskrona.
Sanering av mark (OXA scaning) , Kristianstad.
Avser sanering av eventuell OXA för Södra Näsby Bruttoarea ca 190 000 m2
Nybyggnad av industrihus i Landskrona
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Malmö
Avser ombyggnad av industrilokal inrymmande lager, produktionslokal och kontor. I projektet ingår även att bygga av ett entresolplan. I projektet ingår även omfogning av fasad, åtgärder av glasfasad m.m
Nybyggnad av industrihus i Eslöv
Nybyggnad av 12 stycken fristående industrilokaler, 2808 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Eslöv
Nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av verksamhetslokaler. Byggherren har en markreservation på 2000 kvm på område Horna 3:12, Nya Täppetleden industriområde i Åhus, Kristianstad.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av verksamhetslokaler. Byggherren har en markreservation på 2000 kvm på området Horna 3:12, Nya Täppetleden industriområde i Åhus, Kristianstad.
Nybyggnad av lager i Burlöv
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industri, kontor och föreningsverksamhet i Lund
Avser nybyggnad av industri samt och kontors- och föreninglokaler. Tomtmark kan delas upp.
Nytt verksamhetsområde i Genarp, Lunds kommun
Avser nytt verksamhetsområde i Genarp, Lunds kommun.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser nybyggnad av prefab industri/lager.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av bageri och företagshotell i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av bageri samt företagshotell.
Nybyggnad av lager i Lomma
Planer finns för nybyggnad av lagerbyggnad, kontor och butik.
Nybyggnad av industri i Ättekulla, Helsingborg
Yta 15 100 m². En industrifastighet med verksamhetstyp J och 12 m byggnadshöjd i detaljplan. Fastigheten har befintligt godsspår i ett företagsområde med tydlig logistikprägel.
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industrihall.
Nybyggnad av industrihus i Lund
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Nybyggnad av industribyggnad samt installation av skylt.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Bjuv
gångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad- eller ombyggnad av datorhall i Lund
Avser Lunds universitets nya datorhall. Nybyggnad av eller alternativ hyresgästanpassningar av hyresobjektet.
Utbyte av värmecentraler, Kristianstad
Avser utbyte av två stycken värmecentraler med värmepumpar för grundvatten och elpanna för värmespets och varmvattenberedning på Kv. Håslöv samt nyinstallation av fjärrvärmeväxlare för värmespets och varmvatten på Kv. Diktaren.
Ombyggnad och renovering av pumpstationer i Svedala
Objektet avser rivning och nybyggnad av pumpstationer. Befintliga spillvattenpumpstationer P5, P8, P15 och P17 ska rivas och ersättas av nya pumpstationer i direkt anslutning till de gamla.
Ombyggnation av pumpstation i Eslöv
Planer finn planer för ombyggnation av stationen till ett reningsverk.
Tillbyggnad av lager m.m. i Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad av lager samt gjutning av platta( för fyra nya silos).
Nybyggnad av industrihus i Klippan
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av motorcentrum i Lund
Avser nybyggnad av motorcentrum samt rivning av befintlig byggnad ca 400kvm.
Nybyggnad av industrihus i Bjuv
Ansökan om bygglov för ny industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Höör
Avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande 700 m2 lager samt 300 m2 kontor.
Nybyggnad av lager i Lund
Avser nybyggnad av lagerbyggnad, mekaniskverkstad på ca 900 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Nybyggnad av industriverksamhet samt mur och plank.
Uppförande av byggnad till förtjockare vid avloppsreningsverk i Malmö
Projektet avser att uppföra en byggnad för förtjockare vid befintligt avloppsreningsverk.
Nybyggnad av industrihus i Staffanstorp
Planer för anläggning som avser en tvätthall samt en fotostudio för bilar.
Tillbyggnad av lager och kontor i Kristianstad
Igångsättning är ej fastställd.
