Alla aktuella industriprojekt i Skåne län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 116 st.

Nybyggnad av tillverknings- och logistikanläggning i Helsingborg
Avser nybyggnad av en tillverknings- och logistikanläggning för miljöteknikföretaget Nederman. Anläggningen blir ca 25 000 kvm.
Nybyggnad av återvinningsstation i Helsingborg
Planer finns på anläggning som ska rena avloppsslam från reningsverk till fosfor genom en ny metod. Totalkostnad ca 300 mkr.
Nybyggnad av lager/industri och kontor i Höganäs
Planer finns för nybyggnad av lager/industri- och kontorsbyggnad med en yta på ca 30000 m2.
Nybyggnad av logistikbyggnad i Malmö
Projektet avser nybyggnad av logistikbyggnad om 10000 kvm, med en invändig takhöjd på 11,7 meter. I projektet ingår även ett entresolplan för kontor och personalutrymmen.
Nybyggnad av laboratorie och kontor i Lund
Nybyggnad av nybyggnad av en laboratoriebyggnad och kontor med en sammanlagd yta på 12 300 kvadratmeter. Byggnaden består av suterrängvåning, tre våningsplan och en teknikvåning.
Nybyggnad av lager och logistik i Sunnanå, Burlöv kommun
Planer finns för nybyggnation av lager och logistik i Sunnanå.
Nybyggnad av logicenter i Staffanstorp
Omfattar nybyggnad av ett logicenter på ca 24000 kvm.
Nybyggnad av lager och kontor i Helsingborg
Avser nybyggnad av lagerbyggnad i ett plan samt mindre del kontor i två plan. ,
Nybyggnad av lager och kontor i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av 1 huskropp gällande 6000 m2 lagerbyggnad i ett plan med 12 meters takhöjd samt 1 huskropp som omfattar 2000 n2 kontorsbyggnad i tre våningsplan.
Nybyggnad av industrihus samt fiskodling i Bjuv
Avser laxodling samt nybyggnad av industribyggnad. Bta motsvarar ca 7000 kvm.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Avser anpassning av industrihus till avsvalningsanläggning för blypasta. Anläggningen innebär att utsläpp av svaveldioxid och koldioxid kommer att reduceras.
Markområde för verksamhetsområde i Tjörröd sydost i Höganäs
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser markområde för verksamhetslokaler i Höganäs. Markyta: ca 70000 m2. Projektet kommer att etappindelas. Objektets läge: söder om Järvsgatan o Måarpsvägen. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av lager och kontor i Väla, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande produktionslokal och lager.
Tillbyggnad av lager- och logistikerminal i Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad av 8500 m2 lager- och logistikterminal. Den nya anläggningen som planeras på Strandbadsvägen är anpassad för ett smidigt logistikflöde. Lasthus.
Nybyggnad av produktionsanläggning i Malmö
Avser nybyggnad av produktionsanläggning med en yta på 3000 m2.
Nybyggnad av industrihus i Bromölla
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad på ca 3000 kvm varav 500 kvm avser ett showroom med stora glaspartier.
Nybyggnad av område för logistikverksamhet i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av markområde som idagsläget är jordbruksmark till område för logistikverksamhet. Omfattar ca 30 hektar mark.
Nybyggnad av industrihus i Lund
Nybyggnad av industribyggnad samt miljöhus. Kommer innefatta 16 mindre verksamhetslokaler.
Markområde för verksamhetslokaler i Billesholm
Markområde finns för byggbar för verksamhetslokaler i området Sånnadamm. Areal 7 739 kvm.
Markområde för handel och lättindustri i Höör,
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser markområde för industri och volymhandel. Omfattar ett område på 20000 m2. Detaljplaneärende. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av lager/industri i Helsingborg
Avser nybyggnad av lager/industribyggnad med kontorsdel i entresolplan. Yta: 2600 m2.
Nybyggnad av lager i Bjuv
Avser nybyggnad av logistikcenter.
Utbyggnad av industriområde i Hörby
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till ny industrimark.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Kronan 4, örjaleden- ansökan om bygglov för nybyggnad av logistikbyggnad, fasadskyltar och parkering samt marklov för dagvattendamm.
Nybyggnad av bageri i Landskrona
Nybyggnad av bageri för Pågen i Landskrona.
Nybyggnad av logistikcenter i Ängelholm
Avser nybyggnad av logistikcenter med lager, magasin m.m.
Tillbyggnad av produktionslokal i Svalöv
Avser tillbyggnad av produktionslokal i 3 våningsplan, yta: 560 m2/våningsplan.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad och parkeringsplatser.
Nybyggnad av bageri i Landskrona
Avser nybyggnad av bageri för Lindells Bageri i Landskrona med hyresavtal på 10 år- Fastigheten blir ca 1500 kvm och blir klimatneutral genom fossilfri uppvärmning och energianvändning. Elen kommer att produceras med hjälp av solceller.
Nybyggnad av industri, kontor och föreningsverksamhet i Lund
Avser nybyggnad av industri samt och kontors- och föreninglokaler. Tomtmark kan delas upp.
Nytt verksamhetsområde för iindustriverksamhet, Väla, Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser verksamhetsområde för industriverksamhet. Tomtyta: 6000 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Nybyggnad av industribyggnad som kommer avsättas för oljevattenrenare. Komplement yta utomhus + 55,6 kvm
Nybyggnad av industrihus i Landskrona
Nybyggnad av produktionshall och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager och kontor i Malmö
Avser nybyggnad av lager och kontor i två våningsplan. Total yta: 1800 m2.
