Alla aktuella industriprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikanläggning i Långeberga, Helsingborg
Avser nybyggnad av två logistikanläggningar vid Långeberga utmed E4/E6. Projektet omfattar två logistikanläggningar med en total yta motsvarande cirka 25 000 kvadratmeter BTA. Byggnaderna ska uppföras med miljöcertifieringen Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av lager och kontor i Helsingborg
Avser nybyggnad av lagerbyggnad i ett plan samt mindre del kontor i två plan. ,
Nybyggnad av lager och kontor i Helsingborg
Avser nybyggnad av 1 huskropp gällande 6000 m2 lagerbyggnad i ett plan med 12 meters takhöjd samt 1 huskropp som omfattar 2000 n2 kontorsbyggnad i tre våningsplan.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Avser nybyggnad av lagerbyggnad - sesam selfstorage.
Tillbyggnad av lager- och logistikerminal i Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad av 8500 m2 lager- och logistikterminal. Den nya anläggningen som planeras på Strandbadsvägen är anpassad för ett smidigt logistikflöde. Lasthus.
Nytt verksamhetsområde för industriverksamhet, Väla, Helsingborg
Avser verksamhetsområde för industriverksamhet. Tomtyta: ca 10000-15000 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av lager och kontor i Helsingborg
Avser nybyggnad av 1100 m2 lager samt 400 m2 kontor.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser nybyggnad av prefab industri/lager.
Tillbyggnad av lager m.m. i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser tillbyggnad av lager samt gjutning av platta( för fyra nya silos).
Nybyggnad av lagerbyggnad i Helsingborg
Avser nybyggnad av lagerbyggnad med en yta på 547 m2.
Nybyggnad av silo i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser anläggande av två silos.
Tillbyggnad av transportgång vid lagerbyggnad i Helsingborg
Avser tillbyggnad av lager som avser transportgång mellan byggnader.
Fasadändring på industrihus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av industri/lager, återställande av fasad.
Fasadändring på industrihus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av industri/lager.
Rivning av industrihus i Helsingborg
Avser rivning av industri/lagerbyggnad.
Fasadändring på industrihus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring och ändring av bärande konstruktion i industri/lager.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för om- och tillbyggnad av industri.
Fasadändring på hamnmagasin i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av karantänen.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av industri/lager.
Tillbyggnad av sophus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av miljöhus/förråd.
Tillbyggnad av växthus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av växthus.
Utvändigt underhåll av sophus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av miljöhus.
Ombyggnad av kallförråd i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad samt fasadändring av kallförråd.
Tillbyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av industri/lager, uppsättning av skärmtak.
Nybyggnad av tvätthall i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av biltvättsanläggning.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av foderlada.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av förråd och stödmur.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av väderskydd, kattarp station.
Nybyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad sju cykelförråd samt rivning av befintliga (hålemans allé 5, 7, 11, 15, 17).
Nybyggnad av cistern i Helsingborg
Bygglov för anläggande av cistern.
Rivning av skärmtak i Helsingborg
Rivningslov för rivning av väderskydd samt cykelställ, ödåkra station.
Rivning av förråd i Helsingborg
Rivningslov för rivning av/del av byggnad avseende förråd.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Tidsbegränsad bygglov för nybyggnad av industri/lager - 5 år, tom 2026-10-23.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Tidsbegränsad bygglov för nybyggnad av tälthall, t o m 2024-09-01.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av vindskydd, 5 år tom 2026-10-23.
Nybyggnad av skärmtak i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av väderskydd för utomhusträning under tiden 1 okt 2021--30 april 2022.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av industri/lager.
Tillbyggnad av skärmtak på industrihus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av skärmtak vid befintlig industribyggnad.
Rivning av ekonomibyggnad i Helsingborg
Avser rivning av ladugårdslänga på Kv Filborna 35:1, Pallgatan 71 i Helsingborg. (Upphandlas tillsammans med projekt ID 2089696 och 2089698)
Ombyggnad av fläktrum vid industrihus i Helsingborg
Avser smärre ventilationsarbeten.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.