Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kronobergs län

Alvesta (8)
Lessebo (7)
Ljungby (20)
Markaryd (13)
Tingsryd (17)
Växjö (40)
Älmhult (9)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 117 st.

Kontaktledningsupprustning längs järnväg mellan Älmhult-Hässleholm
Kontaktledningsupprustning och AT. Ca 7 mil lång sträcka.
Om- och nybyggnad av väg, Österleden i Växjö
Projektet avser mötesseparering samt ny trafikplats vid Fagrabäck i korsning mellan väg 25 och väg 27. GC-vägar längs med Lillestadsvägen, till Fyllerydsskogen och mellan Högstorp och ventrum.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Växjö
Väglängd ca 1 240 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden för Basunderhåll väg med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av kommunhuset i Växjö till hyresbostäder
Planer för ombyggnad av nuvarande kontorsbyggnad i centrala Växjö till ca 200-250 attraktiva bostäder med olika upplåtelseform samt verksamhetslokaler/mötesplatser. Tillbyggnad och/eller rivning av delar av fastigheten kan bli aktuellt. Delar av fastigheten kan komma att avyttras till andra fastighetsägare.
Ombyggnad av väg 25 mellan Hovmantorp-Lessebo
Ombyggnad till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, 6,3 km lång sträcka. 7,2 km lång gc-väg ska anläggas mellan Hovmantorp-Lessebo. Viltstyrning, nytt påfartsfält. Faunastängsel och 4 olika faunapassager.
Till- och ombyggnad av kontor. Växjö
Avser tillbyggnad och renovering av kontor på Kvarnvägen 1, Växjö.
Om- och tillbyggnad av fastighet i Växjö
Avser om- och tillbyggnad a fastighet E56 vid Sigfridsområdet i Växjö. Byggnaden ska anpassas för Hjälpmedelscentralen, arkiv och journalenheten samt regionens transportavdelning. Fastigheten kommer att vara i tre plan. Tillbyggnadens BTA beräknas vara: För plan 1 är tillbyggnaden ca 1384 m2 För plan 2 är tillbyggnaden ca 1472 m2
Underhåll av värmeverk i Ljungby
Avser konstruera, tillverka och leverera en ny stoftcyklon likt den befintliga och att under den planerade revisionsperioden demontera den befintliga och installera den nya till anläggning FP3 (flispanna) vid Ljungsjöverket i Ljungby.
Breddning och förstärkning av väg 120 mellan Göteryd-Delary
Ca 4,5 km lång sträcka. Breddning av vägen med ca 1-1,5 meter (ny bredd 7,5 m). Detta är delsträcka 3 inom Älmhult-Göteryd. 450 m lång gc-väg mellan Delary-Ryfors skola ingår.
Om- och tillbyggnad av skola i Lessebo
Avser om- och tillbyggnad av F-6 skola i Lessebo. Tillbyggnad kommer bli med fler utbildningslokaler. ombyggnad av befintliga lokaler.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Avser tillbyggnad av kontor, nybyggnad av cykelskydd samt nya parkeringsplatser och ny skylt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser ombyggnad av flerbostadshus, ändring av lokaler till lägenheter samt nya balkonger och fasadändring.
Om- och tillbyggnad av ishall i Tingsryd
Planer finns för om- och tillbyggnad av befintliga ishallen i Tingsryd.
Ombyggnad av kontor i Växjö
Avser ombyggnad och hyresgästanpassning för 6300 kvm kontorslokaler för Visma i Växjö.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Växjö
Avser tillbyggnad av omlastningslager.
Tillbyggnad av lager i Växjö
Avser tillbyggnad av lager på ca 1100 kvm.
Ombyggnad av station i Växjö
GLA. Reinvestering av befintlig station. Totalombyggnad av 50/20/10 kV-station.
Ombyggnad av tillagningskök Kosta skjutfält, Lessebo
Ombyggnad av tillagningskök i enhet 017. Omfattar till stor del uppgraderingar av ytskikt, ventilation och funktionalitet. Berörd yta är ca 510 m
Ombyggnad av tak i flerbostadshus i Växjö
Planer för renovering av tak på flerbostadshus.
Tillbyggnad av församlingshus i Ljungby
Avser tillbyggnad och ombyggnad av församlingshem.
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser att ansluta Skånegatan till befintlig Hammarrondell gällande gata och gcvägar samt trottoarer, ny gata som ansluter från Skånegatan mot fastighet Garvaren 1,
Till- och ombyggnad av Ekebackenskolan i Ljungby
Avser tillbyggnad av Enebackenskolan på ca 400 kvadratmeter till F-6 skola. Kommer att bli tre basrum inkl. grupprum, lärararbetsplatser, kapprum, samt teknikrum på plan 2 Ombyggnad av en del av befintlig byggnad i anslutning till tillbyggnaden .
