Alla aktuella industriprojekt i Skåne län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 106 st.

Nybyggnad av växthus, fiskodling och spillvärme-ledning i Höganäs
Nybyggnad av växthus (tomat- och fiskodling). Växthuset beräknas uppta drygt 8 hektar och fiskodlingen ca 2 hektar. Samt nybyggnation av tillhörande ledningar för Spillvärme från Höganäs AB metallpulverfabrik som ligger i närområdet samt de Höganäs energi och kommunens reningsverk. Byggstart= Markstart
Nybyggnad av tillverknings- och logistikanläggning i Helsingborg
Avser nybyggnad av en tillverknings- och logistikanläggning för miljöteknikföretaget Nederman. Anläggningen blir ca 25 000 kvm.
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad, Burlöv
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad med 2 plan med markplan och entresolplan.
Nybyggnad av logistikbyggnad i Malmö
Projektet avser nybyggnad av logistikbyggnad om 10000 kvm, med en invändig takhöjd på 11,7 meter. I projektet ingår även ett entresolplan för kontor och personalutrymmen.
Nybyggnad av produktionsanläggning i Örkelljunga
Projektet avser nybyggnad av 6000 m2 produktionsanläggning för sandwichpaneler med mineralullkärna.
Nybyggnad av produktionslokaler i Lund
Byggnaden ska ligga på Hasslanda verksamhetsområde och kommer att innehålla kontor, lager, produktion och teknikutrymme. Den totala ytan uppgår till 6 400 kvadratmeter, som kommer att fördelas i både ett och två plan. Byggnaden kommer att uppföras enligt miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av lager- och logistikerminal i Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad av 9500 m2 lager- och logistikterminal, med 12 meters takhöjd. Den nya anläggningen som planeras på Strandbadsvägen är anpassad för ett smidigt logistikflöde. Lasthus. Certifieras enl Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av lager- och logistikslokaler i Malmö
Planer finns för nybyggnad av lager- och logistiklokaler och ev handel i området Fosie/Jägersro och tomten är belägen mellan inre och yttre Ringvägen.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Staffanstorp
Nybyggnad av industribyggnad.
Nya magasinet, Ystad
Entreprenaden omfattar nybyggnad av kontor, verkstad och lager. Byggnaden kommer förvaltas av Ystad Industrifastigheter och inhysa verksamhet från Ystads museer.
Nybyggnad av industrihus i Åstorp
Rivning av industribyggnad samt nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av produktions- och lagerlokaler i Väla, Helsingborg
Avser ny anläggning på 3600 kvm, med kontor, produktions- och lagerlokaler.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Ängelholm
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamhetsområde för bland annat logistik och lagerhållning samt industri.
Nybyggnad av produktionsanläggning i Malmö
Avser nybyggnad av produktionsanläggning med en total yta på 3000 m2. Yta: 2200 m2 produktionslokaler samt 800 m2 kontor.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av verksamheter i Veberöd
Planer finns för nytt verksamhetsområde i Veberöd
Markområde för handel och lättindustri i Höör,
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser markområde för industri och volymhandel. Omfattar ett område på 20000 m2. Detaljplaneärende. Igångsättning avhängigt intressent.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Riva två stycken byggnader och uppföra ett industrihotell på fastigheten Tågarp 16:15.
Nybyggnad av industrifastigheter i Trelleborg
Planer finns för nybyggnation av industrifastigheter på Trucken 2 i Västra industriområdet, Trelleborg
Nybyggnad av lager/industri i Helsingborg
Avser nybyggnad av lager/industribyggnad med kontorsdel i entresolplan. Yta: 2600 m2.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industrilokal/förråd.
Nybyggnad av industrihus i Landskrona
Avser nybyggnad av monteringsfabrik.
Nybyggnad av industrihus i Lund
Nybyggnad av industribyggnad
Nybyggnad av lager- och kontor i Kävlinge
Nybyggnation av lager och kontorslokal.
Utbyggnad av industriområde i Hörby
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till ny industrimark.
Nybyggnad av industrihus i Åstorp
Nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av industri, kontor och föreningsverksamhet i Lund
Avser nybyggnad av industri samt och kontors- och föreninglokaler. Tomtmark kan delas upp .
Nybyggnad av lager och kontor i Malmö
Avser nybyggnad av lager och kontor i två våningsplan. Total yta: 1800 m2.
Nybyggnad av industrihus i Ystad
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industri i Ättekulla, Helsingborg
Yta 15 100 m². En industrifastighet med verksamhetstyp J och 12 m byggnadshöjd i detaljplan. Fastigheten har befintligt godsspår i ett företagsområde med tydlig logistikprägel.
Tillbyggnad av lagerlokaler i Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad 2000 m2 lagerlokaler.
Nybyggnad av industrihus i Klippan
Planer finns för nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av industrihus i Skurup
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Bjuv
Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Nybyggnad av industriverksamhet.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Åstorp
mfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Rivning- och byggnad av oljecistern vid Gunnesboverket i Lund
Avser en komplett uppsättning av ny cistern (2000 m3) för HVO med kringsystem. Befintlig oljecistern rivs till viss del och används som invallning till den nya HVO cisternen.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser tillbyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Skurup
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av däckverkstad i Osby
Avser nybyggnad av ca 900 m2 däckverkstad.