Markområde för verksamhetsområde i Tjörröd i Höganäs
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser markområde för verksamhetslokaler i Höganäs. Markyta: ca 4000 Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av industrihus i Malmö
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av återvinningscentral i Malmö
Planer finns för nybyggnad av återvinningscentral i Elisedal.
Ombyggnad av pumpstation i Vellinge
Omfattar i huvudsak renovering/modernisering av pumpstationen K4
Nybyggnation av en förrådslokal, Eslöv
Nybyggnation av en förrådslokal för Kraftringens verksamheten inom Örtoftaverket. Byggnaden inrymmer enbart förrådslokal, som ett komplement till befintliga lokaler.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av verksamhetslokaler på Möllevången i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler vid Trikåfabriken på Möllevången i Malmö. Kan röra sig om hantverkslokaler kontor m.m. Fasadändring (nya dörrar och fönster, pergola, räcke, grind), loftgång och takterrass, skärm (bullerskärm). Objektets är beläget vid Bergsgatan/Friisgatan i Malmö.
Ny- och tillbyggnad av industrihus i Simrishamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad med ny industrihall. Nybyggnad av transformatorstation, inhägnad av fastighet samt rivning av förråd.
Markområde för industribyggnad i Lomma
Avser markområde för industribyggnad. Markområde: 2246 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Ombyggnad Sydvattens tryckstegringsstation i Ängelholm
Avser ombyggnad av mätkammaren till en tryckstegringsstation med tillkommande funktion för tryckstegring för leverans av dricksvatten till Båstad kommun. Arbetet omfattar även ombyggnad av el- och styrfunktion av anläggningen.
Renovering av vattenverk i Örkelljunga
Projektet avser renovering av vattenverk.
Ramavtal Industristädtjänster vid Kraftringens anläggningar, Lund
Ramavtal avser industristäd respektive industrisanering vid Kraftringens anläggningar. Avtalstid:2021-06-01 - 2023-05-31 Möjlighet till förläning 1+1
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Rivning av industrihus i Eslöv
Rivning industribyggnad.
Nybyggnad av industrihotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av industri och viss detaljhandel, Ängamöllan.
Va-utbyggnad i Svedala
Projektet avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Bara Kyrkby. Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp (LPS-system) till ca 16 fastigheter samt förberedelser för ytterligare 3 fastigheter. En LPS-station per fastighet ska sättas tillsammans med anslutning för vatten. Objektet är beläget i Bara Kyrkby, nordöst om Bara tätort.
Underhåll av pumpstationer längs Västkustbanan
Drift och underhåll av 56 dagvattenpumpstationer vid Västkustbanan. Beställaren har som option en ensidig möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga avtalstiden med 1+1 år.
Nybyggnad av lager i Ystad
Avser nybyggnad av lager.
Ny- tillbyggnad av livsmedelsindustri, Landskrona
Avser tillbyggnad av livsmedelsindustri i Landskrona
Tillbyggnad av kläckeri i Svalöv
Avser tillbyggnad av produktionslokal för kläckning av kycklingar. Yta: 250 m2.
Byte av tak m.m. på industrihus i Malmö
Avser byte av ca 600-700 m2 tak på del av industribyggnad samt installation av ny oljeavskiljare.
Nybyggnad av verkstad i Bjuv
Ansökan om bygglov för verkstad.
Heimdal Instrument Cave, ESS Lund
This tender is for the Heimdal Cave, a reinforced concrete structure, designed to shield against neutron and gamma radiation at the ESS in Lund, Sweden.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Malmö
Rivning av lager- och industribyggnad.
Åtgärder vid Ellinge ARV
Avser mordernisering och åtgärder gällande styrning av gashantering vid Ellinge ARV.
Nybyggnad av lager och evt padelhall i Lund
Avser nybyggnad av lager samt nybyggnad av padelhall med 6 banor.
Installation av energianläggning i Löddeköpinge
Projektet avser installation av Bergvärme vid Tolvåkersområdet. Grundvattenvärme.
Nybyggnad av lager, Mellby
Planer finns för nybyggnad av lagerhall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.