Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Tingsryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning av gymnastiksal i Tingsryd
Avser rivning av befintlig gymnastikhall. Nybyggnad av idrottshall id: 1628797
Tillbyggnad av affärshus i Tingsryd
Avser tillbyggnad och ombyggnad av livsmedelsbutik.
Sluttäckning av deponi i Tingsryd
Sluttäckning av deponi. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad del av gata i Tingsryd
Avser ombyggnad av parkering och trottoarer mm på Storgatan i Tingsryd mellan Hantverksgatan och Värendsgatan. rivning av asfalt trottoarer, breddning av trottoar östra sidan till GC-väg, plattsättning av trottoar västra sidan.
Ombyggnad av överföringsledning i Kvarnamåla
Avser att byta ut eller relining av sträckan Kvarnamåla-Urshult.
Åtgärder strandpromenaden, Ryd
Upptagen i investeringsbudget 2021
Rivning av skola i Tingsryd
Rivning av skola efter brand, Trojaskolan hus c. Tingsryd.
Upprustning av lekplatser Tingsryd
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2021-2023
Åtgärder stationsområdet, Tingsryd
Upptagen i investeringsbudget 2021
Ombyggnad av lägenhet i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ombyggnad av 2 befintliga lägenheter samt ombyggnad av lagerlokaler till 2 lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ombyggnad del av lokal till två lägenheter.
Tillbyggnad av enbostadshus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Tillbyggnad av förskola i Tingsryd
Ansökan om bygglov, tidsbegränsat bygglov till 20210201 för tillfällig förskoleavdelning.
Ombyggnad av markanläggning i Tingsryd
Ansökan om marklov för träningsslinga utmed bef. travbana, Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, vindskydd/ligghall för djur Tingsryd 4:95.
Rivning av förråd i Tingsryd
Ansökan om rivningslov del av byggnad, förrådsbyggnader.
Ombyggnad av industrihus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ombyggnad industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, ventilation.
Tillbyggnad av industrihus i Tingsryd
Avser tillbyggnad av ett förråd samt höjning av tak på befintlig byggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.