Alla aktuella industriprojekt i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad i sjukhusområdet, Lund
Avser om- och tillbyggnation av Laboratoriemedicin i F och E-blocket i sjukhusområdet, Lund.
Nybyggnad- eller ombyggnad av datorhall i Lund
Avser Lunds universitets nya datorhall. Nybyggnad av eller alternativ hyresgästanpassningar av hyresobjektet.
Nybyggnad av motorcentrum i Lund
Avser nybyggnad av motorcentrum samt rivning av befintlig byggnad ca 400kvm.
Nybyggnad av industri mm i Lund
Planförslaget innefattar; verksamhetsområdet med icke störande industri, gatustruktur i form av en slinga runt området, ny in- och utfart från Svenhögsvägen, ny gång- och cykelväg samt dagvattendamm på parkmark.
Nybyggnad av lager i Lund
Avser nybyggnad av lagerbyggnad, mekaniskverkstad på ca 900 kvm.
Utbyte av gasledningar i byggnad och mark vid Källby ARV i Lund
Projektet avser leverans och montering av nya gasledningar med tillhörande säkerhetsanordningar, avskiljningskärl mm mellan rötkammare och gasklocka på Källby avloppsreningsverk
Heimdal Instrument Cave, ESS Lund
This tender is for the Heimdal Cave, a reinforced concrete structure, designed to shield against neutron and gamma radiation at the ESS in Lund, Sweden.
Nybyggnad av lager och evt padelhall i Lund
Avser nybyggnad av lager- och eventuellt padelhall med 6 banor.
Tillbyggnad av industrihus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Lund
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Rivning av industrihus i Lund
Rivningslov för rivning av industrilokaler.
Utvändigt underhåll av lager i Lund
Bygglov för utvändig ändring av lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Lund
Bygglov för ändrad användning industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Lund
Planer för ombyggnation av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Lund
Bygglov för nybyggnad av industri/garage/förråd.
Ombyggnad av industrihus i Lund
Anmälan för ändring av bärande konstruktion, ventilation samt brandskydd, industribyggnad.
Utvändigt underhåll av lager i Lund
Avser en utvändig ändring av lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för nybyggnad av bod/bodar.
Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för nybyggnad av cykelskjul.
Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för nybyggnad av förråd samt eldstad/rökkanal.
Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för nybyggnad av förråd samt rivning, Rivningslov för rivning av förråd Skolan 1.
Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för nybyggnad av gasförråd.
Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Lund
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Rivning av lager i Lund
Rivningslov för rivning av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av bod/bodar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.