Alla aktuella industriprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nyb av hotell,forskn/utbildning,förebyggande hälsa m.m i Malmö
Planer finns för nybyggnad av hotell, anläggning för forskn/utbildning, förekommande hälsa m.m. i Malmö. ( Parkeringsgarage för ca 200 bilar)
Nybyggnad av logistikbyggnad i Malmö
Planer finns för nybyggnad av logistikbyggnad om 10000-15000 kvm, med en invändig takhöjd på 11,7 meter. Kontor kan förläggas på entresolen över portarna.
Nybyggnad av industribyggnad i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser nybyggnad av ca 5000 kvm uthyrningsbar yta.
Installationsarbeten vid Klagshamns reningsverk, Malmö, etapp 2
Avser fortsatt modernisering av el och automation samt installation av nytt värmesystem i byggnader/ ställverk vid Klagshamns avloppsreningsverk.
Markområde för industriverksamhet i Malmö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Igångsättning tidigast 2020. Markområde finns för 100000 m2 (10 hektar) tomtmark för industriverksamhet.
Underhållavtal gällande elkraftssystem åt Sydvatten AB
Avser ramavtal avseende Sydvattens behov av underhållstjänster för elkraftsystem under hela avtalsperioden. Uppdraget enligt ramavtalet avser att genomföra underhållsåtgärder, tillståndskontroller, kapacitetsprov av batterisystem, jour och beredskap samt reservdelshållning. Avtalstid:2021-01-01 - 2023-12-31 Option:2024-01-01 - 2024-12-31 Option:2025-01-01 - 2025-12-31 Option:2026-01-01 - 2026-12-31 Option:2027-01-01 - 2027-12-31 Option:2028-01-01 - 2028-12-31
Nybyggnad av återvinningscentral i Malmö
Planer finns för nybyggnad av återvinningscentral i Elisedal.
Tillbyggnad av reningsanläggning i Malmö
Avser tillbyggnad av reningsanläggning med kemikaliebyggnad.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser tillbyggnad av höglager vid befintlig industribyggnad. Yta: 300-400 m2.
Renovering av gasledningar m.m vid Klagshamns ARV, MAlmö
Projektet avser leverans och montering av nya gasledningar med tillhörande säkerhetsanordningar, avskiljningskärl, vattenlås mellan rötkammare och gasklocka samt gasfackla. Leverans och montering av mekanisk omrörning på Klagshamns avloppsreningsverk i Malmö.
Rivning av industrihus i Malmö
Rivning av lager- och industribyggnad.
Tillbyggnad av lager, rivning av stödmurar, inlastning m.m. i Malmö
Planer finns för tillbyggnad av lager i tältkonstruktion alternativt lagerbyggnad. Förslag finns för rivning av stödmurar och väderskydd/inlastning,fasadändring (igensättning av port), nya stödmurar samt ombyggnad av lager till produktionshall.
Byte av växlare m.m. i undercentraler i bostadshus i Malmö
Projektet avser byte av växlar och styr m.m. i befintliga undercentraler i anslutning till bostadshus i Malmö city och vid Mobilia i Malmö. Avser: kv. Haren 8, Prinsen 6, Barberaren 6, Klas 7, Klas 8 och Korsör 2 i Malmö.
Rivning av panncentral i Malmö
Avser rivning av panncentral m.m. vid kv Brännaren ivd Norra Sorgenfri. På tomten planeras byggnation av skolbyggnad som ingår under projekt-nummer 1082130
Nybyggnad av industrihall Malmö
Avser nybyggnad av stålhall.
Nybyggnad av industrihus i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Planer finns för nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av glassfabrik i Malmö
Ändrad användning (biograf till glassförsäljning/produktion) samt fasadändring.
Rivning av solgångar i Malmö
Rivning av två solgångar.
Ombyggnad av industrihus i Malmö
Fasadändring (insättning av fönster och dörrar), inredande av ytterligare lokaler för industri (delning av lokal till 4 lokaler) samt ändring av ventilation samt vatten- och avlopp.
