Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Tingsryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av ishall i Tingsryd
Planer finns för om- och tillbyggnad av befintliga ishallen i Tingsryd.
Förtätning med bostäder i centrala Tingsryd
Tidigt skede. Planerad byggnation av ca 18-20 mindre lägenheter i Swedbank-fastigheten i centrala Tingsryd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tingsryd, etapp 2
Avser inredning av lägenheter i plan 2½.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Jönköping
Avser ombyggnad av ett befintligt avloppsreningsverk i Ryd. En kapacitetshöjning.
Ombyggnad av omklädningsrum i Tingsryd
ingår i investeringsbudget 2022.
Sluttäckning av deponi i Tingsryd
Sluttäckning av deponi. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av grundsärskola i Tingsryd
Upptaget i investeringsbudget 2022 och plan 2023-2025.
Ombyggnad av lägenheter till dagverksamhet i Tingsryd
Avser ombyggnad av 4 lägenheter till dagverksamhet.
Till och ombyggnad av skola i Tingsryd
Avser ombyggnad av b.la en stor sal till 4 mindre salar, samt ett förråd till personal/handikapp toaletter. Tillbyggnaden avser ett skydd på 4x2 meter för hissen.
Åtgärder strandpromenaden i Ryd
Avser nyinstallation av belysningssystem på elljusspår i Ryd. Projektet inkluderar även rivning av befintliga belysningspunkter utmed spåret.
Ombyggnad av överföringsledning i Kvarnamåla, etapp 2
Avser att byta ut eller relining av sträckan Kvarnamåla-Urshult. Arbetet omfattar projektering, utbyte/relining, återställning. Sträckan som ska bytas ut i detta projekt är belägen söder om bäck Rössmåla och ner till vägöverfart till bergbrottet i Trehörna. Etapp 2 omfattar ca 200 m.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Avser ventilationsåtgärder samt mindre elarbeten.
Ombyggnad av kontor i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd för ändring av ventilation.
Utbyte av ventilation på äldreboende i Urshult, Tingsryds kommun
Utbyte av ventilations aggregat på Äppelgårdens servicehus. Arbetet omfattar komplett, funktionsduglig och driftsäker anläggning för luftbehandling samt styr och övervakning. Rivning och byggarbeten samt anslutningar avseende el och VS sker genom ramavtalsentreprenörer.
Ombyggnad av skärmtak i Tingsryd
Ansökan om bygglov för inbyggnad av skärmtak vid ny entré.
Ombyggnad av gym i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd för att tillfälligt ställa om badverksamhet till gym/motionsverksamhet.
Rivning av fritidshus i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd för rivning av fritidshus och förrådsbyggnad.
Rivning av telestation i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd för rivning av teknikhus.
Upprustning av omklädningsrum i Tingsryd
Upptaget i investeringsbudget för år 2022 och plan 2023-2025.
Åtgärder stationsområdet, Tingsryd
Upptagen i investeringsbudget 2022.
Rivning av gymnastiksal i Tingsryd
Avser rivning av befintlig gymnastikhall. Nybyggnad av idrottshall id: 1628797

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.