Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Växjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och nybyggnad av väg, Österleden i Växjö
Projektet avser mötesseparering samt ny trafikplats vid Fagrabäck i korsning mellan väg 25 och väg 27. GC-vägar längs med Lillestadsvägen, till Fyllerydsskogen och mellan Högstorp och ventrum. Tre nya cirkulationsplatser, viltstängsel och bullerplank. 9 nya broar, ombyggnad och rivning av befintliga broar, ny belysningsanläggning.
Ombyggnad av Hus 1 och 2 i Sigfridsområdet i Växjö
Avser en ombyggnation på Sigfridsområdet Hus 1 (ca 7700 m2 BTA) och rivning i stora delar av Hus 2 (ca 3840 m2 BTA). Ombyggnationen omfattar samtliga fem plan som ska byggas om för Barnhabilitering, Lokalvård, administration, konferens och nytt fläktrum. Hus 2 ska rivas med undantag av Restaurang Helgonet. Kompletteringar av anslutande byggnader ska utföras samt återställande av mark, nya gångstråk och terapiträdgård.
Fiberutbyggnad inom Växjöbostäders lägenhetsbestånd- option 3
Avser uppdatering av fiberinstallation inom Växjöbostäders lägenhetsbestånd.
Rivning av del av Hus 01 vid Ljungfälleskolan i Växjö
Avser rivning av del av byggnad 01vid Ljungfälleskolan. Totalt ca 670 kvm varav ca 110 kvm utgörs av kulvert.
Ombyggnad till kontorslokaler på Linnéuniversitetet i Växjö
Projektet avser ombyggnation av ca 800 kvm lokaler till ny planlösning för fler kontorsplatser. Objektet är beläget på P G Vejdes väg 29 på Campus, Växjö. Avser delar av hus C och D.
Hyresgästanpassningar i affärshus i Växjö
Hyrsegästanpassningar i affärshus.
Montagearbeten i fördelningsstationer i Växjö
Avser mark-, montage- och elentreprenad i befintlig fördelningsstation.
Takrenovering på Furuby kyrka
Avser takrenovering av skiffertak på långhus inkl. plåtarbeten bla med omtäckning av hela tornet på Furuby kyrka.
Byte av fasad mm. på kontor och lager i Växjö
Avser fasadändring samt invändig ändring/hyresgästanpassning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Växjö
Fasadändring, ändrad takbeklädnad.
Ombyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnad av industrihus.
Ombyggnad av industrihus i Växjö
Anmälan om väsentlig ändring av brandskydd och ventilation.
Rivning av bageri i Växjö
Rivning av bageri.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Väsentlig ändrad användning från butik till restaurang och uppsättande av skylt.
Ombyggnad av industribyggnad i Växjö
Väsentlig ändring av ventilation, planlösning, brandskydd och installation av hiss.
Ombyggnad av omklädningsrum i Växjö
Ombyggnation av omklädningsrum.
Fasadändring på kontor i Växjö
Fasadändring, ändring av färgsättning, igensättning av fönster och ändring av fönster.
Reparation av korinnertak på Jäts gamla kyrka
Reparation av korinnertak samt arbete på vind.
Ombyggnad av industrihus i Växjö
Väsentlig ändrad användning.
Tjärning av spåntak vid Öjaby kyrka samt klockstapel i Växjö
Avser tjärning av spåntak på Öjeby kyrka samt Öja gamla kyrkogårds klockstapel.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).