Alla aktuella industriprojekt i Skåne län

Bjuv (9)
Bromölla (5)
Burlöv (7)
Båstad (10)
Eslöv (10)
Höganäs (8)
Hörby (3)
Höör (4)
Klippan (3)
Kävlinge (3)
Landskrona (12)
Lomma (6)
Lund (29)
Malmö (50)
Osby (4)
Perstorp (0)
Sjöbo (5)
Skurup (3)
Svalöv (8)
Svedala (10)
Tomelilla (2)
Vellinge (3)
Ystad (6)
Åstorp (2)
Ängelholm (20)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 301 st.

Flytt av fabrik i Arlöv till Örtofta
Projektet avser flytt av anläggningen (sockerbruket) från Arlöv till Örtofta mellan Lund och Eslöv. Det blir en kombination mellan nermontering och nybyggnation. Rivningen är redan klar.
Nybyggnad av logistikcentral i Klippan
Nybyggnad av logistikfastighet och som är belägen längs med E4 i Östra Ljungby utanför Helsingborg.
Nybyggnad av logistikbyggnad i Malmö
Planer finns för nybyggnad av logistikbyggnad om 10000-15000 kvm, med en invändig takhöjd på 11,7 meter. Kontor kan förläggas på entresolen över portarna.
Nybyggnad av industrihus i Osby
Avser nybyggnad av industribyggnad i ett plan samt mindre del kontor i två plan. Total yta: 16500 m2.
Nybyggnad av logicenter i Staffanstorp
Omfattar nybyggnad av ett logicenter på ca 24000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus samt fiskodling i Bjuv
Avser laxodling samt nybyggnad av industribyggnad. Bta motsvarar ca 7000 kvm.
Installationsarbeten vid Klagshamns reningsverk, Malmö, etapp 2
Avser fortsatt modernisering av el och automation samt installation av nytt värmesystem i byggnader/ ställverk vid Klagshamns avloppsreningsverk.
Anpassning för utbyggnad av logistikanläggning i Landskrona
Avser en anpassning för utbyggnad av kyl och lager , ca 12000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser nybyggnad av industribyggnad. BTA ca 8-9000 kvm.
Nybyggnad av industri, Osby
Planer finns för nybyggnad vägrestaurang, kontor, besöks- och verksamhetsmöjligheter på del av Osby 181:5, på östra sidan om väg 23 och rastplats Lars Dufwa i Osby kommun,
Ev. ny slambehandlingsanläggning inom Skåne/Blekinge
Sju kommuner (Östra Göinge, Osby, Bromölla, HÖrby, Olofström, Karlshamn och Ronneby) har visat intresse av att utveckla en gemensam hantering av avloppsslam från kommunernas reningsverk. Syftet med utredningen är att ta fram beslutsunderlag för eventuellt uppförande av en gemensam slambehandlingsanläggning med biogasproduktion.
Tillbyggnad av vattenverk i Ystad
Projektet avser tillbyggnad av vattenverk för en gemensam satsning mellan Ystad och Simrishamn vid Fröslövsvägen, en avtagsväg från vägen mellan Glemmingebro.
Komplettering av befintlig pumpstation i Hammaslund
Avser nybyggnad av pumpstation i Hammarslund.
Om- och tillbyggnad i sjukhusområdet, Lund
Avser om- och tillbyggnation av Laboratoriemedicin i F och E-blocket i sjukhusområdet, Lund.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Kristianstad
Avser nybyggnad av kontor och lagerhall i Kristianstad. BTA ca 2900 kvm. Horna 3:12, Nya Täppetleden industriområde i Åhus, Kristianstad.
Tillbyggnad av lagerbyggnad samt markarbeten för logistikanläggning i Båstad
Projektet avser tillbyggnad av 9000 m2 lagerbyggnad för logistikanläggning samt ny infart, lastbilsuppställning och körväg.
Tillbyggnad av reningsverk i
Planer finns för tillbyggnad av Lundåkraverket där tanken är att läkemedelsrening kan byggas in vid reningsverket.
Markområde för småindustri, hotell m.m. i Burlöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för ca 6000 m2 tomtmark för småindustri, hotell eller kontor. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av företagshotell i Bjuv
Markreservation är tecknat med byggherre. Areal 5 323 kvm.
