Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kronobergs län

Alvesta (8)
Lessebo (6)
Ljungby (17)
Markaryd (15)
Tingsryd (11)
Växjö (33)
Älmhult (16)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Ombyggnad till mötesfri väg mellan Sjöatorp-Alvesta Väst
Ca 3 km. 9 meter bred. Mittseparering. Två nya trafikplatser ska byggas; trafikplats Alvesta Väst (väg 25/707) och trafikplats Hjortsberga. Ny bro över järnvägen samt rivning av befintlig järnvägsbro. Ny bro över Skaddeån. Parallellvägnät.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Växjö
Väglängd ca 1 240 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden för Basunderhåll väg med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av kommunhuset i Växjö till hyresbostäder
Planer för ombyggnad av nuvarande kontorsbyggnad i centrala Växjö till ca 200-250 attraktiva bostäder med olika upplåtelseform samt verksamhetslokaler/mötesplatser. Tillbyggnad och/eller rivning av delar av fastigheten kan bli aktuellt. Delar av fastigheten kan komma att avyttras till andra fastighetsägare.
Till- och ombyggnad av kontor. Växjö
Avser tillbyggnad och renovering av kontor på Kvarnvägen 1, Växjö.
Om- och tillbyggnad av fastighet i Växjö
Avser om- och tillbyggnad a fastighet E56 vid Sigfridsområdet i Växjö. Byggnaden ska anpassas för Hjälpmedelscentralen, arkiv och journalenheten samt regionens transportavdelning. Fastigheten kommer att vara i tre plan. Tillbyggnadens BTA beräknas vara: För plan 1 är tillbyggnaden ca 1384 m2 För plan 2 är tillbyggnaden ca 1472 m2
Underhåll av värmeverk i Ljungby
Avser konstruera, tillverka och leverera en ny stoftcyklon likt den befintliga och att under den planerade revisionsperioden demontera den befintliga och installera den nya till anläggning FP3 (flispanna) vid Ljungsjöverket i Ljungby.
Utbyggnad av kontor i Älmhult
Planer finns för utbyggnad av IKEA of Swedens kontor i Älmhult.
Breddning och förstärkning av väg 120 mellan Göteryd-Delary
Ca 4,5 km lång sträcka. Breddning av vägen med ca 1-1,5 meter (ny bredd 7,5 m). Detta är delsträcka 3 inom Älmhult-Göteryd. 450 m lång gc-väg mellan Delary-Ryfors skola ingår.
Om- och tillbyggnad av skola i Lessebo
Avser om- och tillbyggnad av F-6 skola i Lessebo. Tillbyggnad kommer bli med fler utbildningslokaler. ombyggnad av befintliga lokaler.
Sluttäckning av deponianläggning/soptipp
Förberedande arbeten utföres i egen regi såsom byggande av vägar med mera. Eventuellt kan sluttäckningen komma att utföras i tre deletapper.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Ändrad användning av vårdlokaler till lägenheter och fasadändring.
Ombyggnad av lokaler till bostäder i Ljungby
Gällande detaljplaner för området medger samlingslokal och park. Fastigheten Giraffen 4 har tidigare varit uthyrd som föreningslokal, men då hyresavtalet har sagts upp vill kommunen istället möjliggöra fastigheten för försäljning med användning för bostäder. Samtidigt vill kommunen skapa ytterligare tomter för bostäder sammankopplat med befintlig struktur.
Ombyggnad av kontor i Växjö
Avser ombyggnad och hyresgästanpassning för 6300 kvm kontorslokaler för Visma i Växjö.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av tillagningskök Kosta skjutfält, Lessebo
Ombyggnad av tillagningskök i enhet 017. Omfattar till stor del uppgraderingar av ytskikt, ventilation och funktionalitet. Berörd yta är ca 510 m
Om- och tillbyggnad av industrilokal i Tingsryd
Avser tillbyggnad av befintliga arbetslokaler med ca: 780 kvm samt nybyggnad av kallförråd med 228 kvm. Diverse rivning och ombyggnad i befintligt rum ”Betong” och ”Handlaminering” på ca 220 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Tillbyggnaden avser verkstadslokal 24x36 meter.
Utbyggnad av gator för kollektivtrafikfält, Växjö
Avser utbyggnad av gata för kollektivtrafik, Sandsbrovägen/Linnégatan i Växjö
Rivning av delar av hus 1A på Ljungby lasarett
Avser rivning av delar av hus 1A på Ljungby lasarett för att möjliggöra en nybyggnation av vårdblock. Det projektet finns på projid: 1493748.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Jönköping
Avser ombyggnad av ett befintligt avloppsreningsverk i Ryd. En kapacitetshöjning.
