Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Växjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Växjö
Väglängd ca 1 240 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden för Basunderhåll väg med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av kommunhuset i Växjö till hyresbostäder
Planer för ombyggnad av nuvarande kontorsbyggnad i centrala Växjö till ca 200-250 attraktiva bostäder med olika upplåtelseform samt verksamhetslokaler/mötesplatser. Tillbyggnad och/eller rivning av delar av fastigheten kan bli aktuellt. Delar av fastigheten kan komma att avyttras till andra fastighetsägare.
Till- och ombyggnad av kontor. Växjö
Avser tillbyggnad och renovering av kontor på Kvarnvägen 1, Växjö.
Om- och tillbyggnad av fastighet i Växjö
Avser om- och tillbyggnad a fastighet E56 vid Sigfridsområdet i Växjö. Byggnaden ska anpassas för Hjälpmedelscentralen, arkiv och journalenheten samt regionens transportavdelning. Fastigheten kommer att vara i tre plan. Tillbyggnadens BTA beräknas vara: För plan 1 är tillbyggnaden ca 1384 m2 För plan 2 är tillbyggnaden ca 1472 m2
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Avser tillbyggnad av kontor, nybyggnad av cykelskydd samt nya parkeringsplatser och ny skylt.
Ombyggnad av kontor i Växjö
Avser ombyggnad och hyresgästanpassning för 6300 kvm kontorslokaler för Visma i Växjö.
Tillbyggnad av lager i Växjö
Avser tillbyggnad av lager på ca 1100 kvm.
Ombyggnad av station i Växjö
GLA. Reinvestering av befintlig station. Totalombyggnad av 50/20/10 kV-station.
Utbyggnad av gator för kollektivtrafikfält, Växjö
Avser utbyggnad av gata för kollektivtrafik, Sandsbrovägen/Linnégatan i Växjö
Upphandling av Kortslutningsförstärkning 50 kV, Växjö Energi Elnät
Avser kortslutningsförstärka 50 kV ledning på ledningssträckan mellan F3 Norre mark - F4 genom utbyte av samtliga isolatorkedjor samt infästningar för dessa.
Ombyggnad av skola i Växjö
Avser ombyggnad kontorslokal till särskola. Verksamhetsanpassning kommer att göras och delar av Ljungfälleskolans verksamhet kommer flyttas.
Byte av konstgräs på fotbollsplan, Växjö
Avser byte av konstgräs på 2 fotbollsplaner, Norremark och C-plan Värensvallen.
Ombyggnad till padelhall i Växjö
Planer finns för ombyggnad av industrilokal till padelhall och fasadändring.
Ombyggnad av ventilation i Växjö
Avser ombyggnad av ventilationssystem i bageri på Kungsmadsskolan, Växjö. Inkl bygg, el och vs-arbeten.
Fiberutbyggnad inom Växjöbostäders lägenhetsbestånd , etapp 1
Avser uppdatering av fiberinstallation inom Växjöbostäders lägenhetsbestånd. I etapp 1 ska ca 750 lägenheter utföras.
Utbyte av havererad axialfläkt TA1.1 till ny Radiafläkt vid Sandviksverket, Växjö
Avser installera/ersätta havererat tilluftsaggregat i Pannhus Sandvik 1 i Växjö. Befintlig axialfläkt ersätts med radialfläkt med anslutning till befintlig ventilationskanal. Elektriska arbeten utförs i internt projekt
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Avser tillbyggnad av personalutrymmen.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Tillbyggnad av kontors-/affärshus.
Tillbyggnad av förråd i Växjö
Tillbyggnad av lastbygga och tillbyggnad med förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Växjö
Tillbyggnad av skärmtak och uppförande av stödmur/planlager.
Ombyggnad av personallokal i Växjö
Väsentlig ändrad användning av kiosk till personalutrymme och fasadändring.
Ombyggnad av butik i Växjö
Väsentlig ändrad användning från kontor till butik och uppsättande av skylt.
Ombyggnad av cafeteria i Växjö
Väsentlig ändrad användning från kontor till caféservering.
Ombyggnad av gym i Växjö
Väsentlig ändrad användning från lager till gym/padelverksamhet, tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2031-05-01, Tillbyggnad av kontor/industri med lager och uppsättande av skyltar Postiljonen 1.
Ombyggnad av affärshus i Växjö
Väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Ändrad användning från föreningslokal/kontor till lägenheter samt ändring av ventilation och va.
Ombyggnad av idrottshall i Växjö
Nybyggnad av entresolplan i träningslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnad av industri med maskinrum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.