Markområde för lager och kontor i Sege Burlöv
Avser nybyggnad av lager och kontor. Markyta: 11000-12000 m2.
Nybyggnad av logistikcenter i Ängelholm
Avser nybyggnad av logistikcenter med lager, magasin m.m.
Nybyggnad av industrihus i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad/padelhall.
Ombyggnad av industrihus i Malmö
Avser ombyggnad av industrilokal inrymmande lager, produktionslokal och kontor. I projektet ingår även att bygga av ett entresolplan. I projektet ingår även omfogning av fasad, åtgärder av glasfasad m.m
Sanering av mark (OXA scaning) , Kristianstad.
Avser sanering av eventuell OXA för Södra Näsby Bruttoarea ca 190 000 m2
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Nybyggnad av industribyggnad.
Utbyggnad av industriområde i Hörby
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till ny industrimark.
Nybyggnad av industrihus i Eslöv
Nybyggnad industribyggnad. Planerad byggstart under vår- 21.
Nybyggnad av industrihus i Eslöv
Nybyggnad av 12 stycken fristående industrilokaler, 2808 kvm.
Nytt verksamhetsområde för iindustriverksamhet, Väla, Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser verksamhetsområde för industriverksamhet. Tomtyta: 6000 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av verksamhetslokaler. Byggherren har en markreservation på 2000 kvm på område Horna 3:12, Nya Täppetleden industriområde i Åhus, Kristianstad.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av verksamhetslokaler. Byggherren har en markreservation på 2000 kvm på området Horna 3:12, Nya Täppetleden industriområde i Åhus, Kristianstad.
Utbyggnad av vattenverk i Tomelilla
Avser utbyggnad av Brösarps vattenverk samt personaldel, nytt elrum och reservkraftverk. Befintliga brunnar ska förses med nya pumpar samt överbyggnader. Objektet är beläget strax väster om Brösarps samhälle.
Nybyggnad av kontor, produktionslokaler m.m i Förslöv Båstad
Avser nytt verksamhetsområde ca 17 ha och ligger intill stationen i Båstad.
Nybyggnad av produktionslokal i Malmö
Avser nybyggnad av produktionslokal samt mindre del kontor. Yta: 1200 m2.
Nybyggnad av lager i Lomma
Planer finns för nybyggnad av lagerbyggnad, kontor och butik.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Bjuv
gångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Åstorp
Igångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Båstad
Igångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga åtevinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Nybyggnad- eller ombyggnad av datorhall i Lund
Avser Lunds universitets nya datorhall. Nybyggnad av eller alternativ hyresgästanpassningar av hyresobjektet.
Ombyggnad av industrilokal i Hässleholm
Avser ombyggnad av befintlig industrilokal till kontor/lagerlokaler. Total BTA 1987 kvm varav tillkommande BTA 307 kvm (avser tillkommande kontorsutrymme på plan 2). Objektets läge: Industrigatan 28 i Hässleholm.
Ombyggnad och renovering av pumpstationer i Svedala
Avser renovering av befintliga spillvattenpumpstationer, P5, P8, P15 och P17.
Nybyggnad av motorcentrum i Lund
Avser nybyggnad av motorcentrum samt rivning av befintlig byggnad ca 400kvm.
Nybyggnad av industrihus i Bjuv
Ansökan om bygglov för ny industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industrihall.
Ombyggnation av pumpstation i Eslöv
Planer finn planer för ombyggnation av stationen till ett reningsverk.
Nybyggnad av industri mm i Lund
Planförslaget innefattar; verksamhetsområdet med icke störande industri, gatustruktur i form av en slinga runt området, ny in- och utfart från Svenhögsvägen, ny gång- och cykelväg samt dagvattendamm på parkmark.
Nybyggnad av lager och kontor i Malmö
Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande lager i nedre plan samt kontor i övre plan.Yta: 35 x 12 m2/plan.
Nybyggnad av lager i Lund
Avser nybyggnad av lagerbyggnad, mekaniskverkstad på ca 900 kvm.
Nybyggnad av lager i Höör
Avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande 700 m2 lager samt 300 m2 kontor.
