Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ljungby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av överföringsledningar Bollstad- Ljungby.
VA-plan överförningsledning Ljungby - Bolmsö (Tannåker). Principbeslut finns om utbyggnad av överföringsledningar som möjliggör anslutning av bef. allmänna anläggningar vid Bolmens östra strand. Etapp 2 Id: 1606412
Till- och ombyggnad av Ekebackenskolan i Ljungby
Avser tillbyggnad av Enebackenskolan på ca 400 kvadratmeter till F-6 skola. Kommer att bli tre basrum inkl. grupprum, lärararbetsplatser, kapprum, samt teknikrum på plan 2 Ombyggnad av en del av befintlig byggnad i anslutning till tillbyggnaden .
Ombyggnad av kök vid äldreboende Ljungby
Avser renovering av storkök vid Brunnsgården i Ljungby.
Tillbyggnad av församlingshus i Ljungby
Avser tillbyggnad och ombyggnad av församlingshem.
Ändring av hiss och kulvert i Ljungby
Ändring av hisschakt och kulvert.
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser att ansluta Skånegatan till befintlig Hammarrondell gällande gata och gcvägar samt trottoarer, ny gata som ansluter från Skånegatan mot fastighet Garvaren 1,
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Avser tillbyggnad med 6 lägenheter på vindsvåning i flerbostadshus.
Tillbyggnad på flerbostadshus i Ljungby
Planer finns för tillbyggnad av 5-6 lägenheter på vindsplan i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Ombyggnad av kontor till 2 lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Ljungby
Ombyggnad av lägenhet i flerbostadshus.
Tillbyggnad av carport i Ljungby
Tillbyggnad av carport.
Ombyggnad av markanläggning i Ljungby
För schaktning under 0,5 meter.
Rivning av förskola i Ljungby
Avser rivning av förskola.
Inbyggnad av lagertält i Ljungby
Plåtbeklädnad på lagertält.
Rivning av förråd i Ljungby
Rivning av litet förråd- och verkstadsbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Ljungby
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av rehabiliteringshem i Ljungby
Ändrad användning till rehabiliteringsboende.
Ramavtal avser lås och nyckelservice Ljungbybostäders/Ljungby kommuns
Avser löpande lås- och nyckelservice inom Ljungby kommun och Ljungbybostäder AB:s förvaltade fastigheterTvå-års avtal med möjlighet till förlängning i ytterligare 1 + 1 år.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Avser tillbyggnad med ett skärmtak för att bygga in fläkt.
Tillgänglighetsanpassning av lekplatser i Ljungby
Tillgänglighetsanpassning lekplatser, Upptaget i investeringsbudget 2021-2024.
Upprustning av lekplatser i Ljungby
Upprustning lekplatser, Upptaget i investeringsbudget 2021-2025
Kompletteringsplanteringar, träd i parkmark i Ljungby
Taget ur kommunens investeringsbudget 2021-2024 Projektet avser Kompletteringsplantering, träd i parkmark.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.