Alla aktuella industriprojekt i Skåne län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 124 st.

Nybyggnad av tillverknings- och logistikanläggning i Helsingborg
Avser nybyggnad av en tillverknings- och logistikanläggning för miljöteknikföretaget Nederman. Anläggningen blir ca 25 000 kvm.
Nybyggnad av återvinningsstation i Helsingborg
Planer finns på anläggning som ska rena avloppsslam från reningsverk till fosfor genom en ny metod. Totalkostnad ca 300 mkr.
Nybyggnad av forskningslokaler m.m
Planer finns för fortsatt utbyggnad Science Village med forsknings, laberatorium och kontorslokaler. Science Village ligger i nordöstra Lund och är en del av den nya stadsdelen Brunnshög. Totalt omfattar Sceince Village av 18 hektar och den kommer att kunna bebyggas med ca 250.000 kvm BTA lokaler avsedda för verksamheter, forskning och utbildning inom materialforskning och innovation. Här kommer att finnas universitets- och högskolefilialer, gästbostäder, forskningsinstitut, service, gym, restauranger och caféer. Byggnaderna kommer att kunna uppföras i upp till sju-åtta våningar med variationer i arkitekturen.
Nybyggnad av logistikanläggning i Malmö
Planer finns för nybyggnad av logistikanläggning vid Tullstorp. Tomtyta: ca 70000 m2.
Nybyggnad av logistikbyggnad i Malmö
Projektet avser nybyggnad av logistikbyggnad om 10000 kvm, med en invändig takhöjd på 11,7 meter. I projektet ingår även ett entresolplan för kontor och personalutrymmen.
Nybyggnad av produktionsanläggning i Örkelljunga
Projektet avser nybyggnad av 6000 m2 produktionsanläggning för sandwichpaneler med mineralullkärna.
Nybyggnad av produktionslokaler i Lund
Byggnaden ska ligga på Hasslanda verksamhetsområde och kommer att innehålla kontor, lager, produktion och teknikutrymme. Den totala ytan uppgår till 6 400 kvadratmeter, som kommer att fördelas i både ett och två plan. Byggnaden kommer att uppföras enligt miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av logicenter i Staffanstorp
Omfattar nybyggnad av ett logicenter på ca 24000 kvm
Nybyggnad av verksamheter och förskola i Åhus, Kristianstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett flexibelt verksamhetsområde med möjlighet för industri, verksamheter, kontor, tekniska anläggningar och specificerad djurhållning. I områdets nordvästra hörn möjliggörs även för förskola p.g.a. dess strategiska läge omgivet av bostäder och natur.
Markområde för verksamhetsområde i Tjörröd sydost i Höganäs
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser markområde för verksamhetslokaler i Höganäs. Markyta: ca 70000 m2. Projektet kommer att etappindelas. Objektets läge: söder om Järvsgatan o Måarpsvägen. Igångsättning avhängigt intressent.
Om och tillbyggnad till Business Center i Trelleborg
Avser visualisering av östra industriområdet för att möjliggöra fortsatt utveckling för området med befintliga och nya funktioner. Tre team har valts ut och delta i gestaltningsuppdraget. BSK Arkitekter AB tillsammans med A-Nord, Wingårdh Arkitektkontor Aktiebolag tillsammans med WSP samt C.F. Möller Sverige AB tillsammans med Tyrens. Business center Trelleborg är en del av det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad kring år 2025.
Utveckling av verksamhetsområde i Landskrona
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bygga ut och utveckla verksamhetsområdet öster om Landskrona station i direkt anslutning till väg E6. Detaljplanen ska möjliggöra för industri och större verksamheter som inte ryms inom befintliga verksamhetsområden i staden.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av lager i Åstorp
Nybyggnad av lagerbyggnad med kontor.
Nybyggnad av produktionsanläggning i Malmö
Avser nybyggnad av produktionsanläggning med en total yta på 3000 m2. Yta: 2200 m2 produktionslokaler samt 800 m2 kontor.
Nybyggnad av industri i Lund
Planer finns för nybyggnation av industrihus i Lund.
Markområde för verksamhetslokaler i Kävlinge
Planer finns för nytt verksamhetsområde som omfattar industrilokaler, kontor och handel.
Tillbyggnad av industri och kontor i Malmö
Avser tillbyggnad av industri och kontor.
Markområde för verksamhetslokaler i Billesholm
Markområde finns för byggbar för verksamhetslokaler i området Sånnadamm. Areal 7 739 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad .
Nybyggnad av lager/industri i Helsingborg
Avser nybyggnad av lager/industribyggnad med kontorsdel i entresolplan. Yta: 2600 m2.
Utbyggnad av företagsby i Båstad
Planer finns för utbyggnad av företagsby med 8500 kvm lokaler.
Nybyggnad av företagshotell i Bjuv
Markreservation är tecknat med byggherre. Areal 5 323 kvm.
Nybyggnad av industrifastigheter i Trelleborg
Planer finns för nybyggnation av industrifastigheter på Trucken 2 i Västra industriområdet, Trelleborg
Nybyggnad av butikslokaler i Tjörröd, Höganäs
Planer finns för nybyggnad av butikslokaler med en yta på 1500-1600 m2. Omfattar 4000 m2 markområde.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser nybyggnad av industriverksamhet.
Tillbyggnad av produktionslokal i Svalöv
Avser tillbyggnad av produktionslokal i 3 våningsplan, yta: 560 m2/våningsplan.
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Kronan 4, örjaleden- ansökan om bygglov för nybyggnad av logistikbyggnad, fasadskyltar och parkering samt marklov för dagvattendamm .
