Alla aktuella industriprojekt i Skåne län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistiklokaler i Långeberga, Helsingborg
Avser nybyggnad av logistiklokaler med tillhörande kontor om 56000 m2 som uppföras enligt BREEAM Excellent. Avser 2 huskroppar som omfattar 40000 m2 resp. 16000 m2. Totalt i båda etapperna planeras 75000 m2 logistiklokaler.
Nybyggnad av tillverknings- och logistikanläggning i Helsingborg
Avser nybyggnad av en tillverknings- och logistikanläggning för miljöteknikföretaget Nederman. I projektet ingår även utvändig renovering av befintlig lagerbyggnad samt nybyggnad av två skyddsrum. Anläggningen blir ca 25 000 kvm.
Nybyggnad av forskningslokaler m.m
Planer finns för fortsatt utbyggnad Science Village med forsknings, laberatorium och kontorslokaler. Science Village ligger i nordöstra Lund och är en del av den nya stadsdelen Brunnshög. Totalt omfattar Sceince Village av 18 hektar och den kommer att kunna bebyggas med ca 250.000 kvm BTA lokaler avsedda för verksamheter, forskning och utbildning inom materialforskning och innovation. Här kommer att finnas universitets- och högskolefilialer, gästbostäder, forskningsinstitut, service, gym, restauranger och caféer. Byggnaderna kommer att kunna uppföras i upp till sju-åtta våningar med variationer i arkitekturen.
Nybyggnad av logistikbyggnader i Malmö
Nybyggnad av två logistikbyggnader för 3 hyresgäster. Objektets adress: Strömgatan 3-5/Lundavägen 146
Nybyggnad av logistikcenter i Ängelholm
Avser nybyggnad av logistikcenter.
Nybyggnad av produktionslokaler i Lund
Byggnaden ska ligga på Hasslanda verksamhetsområde och kommer att innehålla kontor, lager, produktion och teknikutrymme. Den totala ytan uppgår till 6 400 kvadratmeter, som kommer att fördelas i både ett och två plan. Byggnaden kommer att uppföras enligt miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av logicenter i Staffanstorp
Omfattar nybyggnad av ett logicenter på ca 24000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Klippan
Avser nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av fryslager i Hyllinge, Åstorps kommun
Nybyggnad av fryslager. Byggnaden ska innehålla frysrum med tillhörande inlastning, personal- och teknikrum samt slussar mot befintlig byggnad där det befintliga kontoret ska byggas om. Den totala ytan uppgår till 6 400 kvadratmeter nybyggnad och cirka 250 kvadratmeter ombyggnad. Byggnaden kommer att uppföras enligt Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av industrihus i Åstorp
Nybyggnad av industri/lager.
Nya magasinet, Ystad
Entreprenaden omfattar nybyggnad av kontor, verkstad och lager. Byggnaden kommer förvaltas av Ystad Industrifastigheter och inhysa verksamhet från Ystads museer.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av produktions- och lagerlokaler i Väla, Helsingborg
Avser ny anläggning på 3600 kvm, med kontor, produktions- och lagerlokaler.
Nybyggnad av lager i Åstorp
Nybyggnad av lagerbyggnad med kontor.
Nybyggnad av verkstad, lager och kontor på Väla i Helsingborg
Avser nybyggnad av lager/verkstad, tvätthall och kontor. Byggnaden kommer att certifieras enligt miljöbyggnad silver och förses med solceller.
Nybyggnad av verksamheter i Veberöd
Planer finns för nytt verksamhetsområde i Veberöd
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Riva två stycken byggnader och uppföra ett industrihotell på fastigheten Tågarp 16:15.
Nybyggnad av lager i Ödåkra, Helsingborg
Nybyggnad av lager/kallförrådsbyggnader med totalt 44 förråd med tillhörande parkeringsplatser. Projektet läge: intill väla centrum.
Nybyggnad av industrihus i Lund
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industribyggnad i Malmö
Nybyggnad av tankfarm med distributionsledningar.
Nybyggnad av industrihus i Kävlinge
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av looistikanläggning i Malmö
Nybyggnad av logistikanläggning miljöstation och installation av solenergianläggning (solceller på tak) samt anordnande av parkering.
Till- och ombyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser till- och ombyggnad av industri/lager. Yta: 1015 m2 tillbyggnad. I projektet ingår mindre ombyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Avser rivningslov för del av byggnad samt bygglov för tillbyggnad av industribyggnad och fasadändring gällande ny fasadkulör.
Nybyggnad av vineri m.m. i Båstad
Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande vineri, lager, restaurang samt gårdsbutik. I projektet ingår rivning av befintlig ekonomibyggnad och ingår under projektnummer 2270894.
Nybyggnad av industriradhus i Ödåkra, Helsingborg
Avser nybyggnad av 44 industrilokaler i bostadsrättsform fördelat på 2 huskroppar.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av industri och kontor i Dalby, Lunds kommun
Avser nybyggnad av industri och kontorslokaler
Nybyggnad av återvinningscentral i Ystad
Avser uppförandet av en ny återvinningscentral i Ystad kommun, på Hedeskoga 3:10.
