Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kronobergs län

Alvesta (8)
Lessebo (5)
Ljungby (22)
Markaryd (11)
Tingsryd (15)
Växjö (24)
Älmhult (6)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Växjö
Väglängd ca 1 240 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden för Basunderhåll väg med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Om- och tillbyggnad av fastighet i Växjö
Avser om- och tillbyggnad a fastighet E56 vid Sigfridsområdet i Växjö. Byggnaden ska anpassas för Hjälpmedelscentralen, arkiv och journalenheten samt regionens transportavdelning. Fastigheten kommer att vara i tre plan. Tillbyggnadens BTA beräknas vara: För plan 1 är tillbyggnaden ca 1384 m2 För plan 2 är tillbyggnaden ca 1472 m2
Underhåll av värmeverk i Ljungby
Avser konstruera, tillverka och leverera en ny stoftcyklon likt den befintliga och att under den planerade revisionsperioden demontera den befintliga och installera den nya till anläggning FP3 (flispanna) vid Ljungsjöverket i Ljungby.
Breddning och förstärkning av väg 120 mellan Göteryd-Delary
Ca 4,5 km lång sträcka. Breddning av vägen med ca 1-1,5 meter (ny bredd 7,5 m). Detta är delsträcka 3 inom Älmhult-Göteryd. 450 m lång gc-väg mellan Delary-Ryfors skola ingår.
Om- och tillbyggnad av skola i Lessebo
Avser om- och tillbyggnad av F-6 skola i Lessebo. Tillbyggnad kommer bli med fler utbildningslokaler. ombyggnad av befintliga lokaler.
Ombyggnad av bro i Växjö
Avser utbyte av bron men man behåller befintligt fundament och pelare.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Avser tillbyggnad av kontor, nybyggnad av cykelskydd samt nya parkeringsplatser och ny skylt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser ombyggnad av flerbostadshus, ändring av lokaler till lägenheter samt nya balkonger och fasadändring.
Mittseparering längs väg 25 sträckan Vrå-Boasjön
Ombyggnad till en gles 2+1 väg med mittseparering och breddning av vägen. Ca 8 km.
Tillbyggnad av lager i Växjö
Avser tillbyggnad av omlastningslager.
Tillbyggnad av lager i Växjö
Avser tillbyggnad av lager på ca 1100 kvm.
Ombyggnad av station i Växjö
GLA. Reinvestering av befintlig station. Totalombyggnad av 50/20/10 kV-station.
Ombyggnad av tillagningskök Kosta skjutfält, Lessebo
Ombyggnad av tillagningskök i enhet 017. Omfattar till stor del uppgraderingar av ytskikt, ventilation och funktionalitet. Berörd yta är ca 510 m
Ombyggnad av tak i flerbostadshus i Växjö
Avser renovering av tak på flerbostadshus.
Ombyggnad av Tallgården, Araby
Avser ombyggnad av en huskropp i två plan med bla rivning av bef innerväggar, rivning av plastmattor, rivning bef kök, nya innerväggar, ny golvbeläggning, målning av väggar, nya wc och dusch, nya innertak, dörrar, nya undertaksplattor med belysning, ny trappa upp till plan 2, ny installation av hiss m.m. För plan 2 ska en hel ombyggnation utföras. Rivning av väggar, uppbyggnad av nya väggar, nya dörrar, ny golvbeläggning, målningsarbeten, nytt undertak, nya installationer m.m. På detta plan ska medborgarkontoret flytta in som idag sitter i en lokal i höghuset på Alabastern. Alla fönster och ytterdörrar ska bytas. Installation av nytt ventilationsaggregat.
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser att ansluta Skånegatan till befintlig Hammarrondell gällande gata och gcvägar samt trottoarer, ny gata som ansluter från Skånegatan mot fastighet Garvaren 1,
Till- och ombyggnad av Ekebackenskolan i Ljungby
Avser tillbyggnad av Enebackenskolan på ca 400 kvadratmeter till F-6 skola. Kommer att bli tre basrum inkl. grupprum, lärararbetsplatser, kapprum, samt teknikrum på plan 2 Ombyggnad av en del av befintlig byggnad i anslutning till tillbyggnaden .
