Alla aktuella industriprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Installationsarbeten vid Klagshamns reningsverk, Malmö, etapp 2
Avser fortsatt modernisering av el och automation samt installation av nytt värmesystem i byggnader/ ställverk vid Klagshamns avloppsreningsverk.
Markområde för industri och ev kontori i Malmö
Markområde finns för 11 hektar tomtmark för industriverksamhet. Eventuellt kommer kontor även att byggas.
Markområde för industriverksamhet i Malmö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Igångsättning tidigast 2020. Markområde finns för 100000 m2 (10 hektar) tomtmark för industriverksamhet.
Ombyggnad av industrihus i Malmö
Avser ombyggnad av industrilokal inrymmande lager, produktionslokal och kontor. I projektet ingår även att bygga av ett entresolplan. I projektet ingår även omfogning av fasad, åtgärder av glasfasad m.m
Ombyggnad av verksamhetslokaler på Möllevången i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler vid Trikåfabriken på Möllevången i Malmö. Kan röra sig om hantverkslokaler kontor m.m. Fasadändring (nya dörrar och fönster, pergola, räcke, grind), loftgång och takterrass, skärm (bullerskärm). Objektets är beläget vid Bergsgatan/Friisgatan i Malmö.
Nybyggnad av industrihus i Malmö
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av återvinningscentral i Malmö
Planer finns för nybyggnad av återvinningscentral i Elisedal.
Uppförande av byggnad till förtjockare vid avloppsreningsverk i Malmö
Projektet avser att uppföra en byggnad för förtjockare vid befintligt avloppsreningsverk.
Underhåll av pumpstationer längs Västkustbanan
Drift och underhåll av 56 dagvattenpumpstationer vid Västkustbanan. Beställaren har som option en ensidig möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga avtalstiden med 1+1 år.
Byte av tak m.m. på industrihus i Malmö
Avser byte av ca 600-700 m2 tak på del av industribyggnad samt installation av ny oljeavskiljare.
Renovering av gasledningar m.m vid Klagshamns ARV, MAlmö
Projektet avser leverans och montering av nya gasledningar med tillhörande säkerhetsanordningar, avskiljningskärl, vattenlås mellan rötkammare och gasklocka samt gasfackla. Leverans och montering av mekanisk omrörning på Klagshamns avloppsreningsverk i Malmö.
Rivning av industrihus i Malmö
Rivning av lager- och industribyggnad.
Byte av växlare m.m. i undercentraler i bostadshus i Malmö
Projektet avser byte av växlar och styr m.m. i 6 st befintliga undercentraler i anslutning till bostadshus i Malmö city och vid Mobilia i Malmö. Barberaren 6 - Cedergatan 7 Haren 8 - Erik Dahlbergsgatan 10 Klas 7 - Exercisgatan 6 Klas 8 - Exercisgatan 4 Korsör 2 - Köpenhamnsvägen 16 Prinsen 6 - Erik Dahlbergsgatan 18
Tillbyggnad av lager, rivning av stödmurar, inlastning m.m. i Malmö
Planer finns för tillbyggnad av lager i tältkonstruktion alternativt lagerbyggnad. Förslag finns för rivning av stödmurar och väderskydd/inlastning,fasadändring (igensättning av port), nya stödmurar samt ombyggnad av lager till produktionshall.
Tillbyggnad av lager och frysutrymmen vid restaurang i Malmö
Avser 25 m2 tillbyggnad av lager och frysutrymmen vid restaurang. Omfattar även fasadändring (nytt entréparti), flytt av skyltar samt nytt plank runt uteservering.
Nybyggnad av industrihall Malmö
Avser nybyggnad av stålhall.
Tillbyggnad av lasthus samt ny infart i Malmö
Avser tillbyggnad av lasthus vid befintlig anläggning samt ny infart till området.
Ombyggnad till glassmejeri i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser ombyggnad från biograf till glassförsäljning/produktion samt fasadändring.
Ny tryckstegringsstation på Spillepeng i Malmö
Avser nybyggnad av tryckstegringsstation för att öka kapaciteten i vattenförsörjningssystemet på Spillepeng avfallsanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Malmö
Tillbyggnad av industri.