Invändig renovering av bryggeri i Malmö
Projektet avser ändrad användning av lokal till bryggeri. Arbetena avser el-, golv- samt målningsarbeten.
Nybyggnad av bilprovningsanläggning i Toftanäs, Malmö
Nybyggnad av bilverkstad, bilbesiktningslokal samt restaurang.
Nybyggnad av kallförråd i Malmö
Nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av skärmtak och uppställning av cistern (drivmedelsanläggning).
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av pumpstation i Malmö
Nybyggnad av sprinklercentral (sprinklertank och pumphus).
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av två skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Nybyggnad av underjordiska sopbehållare.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad cykelskjul samt rivning av befintliga cykelskjul.
Nybyggnad av kallförråd i Malmö
Nybyggnad förråd (kallförråd).
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad skärmtak (lgh 1001).
Rivning av lager, magasin i Malmö
Rivning av befintlig byggnad.
Rivning av förråd i Malmö
Rivning av förråd.
Utvändigt underhåll av renhållningsverk i Malmö
Fasadändring (ny dörr samt nya ut- och in luftsgaller).
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (ny rullport) samt skyltning.
Utvändigt underhåll av sophus i Malmö
Fasadändring (plåttak på miljöhus).
Utvändigt underhåll av lager i Malmö
Fasadändring lager (trappa samt ny dörr).
Nybyggnad av cistern i Malmö
Förhandsbesked avseende nybyggnad av kvävetank.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (installation av solceller på tak).
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (installation av solceller samt bärverk).
Tillbyggnad av kallförråd i Malmö
Tillbyggnad av kallförråd samt parkeringsplatser (5 st).
Tillbyggnad av sophus i Malmö
Tillbyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Anläggning av miljöhus ( spaljeer,grund ).
Nybyggnad av lager i Malmö
Tidsbegränsat bygglov avseende tält.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av förråd i Malmö
Tillbyggnad av förråd.
Byte av ställverk vid Sjölunda ARV, Malmö
Ställverk B2 på Sjölunda reningsverk är gammalt och är i behov av utbyte. Nytt ställverket placeras i ett nytt el-rum i byggnad D2-maskinhus.
Ändring i produktionslokal i Malmö
Ändrad av lagerlokal till produktionsyta , fasadändring (ny port, nya fönster) samt nya fläktrumskylare, ventilationshuvar och container.
Ändring till bilvårdslokal i Malmö
Ändring av lagerlokal till bilvård.
Tillbyggnad av kallager i Malmö
Tillbyggnad av kallager.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (byte av fasadkulör).
Utvändigt underhåll av lager i Malmö
Fasadändring (byte av kulör).
Ombyggnad av komplementbyggnad i Malmö
Fasadändring (nytt tak, igensättning/ändring av fönster, rivning av takkupa) samt ändrad planlösning av komplementbyggnad.
Rivning av hall i Malmö
Rivning av hall.
Ny värmeväxlare till flerbostadshus i Malmö
Planer finns för byte av värmeväxlare i anslutning till flerbostadshus med 12 lägenheter.
Rivning av sophus i Malmö
Rivning av sophus.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Malmö Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsbevakning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Malmö. Här kan du se aktuella tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i Malmö.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Malmö här, anläggningsprojekt i Malmö här, industriprojekt i Malmö här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Malmö här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Malmö hitta planerade, kommande byggprojekt i Malmö kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella projekt i Malmö som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst online och är det någon specifik typ av aktuella byggprojekt du vill ha koll på i Malmö eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella fotbollsarenor till vandrarhem, verkstäder, fängelser eller polisstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Malmö hittar du även hamnar, broar, gator, torg, golfbanor etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Malmö har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår bevakning av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggkategorier samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Malmö till ett värde av mellan 7,3–9,5 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggmarknaden i Malmö, de aktuella byggprojekten i Malmö och de aktuella byggaktörerna i Malmö, så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Malmö som håller på Malmö FF eller FC Rosengård – men vi vet mycket annat om byggandet i Malmö.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Malmö, Skåne eller hela landet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.