Tillbyggnad av skola i Älmhult
Avser tillbyggnad av skola med 4 klassrum.
Utbyggnad av gator för kollektivtrafikfält, Växjö
Avser utbyggnad av gata för kollektivtrafik, Sandsbrovägen/Linnégatan i Växjö
Ombyggnad av skola i Växjö
Avser tillbyggnad av skola med takkupa och utrymningstrappa, fasadändring samt ändring av brandskydd, ventilation och hiss (hus 04).
Om- och tillbyggnad av industrilokal i Tingsryd
Avser tillbyggnad av befintliga arbetslokaler med ca: 780 kvm samt nybyggnad av kallförråd med 228 kvm. Diverse rivning och ombyggnad i befintligt rum ”Betong” och ”Handlaminering” på ca 220 kvm.
Upphandling av Kortslutningsförstärkning 50 kV, Växjö Energi Elnät
Avser kortslutningsförstärka 50 kV ledning på ledningssträckan mellan F3 Norre mark - F4 genom utbyte av samtliga isolatorkedjor samt infästningar för dessa.
Ombyggnad av skola i Växjö
Avser ombyggnad kontorslokal till särskola. Verksamhetsanpassning kommer att göras och delar av Ljungfälleskolans verksamhet kommer flyttas.
Byte av konstgräs på fotbollsplan, Växjö
Avser byte av konstgräs på 2 fotbollsplaner, Norremark och C-plan Värensvallen.
Ombyggnad till padelhall i Växjö
Planer finns för ombyggnad av industrilokal till padelhall och fasadändring.
Tillbyggnad av affärshus i Tingsryd
Avser tillbyggnad och ombyggnad av livsmedelsbutik.
Utbyggnad av fiberutbyggnad i Åseda
Förläggning av fiberkanalisation samt inblåsning av fiber, Uranäs-Pikabö.
Ombyggnad av ventilation i Växjö
Avser ombyggnad av ventilationssystem i bageri på Kungsmadsskolan, Växjö. Inkl bygg, el och vs-arbeten.
Tillbyggnad av kontor i Ljungby
Avser om- och tillbyggnad av kontor industribyggnad samt ny skylt.
Reparation av bro vid Hjärtenholm nordöst om Alvesta
Byte av tätskikt och grundavlopp.
Reparation av bro över Helige å på väg 23 vid Huseby
Byte av tätskikt, betongreparationer på skivpelare, frontmurar och vingmurar. Komplettering av broräcke med styrbalkar.
Ombyggnad av överföringsledning i Kvarnamåla
Avser att byta ut eller relining av sträckan Kvarnamåla-Urshult.
Ombyggnad av överföringsledning i Kvarnamåla, etapp 2
Avser att byta ut eller relining av sträckan Kvarnamåla-Urshult. Arbetet omfattar projektering, utbyte/relining, återställning. Sträckan som ska bytas ut i detta projekt är belägen söder om bäck Rössmåla och ner till vägöverfart till bergbrottet i Trehörna. Etapp 2 omfattar ca 200 m.
Utbyte av havererad axialfläkt TA1.1 till ny Radiafläkt vid Sandviksverket, Växjö
Avser installera/ersätta havererat tilluftsaggregat i Pannhus Sandvik 1 i Växjö. Befintlig axialfläkt ersätts med radialfläkt med anslutning till befintlig ventilationskanal. Elektriska arbeten utförs i internt projekt
Rivning av flerbostadshus i Lenhovda
Avser rivning av flerbostadshuset på Larmgatan 5A-C, i Lenhovda.
Fiberutbyggnad inom Växjöbostäders lägenhetsbestånd- option 2
Avser uppdatering av fiberinstallation inom Växjöbostäders lägenhetsbestånd.
Fiberutbyggnad inom Växjöbostäders lägenhetsbestånd- option 3
Avser uppdatering av fiberinstallation inom Växjöbostäders lägenhetsbestånd.
Fiberutbyggnad inom Växjöbostäders lägenhetsbestånd- option 4
Avser uppdatering av fiberinstallation inom Växjöbostäders lägenhetsbestånd.
Fiberutbyggnad inom Växjöbostäders lägenhetsbestånd , etapp 1
Avser uppdatering av fiberinstallation inom Växjöbostäders lägenhetsbestånd. I etapp 1 ska ca 750 lägenheter utföras.
