Alla aktuella industriprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikbyggnad i Malmö
Planer finns för nybyggnad av logistikbyggnad om 10000-15000 kvm, med en invändig takhöjd på 11,7 meter. Kontor kan förläggas på entresolen över portarna.
Installationsarbeten vid Klagshamns reningsverk, Malmö, etapp 2
Avser fortsatt modernisering av el och automation samt installation av nytt värmesystem i byggnader/ ställverk vid Klagshamns avloppsreningsverk.
Ombyggnad av industrihus i Malmö
Avser ombyggnad av industrilokal inrymmande lager, produktionslokal och kontor. I projektet ingår även att bygga av ett entresolplan. I projektet ingår även omfogning av fasad, åtgärder av glasfasad m.m
Nybyggnad av produktionslokal i Malmö
Avser nybyggnad av produktionslokal samt mindre del kontor. Yta: 1200 m2.
Nybyggnad av lager och kontor i Malmö
Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande lager i nedre plan samt kontor i övre plan.Yta: 35 x 12 m2/plan.
Nybyggnad av återvinningscentral i Malmö
Planer finns för nybyggnad av återvinningscentral i Elisedal.
Ombyggnad av verksamhetslokaler på Möllevången i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler vid Trikåfabriken på Möllevången i Malmö. Kan röra sig om hantverkslokaler kontor m.m. Fasadändring (nya dörrar och fönster, pergola, räcke, grind), loftgång och takterrass, skärm (bullerskärm). Objektets är beläget vid Bergsgatan/Friisgatan i Malmö.
Underhållavtal gällande elkraftssystem åt Sydvatten AB
Avser ramavtal avseende Sydvattens behov av underhållstjänster för elkraftsystem under hela avtalsperioden. Uppdraget enligt ramavtalet avser att genomföra underhållsåtgärder, tillståndskontroller, kapacitetsprov av batterisystem, jour och beredskap samt reservdelshållning. Avtalstid:2021-01-01 - 2023-12-31 Option:2024-01-01 - 2024-12-31 Option:2025-01-01 - 2025-12-31 Option:2026-01-01 - 2026-12-31 Option:2027-01-01 - 2027-12-31 Option:2028-01-01 - 2028-12-31
Underhåll av pumpstationer längs Västkustbanan
Drift och underhåll av 56 dagvattenpumpstationer vid Västkustbanan. Beställaren har som option en ensidig möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga avtalstiden med 1+1 år.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser tillbyggnad av höglager vid befintlig industribyggnad. Yta: 300-400 m2.
Byte av tak m.m. på industrihus i Malmö
Avser byte av ca 600-700 m2 tak på del av industribyggnad samt installation av ny oljeavskiljare.
Rivning av panncentral i Malmö
Avser rivning av panncentral m.m. vid kv Brännaren ivd Norra Sorgenfri. På tomten planeras byggnation av skolbyggnad som ingår under projekt-nummer 1082130
Tillbyggnad av lager, rivning av stödmurar, inlastning m.m. i Malmö
Planer finns för tillbyggnad av lager i tältkonstruktion alternativt lagerbyggnad. Förslag finns för rivning av stödmurar och väderskydd/inlastning,fasadändring (igensättning av port), nya stödmurar samt ombyggnad av lager till produktionshall.
Byte av växlare m.m. i undercentraler i bostadshus i Malmö
Projektet avser byte av växlar och styr m.m. i 6 st befintliga undercentraler i anslutning till bostadshus i Malmö city och vid Mobilia i Malmö. Barberaren 6 - Cedergatan 7 Haren 8 - Erik Dahlbergsgatan 10 Klas 7 - Exercisgatan 6 Klas 8 - Exercisgatan 4 Korsör 2 - Köpenhamnsvägen 16 Prinsen 6 - Erik Dahlbergsgatan 18
Nybyggnad av industrihall Malmö
Avser nybyggnad av stålhall.
Ny tryckstegringsstation på Spillepeng i Malmö
Avser nybyggnad av tryckstegringsstation för att öka kapaciteten i vattenförsörjningssystemet på Spillepeng avfallsanläggning.
Tillbyggnad av reningsanläggning i Malmö
Avser tillbyggnad av reningsanläggning som omfattar ny bassäng. Totalkostnad för projektet: ca 5 mkr.
Ombyggnad av glassfabrik i Malmö
Ändrad användning (biograf till glassförsäljning/produktion) samt fasadändring.
Nybyggnad av industrihus i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Planer finns för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Malmö
Bygglov för nybyggnad av industri.
Nybyggnad av bilprovningsanläggning i Toftanäs, Malmö
Nybyggnad av bilverkstad, bilbesiktningslokal samt restaurang.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad av cykelförråd.
Tillbyggnad av lastkaj i Malmö
Nybyggnad av en lastramp, bygga ut en lastkaj samt ny grind.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av skärmtak och uppställning av cistern (drivmedelsanläggning).
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av två skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Nybyggnad av underjordiska sopbehållare.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad cykelskjul samt rivning av befintliga cykelskjul.
Rivning av förråd i Malmö
Rivning av skjul.
Tillbyggnad av förråd i Malmö
Tillbyggnad av förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (installation av solceller samt bärverk).
Rivning av skärmtak i Malmö
Fasadändring (rivning av skärmtak).
Utvändigt underhåll av lager i Malmö
Fasadändring lager (trappa samt ny dörr).
Nybyggnad av cistern i Malmö
Förhandsbesked avseende nybyggnad av kvävetank.
Nybyggnad av lager i Malmö
Anordnande av upplag.
Tillbyggnad av kallförråd i Malmö
Tillbyggnad av kallförråd samt parkeringsplatser (5 st).
Tillbyggnad av skärmtak i Malmö
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av kompressorbyggnad vid kontor i Malmö
Tillbyggnad med kompressorbyggnad.
Ombyggnad av komplementbyggnad i Malmö
Fasadändring (nytt tak, igensättning/ändring av fönster, rivning av takkupa) samt ändrad planlösning av komplementbyggnad.
Ändring i produktionslokal i Malmö
Ändrad av lagerlokal till produktionsyta , fasadändring (ny port, nya fönster) samt nya fläktrumskylare, ventilationshuvar och container.
Tillbyggnad av kallager i Malmö
Tillbyggnad av kallager.
Fasadmålning på lagerbyggnad m.m. i Helsingborg
Avser byte av fasadkulört på befintlig lagerbyggnad samt målning av plåtdetaljer på kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (insättning av fönster samt nya fönsterband).

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Malmö Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsbevakning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Malmö. Här kan du se aktuella tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i Malmö.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Malmö här, anläggningsprojekt i Malmö här, industriprojekt i Malmö här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Malmö här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Malmö hitta planerade, kommande byggprojekt i Malmö kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella projekt i Malmö som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst online och är det någon specifik typ av aktuella byggprojekt du vill ha koll på i Malmö eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella fotbollsarenor till vandrarhem, verkstäder, fängelser eller polisstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Malmö hittar du även hamnar, broar, gator, torg, golfbanor etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Malmö har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår bevakning av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggkategorier samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Malmö till ett värde av mellan 7,3–9,5 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggmarknaden i Malmö, de aktuella byggprojekten i Malmö och de aktuella byggaktörerna i Malmö, så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Malmö som håller på Malmö FF eller FC Rosengård – men vi vet mycket annat om byggandet i Malmö.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Malmö, Skåne eller hela landet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.