Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kronobergs län

Alvesta (10)
Lessebo (2)
Ljungby (9)
Markaryd (5)
Tingsryd (10)
Växjö (11)
Älmhult (8)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Tingsryd
Vägnätets totala längd för området är ca 1413 km varav grusväg ca 59 km.
Ombyggnad av E4 sträckan Kånna-Ljungby
Ombyggnad av befintlig 2+1 väg till motorvägsstandard på 7 km lång sträcka.
Renovering av flerbostadshus i Alvesta
Avser en rotrenovering av samtliga 162 lägenheters badrum. Nya installationer ska utföras gällande el, tappvatten, värme och fiber i lägenheterna. Nya schakt i lägenheter och trapphus innehållande nya stammar för tappvatten, avlopp, fiber och VVC ska byggas. Nya frånluftsvärmepumpar ska monteras och installeras på yttertak, rör för värmeåtervinning dras ner i källarplan för att kopplas in i undercentraler där nya fjärrvärmecentraler kopplas in. Ny solcellsanläggning ska monteras på yttertak och en ny utvändig servicetrappa till yttertak. En tvättstuga i hus A1 och en tvättstuga i hus A3 ska renoveras i källarplan.
Om- och tillbyggnad av skola i Växjö
Avser om och tillbyggnad för grundsärskolan. Verksamhetsanpassning kommer att göras och delar av Ljungfälleskolans verksamhet kommer flyttas.
Om- och tillbyggnad av skola i Grimslöv
Objektet avser till- och ombyggnad av Skatelövskolan (F-6) i Grimslöv. Entreprenaden omfattar mark och grundarbeten samt uppförande av skolbyggnad innehållande Storkök, Matsal, Bibliotek, Slöjd, Musik och Bildsalar mm och därtill tillhörande kommunikationsytor. Entreprenaden innefattar rivning av befintliga byggnader innehållande träslöjd, storkök, omkl. mm. Entreprenaden innefattar även ombyggnad av befintlig skola.
Om- och tillbyggnad av arkiv och kontor i Ljungby
Projektet avser tillbyggnad i ett plan med underliggande källare som ska inrymma arkiv och kontor samt att befintlig lägenhet i Annexet ska byggas om till kontor. Projektet omfattar även utvändiga lednings- och markarbeten.
Tillbyggnad av industrihus i Älmhult
Tillbyggnad av industribyggnad, fasadändring samt invändig ändring.
Sluttäckning av deponianläggning i Älmhult
Sluttäckning ska ske på fastigheten Äskya 1:27 och Älmhult 20:1, Älmhults kommun.
Ombyggnad av stadsbibliotek i Växjö
Ombyggnad av personalens lokaler på delar av plan 1-2 och hela plan 3 i hus 01, ombyggnadsytan i hus 01 omfattar ca 850 kvm. Delar av de tekniska systemen gällande ventilation, kyla och styr ska bytas ut i hela hus 01 och 02, vilket även omfattar de publika delarna. Entreprenaden kommer utföras i etapper med pågående verksamhet i intilliggande lokaler.
Förstärkningsåtgärder på hus 1C på Ljungby lasarett
Olika ombyggnationer under 60 till 00-talet är orsaken till att förstärkningsåtgärder behövs. Förstärkningsarbeten ska utföras på plan 3 till plan 5, plan 6 är utförd i en annan entreprenad.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Sluttäckning av deponianläggning i Tingsryd
Sluttäckning ska ske på fastigheten Elserås 1:7 Tingsryds kommun.
Ombyggnad till kontor i Ljungby
Ombyggnad till kontor samt fasadrenovering.
Ombyggnad av tentamensalar vid Linnéuniversitetet, Hus E i Växjö
Avser ombyggnation av bibliotek till Tentamenssalar vid Hus E på Linnéuniversitet i Växjö.
Ny värmeanläggning vid folkhögskola i Grimslöv
Värmen vid Grimslövs folkhögskola produceras idag via två fastbränslepannor, en pelletspanna och en spånpanna, i panncentralen. Man avser ersätta förbränningspannorna och i stället producera värmen via värmepumpar.
Ombyggnad till kontorslokaler på Linnéuniversitetet i Växjö
Projektet avser ombyggnation av ca 800 kvm lokaler till ny planlösning för fler kontorsplatser. Objektet är beläget på P G Vejdes väg 29 på Campus, Växjö. Avser delar av hus C och D.
Om- och tillbyggnad av stenlada till konferenscentrum i Älmhult
Nybyggnad - övernattningshus för konferensanläggning (norra och södra) Bölsö 2:1.