Upphandling av Kortslutningsförstärkning 50 kV, Växjö Energi Elnät
Avser kortslutningsförstärka 50 kV ledning på ledningssträckan mellan F3 Norre mark - F4 genom utbyte av samtliga isolatorkedjor samt infästningar för dessa.
Ombyggnad av skola i Växjö
Avser tillbyggnad av skola med takkupa och utrymningstrappa, fasadändring samt ändring av brandskydd, ventilation och hiss (hus 04).
Fiberutbyggnad inom Växjöbostäders lägenhetsbestånd , etapp 1
Avser uppdatering av fiberinstallation inom Växjöbostäders lägenhetsbestånd. I etapp 1 ska ca 750 lägenheter utföras.
Ombyggnad av skola i Växjö
Avser ombyggnad kontorslokal till särskola. Verksamhetsanpassning kommer att göras och delar av Ljungfälleskolans verksamhet kommer flyttas.
Ramavtal avseende ventilationsarbeten, Lessebo kommun
Ramavtal avseende ventilationsarbeten service, reparation och underhåll inom Lessebo kommun. Avtalstid 2021-11-01 - 2023-10-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Tillbyggnad med verkstad och tvätthall.
Ombyggnad av idrottshall i Växjö
Ändrad användning av del av affärslokal till träningslokal samt väsentligt ändring av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Ändrad användning av lokaler till lägenheter, inredande av ytterligare lägenheter och fasadändring.
Ombyggnad till padelhall i Växjö
Planer finns för ombyggnad av industrilokal till padelhall och fasadändring.
Tillbyggnad av affärshus i Tingsryd
Avser tillbyggnad och ombyggnad av livsmedelsbutik.
Ombyggnad av ventilation i Växjö
Avser ombyggnad av ventilationssystem i bageri på Kungsmadsskolan, Växjö. Inkl bygg, el och vs-arbeten.
Tillbyggnad av bowlinghall i Markaryd
Avser tillbyggnad av bowlinghall med lounge.
Förlängning av gata i Araby, Växjö
(Första delen färdigställd våren 2013). Förlängning av Höstvägen från Arabyskolan till Bokelundsvägen, Araby.
Tillbyggnad av kontor i Ljungby
Avser om- och tillbyggnad av kontor industribyggnad samt ny skylt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Planer finns att bygga om lokaler till lägenheter.
Reparation av bro vid Hjärtenholm nordöst om Alvesta
Byte av tätskikt och grundavlopp.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Ombyggnad av kontor till 2 lägenheter.
Ny ventilationsanläggning i Mariakyrkan i Växjö
Avser ny ventilationsanläggning i Mariakyrkan i Växjö.
Åtgärder strandpromenaden i Ryd
Avser nyinstallation av belysningssystem på elljusspår i Ryd. Projektet inkluderar även rivning av befintliga belysningspunkter utmed spåret.
Utbyte av havererad axialfläkt TA1.1 till ny Radiafläkt vid Sandviksverket, Växjö
Avser installera/ersätta havererat tilluftsaggregat i Pannhus Sandvik 1 i Växjö. Befintlig axialfläkt ersätts med radialfläkt med anslutning till befintlig ventilationskanal. Elektriska arbeten utförs i internt projekt
Ombyggnad av överföringsledning i Kvarnamåla, etapp 2
Avser att byta ut eller relining av sträckan Kvarnamåla-Urshult. Arbetet omfattar projektering, utbyte/relining, återställning. Sträckan som ska bytas ut i detta projekt är belägen söder om bäck Rössmåla och ner till vägöverfart till bergbrottet i Trehörna. Etapp 2 omfattar ca 200 m.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Avser tillbyggnad av personalutrymmen.
Rivning av flerbostadshus i Lenhovda
Avser rivning av flerbostadshuset på Larmgatan 5A-C, i Lenhovda.
Åtgärder strandpromenaden, Ryd
Upptagen i investeringsbudget 2021
Utbyte av ventilation på äldreboende i Urshult, Tingsryds kommun
Utbyte av ventilations aggregat på Äppelgårdens servicehus. Arbetet omfattar komplett, funktionsduglig och driftsäker anläggning för luftbehandling samt styr och övervakning. Rivning och byggarbeten samt anslutningar avseende el och VS sker genom ramavtalsentreprenörer.
Ombyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Ventilationsinstallation.
Upprustning av lekplatser Tingsryd
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2021-2023
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnaden avser att användas som maskinhall.
Tillbyggnad av affärshus i Älmhult
Tillbyggnaden avser b.la butik och maskinrum.
Åtgärder stationsområdet, Tingsryd
Upptagen i investeringsbudget 2021
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av verkstad i Markaryd
Rivningslov för rivning av verkstadshall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Väsentlig ändring av ventilation.