Tillbyggnad av skola i Älmhult
Avser tillbyggnad av skola med 4 klassrum.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Utbyggnad av gator för kollektivtrafikfält, Växjö
Avser utbyggnad av gata för kollektivtrafik, Sandsbrovägen/Linnégatan i Växjö
Rivning av delar av hus 1A på Ljungby lasarett
Avser rivning av delar av hus 1A på Ljungby lasarett.
Tillbyggnad av församlingshus i Ljungby
Avser tillbyggnad och ombyggnad av församlingshem.
Renovering av badrum och kök i flerbostadshus i Älmhult
Avser renovering av kök och badrum i 62 lägenheter vid Kv Markus i Älmhult.
Byte av konstgräs på fotbollsplan, Växjö
Avser byte av konstgräs på 2 fotbollsplaner, Norremark och C-plan Värensvallen.
Tillbyggnad av affärshus i Tingsryd
Avser tillbyggnad och ombyggnad av livsmedelsbutik.
Utbyggnad av fiberutbyggnad i Åseda
Förläggning av fiberkanalisation samt inblåsning av fiber, Uranäs-Pikabö.
Ombyggnad av korsningar längs väg 31 i Lenhovda och Norrhult
Paket väg 31/väg 960 i Lenhovda och väg 31/väg 913 i Norrhult. Breddning av korsningarna för att bygga ett vänsterkörfält i vardera korsning.
Breddning av väg 941 mellan Lillagården-Stenbrohult
Breddning till ca 6,5 meters bredd, ca 7 km lång sträcka.
Ombyggnad av ventilation i Växjö
Avser ombyggnad av ventilationssystem i bageri på Kungsmadsskolan, Växjö. Inkl bygg, el och vs-arbeten.
Ombyggnad del av gata i Tingsryd
Avser ombyggnad av parkering och trottoarer mm på Storgatan i Tingsryd mellan Hantverksgatan och Värendsgatan. rivning av asfalt trottoarer, breddning av trottoar östra sidan till GC-väg, plattsättning av trottoar västra sidan.
Reparation av bro över Helige å på väg 23 vid Huseby
Byte av tätskikt, betongreparationer på skivpelare, frontmurar och vingmurar. Komplettering av broräcke med styrbalkar.
Ombyggnad av överföringsledning i Kvarnamåla
Avser att byta ut eller relining av sträckan Kvarnamåla-Urshult.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Ombyggnad av kontor till 2 lägenheter.
Åtgärder strandpromenaden, Ryd
Upptagen i investeringsbudget 2021
Rivning av skola i Tingsryd
Rivning av skola efter brand, Trojaskolan hus c. Tingsryd.
Ombyggnad av vind i Tingsryd
Ansökan om bygglov för inredning av fyra mindre lägenheter på vindsplan i befintligt flerbostadshus.
Upprustning av lekplatser Tingsryd
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2021-2023
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Tillbyggnad av kontors-/affärshus.
Åtgärder stationsområdet, Tingsryd
Upptagen i investeringsbudget 2021
Ombyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Ändring av brandskydd.
Tillbyggnad av skärmtak i Växjö
Tillbyggnad av skärmtak och uppförande av stödmur/planlager.
Ombyggnad av personallokal i Växjö
Väsentlig ändrad användning av kiosk till personalutrymme och fasadändring.
Tillbyggnad av förråd i Alvesta
Anmälan för installation av annan byggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Tillbyggnad av förskola i Tingsryd
Ansökan om bygglov, tidsbegränsat bygglov till 20210201 för tillfällig förskoleavdelning.
Rivning av förråd i Tingsryd
Ansökan om rivningslov del av byggnad, förrådsbyggnader.
Rivning av telestation i Lessebo
Ansökan om rivningslov.
