Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Växjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av kontor i Växjö
Syftet med detaljplanen är att ge Länsförsäkringar förutsättningar att bygga om de nuvarande kontorsbyggnaderna i kvarteret Lejonet vid Stortorget i centrala Växjö. Det handlar om en ny byggnad inne på gården som binder samman lokalerna och som blir högre än de omkringliggande husen. Dessutom vill man bygga till den del som ligger utmed Linnégatan med en våning.
Underhållsbeläggning i Kronoberg och Blekinge
Underhållsbeläggning varm. Entreprenaden omfattar beläggningsgrupp: GK 2304 Varm Bär.
Underhållsbeläggning i Kronoberg, Blekinge samt Distrikt Södra Skåne
Underhållsbeläggning varm. Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: DSS 2303 Varm och GK 2302 Varm.
Drift och underhåll av belysning i Kronbergs län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ombyggnad till förskola i Lammhult, Växjö
Projektet avser ombyggnad av 7-9 skola till en förskola med 11 avdelningar. Upphandlas i option med Id 1410650
Påbyggnad av kontorshus i Växjö
Planer finns att på befintlig fastighet bygga till en takvåning. Samt en kontorsbyggnad på innergården i korsningen Kungsgatan/Storgatan. Sammanlagt blir båda byggnaderna över 3600 kvadratmeter.
Nybyggnad av flispanna till fjärrvärmeanläggning i Växjö
Planer finns ny fliseldad 1,5 MW hetvattenpanna med stödsystem och upprätthållna funktioner för hjälpsystem .
Anläggande av automatiserad vattenstyrning i parker, Växjö kommun
Planer finns att automatisera styrning av vattenhanteringen inom Växjö kommuns parkdrift, i syfte att enkelt kunna reglera samt kontrollera styrningen utan mänskliga resurser i fält med hjälp av smarta sensorer.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av tak i flerbostadshus i Växjö
Planer för renovering av tak på flerbostadshus.
Fiberutbyggnad inom Växjöbostäders lägenhetsbestånd- option 2
Avser uppdatering av fiberinstallation inom Växjöbostäders lägenhetsbestånd.
Utbyte av ventilationsaggregat på Centrallasarettet i Växjö
Objektet avser byte av två stycken befintliga ventilationsaggregat.
Om- och tillbyggnad av kök och matsal vid skola i Växjö
Avser om- och tillbyggnation av Hovshagaskolan hus 02 och hus 10. Befintliga lokaler ska byggas om med ny ventilation, renovering av matsal samt ombyggnation och tillbyggnation för storkök. Utvändig mark anpassas för ny fettavskiljare.
Ombyggnad av stall i Växjö
Väsentlig ändrad användning av stallbyggnad till undervisningslokaler.
Rivning av skola i Växjö
Avser förberedande markarbete innan rivning av gymnasiesärskolan.
Ombyggnad av utbildningslokal i Växjö
Väsentlig ändrad användning av stallbyggnad till undervisningslokaler. Samt ändring av värmesystem i lokalerna.
Tillbyggnad av vattentäkt/ledningsåtgärder m m i Växjö
Brunnar och infiltrationsanläggning vid vattenverk. Omfattar även pumpstation. Ev. sjöledning. Tvist gällande markfrågor föreligger. Vissa ledningsarbeten utföres i egen regi.
Ombyggnad av Hus Delta för SVT i Växjö
Projektet avser ombyggnation av lokal för SVT i Hus Delta.
Byte av fönster på grupphus i Växjö
Fasadändring, ändring av fönster, Lammhult 25:10 lammhult 25:11 lammhult 25:12 lammhult 25:13.
Ombyggnad av tentamensalar vid Linnéuniversitetet, Hus E i Växjö
Avser ombyggnation av bibliotek till Tentamenssalar vid Hus E på Linnéuniversitet i Växjö.
Ombyggnad för ny klättervägg vid Idrottshuset i Växjö
Avser ombyggnad för ny klättervägg i Idrottshuset i Växjö.
Ombyggnad av kontor i Växjö
Väsentlig ändrad användning från lager till kontor.
Ombyggnad av personalbyggnad i Vederslöv, Växjö Kommun
Avser ombyggnad av personalbyggnad och skärmtak på ekonomigården och omfattar bland annat byggnads-, målnings-, el, och VVS-arbeten.
Fönsterbyte i flerbostadshus, Växjö
Avser byte av fönster och fönsterdörrar i lägenheter och trapphus i 4 stycken kvartershus.
Ombyggnad av el i skola i Växjö, etapp 2
Avser ombyggnation av TN-C system till ett TN-S system i Hus 03 på Kungsmadskolan. Arbetet omfattar i korthet att byta ut huvudledningar och centraler. Pga. entreprenadens storlek kan den komma utföras under två etapper.
Fönsterbyte på Katedralskolan i Växjö
Avser byte av fönster på hus 03, Katedralskolan.
Rivning av bageri i Växjö
Rivning av bageri.
Utvändigt underhåll av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärsbyggnad med skärmtak, fasadändring och uppsättande av skylt.
Installation av laddstolpar i Växjö
Planerat projekt Installation av pladdstolpar.
Ny värmeanläggning i Jäts nya Kyrka, Växjö kommun
Avser utbyte av pelletspanna etc till ny värmeanläggning med bergvärmepump inklusive styr-och övervakning.
Installation av laddstolpar i Växjö
Avser laddstolpar till bil.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).