Rivning av fd sjukhusbyggnad i Älmhult
Avser rivning av fd sjukhusbyggnad med delvis källare i Älmhult. I entreprenaden ingår rivning och borttransport av rivningsmassor samt hantering av miljöfarligt avfall. Rivning skall innefatta källare och grundplatta med grundläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Avser ventilationsåtgärder samt mindre elarbeten.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Bygglov för anläggande av sprinkleranläggning.
Ombyggnad av kontor i Lessebo
Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd ändring av konstruktion.
Ombyggnad av kontor i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd för ändring av ventilation.
Rivning av kontor i Markaryd
Marklov för ändring av marknivå, Rivningslov för rivning av industribyggnad samt kontor Skiftnyckeln 1.
Ombyggnad av va-ledning i Älmhult
Marklov (schaktning/fyllning) för omläggning av värme, vatten och kabelsystem.
Tillbyggnad av kontor i Markaryd
Bygglov för om- och tillbyggnad av kontorslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Bygglov för ändrad användning av skola till lägenheter.
Tillbyggnad av återvinningsstation i Markaryd
Bygglov för tillbyggnad av återvinningsstation samt installation av eldstad.
Ombyggnad av lägenhet i Alvesta
Bygglov för ändrad användning av förråd till bostadslägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Markaryd
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet.
Tillbyggnad av enbostadshus i Markaryd
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov (schaktning/fyllning) för uppehållsyta för elever samt angöringsplatser för busstrafik.
Ombyggnad av vind i Växjö
Inredande av vind till lägenheter. Alla ledningar redan dragna kommer bli mindre byggnationer i samband med detta.
Ombyggnad av lägenhet i Växjö
Inredning av ytterligare bostad.
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Marklov för ändring av marknivå.
Tillbyggnad av järnväg i Älmhult
Nybyggnad - varmgångs- och tjuvbromsdetektor.
Rivning av enbostadshus i Älmhult
Rivning av hus, garage och två förråd.
Rivning av fritidshus i Markaryd
Rivningslov för rivning av fritidshus.
Rivning av förråd i Markaryd
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Alvesta
Anmälan för anläggande av oljeavskiljare.
Ombyggnad av lager i Älmhult
Anmälan - från personhiss till varuhiss.
Ombyggnad av industrihus i Växjö
Avser mindre ombyggnation.
Ombyggnad av lägenhet i Markaryd
Bygglov för inredande av ytterligare bostad flerfamiljshus.
Ombyggnad av resecentrum, Hovmantorp
Avser ombyggnad av busstationen i centrala Hovmantorp med bl.a. förändrad gc-väg och hållplatsutformning.
Ombyggnad av lägenhet i Ljungby
Ändrad användning från kontorsbyggnad till övernattningslägenhet.
Ombyggnad av isbana i Älmhult
Ändrad användning, isbana på parkeringsyta, tillfällig åtgärd t.o.m. 2022-03-31.
Tillbyggnad av skärmtak i Älmhult
Tillbyggnad - solskydd över sandlåda - pjätteryds förskola.
Tillbyggnad av garage i Ljungby
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av förråd i Växjö
Tillbyggnad av lastbygga och tillbyggnad med förråd.
Rivning av telestation i Markaryd
Rivningslov för rivning av teknisk anläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnad av industri med maskinrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Ändrad användning från föreningslokal/kontor till lägenheter samt ändring av ventilation och va.
Ombyggnad av butik i Växjö
Väsentlig ändrad användning från kontor till butik och uppsättande av skylt.
Ombyggnad av cafeteria i Växjö
Väsentlig ändrad användning från kontor till caféservering.
Ombyggnad av gym i Växjö
Väsentlig ändrad användning från lager till gym/padelverksamhet, tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2031-05-01, Tillbyggnad av kontor/industri med lager och uppsättande av skyltar Postiljonen 1.
Ombyggnad av gym i Växjö
Väsentlig ändrad användning från lokal till gym (lokal 3), tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2030-12-15, Fasadändring, flytt av skylt samt ändring av ventilation och va-anläggning Klockbojen 6.
Ombyggnad av biograf i Ljungby
Avser ombyggnad av konferenslokal til två biosalonger.
Ombyggnad av kontor i Alvesta
Bygglov för installation av nytt ventilationssystem samt fasadändring.
Tillbyggnad av industrihus i Åseda
Avser liten tillbyggnad på industri.
Ombyggnad av hotell i Lessebo
Ansökan om bygglov ombyggnad och utvändig ändring.
Rivning av industrihus i Markaryd
Rivningslov för rivning av industribyggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.