Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Älmhult

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Kontaktledningsupprustning längs järnväg mellan Älmhult-Hässleholm
Kontaktledningsupprustning och AT. Ca 7 mil lång sträcka.
Utbyggnad av kontor i Älmhult
Planer finns för utbyggnad av IKEA of Swedens kontor i Älmhult.
Sluttäckning av deponianläggning/soptipp
Förberedande arbeten utföres i egen regi såsom byggande av vägar med mera. Eventuellt kan sluttäckningen komma att utföras i tre deletapper.
Om- och nybyggnad av återvinningscentral i Älmhult
Avser om- och nybyggnad av återvinningscentral i Äskya.
Renovering av badrum och kök i flerbostadshus i Älmhult
Avser renovering av kök och badrum i 62 lägenheter vid Kv Markus i Älmhult. Torngatan/Norra Krongatan.
Rivning av godsmagasin i Älmhult
Avser rivning av ett godsmagasin.
Rivning av fd sjukhusbyggnad i Älmhult
Avser rivning av fd sjukhusbyggnad med delvis källare i Älmhult. I entreprenaden ingår rivning och borttransport av rivningsmassor samt hantering av miljöfarligt avfall. Rivning skall innefatta källare och grundplatta med grundläggning.
Ombyggnad av kontor i Älmhult
Fasadändring, markåtgärd, rivning samt ändrad användning - kontorshus.
Rivning av lager i Älmhult
Rivning av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Älmhult
Tillbyggnaden avser b.la butik och maskinrum.
Ombyggnad av isbana i Älmhult
Ändrad användning, isbana på parkeringsyta, tillfällig åtgärd t.o.m. 2022-03-31.
Ombyggnad av affärshus i Älmhult
Ändring - ny brandavskiljande vägg.
Ombyggnad av lägenhet i Älmhult
Ändring av bärande konstruktion/planlösning/brand - två lägenheter blir en.
Tillbyggnad av skärmtak i Älmhult
Tillbyggnad - solskydd över sandlåda - pjätteryds förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Älmhult
Tillbyggnad affärshus - ny lastkaj.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov (schaktning/fyllning) för uppehållsyta för elever samt angöringsplatser för busstrafik.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov (schaktning/fyllning).
Tillbyggnad av järnväg i Älmhult
Nybyggnad - varmgångs- och tjuvbromsdetektor.
Ombyggnad av lager i Älmhult
Anmälan - från personhiss till varuhiss.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.