Aktuell nybyggnation i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av riksarkiv i Härnösand
Objektet är beläget i Västra Saltvik, Härnösand.
Ny stadsdel i Sundsvall
Planer för flerbostadshus, radhus, kedjehus och villor.
Markarbete inför nytt bioraffinaderi i Timrå
Avser markarbete inför nybyggnad av bioraffinanderi i Timrå. Man behöver anlägga ca 70.000kvm mark innan man kan påbörja byggnationen.
Nybyggnad av hotell i Härnösand
128 rum, flera barer, restaurang samt konferensanläggning med sju lokaler och kapacitet upp till 225 personer
Kontaktledningsupprustning mellan Långsele-Västeraspby
Nya kontaktledningsfundament inkl nya stolpar med dubbel återgång och jordlina. Nya sugtransformatorer. Rivning av gamla stolpar/bryggor och fundament.
Nybyggnad av flerbostadshus och skola i Sundsvall
Ett 30 meter högt hus på nio våningar planeras att byggas på Sidsjöhöjden. Byggnaden ska användas både som skola och bostäder. 1800 kvm grundskola
Nybyggnad av Pilothall Bioraffenaderi i Örnsköldsvik
Avser nybyggnation av en (pilothall) för det utökade antalet testbäddar vid RISE verksamhet i Örnsköldsvik. Byggnaden kommer preliminärt att omfatta c:a 3 800 m2 BTA, och innehålla kontor, testhallar och utrymmen för forskningsverksamhet. En parkering kommer att flyttas.
Nybyggnad av punkthus i Sundsvall
Bostäderna byggs enligt konceptet NCC Folkboende
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 1 i Örnsköldsvik
Lägenheterna, som fördelas på ett flertal flerbostadshus om fem våningar vardera, kommer att bestå av ett till tre rum och kök och får förutom vacker utsikt även nära till all tänkbar service och rekreation.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkering i Söråker
Avser byggas som hyresrätter. Bostäderna kommer att innehålla 1–3 rum och kök i storleken 36–64 kvadratmeter. En tillhörande parkering upprättas i samband med bostadsbygget.
Nybyggnad av parkeringsgarage i centrum, Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage i centrum med 300 platser.
Nybyggnad av industrihus i Härnösand
Avser nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av kontorshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av kontor och produktionshall för Permobil.
Ny ledning i Hjälta/Nässe-Vattjom
Hjälta/Nässe-Vattjom, ny 400 kV-ledning
Nybyggnad av bostadsrätter, kontor & restaurang i Örnsköldsvik, etapp 2
I andra etappen planeras 15 bostäder samt 2 lokaler varav den ena lokalen kommer bli en restaurang.
Byte av luftledning i Ånge
Byte av 200 kv luftledning
Ny anslutning till vindkraft i Helgum
Ny anslutning till vindkraft, Helgum
Ny transformatorstation i Nässe
Ny transformatorstation 400/130 kv. Ny station uppförs för att åtgärda flaskhalsar i området. Stationen ska dimensioneras för 50 kA felströmmar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, parkering.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Sundsvall
Avser nybyggnad av aktivitetscenter med JumpYard, klätterklubb, BMX och skateklubb i Sundsvall.
Nya 140/11kV 40MVA krafttransformatorer i Sundsvall kommun
Sundsvall Elnät har behov av att byta ut sina krafttransformatorer inom sitt verksamhetsområde. Detta innebär att fyra (4) stycken krafttransformatorer kommer att behöva köpas in i ett första läge. Därtill kommer Avtalet även att omfatta option om att avropa fyra (4) stycken krafttransformatorer samt en (1) Strömtransformatorsats. Beräknad avtalsstart är 2023-02-06 och avser avtal för avrop av krafttransformatorer inklusive de optioner som efterfrågas i upphandlingsdokumentet. Optioner kommer att kunna avropas fram till och med 2027-03-01.
Nybyggnad av vård- och omsorgsbostäder i Härnösand
Avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende med 23 lägenheter, samt förrådsbyggnader till varje lägenhet och gårdsförråd.
Nybyggnad av idrottshall, omklädningsrum och gym i Sundsvall
Nybyggnad av idrottshall. BTA totalt ca 2900 kvm, BTA entréplan ca 2200 kvm, BTA övre plan ca 700 kvm.
Ny transformatorstation T100 i Örnsköldsvik
Avser ny fördelningsstation kommer att uppföras på yta i anslutning till befintlig transformatorstation som är belägen vid Örnsköldsviks sjukhus, Örnsköldsvik 4:6.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av förskola. 8 avdelningar.
Anläggande av gc-väg längs väg 622 mellan Ljustavägen-Ö Birsta
Ca 2,6 km lång sträcka från Johannedalsvägen till Östra Birsta.
