Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Tingsryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av ishall i Tingsryd
Planer finns för om- och tillbyggnad av befintliga ishallen i Tingsryd.
Om- och tillbyggnad av industrilokal i Tingsryd
Avser tillbyggnad av befintliga arbetslokaler med ca: 780 kvm samt nybyggnad av kallförråd med 228 kvm. Diverse rivning och ombyggnad i befintligt rum ”Betong” och ”Handlaminering” på ca 220 kvm.
Tillbyggnad av affärshus i Tingsryd
Avser tillbyggnad och ombyggnad av livsmedelsbutik.
Ombyggnad av överföringsledning i Kvarnamåla
Avser att byta ut eller relining av sträckan Kvarnamåla-Urshult.
Ombyggnad av överföringsledning i Kvarnamåla, etapp 2
Avser att byta ut eller relining av sträckan Kvarnamåla-Urshult. Arbetet omfattar projektering, utbyte/relining, återställning. Sträckan som ska bytas ut i detta projekt är belägen söder om bäck Rössmåla och ner till vägöverfart till bergbrottet i Trehörna. Etapp 2 omfattar ca 200 m.
Åtgärder strandpromenaden, Ryd
Upptagen i investeringsbudget 2021
Upprustning av lekplatser Tingsryd
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2021-2023
Åtgärder stationsområdet, Tingsryd
Upptagen i investeringsbudget 2021
Ombyggnad av industrihus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, tillbyggnad, ombyggnad samt ändrad användning för avfallshantering inomhus, Ansökan om bygglov för kylmediekylare inkl. stålstallage Tingsryd 25:1, Ansökan om bygglov för reningsverk Tingsryd 25:1.
Tillbyggnad av enbostadshus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Rivning av förråd i Tingsryd
Ansökan om rivningslov.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Ansökan om tillfälligt bygglov till 2030-12-31 för ändrad användning av byggnad.
Ombyggnad av vind i Tingsryd
Avser inredning av fyra mindre lägenheter på vindsplan i befintligt flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Tingsryd
Avser tillbyggnad av ett förråd samt höjning av tak på befintlig byggnad.
Ombyggnad av gymnastiksal i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd för ventilation i linneryds gymnastikhall.
Ombyggnad del av gata i Tingsryd
Avser ombyggnad av parkering och trottoarer mm på Storgatan i Tingsryd mellan Hantverksgatan och Värendsgatan. rivning av asfalt trottoarer, breddning av trottoar östra sidan till GC-väg, plattsättning av trottoar västra sidan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.