Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ljungby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Underhåll av värmeverk i Ljungby
Avser konstruera, tillverka och leverera en ny stoftcyklon likt den befintliga och att under den planerade revisionsperioden demontera den befintliga och installera den nya till anläggning FP3 (flispanna) vid Ljungsjöverket i Ljungby.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av församlingshus i Ljungby
Avser tillbyggnad och ombyggnad av församlingshem.
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser att ansluta Skånegatan till befintlig Hammarrondell gällande gata och gcvägar samt trottoarer, ny gata som ansluter från Skånegatan mot fastighet Garvaren 1,
Till- och ombyggnad av Ekebackenskolan i Ljungby
Avser tillbyggnad av Enebackenskolan på ca 400 kvadratmeter till F-6 skola. Kommer att bli tre basrum inkl. grupprum, lärararbetsplatser, kapprum, samt teknikrum på plan 2 Ombyggnad av en del av befintlig byggnad i anslutning till tillbyggnaden .
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Tillbyggnad med verkstad och tvätthall.
Tillbyggnad av kontor i Ljungby
Avser om- och tillbyggnad av kontor industribyggnad samt ny skylt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Ombyggnad av kontor till 2 lägenheter.
Ombyggnad av butik i Ljungby
Ombyggnad av butikslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Tillbyggnad av industri.
Rivning av fritidshus i Ljungby
Rivning av nedbrunnet fritidshus.
Ombyggnad av lägenhet i Ljungby
Ändrad användning från kiosk till lägenhet.
Ombyggnad av vårdcentral i Ljungby
Ändrad användning från kontor till vårdverksamhet.
Ombyggnad av gruppbostad i Ljungby
Ändrad användning från lokal till gruppboende.
Tillbyggnad av skärmtak i Ljungby
Tillbyggnad av skärmtak
Ombyggnad av restaurang i Ljungby
Ombyggnad av restaurang, fasadändring, parkeringsplats samt skylt.
Ombyggnad av skola i Ljungby
Byte av ventilationsaggregat.
Ombyggnad av biograf i Ljungby
Avser ombyggnad av konferenslokal til två biosalonger.
Ombyggnad av produktionslokal i Ljungby
Ändrad användning av idrottslokal till tillverkning.
Tillgänglighetsanpassning av lekplatser i Ljungby
Tillgänglighetsanpassning lekplatser, Upptaget i investeringsbudget 2021-2024.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.