Nybyggnad av industrihus i Bjuv
Avser en helt ny byggnad, Ansökan om marklov Bjuv 23:1.
Nybyggnad av produktionslokal i Ängelholm
Nybyggnad av verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Staffanstorp
Nybyggnad av lager och kontorshus.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industri mm i Lund
Planförslaget innefattar; verksamhetsområdet med icke störande industri, gatustruktur i form av en slinga runt området, ny in- och utfart från Svenhögsvägen, ny gång- och cykelväg samt dagvattendamm på parkmark.
Nybyggnad av lasthus m.m. i Tomelilla
Avser nybyggnad av lossningsbyggnad för fastbränsle, infartsväg och etablering för byggarbetsplats.
Tillbyggnad av kontor i Båstad
Projektet avser tillbyggnad av kontorsdel i 2 plan + tekniktutrymmen i plan 3.
Tillbyggnad av verkstad i Helsingborg
Projektet avser att bygga till 650 m2 verkstadslokaler.
Tillbyggnad av lager i Helsingborg
Avser tillbyggnad av 750 m2 lagerlokaler. Arbetena indelas i etapper.
Tillbyggnad av lager och kontor i, Kristianstad
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad - lagerhall.
Rivning delar av industrihus, Sockerstan etapp 1, Staffanstorp
Avser rivning av delar av gamla Fabriken samt sanering av mark inför ny bebyggelse i området Sockerstan, del av Brågarp 6:1, Staffanstorp. Området är ca 35 000 kvm
Nybyggnation av centrallager, Landskrona
Omfattar nybyggnation av lagerhall.
Installation av solcellsanläggning i Landskrona
Installation av solcellsanläggning på logistikfastighet.
Tillbyggnad av industrihus i Simrishamn
Avser tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Bromölla
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad samt uppsättning av skylt och plank.
Ombyggnad av industrihus i Malmö
Ombyggnad av industri med en yta på ca 600 m2.
Tillbyggnad av industrihus i Malmö
Planer finns för att bygga till befintlig industribyggnad med 250 m2.
Tillbyggnad av industrihus i Skurup
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Staffanstorp
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av trävaruindustri i Kristianstad
Avser nybyggnad av snickeri, uppsättning av skyltar samt ny infart.
Tillbyggnad av lasthus vid vårboende i Helsingborg
Projektet avser att bygga till ca 30 m2 lastkaj vid ett befintligt vårdboende. I projektet ingår även ombyggnad av ca 100 m2 markyta.
Utvändigt underhåll av industrihus i Landskrona
Bulten 2, gasverksgatan 35, ansökan om bygglov för solcellsanläggning.
Nybyggnad av lager i Simrishamn
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av produktionslokal i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av annan verksamhetsbyggnad samt rivning
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Simrishamn
Rivningslov rivning industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Fasadändring av industri/lager.
Ombyggnad av industrihus i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Nybyggnad av entresolplan.
Tillbyggnad av fastighet i Osby
Ansökan om bygglov, tillbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Simrishamn
Avser tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av produktionslokal i Ängelholm
Tillbyggnad av verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av industrihotell i Osby
Avser fortsatt nybyggnad av industrihotell.
Nybyggnad av industrihotell i Osby
Avser fortsatt nybyggnad av industrihotell.
Nybyggnad av industrihotell i Osby
Avser nybyggnad av industrihotell men en yta på 350 m2.
Nybyggnad av industrihotell i Osby
Avser fortsatt nybyggnad av industrihotell med en yta på 350 m2.
Nybyggnad av industrihotell i Osby
Avser fortsatt nybyggnad av industrihotell med en yta på 350 m2.
Tillbyggnad av industrihus i Bromölla
Avser tillbyggnad av industribyggnad med kylanläggning.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Avser tillbyggnad av 200 nm2 kallager.
Tillbyggnad av industrihus i Svalöv
Projektet avser tillbyggnad av 180 m2 industrilokaler. (Befintlig byggnad omfattar 250 m2).
Nybyggnad av växthus i Lund
Avser projektering och byggnation av: • 1st Varmväxthus. • 1st Kallväxthus. • 2 st Drivbänkar • samt markarbeten, anslutning av försörjning av el, VA etc.
Ombyggnad av industrihus i Staffanstorp
Avser en ombyggnad och ändrad användning av industrihus.
Utvändigt underhåll av fastighet i Hässleholm
Avser takomläggning och målning på fastighet Terminalen 1 i Hässleholm. Objektet är beläget på industrigatan längst ut på Läreda industriområde nära riksväg 23 och 21.
Nybyggnad av lager i Båstad
Avser nybyggnad av lager.
Rivning av industrihus i Helsingborg
Rivningslov för rivning av industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Landskrona
Pedalen 7 och 21, kamgatan 31, ansökan om bygglov för tillbyggnad av lager samt installation av solcellsanläggning på tak.
Tillbyggnad av trävaruindustri i Staffanstorp
Avser en utbyggnad av snickeriverkstad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ängelholm
Avser fasadändring av industriverksamhet.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lund
Utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Klippan
Fasadändring industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kristianstad
Utvändig ändring industribyggnad.
Nybyggnad av stall i Ängelholm
Avser tillbyggnad av ridhus (nytt stall).
Rivning av industrihus i Lund
Rivning av industrilokaler.
Nybyggnad av lager i Ystad
Nybyggnad lager samt komplementbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).