Tillbyggnad av mekanisk verkstad i Lessebo
Tillbyggnad av mekanisk verkstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Avser renovering av fasad och tak på flerbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Markaryd
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Tingsryd
Avser tillbyggnad med 2 industrihus 400 kvm och 800 kvm vardera, med en höjd på 10-11 meter,
Byte av ventilationsaggregat på gymnasieskola i Markaryd
Objektet avser att på totalentreprenad upphandla projektering och utbyte av ventilationsaggregat. Uppdraget inkluderar eventuella fördjupade undersökningar utifrån rambeskrivning samt projektering och utbyte av ventilationsaggregat på gymnasieskolan Kunskapscentrum i Markaryds kommun. Detta med syfte att få en bättre energieffektivitet, ett bättre inomhusklimat samt en modern ventilationsanläggning anpassad för den aktuella verksamheten.
Ombyggnad av passersystem vid flerbostadshus i Växjö
Objektet avser ombyggnation av passagesystem på fastigheterna TÄLJSTENEN 3, 5 och 6. Nyinstallation av lås- och passersystem för ytterdörrar, trapphus, tvättstugor, miljörum och allmänna utrymmen i ingående fastigheter.
Installation av boendesprinkler i äldreboende i Växjö
Entreprenaden avser installation och driftsättning av komplett boendesprinkleranläggning vid Borgmästaren äldreboende.
Fasadarbete på industrihus i Växjö
Avser tilläggsisolering av fasad, tak samt byte av ytskikt på taket.
Byte av kylmaskiner till datahall i Älmhult
Avser byte av kylmaskiner (3st) till datahall som ska upp till en entresol-del.
Ombyggnad till kontor och lunchrum i Växjö
Projektet avser renovering och ombyggnad av plan 2 i hus Delta (05) i kv. Uppfinnaren på Framtidsvägen 16, Växjö.
Ombyggnad av kontor i Ljungby
Ändrad användning till kontor och publik miljö.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Avser bygglov för nybyggnad av lagerlokal.
Renovering av äventyrsbad i Tingsryd
Entreprenaden omfattar renovering av spjälkad betong i källarplan samt badplan. Utbyte trasiga och skadade klinkerplattor i badplan. Utbyte mjukfogar i badplan mm. Upphandlingen avser åtgärder nödvändiga för fortsatt drift och öppethållande av badanläggningen fram tills det att en större mer omfattande ombyggnad för livstidsförlängning av anläggningen kan genomföras. I denna utredning förutsätts att en större ombyggnad kan påbörjas senast 2028.
Invändiga arbeten på skola i Åseda
Befintlig ventilationsinstallation med tillhörande el-, styr samt värmeinstallationer ska rivas i sin helhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Avser omfattar stamrenovering, fönster samt fasader.
Ombyggnation av kontaktcenter i Alvesta
Projektet avser ombyggnation av kontaktcenter i Alvesta.
Ombyggnad av värmeförsörjning i skola i Norrhult
Ombyggnation av värmesystem till Hus B, Nottebäcksskolan i Norrhult, Uppvidinge kommun.
Nya solceller på Linnéuniversitetet, Hus E i Växjö
Totalentreprenad avseende ny enlagstäckning tak samt nyinstallation och montering av solceller. Uppskattningsvis ca 68 kW installerad effekt.
Ombyggnad av el i skola i Växjö, etapp 1
Avser ombyggnation av TN-C system till ett TN-S system i Hus 03 på Kungsmadskolan. Arbetet omfattar i korthet att byta ut huvudledningar och centraler. Pga. entreprenadens storlek kan den komma utföras under två etapper.
Renovering av lägenheter i Älmhult
Renovering av lägenheter.
Ombyggnad av industrihus i Markaryd
Bygglov för ändrad användning.
Byte av ventilation i hälsocentral i Lenhovda
Avser byte av ventilation på hälsocentral i Lenhovda.
Ombyggnad av affärshus i Älmhult
Ändrad användning av handelshus.
Rivning av förskola i Tingsryd
Komplett rivning av förskolebyggnad inklusive återställning av mark.
Renovering av handelsträdgård i Lessebo
Renovering av handelsträdgård.
Rivning av skola i Alvesta
Rivning av del av skolbyggnad efter brand.
Ombyggnad av butik i Ljungby
Ändrad användning från lokal för kiropraktor till butik/café.
Ombyggnad av skola i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ombyggnad av passage till ventilationsrum skolbyggnad.
Ändring av ventilation i kontor i Tingsryd
Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd, ändring av ventilation.
Ombyggnad av skolkök i Tingsryd
Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd, ventilation skolmatsal/skolkök.
Ombyggnad av ishall i Alvesta
Ombyggnad av ishall. Ombyggnad av läktare, nödutgångar mm.
Utbyte av ventilation i badhus i Lidhult
Ny ventilationsanordning på badhus i Lidhult.
Ombyggnad av industrihus i Alvesta
Avser ombyggnad/invändiga arbeten av industribyggnad.
Rivning av villa/fd förskola i Tingsryd
Avser rivning av trävilla/fd förskola i Tingsryd.
Ombyggnad till danslokal i Markaryd
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till danslokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Älmhult
Mindre fasadåtgärder på kontorsbyggnad.
Invändigt underhåll i flerbostadshus i Växjö
Avser byte av termostater i Brf Tor i Växjö. Uppskattad start och kostnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).