Rivning av avloppsreningsverk i Malmö
Avser rivning av avloppsreningsverk som omfattar två byggnader. I projektet ingår även rivning av staket och stängsel.
Installation av solenergi på lagerbyggnad i Malmö
Avser installation av solenergianläggning på tak på befintlig lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Malmö
Anordnande av upplag.
Utvändigt underhåll av lager i Malmö
Fasadändring (ny entré och nya dörrar) samt anordnande av markparkering (prh).
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (ny utrymningstrappa, plattform o dörr).
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (nytt fallskyddsräcke samt trappa).
Rivning av skärmtak i Malmö
Fasadändring (rivning av skärmtak).
Utvändigt underhåll av fabrikshus i Malmö
Installation av solenergianläggning.
Utvändigt underhåll av stall i Malmö
Fasadändring (igensättning av vikport, fönster, ny ventilationshuv samt nytt glasparti).
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring industri (installera ny dörr samt byte av fönster till dörr).
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad (pergolatak).
Nybyggnad av tvätthall i Malmö
Nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad av cykelförråd.
Tillbyggnad av lastkaj i Malmö
Nybyggnad av en lastramp, bygga ut en lastkaj samt ny grind.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad av förråd och växthus.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Malmö
Tillbyggnad av skärmtak.
Rivning av förråd i Malmö
Rivning av skjul.
Tillbyggnad av förråd i Malmö
Tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Rivning (miljöhus) samt nybyggnad (sansac behållare).
Rivning av förråd i Malmö
Rivning av förråd.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Nybyggnad av miljöhus samt rivning av befintligt miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av skärmtak (sedumtak) samt plank.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av skärmtak och plank (upplagsplats).
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av sophus i Malmö
Ändrad användning av bensinstation till miljöhus.
Ombyggnad av industrihus i Malmö
Ändrad användning och fasadändring (återupptagning av dörrhål och ny dubbeldörr).
Tillbyggnad av kompressorbyggnad vid kontor i Malmö
Tillbyggnad med kompressorbyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Malmö
Nybyggnad av biltvättsanläggning.
Nybyggnad av tvättstuga i Malmö
Förhandsbesked för nybyggnad av komplementbyggnad (tvättstuga).
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (ändring av fasadmaterial).
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (byte av fasadmaterial samt byte av kulör).
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (igensättning av fönster samt inklädnad av ventilationskanaler).
Fasadmålning på lagerbyggnad m.m. i Helsingborg
Avser byte av fasadkulört på befintlig lagerbyggnad samt målning av plåtdetaljer på kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (insättning av fönster samt nya fönsterband).
Ändring till bilservicelokal i Malmö
Ändrad användning av lokal samt fasadändring. Entreprenad för portar: Garageexperten i Lund.
Ventilationsarbeten i lager i Malmö
Avser nytt ventilationsaggregat i befintlig båghall.
Renovering av tvättstuga i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser renovering av tvättstuga och torkrum i flerbostadshus. Arbetena avser främst arbeten med plattsättning samt målning.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Malmö Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsbevakning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Malmö. Här kan du se aktuella tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i Malmö.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Malmö här, anläggningsprojekt i Malmö här, industriprojekt i Malmö här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Malmö här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Malmö hitta planerade, kommande byggprojekt i Malmö kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella projekt i Malmö som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst online och är det någon specifik typ av aktuella byggprojekt du vill ha koll på i Malmö eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella fotbollsarenor till vandrarhem, verkstäder, fängelser eller polisstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Malmö hittar du även hamnar, broar, gator, torg, golfbanor etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Malmö har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår bevakning av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggkategorier samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Malmö till ett värde av mellan 7,3–9,5 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggmarknaden i Malmö, de aktuella byggprojekten i Malmö och de aktuella byggaktörerna i Malmö, så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Malmö som håller på Malmö FF eller FC Rosengård – men vi vet mycket annat om byggandet i Malmö.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Malmö, Skåne eller hela landet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.