Alla aktuella industriprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av lager- och produktionslokal i Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad av befintlig byggnad med lager- och produktionslokal.
Tillbyggnad av undercentral vid flerbostadshus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med ny undercentral (anslutande tellusgatan 45c).
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av industri/lager samt ändring av planlösning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av industri/lager, byte port.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av industri, ny port.
Rivning av ekonomibyggnad i Helsingborg
Anmälan för rivning av ekonomibyggnad.
Rivning av förråd i Helsingborg
Anmälan för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Helsingborg
Anmälan för rivning av komplementbyggnader.
Rivning av förråd i Helsingborg
Rivningslov för rivning av lada.
Ombyggnad av sophus i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av garage till miljöhus.
Utvändigt underhåll av sophus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av miljöhus.
Utvändigt underhåll av sophus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av sophus.
Utvändigt underhåll av sophus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av två miljöhus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring, ny entré.
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Helsingborg
Bygglov för inredande av ytterligare lokal i ekonomibyggnad.
Nybyggnad av silo i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av fyra silos och komplementbyggnad samt rivning del av byggnad.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, toaletter.
Nybyggnad av sophus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av väderskydd för cykelparkering.
Nybyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Helsingborg
Bygglov för restaurering av ekonomibyggnad samt fasadändring och rivning.
Tillbyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov för uppsättning av skärmtak över pergola.
Ombyggnad av lager i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av ekonomibyggnad till lager och samlingslokal.
Ändring av bärande konstruktion i industrihus i Helsingborg
Anmälan av ändring av bärande konstruktion i industri/lager.
Rivning av lagerbyggnad i Helsingborg
Avser rivning av byggnad 705 som aver lagerbyggnad med omklädningsrum.
Utvändigt underhåll av lager i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av industri/lager samt tillbyggnad av skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av industri/lager samt uppsättning av skylt.
Fasadändring på industrihus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av industri/lager.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av industri/lager.
Rivning av lokal och bostad i Helsingborg
Avser rivning av byggnad med lokal och bostad, 60 m2. Projektet samupphandlas med 1630690, 1655220, 1655226 samt 1655228.
Rivning av ladugårdslänga i Helsingborg
Avser rivning av ladugårdslänga, ca 150 m2. Projektet samupphandlas med projektnummer 1630690, 1630699, 1655220 samt 1655226.
Ändring i industrihus i Helsingborg
Anmälan för ändring av bärande konstruktion i industri/lager.
Nybyggnad av skärmtak för virkeslager i Helsingborg
Avser nybyggnad av skärmtak för virkeslager.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Avser smärre arbeten som omfattar ny dörr och åtgärder av skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.