Tillbyggnad av produktionslokal i Ängelholm
Avser tillbyggnad av annan verksamhetsbyggnad, same en tillfällig åtgärd gällande nybyggnad av annan verksamhetsbyggnad Förmannen 4.
Nybyggnad av lager och kontor i Helsingborg
Avser nybyggnad av 1100 m2 lager samt 400 m2 kontor.
Nybyggnad av bageri i Landskrona
Nybyggnad av bageri för Pågen i Landskrona.
Nybyggnad av industriradhus i Ödåkra, Helsingborg
Avser nybyggnad av 44 industrilokaler i bostadsrättsform fördelat på 2 huskroppar.
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Nybyggnad av padelbanor, ca 8 stycken samt ett kontor. Kommer motsvara en BTA på ca 2800 kvm
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Landskrona
Avser nybyggnad av industrilokal för svampodlingsverksamhet samt kontor och personalutrymme.
Nybyggnad av industrihus i Skurup
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager och kontor i Malmö
Avser nybyggnad av lager och kontor i två våningsplan. Total yta: 1800 m2.
Nybyggnad av växthus i Lund
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Lund
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad samt sprinklertank (cistern och central).
Nybyggnad av industrihus i Simrishamn
Avser nybyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Burlöv
Avser tillbyggnad av lager- och industribyggnad samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Bjuv
Ansökan om bygglov för ny industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Simrishamn
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industri mm i Lund
Planförslaget innefattar; verksamhetsområdet med icke störande industri, gatustruktur i form av en slinga runt området, ny in- och utfart från Svenhögsvägen, ny gång- och cykelväg samt dagvattendamm på parkmark.
Nybyggnad av lager och verkstad i Tomelilla
Projektet avser nybyggnad av verkstad, lager samt kontor.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Båstad
Projektet avser tillbyggnad av kontorsdel i 2 plan + tekniktutrymmen i plan 3.
Tillbyggnad av verkstad i Helsingborg
Projektet avser att bygga till 650 m2 verkstadslokaler.
Nybyggnad av industrihus i Svalöv
Projektet avser nybyggnad av 1 prefab huskropp i 1-2 plan inrymmande industri, lager samt kontor.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad .
Tillbyggnad av lager i Helsingborg
Avser tillbyggnad av 750 m2 lagerlokaler. Arbetena indelas i två etapper.
Nybyggnad av lager i Lund
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Ramavtal teknisk konsultuppdrag
Avser ramavtal för Teknisk konsultuppdrag-Åtgärdsförberedelser för sanering av kemtvätt
Nybyggnad av lagerhall i Hässleholm
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av produktionslokal i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Ystad
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad .
Nybyggnation av plansilo, Skurup
Avser nybyggnad av ungdjursstall
Nybyggnad av ungdjursstall i Skurup
Avser nybyggnad av ungdjursstall
Nybyggnad av lagerbyggnad i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industriverksamhet .
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Avser tillbyggnad av industrihall.
Nybyggnad av lager i Burlöv
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av trävaruindustri i Kristianstad
Avser nybyggnad av snickeri, uppsättning av skyltar samt ny infart.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av produktionslokal i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av annan verksamhetsbyggnad samt rivning
Nybyggnad av lager i Malmö
Nybyggnad av lager.
Tillbyggnad av lager i Kristianstad
Om- och tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak till industrihus i Osby
Avser tillbyggnad av 1500 m2 skärmtak till industribyggnad.
Byte av ventilationssystem i snickerilokal i Lund
Avser byte av ventilation i en snickerilokal på Ljusåret 4 i Lund.
Nybyggnad av lager i Simrishamn
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av produktionslokal i Ängelholm
Tillbyggnad av verksamhetsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av produktionslokal i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av annan verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Lomma
Ansökan om bygglov för två komplementbyggnader - förråd och verkstad.
Nybyggnad av industrihotell i Osby
Avser fortsatt nybyggnad av industrihotell med en yta på 350 m2.
Nybyggnad av industrihotell i Osby
Avser nybyggnad av industrihotell men en yta på 350 m2.
Ombyggnad av lager i Hässleholm
Avser ändrad användning från tillverkningsindustri till lager och kontor.
Rivning av lager i Lund
Avser rivning av lagerbyggnad.
Rivning av industrihus i Kristianstad
Rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av växthus i Lund
Avser projektering och byggnation av: • 1st Varmväxthus. • 1st Kallväxthus. • 2 st Drivbänkar • samt markarbeten, anslutning av försörjning av el, VA etc.
Tillbyggnad av industrihus i Höganäs
Avser tillbyggnad av 100 m2 industrilokaler.
Rivning av industrihus i Burlöv
Avser rivning av industrifastighet, staket, betongplattor samt asfalt.
Nybyggnad av lager i Burlöv
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad, fasadändring och entrésolplan.
Åtgärd av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av industriverksamhet.
Ändring av lager till verkstad i Malmö
Projektet avser ändrad användning (från lager till skadeverkstad).
Rivning av industrihus i Kristianstad
Rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Åstorp
Nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av industrihotell i Osby
Avser nybyggnad av industrihotell med en yta på 250 m2.
Nybyggnad av industrihotell i Osby
Avser nybyggnad av industrihotell med en yta på 250 m2.
Rivning av industrihus i Lund
Rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser ändrad användning och utvändig ändring av verksamhetsbyggnad och uppförande av skyltar.
Tillbyggnad av lasthus samt ny infart i Malmö
Avser tillbyggnad av lasthus vid befintlig anläggning samt ny infart till området.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).