Alla aktuella industriprojekt i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Kristianstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av reningsverket för att klara framtida miljökrav.
Nybyggnad av vattenverk, Kristianstad
Tre mindre vattenverk ska ersättas med ett gemensamt vattenverk för områdena Everöd, Huaröd, Ö. Sönnarslöv, Gärds Köpinge samt på sikt även Vittskövle.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser nybyggnad av industribyggnad. BTA ca 8-9000 kvm.
Nybyggnad av industri, verksamheter, kontor mm i Åhus
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett flexibelt verksamhetsområde med möjlighet för industri, verksamheter, kontor, tekniska anläggningar och begränsad djurverksamhet. I områdets nordvästra hörn möjliggörs även för förskola.
Komplettering av befintlig pumpstation i Hammaslund
Avser nybyggnad av pumpstation i Hammarslund.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad. Kontorshus: 1454362
Sanering av mark (OXA scaning) , Kristianstad.
Avser sanering av eventuell OXA för Södra Näsby Bruttoarea ca 190 000 m2
Nybyggnad av verksamhetslokal i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av verksamhetslokaler. Byggherren har en markreservation på 2000 kvm på område Horna 3:12, Nya Täppetleden industriområde i Åhus, Kristianstad.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av verksamhetslokaler. Byggherren har en markreservation på 2000 kvm på området Horna 3:12, Nya Täppetleden industriområde i Åhus, Kristianstad.
Utbyte av värmecentraler, Kristianstad
Avser utbyte av två stycken värmecentraler med värmepumpar för grundvatten och elpanna för värmespets och varmvattenberedning på Kv. Håslöv samt nyinstallation av fjärrvärmeväxlare för värmespets och varmvatten på Kv. Diktaren.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industrihall.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager och kontor i Kristianstad
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av industri och viss detaljhandel, Ängamöllan.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ramavtal avseende kolkälla till Centrala avloppsreningsverket i Kristianstad
Ramavtal avseende en pumpbar icke EX-klassad extern kolkälla till Kristianstad kommuns centrala avloppsreningsverk som en del i deras kvävereningsprocess. Avtalstid 2021-08-01 - 2022-07-31 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Avser nybyggnad av lagerbyggnad på ca 340 kvm, kalllager.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Alternativt förhandsbesked - nybyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Kristianstad
Anmälan ändring av bärande konstruktioner i industribyggnad.
Ombyggnad av återvinningsstation i Kristianstad
Anmälan ändring som påverkar byggnads brandskydd återvinningsstation.
Rivning av ekonomibyggnad i Kristianstad
Anmälan för rivning av ekonomibyggnad utanför detaljplan.
Nybyggnad av cistern i Kristianstad
Bygglov för underjordisk cistern och anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av cistern i Kristianstad
Nybyggnad av pumphus och cistern.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för tält t o m 2026-04-30.
Tillbyggnad av växthus i Kristianstad
Tillbyggnad av växthus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.