Alla aktuella industriprojekt i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad i sjukhusområdet, Lund
Avser om- och tillbyggnation av Laboratoriemedicin i F och E-blocket i sjukhusområdet, Lund.
Nybyggnad av industri och kontor i Dalby, Lunds kommun
Avser nybyggnad av industri och kontorslokaler.
Nybyggnad av industrihus i Lund
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av industri mm i Lund
Planförslaget innefattar; verksamhetsområdet med icke störande industri, gatustruktur i form av en slinga runt området, ny in- och utfart från Svenhögsvägen, ny gång- och cykelväg samt dagvattendamm på parkmark.
Nybyggnad av motorcentrum i Lund
Avser nybyggnad av motorcentrum samt rivning av befintlig byggnad ca 400kvm.
Nybyggnad av lager i Lund
Avser nybyggnad av lagerbyggnad, mekaniskverkstad på ca 900 kvm.
Ramavtal Industristädtjänster vid Kraftringens anläggningar, Lund
Ramavtal avser industristäd respektive industrisanering vid Kraftringens anläggningar. Avtalstid:2021-06-01 - 2023-05-31 Möjlighet till förläning 1+1
Rivning av industrihus i Lund
Rivning av industrilokaler.
Ombyggnad av industrihus i Lund
Planer för ombyggnation av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Lund
Bygglov för utvändig ändring och ändrad användning av industribyggnad, Bygglov för uppställning/uppsättning av skyltar Kopparkisen 1.
Ombyggnad av industrihus i Lund
Bygglov för ändrad användning industribyggnad.
Rivning av lager i Lund
Anmälan för rivning av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Lund
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Lund
Bygglov för nybyggnad av industri/garage/förråd.
Tillbyggnad av lager i Lund
Tillbyggnad av lagerbyggnad samt uppförande av skyltar.
Nybyggnad av återvinningsstation i Lund
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för nybyggnad av förråd samt eldstad/rökkanal.
Rivning av lager i Lund
Rivningslov för rivning av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Lund
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av dagvattenanläggning samt uppställning av bod/container.
Nybyggnad av förråd i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av bod/bodar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.