Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Markaryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skolkök i Traryd
Avser till- och ombyggnad av skolkök samt ny utrymningsdörr i matsal.
Tillbyggnad av bowlinghall i Markaryd
Avser tillbyggnad av bowlinghall med lounge.
Rivning av verkstad i Markaryd
Rivningslov för rivning av verkstadshall.
Tillbyggnad av kontor i Markaryd
Bygglov för om- och tillbyggnad av kontorslokaler.
Rivning av kontor i Markaryd
Marklov för ändring av marknivå, Rivningslov för rivning av industribyggnad samt kontor Skiftnyckeln 1.
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Marklov för ändring av marknivå.
Rivning av fritidshus i Markaryd
Rivningslov för rivning av fritidshus.
Rivning av förråd i Markaryd
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av telestation i Markaryd
Rivningslov för rivning av teknisk anläggning.
Tillbyggnad av enbostadshus i Markaryd
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av återvinningsstation i Markaryd
Bygglov för tillbyggnad av återvinningsstation samt installation av eldstad.
Ombyggnad av lägenhet i Markaryd
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet.
Tillbyggnad av enbostadshus i Markaryd
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Markaryd
Tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av lägenhet i Markaryd
Bygglov för inredande av ytterligare bostad flerfamiljshus.
Ombyggnad idrottshall i Markaryd
Upptagen i investeringsbudget.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.