Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Växjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av fastighet i Växjö
Avser om- och tillbyggnad a fastighet E56 vid Sigfridsområdet i Växjö. Byggnaden ska anpassas för Hjälpmedelscentralen, arkiv och journalenheten samt regionens transportavdelning. Fastigheten kommer att vara i tre plan. Tillbyggnadens BTA beräknas vara: För plan 1 är tillbyggnaden ca 1384 m2 För plan 2 är tillbyggnaden ca 1472 m2
Ombyggnad till förskola i Lammhult, Växjö
Projektet avser ombyggnad av 7-9 skola till en förskola med 11 avdelningar.Upphandlas i option med Id 1410650
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Avser tillbyggnad av kontor, nybyggnad av cykelskydd samt nya parkeringsplatser och ny skylt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser ombyggnad av flerbostadshus, ändring av lokaler till lägenheter samt nya balkonger och fasadändring.
Tillbyggnad av lager i Växjö
Avser tillbyggnad av omlastningslager.
Ombyggnad av galleria i Växjö
Det finns visioner om att bygga ut köpcentrumet, man tittar nu på olika möjligheter för hur en eventuell utbyggnad skulle kunna se ut.
Tillbyggnad av lager i Växjö
Avser tillbyggnad av lager på ca 1100 kvm.
Ombyggnad av station i Växjö
GLA. Reinvestering av befintlig station. Totalombyggnad av 50/20/10 kV-station.
Ombyggnad av tak i flerbostadshus i Växjö
Avser renovering av tak på flerbostadshus.
Ombyggnad av Tallgården, Araby
Avser ombyggnad av en huskropp i två plan med bla rivning av bef innerväggar, rivning av plastmattor, rivning bef kök, nya innerväggar, ny golvbeläggning, målning av väggar, nya wc och dusch, nya innertak, dörrar, nya undertaksplattor med belysning, ny trappa upp till plan 2, ny installation av hiss m.m. För plan 2 ska en hel ombyggnation utföras. Rivning av väggar, uppbyggnad av nya väggar, nya dörrar, ny golvbeläggning, målningsarbeten, nytt undertak, nya installationer m.m. På detta plan ska medborgarkontoret flytta in som idag sitter i en lokal i höghuset på Alabastern. Alla fönster och ytterdörrar ska bytas. Installation av nytt ventilationsaggregat.
Tillbyggnad av vattentäkt/ledningsåtgärder m m i Växjö
Utredning pågår. Byggstart tidigast 2019. Brunnar och infiltrationsanläggning vid vattenverk. Omfattar även pumpstation. Ev. sjöledning. Tvist gällande markfrågor föreligger. Vissa ledningsarbeten utföres i egen regi.
Byte av konstgräs på fotbollsplan, Växjö
Avser byte av konstgräs på 2 fotbollsplaner, Norremark och C-plan Värensvallen.
Ombyggnad av tennishall i Växjö
Tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2035-01-01 för padelverksamhet i industribyggnad och uppsättande av skyltar.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärshus med lager, nya butiksentréer, uppsättande av skyltar och solskydd samt rivning av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnad av industri.
Installation av laddstolpar i Växjö
Planerat projekt Installation av pladdstolpar.
Ombyggnad av affärshus i Växjö
Fasadändring, uppförande av plank, uppsättande av skyltar och ändring av ventilation.
Ombyggnad av cafeteria i Växjö
Väsentlig ändrad användning från butik till café/bageri.
Ombyggnad av cafeteria i Växjö
Väsentlig ändrad användning från kontor till caféservering.
Ombyggnad av samlingslokal i Växjö
Väsentlig ändring av ventilation och planlösning.
Ombyggnad av affärshus i Växjö
Väsentlig ändring av ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.