Alla aktuella industriprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nyb av hotell,forskn/utbildning,förebyggande hälsa m.m i Malmö
Planer finns för nybyggnad av hotell, anläggning för forskn/utbildning, förekommande hälsa m.m. i Malmö. ( Parkeringsgarage för ca 200 bilar)
Nybyggnad av logistikbyggnad i Malmö
Projektet avser nybyggnad av logistikbyggnad om 10000 kvm, med en invändig takhöjd på 11,7 meter. I projektet ingår även ett entresolplan för kontor och personalutrymmen.
Nybyggnad av batterifabrik i Malmö
Planer finns för byggnation av en stor batterifabrik i norra hamnen.
Markområde för industri och ev kontori i Malmö
Markområde finns för 11 hektar tomtmark för industriverksamhet. Eventuellt kommer kontor även att byggas.
Nybyggnad av produktionsanläggning i Malmö
Avser nybyggnad av produktionsanläggning med en yta på 3000 m2.
Markområde för industriverksamhet i Malmö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Igångsättning tidigast 2020. Markområde finns för 100000 m2 (10 hektar) tomtmark för industriverksamhet.
Nybyggnad av logistikanläggning i Malmö
Avser nybyggnad av logistikanläggning. Markområde: ca 17000 m2.
Ombyggnad av industrihus i Malmö
Avser ombyggnad av industrilokal inrymmande lager, produktionslokal och kontor. I projektet ingår även att bygga av ett entresolplan. I projektet ingår även omfogning av fasad, åtgärder av glasfasad m.m
Tillbyggnad av lagerbyggnad m.m. i Malmö
Projektet avser tillbyggnad av lagerbyggnad, yta: 800-1000 m2. Avser även rivning samt nybyggnad av stödmurar.
Ombyggnad av Wallenberglaboratoriet i Malmö
Avser anpassning av lokalerna på vån 6 och 7 till ett sk BSL-3 laboratorium samt ombyggnad till kontorsytor, pentry, pausrum och kommunikationsytor.
Ombyggnad av logistikterminal i Malmö
Avser specialanpassningar av en 11000 kvm logistikfastighet för NTEX.
Tillbyggnad av fläktrum på tak samt ventilationsarbeten i flerbostadshus i Malmö
Avser tillbyggnad av fläktrum på tak samt byte av ventilationssystem till FX-system. Projektet omfattar ventilationsarbeten i ca 200 lägenheter.
Nybyggnad av produktionslokal i Malmö
Avse nybyggnad produktionsbyggnad samt tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av lager och frysutrymmen vid restaurang i Malmö
Avser 25 m2 tillbyggnad av lager och frysutrymmen vid restaurang. Omfattar även fasadändring (nytt entréparti), flytt av skyltar samt nytt plank runt uteservering.
Nytt ventilationsaggregat m.m. i produktionslokal i Malmö
Avser nytt ventilationsaggregat och nytt kylaggregat i befintlig produktionslokal med kontor.
Tillbyggnad av lasthus samt ny infart i Malmö
Avser tillbyggnad av lasthus vid befintlig anläggning samt ny infart till området.
Rivning av industrihus i Malmö
Avser rivning av lager- och industribyggnad.
Maskintjänster inkl förare för packning av containrar i Malmö
Projektet avser maskintjänster för packning av containrar på Sysavs Återvinningscentraler i Norra Hamnen samt Brunkeflo. Med möjlighet till förlängning 1+1+1 år.
Sanering och rivning av byggnad m.m i Malmö
Projektet avser sanering och totalrivning av byggnaden i sin helhet inklusive rörkulvert fram till den djupa delen samt staket och tegelmur runt fastigheten. Rörkulvert plomberas mot den djupa delen innan rivning påbörjas. Nytt staket likt befintligt runt ramp till gångkulverten. Installationer demonteras och plomberas. Marksanering av PCB i markmassor kring huset ska också ingå i entreprenaden.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager, fasadändring (nytt fasadmaterial, nya fönster.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av tanklager.
