Alla aktuella industriprojekt i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av forskningslokaler m.m
Planer finns för fortsatt utbyggnad Science Village med forsknings, laberatorium och kontorslokaler. Science Village ligger i nordöstra Lund och är en del av den nya stadsdelen Brunnshög. Totalt omfattar Sceince Village av 18 hektar och den kommer att kunna bebyggas med ca 250.000 kvm BTA lokaler avsedda för verksamheter, forskning och utbildning inom materialforskning och innovation. Här kommer att finnas universitets- och högskolefilialer, gästbostäder, forskningsinstitut, service, gym, restauranger och caféer. Byggnaderna kommer att kunna uppföras i upp till sju-åtta våningar med variationer i arkitekturen.
Nybyggnad av laboratorie och kontor i Lund
Nybyggnad av nybyggnad av en laboratoriebyggnad och kontor med en sammanlagd yta på 12 300 kvadratmeter. Byggnaden består av suterrängvåning, tre våningsplan och en teknikvåning.
Nybyggnad av industrihus i Lund
Nybyggnad av industribyggnad samt miljöhus.
Nybyggnad av verksamheter i Veberöd
Planer finns för nytt verksamhetsområde i Veberöd.
Nybyggnad av industrihus i Lund
Nybyggnad av industribyggnad.
Renovering av gasledningar vid Källby ARV i Lund
Projektet avser bl.a leverans och montering av nya gasledningar med tillhörande säkerhetsanordningar, avskiljningskärl mm mellan rötkammare och gasklocka på Källby avloppsreningsverk
Ombyggnad av renvattenpumpstation 1 o 2 vid Vombverket, Lund
Projektet avser ombyggnad av markförlagda distributionsledningar med kringutrustning för dricksvatten vid Sydvattens vattenverk i Vomb. Befintligt ledningsnät i anslutning till vattenverket ska delvis bytas ut och kompletteras med ny anslutning till den nya Vombledning 3.
Nybyggnad av industri mm i Lund
Planförslaget innefattar; verksamhetsområdet med icke störande industri, gatustruktur i form av en slinga runt området, ny in- och utfart från Svenhögsvägen, ny gång- och cykelväg samt dagvattendamm på parkmark.
Modernisering av kvävereningen på Källby ARV i Lund
Igångsättning ej fastställd. Avser modernisering av kvävereningen på Källby ARV för att även i framtiden kunna uppfylla de utsläppta kraven som föreligger för kväve. Projektet omfattar bland annat processmässiga förändringar i befintliga bassänger, åtgärder för bättre processuppföljning och möjligheter till dosering av kolkälla.
Heimdal Instrument Cave, ESS Lund
This tender is for the Heimdal Cave, a reinforced concrete structure, designed to shield against neutron and gamma radiation at the ESS in Lund, Sweden.
Tillbyggnad av lager i Lund
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av konditori i Lund
Ändrad användning av lokal till konditori och installation/ändring av ventilation i flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Lund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Lund
Rivning av industrilokaler.
Nybyggnad av förråd i Lund
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Lund
Nybyggnad av miljöhus samt rivning samt mur/plank.
Nybyggnad av sophus i Lund
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Lund
Nybyggnad av skärmtak samt uppsättning av skylt på parkeringshus.
Nybyggnad av skärmtak i Lund
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Lund
Nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av altan i Lund
Nybyggnad av uterum och förråd.
Ombyggnad av sophus i Lund
Ändrad användning av miljöhus.
Ombyggnad av industrihus i Lund
Utvändig ändring samt ändrad användning av industribyggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.