Nybyggnad av industri- och lagerbyggad i Helsingborg
Avser nybyggnad av industri, lager samt kontor i 2 huskroppar i 1-2 plan. Yta: 900 m2.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av logistik- och lagerbyggnad i Malmö
Avser nybyggnad av lager. Omfattning oklar.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Åstorp
mfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Tillbyggnad av produktionslokal i Landskrona
Avser tillbyggnad av produktionshall och parkering, flytt av gasanläggning samt rivningslov för byggnadsverk och marklov för vall.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad samt uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Landskrona
Avser nybyggnad av verksamhetslokal (försäljning och reparation av motorfordon) och plank samt skyltar på fasad.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av industriradhus i Simrishamn
Avser nybyggnad av 26 stycken moduler i industriradhus med måtten 6x12 meter.
Nybyggnad av industrihus i Lund
Nybyggnad av industribyggnad .
Nybyggnad av industrihus i Simrishamn
Avser nybyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Åstorp
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Bjuv
Ansökan om bygglov för ny industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Burlöv
Avser tillbyggnad av lager- och industribyggnad samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Helsingborg
Avser tillbyggnad av 750 m2 lagerlokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Burlöv
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Ängelholm
Nybyggnad av annan verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industriverksamhet.
Markområde för verksamhetsområde i Tjörröd i Höganäs
Avser markområde för verksamhetslokaler i Höganäs. Markyta: ca 6000 Igångsättning avhängigt intressent.
Markområde för verksamhetsområde i Tjörröd i Höganäs
Avser markområde för verksamhetslokaler i Höganäs. Markyta: ca 4000 Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Tjörröd i Höganäs
Planer finns för nybyggnad av verksamhetslokal med en yta på 1500 m2.
Nybyggnad av lagerbyggnad i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av industrihotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av industri och viss detaljhandel, Ängamöllan.
Nybyggnad av kallager i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av 600 m2 kallager.
Nybyggnad av industrihus i Broby
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Malmö
Avser tillbyggnad av industri med 260 m2.
Nybyggnad av trävaruindustri i Kristianstad
Nybyggnad av snickeri, uppsättning av skyltar samt ny infart.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser nybyggnad av industriverksamhet.
Uppförande av tälthall i Skurup
Avser leasing i 5 år av tälthall, inklusive leverans och montering.
Tillbyggnad av industrihus i Ystad
Tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av lager i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för förråd/lager.
Invändig ändring av bilhall samt tillbyggnad av entré i Helsingborg
Byggnaden avser en befintlig bilhall där tanken är dela av hallen i två lokaler genom att sätta upp en mellanvägg. Ej fastställd vad som ska inrymmas i lokalerna. I projektet ingår även tillbyggnad av entré.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser tillbyggnad av industri/lager.
Rivning av industrihus i Staffanstorp
Ansökan om rivningslov för industribyggnad.
Byte av ventilationssystem i snickerilokal i Lund
Avser byte av ventilation i en snickerilokal på Ljusåret 4 i Lund.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av lantbruksbyggnad i Kristianstad
Avser nybyggnad av lantbruksbyggnad. 288 kvm, max höjd 4,5m.
Tillbyggnad av skärmtak till industrihus i Osby
Avser tillbyggnad av 1500 m2 skärmtak till industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihotell i Osby
Avser nybyggnad av industrihotell men en yta på 350 m2.
Nybyggnad av industrihotell i Osby
Avser fortsatt nybyggnad av industrihotell med en yta på 350 m2.
Reparation av stormskador på fastighet i Ängelholm
Avser att återställa stormskadat tak, plank m.m på Plastfabriken.
Tillbyggnad av lager i Klippan
Tillbyggnad lagerlokal/kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Trelleborg
Avser tillbyggnad industrihall.
Nybyggnad av kallager i Malmö
Avser nybyggnad av kallager.
Rivning av byggnader i Kristianstad
Avser rivning av 5 st byggnader A,B,C och D på fastigheten Färgaren 1 och en förrådsbyggnad på fastigheten Åhus 42:258 i Kristianstad. Omfattar komplett rivning, omhändertagande och borttransport av rivningsmassorna samt omhändertagande och borttransport av allt som är byggt eller anlagt inom arbetsområdet såsom markbeläggningar, buskar & träd, stensättningar, brunnar och dylikt. Objektets lägen: •Fastigheten Färgaren 1 med adress Bomgatan 10 i Kristianstad. •Fastigheten Åhus 42:258 med adress Yngsjövägen 4B
Ombyggnation av flerbostadshus i Lund
Planer finns för ombyggnad av skorstenar på flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Hässleholm
Avser fasadändring och uppförande av skyltar.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Ängelholm
Projektet avser rivning av annan tak över besinpumpar.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industriverksamhet(väderskydd)
Nybyggnad av lager i Ystad
Nybyggnad av lager.
Tillbyggnad av transportgång vid lagerbyggnad i Helsingborg
Avser tillbyggnad av lager som avser transportgång mellan byggnader.
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Nybyggnad en lagerbyggnad (tältlager)
Nybyggnad av lager i Landskrona
Avser uppförande av industribyggnad (lager).
Utvändigt underhåll av industrihus i Burlöv
Avser ändring av fasad och tak på industri- och lagerbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).