Ombyggnad av bilvårdsanläggning i Malmö
Ändrad användning (lager till bilvårdsanläggning) samt fasadändring (ny port).
Ändring i industrihus i Malmö
Ändring av bärande konstruktion.
Nybyggnad av industrihus i Malmö
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av skärmtak och lager i Malmö
Nybyggnad av lager och skärmtak .
Nybyggnad av sophus i Malmö
Nybyggnad av mijlöhus samt rivning av bef. mijlöhus.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av växthus i Malmö
Nybyggnad av orangeri.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av plank och skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av silo i Malmö
Nybyggnad av två stycken silos.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad skärmtak.
Nybyggnad av cistern i Malmö
Nybyggnad av 2 lagringstankar.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av 5 miljöhus, 3 skärmtak för cyklar samt plank.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad av cykelskjul och plank samt rivning av befintligt cykelskjul och plank.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad av förråd.
Besiktning av reningsverk, VA-syd
Avser besiktning och uppdatering av underhållsplan i Incit Xpand. arbetet omfattar besiktning av pumpstationer, vattenkiosker och byggnader på reningsverk på sammanlagt ca 2000 kvm.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Installation av solenergianläggning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (nya vikportar).
Ombyggnad av verkstad i Malmö
Ändring av del av källare till keramikverkstad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Tillbyggnad av lastkaj samt fasadändring (ny ramp och breddning av port).
Tillbyggnad av skärmtak i Malmö
Tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Rivning av befintligt förråd samt nybyggnad av förråd.
Rivning av byggnad och plank i Malmö
Rivning av byggnader, plank samt miljöhus, Marklov för schaktning/fyllning Virket 8.
Rivning av skärmtak i Malmö
Rivning av skärmtak samt uppställning av belysningsanordningar.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Tillbyggnad av cykelskjul.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Uppställning av väderskydd i glas samt rivning av befintligt staket.
Rivning av byggnad i Malmö
Rivning av byggnad.
Tillbyggnad av växthus i Malmö
Tillbyggnad- och ombyggnad av växthus.
Ombyggnad till verkstadslokal i Malmö
Ändring av ekonomibyggnad till verkstadslokal samt fasadändring (ny dörr).
Ändring av kulör på bilverkstad i Malmö
Fasadändring (ändring av kulör).
Utvändigt underhåll av lager i Malmö
Fasadändring (ny fasadbeklädnad på del av fasad).
Tillbyggnad av flockningsanläggning i Malmö
Avser tillbyggnad av lockningsanläggning i prefab med en yta på 50 m2.
Byte av tvättmaskiner i tvättstuga i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser byte av 2 st tvättmaskiner i gemensam tvättstuga.
Renovering av tvättstuga i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser renovering av tvättstuga och torkrum i flerbostadshus. Arbetena avser främst arbeten med plattsättning samt målning.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Malmö Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsbevakning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Malmö. Här kan du se aktuella tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i Malmö.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Malmö här, anläggningsprojekt i Malmö här, industriprojekt i Malmö här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Malmö här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Malmö hitta planerade, kommande byggprojekt i Malmö kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella projekt i Malmö som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst online och är det någon specifik typ av aktuella byggprojekt du vill ha koll på i Malmö eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella fotbollsarenor till vandrarhem, verkstäder, fängelser eller polisstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Malmö hittar du även hamnar, broar, gator, torg, golfbanor etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Malmö har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår bevakning av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggkategorier samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Malmö till ett värde av mellan 7,3–9,5 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggmarknaden i Malmö, de aktuella byggprojekten i Malmö och de aktuella byggaktörerna i Malmö, så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Malmö som håller på Malmö FF eller FC Rosengård – men vi vet mycket annat om byggandet i Malmö.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Malmö, Skåne eller hela landet.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.