Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kronobergs län

Alvesta (3)
Lessebo (6)
Ljungby (9)
Markaryd (2)
Tingsryd (6)
Växjö (27)
Älmhult (9)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Hus 1 och 2 i Sigfridsområdet i Växjö
Avser en ombyggnation på Sigfridsområdet Hus 1 (ca 7700 m2 BTA) och rivning i stora delar av Hus 2 (ca 3840 m2 BTA). Ombyggnationen omfattar samtliga fem plan som ska byggas om för Barnhabilitering, Lokalvård, administration, konferens och nytt fläktrum. Hus 2 ska rivas med undantag av Restaurang Helgonet. Kompletteringar av anslutande byggnader ska utföras samt återställande av mark, nya gångstråk och terapiträdgård.
Om- och tillbyggnad av stenlada till konferenscentrum i Älmhult
Nybyggnad - övernattningshus för konferensanläggning (norra och södra) Bölsö 2:1.
Ombyggnad av station i Markaryd
MRDN Markaryd Norra, ombyggnad, dubbeltrafo etc.
Ombyggnad av station i Älmhult
ÄHTÖ Älmhult Ö byte T1 fler 10kV fack.
Ombyggnad 130/30 station i Alvesta
HAHN Hästhagen 130/30 station.
130 kV Bredhälla-Horshaga
P850 mfl 130kV Bredhälla-Horshaga.
Ny ångturbin vid kraftvärmeverk i Ljungby
Objektet omfattar att ersätta de två befintliga ångturbinerna med en ny ångturbin med bättre verkningsgrad. Den förväntade effekten är ca 6,1 MW (ångflöde 54 ton/h). designdata är 220°C/17 bar(a). Omfattar en ångturbin med generator, växellåda, oljesystem, styrskåp och fjärrvärmevakuumkondensor.
Byte av tak, fönster och plåt på fastighet i Ljungby
Objektet omfattar byte av fönster och fönsterdörrar, tak samt delvis plåtarbeten.
Förstärkningsåtgärder på hus 1C på Ljungby lasarett
Olika ombyggnationer under 60 till 00-talet är orsaken till att förstärkningsåtgärder behövs. Förstärkningsarbeten ska utföras på plan 3 till plan 5, plan 6 är utförd i en annan entreprenad.
Om- och tillbyggnad av bowlinghall i Ljungby
Avser tillbyggnation och ombyggnation från nuvarande sex till tio banor, innehållande tillagningskök, omklädningsrum mm.
Ombyggnad av affärshus i Växjö
Inredning av ytterligare lokal i befintlig byggnad, tillbyggnad med skärmtak, uppförande av stödmur, fasadändring samt uppsättande av skyltar.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Älmhult
Objektet avser stambyte och badrumsrenovering i Kv Virden, 37 lägenheter med kvarboende under renoveringstiden.
Ombyggnad och takbyte på bibliotek i Ljungby
Avser renovering av bibliotek samt takbyte.
Ombyggnad av stationshuset i Lessebo
Ombyggnad efter brand
Ombyggnad av butik i Älmhult
Ändrad användning av butik.
Rivning av oljecisterner mm samt marksanering vid Sandviksverket i Växjö
Alla byggnader inom arbetsområdet ska rivas – bestående av 4 oljecisterner, personalbyggnad, servicebyggnad, murar, rörbrygga samt mindre skärmtak. Markmassor borttages. Massor är delvis förorenade.
Fasadarbeten mm på industrihus i Växjö
Fasadändring, ändrad färgsättning och fönsterbyte på Vattenbocken 9,10.
Hyresgästanpassningar i affärshus i Växjö
Hyrsegästanpassningar i affärshus.
Montagearbeten i fördelningsstationer i Växjö
Avser mark-, montage- och elentreprenad i befintlig fördelningsstation.
Rivning av vårdboende i Lessebo
Ansökan om rivningslov rivning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lessebo
Ombyggnad till 11 st lägenheter.
Takrenovering på Furuby kyrka
Avser takrenovering av skiffertak på långhus inkl. plåtarbeten bla med omtäckning av hela tornet på Furuby kyrka.
Ombyggnad av el & styr i avloppsreningsverk i Vislanda
Upptaget i kommunens investeringsplan. Omfattar även åtgärder för slamhanteringen.