Nybyggnad av industrihus i Staffanstorp
Planer för anläggning som avser en tvätthall samt en fotostudio för bilar.
Tillbyggnad av lager och kontor i Kristianstad
Igångsättning är ej fastställd.
Åtgärder vid reningsverk i Höganäs
Planer finns för byte av styr-och övervakningssystem samt mindre åtgärder vid avloppsreningsverk.
Nybyggnation av en förrådslokal, Eslöv
Nybyggnation av en förrådslokal för Kraftringens verksamheten inom Örtoftaverket. Byggnaden inrymmer enbart förrådslokal, som ett komplement till befintliga lokaler.
Nybyggnad av återvinningscentral i Malmö
Planer finns för nybyggnad av återvinningscentral i Elisedal.
Ombyggnad av pumpstation i Vellinge
Planer för ombyggnad av pumpstation i Vellinge, Väster K4.
Markområde för verksamhetsområde i Tjörröd i Höganäs
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser markområde för verksamhetslokaler i Höganäs. Markyta: ca 4000 Igångsättning avhängigt intressent.
Underhåll av pumpstationer längs Västkustbanan
Drift och underhåll av 56 dagvattenpumpstationer vid Västkustbanan. Beställaren har som option en ensidig möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga avtalstiden med 1+1 år.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Markområde för verksamhetsområde i Tjörröd i Höganäs
Avser markområde för verksamhetslokaler i Höganäs. Markyta: ca 4000 Igångsättning avhängigt intressent.
Markområde för verksamhetsområde i Tjörröd i Höganäs
Avser markområde för verksamhetslokaler i Höganäs. Markyta: ca 6000 Igångsättning avhängigt intressent.
Ombyggnad av verksamhetslokaler på Möllevången i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler vid Trikåfabriken på Möllevången i Malmö. Kan röra sig om hantverkslokaler kontor m.m. Fasadändring (nya dörrar och fönster, pergola, räcke, grind), loftgång och takterrass, skärm (bullerskärm). Objektets är beläget vid Bergsgatan/Friisgatan i Malmö.
Ny- och tillbyggnad av industrihus i Simrishamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad med ny industrihall. Nybyggnad av transformatorstation, inhägnad av fastighet samt rivning av förråd.
Underhållavtal gällande elkraftssystem åt Sydvatten AB
Avser ramavtal avseende Sydvattens behov av underhållstjänster för elkraftsystem under hela avtalsperioden. Uppdraget enligt ramavtalet avser att genomföra underhållsåtgärder, tillståndskontroller, kapacitetsprov av batterisystem, jour och beredskap samt reservdelshållning. Avtalstid:2021-01-01 - 2023-12-31 Option:2024-01-01 - 2024-12-31 Option:2025-01-01 - 2025-12-31 Option:2026-01-01 - 2026-12-31 Option:2027-01-01 - 2027-12-31 Option:2028-01-01 - 2028-12-31
Renovering av vattenverk , Eslöv
Entreprenaden omfattar Betongrenovering linje 1.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Ramavtal Industristädtjänster vid Kraftringens anläggningar, Lund
Ramavtal avser industristäd respektive industrisanering vid Kraftringens anläggningar. Avtalstid:2021-06-01 - 2023-05-31 Möjlighet till förläning 1+1
Tillbyggnad av lager i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser tillbyggnad av höglager vid befintlig industribyggnad. Yta: 300-400 m2.
Nybyggnad av lagerbyggnad i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industriverksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Ansökan om bygglov för påbyggnad med 2:a våning ovan befintlig byggnad.
Nybyggnad av industrihotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av industri och viss detaljhandel, Ängamöllan.
Va-utbyggnad i Svedala
Projektet avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Bara Kyrkby. Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp (LPS-system) till ca 16 fastigheter samt förberedelser för ytterligare 3 fastigheter. En LPS-station per fastighet ska sättas tillsammans med anslutning för vatten. Objektet är beläget i Bara Kyrkby, nordöst om Bara tätort.
Utbyte av gasledningar i byggnad och mark vid Källby ARV i Lund
Projektet avser leverans och montering av nya gasledningar med tillhörande säkerhetsanordningar, avskiljningskärl mm mellan rötkammare och gasklocka på Källby avloppsreningsverk
Heimdal Instrument Cave, ESS Lund
This tender is for the Heimdal Cave, a reinforced concrete structure, designed to shield against neutron and gamma radiation at the ESS in Lund, Sweden.
