Alla aktuella industriprojekt i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om och tillbyggnad till Business Center i Trelleborg
Avser visualisering av östra industriområdet för att möjliggöra fortsatt utveckling för området med befintliga och nya funktioner. Tre team har valts ut och delta i gestaltningsuppdraget. BSK Arkitekter AB tillsammans med A-Nord, Wingårdh Arkitektkontor Aktiebolag tillsammans med WSP samt C.F. Möller Sverige AB tillsammans med Tyrens. Business center Trelleborg är en del av det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025
Nybyggnad av industrihus i Trelleborg
Avser nybyggnation industribyggnad.
Ombyggnad avloppsreningsverk i Trelleborg
Projektet avser anläggningsåtgärder i form av nya bassäng- och byggnadsenheter resp ombyggnad av befintliga för att klara reningskraven samt vissa renoverings- och moderniseringsarbeten.
Nybyggnad av panncentral i Trelleborg
Nybyggnad panncentral.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Trelleborg
Avser en ny anläggning för dosering av fällningskemikalie (järnklorid) vid Trelleborg avloppsreningsverk.
Nybyggnad av industrihus i Trelleborg
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Trelleborg
Avser nybyggnad lager, delvis kallt. Enstaka kontor.
Ombyggnad av verkstad i Trelleborg
Bygglov ändrad användning ändra lokal från förråd till bil-lastbil verkstad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Trelleborg
Bygglov övriga byggnader och anläggningar upplag (återvinningsstation).
Nybyggnad av skärmtak i Trelleborg
Bygglov byggnad/väderskydd.
Nybyggnad av förråd i Trelleborg
Bygglov komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Trelleborg
Bygglov nybyggnad samt överbyggnad av grusfickorna.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.