Byte av ventilation på Linnéuniversitetet, Hus D i Växjö
Ventilationsentreprenad inkl. styr, belysning och bygg avseende kontor- & utbildningslokaler i tre plan. Ombyggnadsarbetena avser cirka: 4 300 kvm LOA. Utbyte av fyra stycken ventilationsaggregat inklusive värme-/kylinstallationer Demontering av befintliga don inkl. kanalsystem i flertalet utrymmen. Installation av nytt Lindinvent-system. Installation av brandspjäll för att upprätthålla brandskydd. Utbyte av två stycken apparatskåp inkl. styrutrustning. Erforderliga elarbeten inklusive belysningsbyten i flertalet av rummen i huset, Renovering av fläktrum. Komplettering med nytt pendlat undertak i vissa utrymmen Öppning av yttertak för ut- och intransport av material inkl. återställning
Ombyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnad av industrihus.
Installation av sprinkler inom vårdboenden i Älmhult
Projektet omfattar kompletta sprinkleranläggningar inklusive projektering inom vårdboenden tillhörande Älmhults kommun.
Ombyggnad av industrihus i Växjö
Inredning av ytterligare lokal i befintlig byggnad samt väsentlig ändring av ventilation och brandskydd.
Ombyggnad till kontor, samlingslokal mm. i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning av prästgård från bostad till Möjligheternas hus (samlingslokal, kontor mm.).
Byte av yttertak på industrihus i Växjö
Byte av yttertak på industri.
Ombyggnad av personalbyggnad i Vederslöv, Växjö Kommun
Avser ombyggnad av personalbyggnad och skärmtak på ekonomigården och omfattar bland annat byggnads-, målnings-, el, och VVS-arbeten.
Blästring och målning av bro i Ljungby kommun
Objektet avser blästring och målning av Järnvägsbron.
Utbyggnad av fibernät i Åseda
Avser förläggning av fiberkanalisation. Blåsning av fiber ska ingå i entreprenaden. Uppskattade schaktlängd är 6500 m.
Ommålning av Kulturhuset 51:an i Lessebo
Objektet avser utvändig ommålning av Kulturhuset 51:an i Lessebo.
Takbyte på flerbostadshus i Lenhovda
Projektet avser byte av yttertak inklusive tillhörande skärmtak på flerbostadshus.
Installation av boendesprinkler i äldreboenden i Växjö
Objektet avser installation av en fullt färdig boendesprinkleranläggning på Vidingehems fastigheter Aspen 14(Borgmästaren) samt Sjösås 1:292 (Sjöliden)
Installation av sprinkler inom vårdboenden i Älmhult
Projektet omfattar kompletta sprinkleranläggningar inklusive projektering inom vårdboenden tillhörande Älmhults kommun.
Tak- och fönsterbyte på skola i Åseda
Det så kallade adminhuset som är placerat på Åsedaskolan behöver byta tak och fönster då det finns stora behov efter många år utan underhåll.
Ut och invändiga ändringar av kontor i Älmhult
Utvändig ändring av kontors och industribyggnad tillbyggnad samt ändring av planlösning, ventilation, brandskydd.
Fasadarbeten på bank i Markaryd
Bygglov för fasadändring.
Ändring av ventilation i LSS boende i Växjö
Väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av affärshus i Älmhult
Ändring av planlösning.
Ombyggnad av samlingslokal i Lessebo
Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd hiss.
Hyresgästanpassning av kontor i Växjö
Väsentlig ändring av ventilation och mindre ombyggnad.
Ombyggnad av industribyggnad i Växjö
Väsentlig ändring av ventilation, planlösning, brandskydd och installation av hiss.
Uppställning av tälthall i Åseda
Uppställning av tälthall.
Byte av värmepump i flerbostadshus i Växjö
Byte av värmepump i flerbostadshus i Växjö.
Målning av livsmedelsbutik i Lessebo
Ansökan om bygglov ändring av kulör på träfasad och tillbehörande detaljer. Ca 900 kvm målning.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Ljungby
Fasadändring av flerbostadshus och förråd.
Fönsterarbeten på flerbostadshus i Älmhult
Plåtning av fönster mm på flerbostadshus.
Renovering av byggnader på Bergön, Åsnens nationalpark
Avser renoveringsarbete på en torpbyggnad (storstugan) samt ett magasin på ön Bergön i Åsnen.
Reparation av korinnertak på Jäts gamla kyrka
Reparation av korinnertak samt arbete på vind.
Ombyggnad av industrihus i Växjö
Väsentlig ändrad användning.
Takbyte på flerbostadshus i Älghult
Projektet avser byte av yttertak på flerbostadshus.
Tjärningsarbete mm på Jäts gamla kyrka samt klockstapel, Jät
Arbetena avser reparation samt tjärning av spånklädda tak- och väggytor på Jäts gamla kyrka samt ev. reparationsarbeten på stomme samt utbyte av skadade spån inkl. tjärning på intilliggande klockstapel.
Tjärning av spåntak vid Öjaby kyrka samt klockstapel i Växjö
Avser tjärning av spåntak på Öjeby kyrka samt Öja gamla kyrkogårds klockstapel.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).