Ramavtal beredningstjänster och Projektledare 2023-2025 För Härjeåns Nät AB
Härjeåns Nät AB har ett behov av att köpa in konsulttjänster som i huvudsak består av beredningstjänster och projektledare för kommande arbeten. Härjedalen, Ånge, Bräcke, Ragunda, Bergs och Sundsvalls kommuner.
Nybyggnad av förskola i Kramfors
Avser förskola med fyra till sex avdelningar med plats för ca 110 barn. Konceptförskola.
Nybyggnad av restaurang i Sundsvall
Planer finns att etablera en ny hamburgerrestaurang på området. Beställare=markägare.
Nybyggnad av verkstadshall i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av verkstadshall och provhall.
Nybyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kontors och lagerfastighet, brösta 14:41.
Nybyggnad av industrilokaler i Örnsköldsvik
ca 22 lokaler som styckas av till friköpta fastigheter.
Nybyggnad av gruppbostad i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av LSS-boende, 6 platser.
Nybyggnad av idrottshall i Sundsvall
Nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av verkstad för undervisning, gymnasieskola och skolkök i Sundsvall
Avser nybyggnad utbildningslokaler för fordonsutbildning minimum 70 elever. Innefattande teorisalar, verkstad, garage/carport, skolkök, matsal samt stimulatorrum.
Nybyggnad av småindustri och kontor i Ljustadalen
Område 4 ca 7 800 m2 ledig mark för småindustri-, hantverk- och kontorsändamål.
Nybyggnad av läktare i Härnösand
Avser nybyggnad av omklädning och serveringsbyggnad samt nybyggnad av läktare och konstgräsplan.
Ny station i Sundsvall
Ny station 130/30kV Stockåsbodarna.
Ny ledning Stockåsbodarna-Nylandsbergen, Sundsvall
Ny ledning Nylandsbergen - Stockåsbodarna.
Ny station Kramfors
Ny station 130/30kV.
Modullösning/containerlösning till fordonsgas i Härnösand
Ny komplett modullösning/containerlösning för automatiskt styrd kompression av biometan avsedd för fordonsgas med tillhörande ledningar
Modullösning/containerlösning till biometan i Härnösand
Leveransen avser en ny komplett modullösning/containerlösning för automatiskt styrd gasförbehandling, gasuppgradering av biogas till biometan med tillhörande ledningar. Beställaren ansluter sedan till leveransgräns med underlag från totalentreprenören.
Nybyggnad av garage och renovering av Sockenstuga i Sundsvall
Avser renovering och ändrad användning i del av befintlig byggnad till barnverksamhet samt nybyggnad av maskinhall (112kvm) Liden 3:1. I sockenstugan kommer man byta fasad samt fönster.
Nybyggnad av padelhall i Sundsvall
Förhandsbesked för nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad med verkstad/lager och kontor.
Nybyggnad av industri i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av maskinhall i Sollefteå
Nybyggnad av maskinhall.
VA-arbeten för industriområde i Timrå
Avser förberedenade VA-arbeten inför exploatering (2097638).
Nytt asklager för mellanlagring vid Hörneborgsverket i Örnsköldsvik
Övik Energi AB har behov av att uppföra en anläggning/byggnad, nedan kallad askficka för att mellanlagra bottenaska från kraftvärmeverket inom industriområdet. I leverantörens åtagande ingår projektering, leverans och platsmontage av askficka med tak. Beställarens tänker sig att askfickans väggar utförs exempelvis med homogena betongblock i kvalitet standardbetong. Tak utförs i form av ett pulpettak. Bruttovolym ca 30 x 13 x 4 = 1 560 m3.
Ny tvättanläggning inkl reningsverk vid bussgarage i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar att riva bort den befintliga tvättanläggningen för busstvätt och ersätta den med en ny anläggning. Det ska även ingå att byta ut befintlig vattenrening mot en ny modern anläggning, befintliga anläggningen ska rivas ut.
Nybyggnad av padelhall i Kramfors
Kommunstyrelsen har beviljat ett förhandsbesked för en nybyggnad av en padelhall för sex till åtta banor vid fotbollsplanen bredvid Flogstabadet, strax utanför centrala Kramfors.
Nybyggnad av personallokal i Kramfors
Avser nybyggnad av personallokal med övernattningsrum.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av 4 byggnader (ca 7kvm) som skydd för reservoar. Avser Hörnett 4:47, Önsta 1:5, Örnsköldsvik 7:1, Överön 3:17.
Nybyggnad av askficka i Örnsköldsvik
Nybyggnad av askficka, örnsköldsvik 11:6.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Härnösand
Planer finns för installation av laddstolpar.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för installation av laddstolpar.
Ny toalettbyggnad vid havsbad i Örsköldsvik
Nybyggnad av toalettbyggnad, riva befintligt, gene 3:1.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).