Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Växjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av kommunhuset i Växjö till hyresbostäder
Planer för ombyggnad av nuvarande kontorsbyggnad i centrala Växjö till ca 200-250 attraktiva bostäder med olika upplåtelseform samt verksamhetslokaler/mötesplatser. Tillbyggnad och/eller rivning av delar av fastigheten kan bli aktuellt. Delar av fastigheten kan komma att avyttras till andra fastighetsägare.
Ombyggnad till förskola i Lammhult, Växjö
Projektet avser ombyggnad av 7-9 skola till en förskola med 11 avdelningar.Upphandlas i option med Id 1410650
Om- och tillbyggnad av kontor i Växjö
Syftet med detaljplanen är att ge Länsförsäkringar förutsättningar att bygga om de nuvarande kontorsbyggnaderna i kvarteret Lejonet vid Stortorget i centrala Växjö. Det handlar om en ny byggnad inne på gården som binder samman lokalerna och som blir högre än de omkringliggande husen. Dessutom vill man bygga till den del som ligger utmed Linnégatan med en våning.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnad och fasadändring av industribyggnad.
Anläggande av automatiserad vattenstyrning i parker, Växjö kommun
Planer finns att automatisera styrning av vattenhanteringen inom Växjö kommuns parkdrift, i syfte att enkelt kunna reglera samt kontrollera styrningen utan mänskliga resurser i fält med hjälp av smarta sensorer.
Ombyggnad av tak i flerbostadshus i Växjö
Planer för renovering av tak på flerbostadshus.
Fiberutbyggnad inom Växjöbostäders lägenhetsbestånd- option 2
Avser uppdatering av fiberinstallation inom Växjöbostäders lägenhetsbestånd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Växjö
Fasadändring och installation av motordriven anordning.
Installation av boendesprinkler i äldreboende i Växjö
Entreprenaden avser installation och driftsättning av komplett boendesprinkleranläggning vid Borgmästaren äldreboende.
Byte av fönster på grupphus i Växjö
Fasadändring, ändring av fönster, Lammhult 25:10 lammhult 25:11 lammhult 25:12 lammhult 25:13.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Växjö
Väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad Centrallasarettet Hus D
Objektet avser installation av sprinklerarbeten av i hus D plan 8 samt plan 7 samt kompletterande arbeten.
Ombyggnad av studentlägenhet i Växjö
Väsentlig ändrad användning från asylboende till studentboende, Väsentlig ändrad användning från restaurang till förskola Örnen 29.
Ombyggnad av personalbyggnad i Vederslöv, Växjö Kommun
Avser ombyggnad av personalbyggnad och skärmtak på ekonomigården och omfattar bland annat byggnads-, målnings-, el, och VVS-arbeten.
Ombyggnad av passersystem vid flerbostadshus i Växjö
Objektet avser ombyggnation av passagesystem på fastigheterna TÄLJSTENEN 3, 5 och 6. Nyinstallation av lås- och passersystem för ytterdörrar, trapphus, tvättstugor, miljörum och allmänna utrymmen i ingående fastigheter.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Tillbyggnad av kontor/lager.
Nytt mobilt reservkraftsaggregat till Region Kronoberg
Avser upphandling av nytt mobilt reservkraftaggregat till Region Kronoberg.
Ombyggnad av kontor i Växjö
Nybyggnad av entréparti och ombyggnad av kontor i befintliga lokaler samt fasadändring med nya fönsterpartier.
Byggledning för tillståndspliktiga ledningsarbeten utmed allmänna vägar i Region Syd, Delområde B
Delområde B Kronoberg och Blekinge län. Beställaren har option att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år .
Rivning av bageri i Växjö
Rivning av bageri.
Utvändig renovering av Öjaby klockstapel, Växjö
Avser renovering av rötskadad klockstapel.
Ombyggnad av gym i Växjö
Ändrad användning av lagerlokal till träningsverksamhet.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Ändrad takutformning på kontorsbyggnad.
Installation av laddstolpar i Växjö
Planerat projekt Installation av pladdstolpar.
Ny värmeanläggning i Jäts nya Kyrka, Växjö kommun
Avser utbyte av pelletspanna etc till ny värmeanläggning med bergvärmepump inklusive styr-och övervakning.
Installation av laddstolpar i Växjö
Avser laddstolpar till bil.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Fasadändring, byte av fönster.
Ombyggnad av industrihus i Växjö
Väsentlig ändring av ventilation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).