Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ljungby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av överföringsledningar Bollstad- Ljungby.
VA-plan överförningsledning Ljungby - Bolmsö (Tannåker). Principbeslut finns om utbyggnad av överföringsledningar som möjliggör anslutning av bef. allmänna anläggningar vid Bolmens östra strand. Etapp 2 Id: 1606412
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Tillbyggnaden avser verkstadslokal 24x36 meter.
Rivning av delar av hus 1A på Ljungby lasarett
Avser rivning av delar av hus 1A på Ljungby lasarett för att möjliggöra en nybyggnation av vårdblock. Det projektet finns på projid: 1493748.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ljungby
Planen var en om- och tillbyggnad av kontorsbyggnad. Oklart med byggstart p g a ändring i skolplan. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Tillbyggnad med verkstad och tvätthall.
Tillbyggnad av kontor i Ljungby
Avser om- och tillbyggnad av kontor industribyggnad samt ny skylt.
Tillbyggnad av förskola i Ljungby
Tillbyggnad av förskola och skola samt parkeringsplatser.
Tillbyggnad av kyrkogård i Ljungby
Utvidgning av kyrkogård.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av tvätthall i Ljungby
Tillbyggnad av tvätthall.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Tillbyggnad av industribyggnad med ett apparatrum samt insättning av ny vikport i reparationsverkstad.
Ombyggnad av lägenhet i Ljungby
Ändrad användning från kontorsbyggnad till övernattningslägenhet.
Tillbyggnad av garage i Ljungby
Tillbyggnad av garage.
Ombyggnad av biograf i Ljungby
Avser ombyggnad av konferenslokal til två biosalonger.
Rivning av gymnastiksal i Ljungby
Avser rivning av gymnastikbyggnad.
Ombyggnad av butiksyta i Ljungby
Ombyggnad av butikslokal.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.