Nybyggnad av industrihus i Trelleborg
Avser nybyggnad bygglov för uppförande av båtvarv samt industrifastighet med företagslokaler.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Klippan
Avser nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager och kontor i Malmö
Avser nybyggnad av lager och kontor i två våningsplan. Total yta: 1800 m2.
Nybyggnad av produktionslokal i Svedala
Nybyggnad av verksamhetslokal.
Ombyggnad av växthus vid Lunds Universitet
Avser ombyggnation av växthus Botaniska trädgården vid Lunds Universitet. Projektet består av två delar: E1- Ombyggnation av Palmhuset och entrébyggnad med ny entrébyggnad, nytt planteringsrum, nytt och högre palmhus och nya installationer. E2- Växthus och orangerier och omfattar renovering av växthus och orangerier med nytt klimatskal och stomme till växthusen, nya fönster orangerier, åtgärda fuktskador, nya installationer.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Höganäs
Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industri mm i Lund
Planförslaget innefattar; verksamhetsområdet med icke störande industri, gatustruktur i form av en slinga runt området, ny in- och utfart från Svenhögsvägen, ny gång- och cykelväg samt dagvattendamm på parkmark.
Nybyggnad av verkstad i Trelleborg
Avser nybyggnad av lager och verkstadsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Planer finns för tillbyggnad och utökning av verksamheter.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser nybyggnad av industriverksamhet.
Tillbyggnad av kontor i Båstad
Projektet avser tillbyggnad av kontorsdel i 2 plan + tekniktutrymmen i plan 3.
Tillbyggnad av industrihus i Simrishamn
Avser tillbyggnad industribyggnad med kontor. Total yta på 600 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Bromölla
Nybyggnad av industribyggnad/kallförråd.
Nybyggnation av plansilo, Skurup
Avser nybyggnad av ungdjursstall
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Ystad
Nybyggnad av industri.
Markområde för industribyggnad i Lomma
Avser markområde för industribyggnad. Markområde: 2246 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Tillbyggnad av industrihus.
Tillbyggnad av verkstad vid Allöverket i Kristianstad
Avser tillbyggnad av befintlig verkstad vid Allöverket i Kristianstad.
Ombyggnad av industrihus i Klippan
Bygglov för fasadändring av industribyggnad, brandskydd och ventilation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Lund
Avser nybyggnad av återvinningsstation i området Hasslanda, Lunds kommun
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad
Nybyggnad av lager i Bjuv
Ansökan om bygglov för ny lagerhall.
Tillbyggnad av industrihus i Hörby
Tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av produktionslokal i Svedala
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information, Avser nybyggnad av industri/lager.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Hörby
Avser ombyggnad av industrihus och omfattar bland annat kök, våtutrymmen samt diverse installationer.
Tillbyggnad av produktionslokal, i Ängelholm
Tillbyggnad av verksamhetsbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Malmö
Delning av lokaler och ändrad användning.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt rivningslov.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av industri/lager.
Ombyggnad av ekonomibyggnad för spannmålslagring på Ven
Avser ombyggnad av befintlig spannmålsbyggnad och utvändiga betongplattor samt 2 st nya isolerade vikportar. Entreprenaden innehåller option för skärmtak och betongblockväggar på utvändiga betongplattor. Objektet avser Kungsgården Uranienborg som ligger på ön Ven mitt i Öresund.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Ansökan om bygglov för fasadändring av industri/lager samt ändrad planlösning och ändring i brandskydd.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser en tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av lager i Eslöv
Avser rivning av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Burlöv
Nybyggnad av ett lagertält.
Rivning av butiksbyggnad, i Kristianstad
Avser rivning av huvudbyggnad inklusive lastbryggor, garage etc, fristående förråd.
Ombyggnad av sophus i Staffanstorp
Ombyggnad av sophus.
Ombyggnad av industrihus i Burlöv
Avser ändrad användning av annan byggnad.
Ombyggnad av industrihus i Lund
Projektet avser en ändrad användning industrilokaler.
Invändigt underhåll av industriverksamhet i Bjuv
Planer för invändigt underhåll av matsal för 30-40 personer.
Ombyggnad av industrihus i Åstorp
Ändrad användning av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Kristianstad
Rivning av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lund
Utvändig ändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Fasadändring av industri/lager.
Utvändigt underhåll av industrihus i Klippan
Avser fasadändring av industribyggnad samt montering av skylt.
Nybyggnad av industri, Hörby
Nybyggnad av uppställning av container
Ändring av ventilation i industrihus i Helsingborg
Anmälan av ändring av ventilation i industri/lager.
Utvändigt underhåll av industrihus i Höganäs
Utvändig ändring av industri. Fönster och fasad.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Ombyggnad av ventilation i industrihus.
Utvändigt underhåll av lager i Malmö
Fasadändring (byte av fasadkulör). Byte av skyltar.
Utvändigt underhåll av lager i Malmö
Fasadändring (byte av fasadkulör).
Utvändigt underhåll av industrihus i Ängelholm
Utvändig ändring av industriverksamhet. Byte av fönster.
Åtgärder av serverhall i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser serverhall -livscykelhantering.
Ombyggnad av industrihus i Malmö
Ändring av ventilation.
Rivning av lager i Eslöv
Rivning av lagerbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).