Nybyggnad av produktionslokal i Förslöv Båstad
Projektet ligger vilande. Omfattning och kostnad oklar. Planer finns att utöka med ytterligare en produktionslokal.
Nybyggnad av verkstad i Bjuv
Ansökan om bygglov för verkstad.
ny- tillbyggnad av livsmedelsindustri
Avser tillbyggnad av livsmedelsindustri i Landskrona
Tillbyggnad av kläckeri i Svalöv
Avser tillbyggnad av produktionslokal för kläckning av kycklingar. Yta: 250 m2.
Nybyggnad av lager och evt padelhall i Lund
Avser nybyggnad av lager- och eventuellt padelhall med 6 banor.
Installation av energianläggning i Löddeköpinge
Projektet avser installation av Bergvärme vid Tolvåkersområdet. Grundvattenvärme.
Nybyggnad av lager, Mellby
Planer finns för nybyggnad av lagerhall.
Byte av tak m.m. på industrihus i Malmö
Avser byte av ca 600-700 m2 tak på del av industribyggnad samt installation av ny oljeavskiljare.
Rivning av panncentral i Malmö
Avser rivning av panncentral m.m. vid kv Brännaren ivd Norra Sorgenfri. På tomten planeras byggnation av skolbyggnad som ingår under projekt-nummer 1082130
Tillbyggnad av lager, rivning av stödmurar, inlastning m.m. i Malmö
Planer finns för tillbyggnad av lager i tältkonstruktion alternativt lagerbyggnad. Förslag finns för rivning av stödmurar och väderskydd/inlastning,fasadändring (igensättning av port), nya stödmurar samt ombyggnad av lager till produktionshall.
Ombyggnad av bageri i Eslöv
Ombyggnad lager till bageri i industribyggnad.
Byte av växlare m.m. i undercentraler i bostadshus i Malmö
Projektet avser byte av växlar och styr m.m. i 6 st befintliga undercentraler i anslutning till bostadshus i Malmö city och vid Mobilia i Malmö. Barberaren 6 - Cedergatan 7 Haren 8 - Erik Dahlbergsgatan 10 Klas 7 - Exercisgatan 6 Klas 8 - Exercisgatan 4 Korsör 2 - Köpenhamnsvägen 16 Prinsen 6 - Erik Dahlbergsgatan 18
Tillbyggnad av lager- och produktionslokal i Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad av befintlig byggnad med lager- och produktionslokal.
Nybyggnad av reningsanläggning, i Hässleholm
Omfattar ny reningsanläggning för Röke samhälle inklusive efterföljande infiltrationsanläggning.
Renovering av 2 st befintliga spillvattenpumpstationer, samt nybyggnad pumpstation, Hässleholm
Avser ombyggnad av pumpstationen med en överbyggnad (3 x 3 meter) samt dra upp elektronik och rördragning så att dessa ej längre är under mark. Vidare avses en komplett styrning för 2 st dränkbara pumpar. Objektets läge: I Järnavik ca 5 km söder om Bräkne-Hoby i Ronneby Kommun. Närmast adress Järnaviks Camping, Bastuviksvägen 61
Nybyggnad av industrihall Malmö
Avser nybyggnad av stålhall.
Nybyggnad av lager i Svedala
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av biltvätt
Avser nybyggnad av Gör det själv-tvätt.
Maskinell utrustning i ARV i Svedala
Avser maskinell utrusning inom avloppsreningsverk i Svedala kommun.
Nybyggnad av lager i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan verksamhetsbyggnad.
Ny tryckstegringsstation på Spillepeng i Malmö
Avser nybyggnad av tryckstegringsstation för att öka kapaciteten i vattenförsörjningssystemet på Spillepeng avfallsanläggning.
Ombyggnad av reningsverk i Bjuv
Avser ombyggnad av reningsverk med nya nyvång.
Rivning av lantbruksfastighet i Svalöv
Avser rivning av boningshus, verkstad och ekonoibyggnad på fastighet Billeberga 11:8,11:42 i Svalöv.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.