Ombyggnad av industrihus i Lessebo
Ansökan om tidsbegränsat lov för ändrad användning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Ansökan om tillfälligt bygglov till 2030-12-31 för ändrad användning av byggnad.
Rivning av lager i Alvesta
Rivningslov för rivning av lagertält.
Ombyggnad av lägenhet i Ljungby
Ombyggnad av lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Marklov för markåtergärder (ev. försämra marks genomsläpplighet).
Ombyggnad av klubbhus i Markaryd
Ombyggnad av föreningslokal.
Rivning av kontorsmodul i Markaryd
Demontering av kontorsmoduler.
Ombyggnad av affärshus i Växjö
Fasadändring, uppförande av plank, uppsättande av skyltar och ändring av ventilation.
Ombyggnad av restaurang i Ljungby
Ombyggnad av restaurang, fasadändring, parkeringsplats samt skylt.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärshus med lager, nya butiksentréer, uppsättande av skyltar och solskydd samt rivning av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Ljungby
Tillbyggnad av affärshus.
Rivning av gymnastiksal i Markaryd
Rivningslov för rivning av gymnastikhall.
Slaghacksarbeten, röjning och klippning i Älmhult
Ramavtal avseende slaghacksarbeten, höghöjdsröjning och klippning svårtillgängliga område i Älmhults kommun. Omfattning: -område 1 och område 2: slaghacksarbeten och höghöjdsröjning på enskilda vägar samt kommunens tätorter och kommunala område -område 3: klippning av svårtillgängliga kommunala område.
Rivning av förråd i Ljungby
Rivning av litet förråd- och verkstadsbyggnad.
Ombyggnad av skola i Ljungby
Byte av ventilationsaggregat.
Ombyggnad av kontor i Alvesta
Bygglov för installation av nytt ventilationssystem samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Bygglov för ändrad användning av flerfamiljshus.
Ombyggnad av lager i Markaryd
Bygglov för ändrad användning av lagerbyggnad, fasadändring och tillbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Tingsryd
Avser tillbyggnad av ett förråd samt höjning av tak på befintlig byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Avser tillbyggnad av industri för produktion.
Tillbyggnad av kontor i Markaryd
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Anmälan för ändring av handel/affär till lägenheter.
Ombyggnad av industrihus i Lessebo
Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd ändring av ventilationsanordning Snickaren 9,8.
Ombyggnad av industrihus i Markaryd
Anmälan om ändring planlösning i industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ombyggnad industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Anmälan för byte av värmesystem i flerbostadshus.
Rivning av förskola i Ljungby
Avser rivning av förskola.
Rivning av industrihus i Alvesta
Avser rivning av industribyggnad samt markarbete.
Ombyggnad av cafeteria i Växjö
Väsentlig ändrad användning från butik till café/bageri.
Ombyggnad av cafeteria i Växjö
Väsentlig ändrad användning från kontor till caféservering.
Ombyggnad av samlingslokal i Växjö
Väsentlig ändring av ventilation och planlösning.
Ombyggnad av affärshus i Växjö
Väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av produktionslokal i Ljungby
Ändrad användning av idrottslokal till tillverkning.
Ombyggnad av kontor i Markaryd
Ändrad användning från kontor till hygienisk verksamhet.
Ombyggnad av gruppbostad i Ljungby
Ändrad användning från lokal till gruppboende.
Ombyggnad av rehabiliteringshem i Ljungby
Ändrad användning till rehabiliteringsboende.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Tillbyggnad kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnad av industri.
Ramavtal avser lås och nyckelservice Ljungbybostäders/Ljungby kommuns
Avser löpande lås- och nyckelservice inom Ljungby kommun och Ljungbybostäder AB:s förvaltade fastigheterTvå-års avtal med möjlighet till förlängning i ytterligare 1 + 1 år.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Avser tillbyggnad med ett skärmtak för att bygga in fläkt.
Tillgänglighetsanpassning av lekplatser i Ljungby
Tillgänglighetsanpassning lekplatser, Upptaget i investeringsbudget 2021-2024.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.