Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ljungby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Ljungby
Väglängd ca 1385 km. 4 års avtalstid med option på ytterligare 2 år.
Utbyggnad av överföringsledningar Bollstad- Ljungby.
VA-plan överförningsledning Ljungby - Bolmsö (Tannåker). Ny gc-väg längs väg 555 mellan Hovdinge-Mjälen ingår (samarbetsprojekt med Trafikverket). Principbeslut finns om utbyggnad av överföringsledningar som möjliggör anslutning av bef. allmänna anläggningar vid Bolmens östra strand. Etapp 2 Id: 1606412
Ombyggnad av skola till bostäder i Ljungby
Syftet med detaljplanen är att ändra användningen av området från skola till bostäder och centrumändamål. Planområdet ligger i södra delen av Kånna strax norr om församlingshemmet vid kyrkan.
Ombyggnad av äldreboende till bostäder i Ljungby
Planer finns för ombyggnation av föredetta äldreboende (Bergagården) till bostäder. En bostadsrättsförening kommer att skapas.
Rivning av hus 1A på Ljungby lasarett
Avser rivning av hus 1A på Ljungby lasarett för att möjliggöra en nybyggnation av sjukhus. Det projektet finns på projid: 1493748. Samt moduler tills nybyggnationen är klar id: 2158475
Om- och tillbyggnad av arkiv och kontor i Ljungby
Projektet avser tillbyggnad i ett plan med underliggande källare som ska inrymma arkiv och kontor samt att befintlig lägenhet i Annexet ska byggas om till kontor. Projektet omfattar även utvändiga lednings- och markarbeten.
Ombyggnad kommunarkivet i Ljungby
Renovering kommunarkivets lokaler. Upptakagen i investeringsbudget 2021-2025
Tillbyggnad av kyrkogård i Ljungby
Avser fler gravplatser. Så som kistgravplats och askgravplats.
Tillbyggnad av kyrkogård i Ljungby
Avser fler gravplatser. Såsom urngravplatser och askgravplatser.
Byte av fönster och fönsterdörrar på fastighet i Ljungby
Avser byte av fönster och fönsterdörrar på Uttern 2, Harabergsgatan i Ljungby.
Installation av solceller på äldreboende i Lidhult
Avser leverans av solcellspaneler, komplett montagesystem, ledningar, och erforderliga apparater samt montage och inkoppling fram till elcentral. Taket lämpar sig för en solcellsanläggning på ca 500 kvm.
Ombyggnad av Vaktmästeribostad
Planer finns att bygga ut vaktmästeribostaden.
Ombyggnad av restaurang i Ljungby
Ändrad användning från butik till restaurang.
Tillbyggnad av kedjehus i Ljungby
Tillbyggnad av radhus och kedjehus samt nybyggnad av komplementbyggnader.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Ljungby
Fasadändring av drivmedelsanläggning.
Utvändigt underhåll av kontor i Ljungby
Fasadändring av kontorshus.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Tillbyggnad av industribyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).