Fiberutbyggnad inom Växjöbostäders lägenhetsbestånd- option 1
Avser uppdatering av fiberinstallation inom Växjöbostäders lägenhetsbestånd. I option 1 ska ca 1000-1500 lägenheter utföras under 2022.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Avser tillbyggnad av personalutrymmen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Ombyggnad av kontor till 2 lägenheter.
Åtgärder strandpromenaden, Ryd
Upptagen i investeringsbudget 2021
Upprustning av lekplatser Tingsryd
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2021-2023
Åtgärder stationsområdet, Tingsryd
Upptagen i investeringsbudget 2021
Ombyggnad av butik i Ljungby
Ombyggnad av butikslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Åseda
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Tillbyggnad av kontors-/affärshus.
Rivning av verkstad i Markaryd
Rivningslov för rivning av verkstadshall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Bygglov för ändrad användning av skola till lägenheter.
Rivning av industrihus i Alvesta
Avser rivning av industribyggnad samt markarbete.
Ombyggnad av fördelningsstation i Växjö
Avser attbyta ut apparater i en fördelningsstation och omfattar tillverkning, provning och leverans av 50 kV apparater.
Ombyggnad av industrihus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, tillbyggnad, ombyggnad samt ändrad användning för avfallshantering inomhus, Ansökan om bygglov för kylmediekylare inkl. stålstallage Tingsryd 25:1, Ansökan om bygglov för reningsverk Tingsryd 25:1.
Om- och tillbyggnad av förråd, Lessebo
Ansökan om bygglov tillbyggnad och ombyggnad.
Rivning av förråd i Tingsryd
Ansökan om rivningslov.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Ansökan om tillfälligt bygglov till 2030-12-31 för ändrad användning av byggnad.
Ombyggnad av industrihus i Alvesta
Anmälan för anläggande av oljeavskiljare.
Tillbyggnad av enbostadshus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov (schaktning/fyllning) - för genomförande av detaljplan kattesjön.
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Marklov för ändring av marknivå.
Tillbyggnad av enbostadshus i Markaryd
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av skärmtak i Markaryd
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av återvinningsstation i Markaryd
Bygglov för tillbyggnad av återvinningsstation samt installation av eldstad.
Ombyggnad av lägenhet i Markaryd
Bygglov för inredande av ytterligare bostad flerfamiljshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Växjö
Tillbyggnad av skärmtak och uppförande av stödmur/planlager.
Tillbyggnad av förråd i Växjö
Tillbyggnad av lastbygga och tillbyggnad med förråd.
Ombyggnad av personallokal i Växjö
Väsentlig ändrad användning av kiosk till personalutrymme och fasadändring.
Rivning av förråd i Markaryd
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av garage i Alvesta
Rivningslov för rivning av garage, förrådsbyggnader och miljöhus.
Rivning av garage i Alvesta
Rivningslov för rivning av garage.
Rivning av enbostadshus i Älmhult
Rivning av hus, garage och två förråd.
Rivning av fritidshus i Ljungby
Rivning av nedbrunnet fritidshus.
Ombyggnad av lägenhet i Ljungby
Ändrad användning från kiosk till lägenhet.
Ombyggnad av resecentrum, Hovmantorp
Avser ombyggnad av busstationen i centrala Hovmantorp med bl.a. förändrad gc-väg och hållplatsutformning.
Ombyggnad av vind i Tingsryd
Avser inredning av fyra mindre lägenheter på vindsplan i befintligt flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Åseda
Avser liten tillbyggnad på industri.
Tillbyggnad av industrihus i Tingsryd
Avser tillbyggnad av ett förråd samt höjning av tak på befintlig byggnad.
Ombyggnad av biograf i Ljungby
Avser ombyggnad av konferenslokal til två biosalonger.
Ombyggnad av hotell i Lessebo
Ansökan om bygglov ombyggnad och utvändig ändring.
Ombyggnad av gymnastiksal i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd för ventilation i linneryds gymnastikhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Anmälan för ändring av handel/affär till lägenheter.
Ombyggnad av industrihus i Lessebo
Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd ändring av ventilationsanordning Snickaren 9,8.
Ombyggnad av industrihus i Markaryd
Anmälan om ändring planlösning i industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Markaryd
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Alvesta
Bygglov för installation av nytt ventilationssystem samt fasadändring.
Tillbyggnad av idrottsplats i Markaryd
Bygglov för tillbyggnad av idrottsanläggning.
Ombyggnad av skola i Ljungby
Byte av ventilationsaggregat.
Ombyggnad av idrottshall i Växjö
Nybyggnad av entresolplan i träningslokal.
Ombyggnad av kontor i Markaryd
Ändrad användning från kontor till hygienisk verksamhet.
Ombyggnad av vårdcentral i Ljungby
Ändrad användning från kontor till vårdverksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.