Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Växjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
ROT-renovering av flerbostadshus i Araby, etapp 3
Lägenheterna som är hyresrätter och byggda på 1970-talet är i behov av renovering. Totalt 600 lägenheter. Etapp 1 finns på projektid: 1078367, Etapp 2: 1607172
Ombyggnad av kommunhuset i Växjö till hyresbostäder
Planer för ombyggnad av nuvarande kontorsbyggnad i centrala Växjö till ca 200-250 attraktiva bostäder med olika upplåtelseform samt verksamhetslokaler/mötesplatser. Tillbyggnad och/eller rivning av delar av fastigheten kan bli aktuellt. Delar av fastigheten kan komma att avyttras till andra fastighetsägare.
Om- och tillbyggnad av fastighet i Växjö
Avser om- och tillbyggnad a fastighet E56 vid Sigfridsområdet i Växjö. Byggnaden ska anpassas för Hjälpmedelscentralen, arkiv och journalenheten samt regionens transportavdelning. Fastigheten kommer att vara i tre plan. Tillbyggnadens BTA beräknas vara: För plan 1 är tillbyggnaden ca 1384 m2 För plan 2 är tillbyggnaden ca 1472 m2
Ombyggnad och renovering av kontor, Växjö
Avser ombyggnad och helrenovering av kontor på våning 4. Hyresgästanpassning.
Om- och tillbyggnad av kontor i Växjö
Avser renovering och påbyggnad av kontorsbyggnad vid Sandviksverket. Omfattar även markarbeten och iordningställande av ca 400 kvm utemiljö.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 10
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan, i huvudsak inom Växjö och Sävsjö kommuner.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Ändrad användning av vårdlokaler till lägenheter och fasadändring.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnaden avser att användas som maskinhall.
Ombyggnad för daglig verksamhet i Växjö
Avser ombyggnad av befintliga lokaler för daglig verksamhet, ombyggnad av den norra flygeln, ca: 720 kvm, samt i övriga delar förkommer mindre ombyggnader ca: 790 kvm.
Anläggande av ny deponicell på Häringetorp, Växjö kommun
Avser anläggande av nya deponiytor på Häringetorps avfallsanläggning. Yta för icke farligt avfall: 10 000 kvm Yta för farligt avfall: 1000 kvm Option finns för ytterligare yta på 1500 kvm för farligt avfall.
Ombyggnad av station i Växjö
GLA. Reinvestering av befintlig station. Totalombyggnad av 50/20/10 kV-station.
Renovering av lägenheter i Växjö
Avser renovering av lägenheter.
Badrumsrenovering i flerbostadshus Växjö
Avser badrumsrenovering på Tegelvarvet 1, Växjö.
Ombyggnad vid fördelningsstation i Växjö
Avser mark-, montage- och elentreprenad i befintlig fördelningsstation.
Leverans och byte av krafttransformator i Växjö
Leveransen omfattar konstruktion, tillverkning, transport, uppställning och montage samt provning till driftfärdigt skick av ny krafttransformator som anges i förfrågningsunderlaget i steg 2.
Installation solcellsanläggningar och takomtäckning på Campus området i Växjö
Avser installation av solcellsanläggningar och takomtäckning på 3 st byggnader som är belägna på Framtidsvägen 10,12 och 16 inom Campusområdet i Växjö.
Renovering av skiffertak på Öja kyrka
Avser renovering av skiffertak inkl avvattning.
Renovering av fasad, fönster, balkonger på flerbostadshus i Växjö
Avser renovering av fönster, fasad, och balkong.
Utvändigt underhåll Nöbbele kyrka i Växjö kommun
Avser fasadrenovering med putslagning och avfärgning av hela kyrkobyggnaden samt renovering och målning av portar, takfotslister, vindskivor, ljudluckor, lanternin och fönster på hela kyrkan och tornet. Ingår även målning av smidesdetaljer samt förgyllning av urtavlornas siffror, årtalstavla samt kula och tornkors.
Installation av brandskydd vid Sandviksverken Växjö
Avser sprinklerinstallationer och branddetektering i turbinhallar för Sandvik 2 och 3.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Tillbyggnad av kontor/lager.
Ombyggnad av personalbyggnad i Vederslöv, Växjö Kommun
Avser ombyggnad av personalbyggnad och skärmtak på ekonomigården och omfattar bland annat byggnads-, målnings-, el, och VVS-arbeten.
Sågaren 5
Rivning av del av byggnad.
Byggledning för tillståndspliktiga ledningsarbeten utmed allmänna vägar i Region Syd, Delområde B
Delområde B Kronoberg och Blekinge län. Beställaren har option att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år .
Utvändig renovering av Öjaby klockstapel, Växjö
Avser renovering av rötskadad klockstapel.
Byte av värmesystem i Jäts kyrka
Avser byte av värmesystem inkl klimatstyrsystem.
Sprinklersystem brand för lastmaskiner
Avser leverans och installation av brandsläckningssystem för motorutrymmen till fem (5) stycken lastmaskiner. Lastmaskinerna är placerade enligt följande: - 2 i Älmhult (1 Ljungby L18 och 1 Volvo L120D) - 2 i Växjö (1 Liebherr 556 och 1 Volvo L120F) - 1 i Tingsryd (1 Ljungby L15)
Tjärning av spåntak på Bergunda kyrka
Avser tjärning av spåntak.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).