Alla aktuella industriprojekt i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av produktionslokaler i Ängelholm
Nybyggnad av produktionshall, eventytor, personalytor, kontor och showroom för nya bilmodeller.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Ängelholm
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamhetsområde för bland annat logistik och lagerhållning samt industri.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industriverksamhet.
Ombyggnad Sydvattens tryckstegringsstation i Ängelholm
Avser ombyggnad av mätkammaren till en tryckstegringsstation med tillkommande funktion för tryckstegring för leverans av dricksvatten till Båstad kommun. Arbetet omfattar även ombyggnad av el- och styrfunktion av anläggningen.
Nybyggnad av produktionslokal i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av silo i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fyra silos.
Ombyggnad av förråd i Ängelholm
Anmälan om installation eller väsentlig ändring av ventilation komplementbyggnad.
Ombyggnad av konditori i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av byggnadens planlösning och bärande konstruktion - ny vindstrappa och toalett.
Utvändigt underhåll av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för fasadändring komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Ängelholm
Ansökan om bygglov för solpaneler annan verksamhetsbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för solpaneler industriverksamhet.
Tillbyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av annan verksamhetsbyggnad (tält för skott och teknikträning off ice).
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av industriverksamhet.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd ändrad användning i industriverksamhet.
Rivning av förråd i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av annan verksamhetsbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ängelholm
Avser fasadändring industriverksamhet.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.