Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Växjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Växjö
Väglängd ca 1 240 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden för Basunderhåll väg med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av kommunhuset i Växjö till hyresbostäder
Planer för ombyggnad av nuvarande kontorsbyggnad i centrala Växjö till ca 200-250 attraktiva bostäder med olika upplåtelseform samt verksamhetslokaler/mötesplatser. Tillbyggnad och/eller rivning av delar av fastigheten kan bli aktuellt. Delar av fastigheten kan komma att avyttras till andra fastighetsägare.
Till- och ombyggnad av kontor. Växjö
Avser tillbyggnad och renovering av kontor på Kvarnvägen 1, Växjö.
Om- och tillbyggnad av fastighet i Växjö
Avser om- och tillbyggnad a fastighet E56 vid Sigfridsområdet i Växjö. Byggnaden ska anpassas för Hjälpmedelscentralen, arkiv och journalenheten samt regionens transportavdelning. Fastigheten kommer att vara i tre plan. Tillbyggnadens BTA beräknas vara: För plan 1 är tillbyggnaden ca 1384 m2 För plan 2 är tillbyggnaden ca 1472 m2
Ombyggnad och renovering av kontor, Växjö
Avser ombyggnad och helrenovering av kontor på våning 4. Hyresgästanpassning.
Ombyggnad av skola i Växjö
Avser tillbyggnad av skola med takkupa och utrymningstrappa, fasadändring samt ändring av brandskydd, ventilation och hiss (hus 04).
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Ändrad användning av vårdlokaler till lägenheter och fasadändring.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnaden avser att användas som maskinhall.
Utbyggnad av gator för kollektivtrafikfält, Växjö
Avser utbyggnad av gata för kollektivtrafik, Sandsbrovägen/Linnégatan i Växjö
Upphandling av Kortslutningsförstärkning 50 kV, Växjö Energi Elnät
Avser kortslutningsförstärka 50 kV ledning på ledningssträckan mellan F3 Norre mark - F4 genom utbyte av samtliga isolatorkedjor samt infästningar för dessa.
Ombyggnad av skola i Växjö
Avser ombyggnad kontorslokal till särskola. Verksamhetsanpassning kommer att göras och delar av Ljungfälleskolans verksamhet kommer flyttas.
Fiberutbyggnad inom Växjöbostäders lägenhetsbestånd , etapp 1
Avser uppdatering av fiberinstallation inom Växjöbostäders lägenhetsbestånd. I etapp 1 ska ca 750 lägenheter utföras.
Ombyggnad av idrottshall i Växjö
Ändrad användning av del av affärslokal till träningslokal samt väsentligt ändring av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Ändrad användning av lokaler till lägenheter, inredande av ytterligare lägenheter och fasadändring.
Ombyggnad till padelhall i Växjö
Planer finns för ombyggnad av industrilokal till padelhall och fasadändring.
Ny ventilationsanläggning i Mariakyrkan i Växjö
Avser ny ventilationsanläggning i Mariakyrkan i Växjö.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnaden avser personalutrymmen med matsal och kontor.
Ombyggnad av industrihus i Växjö
Installation av ventilationsaggregat och ändring av ventilation, Nybyggnad av 2 tälthallar Drevs-rödje 1:14.
Ombyggnad av industrihus i Växjö
Installation av ventilationsaggregat, rivning av befintligt fläktrum/aggregat och ändring av ventilation.
Fiberutbyggnad inom Växjöbostäders lägenhetsbestånd- option 1
Avser uppdatering av fiberinstallation inom Växjöbostäders lägenhetsbestånd. I option 1 ska ca 1000-1500 lägenheter utföras under 2022.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Avser tillbyggnad av personalutrymmen.
Utbyte av havererad axialfläkt TA1.1 till ny Radiafläkt vid Sandviksverket, Växjö
Avser installera/ersätta havererat tilluftsaggregat i Pannhus Sandvik 1 i Växjö. Befintlig axialfläkt ersätts med radialfläkt med anslutning till befintlig ventilationskanal. Elektriska arbeten utförs i internt projekt
Ombyggnad av fördelningsstation i Växjö
Avser attbyta ut apparater i en fördelningsstation och omfattar tillverkning, provning och leverans av 50 kV apparater.
Ombyggnad av industrihus i Växjö
Avser mindre ombyggnation.
Ombyggnad av vind i Växjö
Inredande av vind till lägenheter. Alla ledningar redan dragna kommer bli mindre byggnationer i samband med detta.
Ombyggnad av lägenhet i Växjö
Inredning av ytterligare bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Väsentlig ändring av brandskydd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Väsentlig ändring av ventilation.
Förstärkning av Araby arena park i Växjö
Avser förstärkning av stålkonstruktion.
Ombyggnad av gym i Växjö
Väsentlig ändrad användning från lokal till gym (lokal 3), tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2030-12-15, Fasadändring, flytt av skylt samt ändring av ventilation och va-anläggning Klockbojen 6.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.