Aktuell nybyggnation i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 169 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av ca 200 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av vindkraftverk vid Björnberget i Ånge kommun
Området kan rymma upp till 150 verk.
Nybyggnad av kraftledning mellan Långbjörn - Storfinnforsen
62 km lång 400 kV-ledning. För att klara att ansluta den storskaliga vindkraftsutbyggnaden kring Storfinnforsen behöver 400 kV-ledningen mellan Storfinnforsen och Midskog förnyas (62 km).
Nybyggnad av hotell i Sundsvall
Planerat projekt efter tidigare kv, projektnr 791275.Södra kajen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av studentlägenheter på Västermalm i Sundsvall
250 studentbostäder i 4-6 våningar samt garage i 2 våningar planeras. Projektet byggs med färdiginredda trähusmoduler. Ca 750 kvm solceller.
Mark och broarbeten för etapp Maland i projekt Maland- och Tunadalsspåret till Sundsvalls Hamn
Mark- och broarbeten för enkelspår inklusive servicevägar och omläggning av allmän väg. Nytt förbindelsespår mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret (Entreprenad TE06).
Nybyggnad av simhall i Timrå
Timrå kommun upphandlar uppförandet av en ny simanläggning för att kunna erbjuda sina kommuninvånare och föreningslivet goda förutsättningar för sport, lek och rekreation. Detta ska ske genom samverkansformen partnering.
Ny- och ombyggnad av sporthall mm i Sundsvall
Avser nya idrotts- och rackethallar. Även renovering av befintlig. Kommer innehålla: 6 tennisbanor, 8 badmintonbanor, 3 padelbanor, 5 squashbanor, lokal för upp till 20 bordtennisbord, baskethall, innebandyhall, nya omklädningsrum samt ny restaurang.
Nybyggnad av kontorshus i Sundsvall
Nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Bergsåker
Planer finns för nybyggnad av 50 lgh och 50 radhus.
Nybyggnad av hotell i Härnösand
Avser nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av bostäder mm i Örnsköldsvik, etapp 2
I andra etappen planeras ca 40 bostäder.
Nybyggnad av bostäder mm i Örnsköldsvik, etapp 1
I första etappen planeras ca 55 bostäder.
Nybyggnad av höghus i Söråker
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus i Söråker.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer för ca 70 lägenheter i centrala Örnsköldsvik, på Sörliden, med balkonger i sydvästlig riktning mot havet.
Nybyggnad av parkeringsgarage i centrum, Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage i centrum med 300 platser.
Nybyggnad av parhus i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av 22 parhus i 2-3 våningar med sutteräng. BOA 110-150 m2 samt carport och förråd. Mellan Första och Andra Långgatan.
Nybyggnad av brandstation i Liden
Timrå kommun och Sundsvalls kommun genomför upphandling gemensamt. Avser nya brandstationer i Timrå, Sundsvall och Liden.
Nybyggnad av brandstation i Sundsvall
Timrå kommun och Sundsvalls kommun genomför upphandling gemensamt. Avser nya brandstationer i Timrå, Sundsvall och Liden.
Nybyggnad av bostäder i Örnsköldsvik
Planer finns för ett nytt bostadskvarter med sex flerbostadshus.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus.
Nybyggnad av simhall i Örnsköldsvik
Upphandlingen avser byggnation av ny simhall. Uppdraget avser i Fas 1; Riktkostnadskalkylarbete, riskkostnadsanalyser, systemhandlingsprojektering, byggkonsultationer, tidplaner och utredningsarbete. Fas 2; ingår bygghandlingsprojektering och entreprenadgenomförande med allt från markarbeten till komplett färdig anläggning inklusive samtliga installationsarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av idrottshall i Sundsvall
Nybyggnad av idrottshall i centrala Sundsvall.
Nybyggnad av förskola på Bosvedjan, Sundsvall
Nybyggnad av förskola, 8 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Planer för hyreshus med parkeringsmöjlighet.
Utbyggnad av VA-ledningar längs Njurundakusten, omr A, Sundsvalls kommun
Utbyggnadsområde A: Bergafjärden, Marna, Killingskär, Bodviken & Ållerviken. Totalt meter gräv schakt för område A är ca 20 000 meter.
Nybyggnad av arkiv i Härnösand
Arkivet ska vara på 3 000-4 000 kvadratmeter och ha plats för 20-30 medarbetare.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Fränsta
Objektet avser nybyggnad av ett avloppsreningsverk i storleken ca 15 x 35 meter samt tillhörande ledningar för inkoppling på befintligt VA-nät.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall etapp 1
I denna etapp kommer ett lägre flerbostadshus med ca 30 lägenheter att byggas. Alla etapper: 4 punkthus med 12 våningar, upp till 46 lgh/hus samt 18 radhus fördelade på 4 huskroppar. Ca 17 000 kvm boyta.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall etapp 2
I denna etapp kommer ett lägre flerbostadshus med ca 30 lägenheter att byggas. Alla etapper: 4 punkthus med 12 våningar, upp till 46 lgh/hus samt 18 radhus fördelade på 4 huskroppar. Ca 17 000 kvm boyta.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall etapp 3
I denna etapp kommer ett punkthus att byggas. Alla etapper: 4 punkthus med 12 våningar, upp till 46 lgh/hus samt 18 radhus fördelade på 4 huskroppar. Ca 17 000 kvm boyta.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall etapp 4
I denna etapp kommer ett punkthus att byggas. Alla etapper: 4 punkthus med 12 våningar, upp till 46 lgh/hus samt 18 radhus fördelade på 4 huskroppar. Ca 17 000 kvm boyta.
Nybyggnad av 400 kV-station i Nässe
Ny transformatorstation 400 kV med 9 fack.
Nytt bostadsområde på Skönsberg, Sundsvall
10 000 kvm stort markområde.
Nytt förbindelsespår i Maland, BEST-arbeten
BEST-arbeten, ca 2800 m, på nybyggnadssträckan mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret.
Nybyggnad av bostäder på Härnön, Härnösand
Exklusiva bostäder. 2 flerbostadshus och 5 villor.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Sollefteå
Nybyggnad av Lidl-butik i Hågesta, Sollefteå.
Nybyggnad av logistik och terminalbyggnad i Timrå
Nybyggnad av logistikbyggnad med last- och lossningsfaciliteter samt kontor och personalutrymmen.
Nybyggnad av villor i Ankarsvik, Alnön
Avser nybyggnad av 15 villor.
Fiberutbyggnad av byanät i Sidensjöbygden, Nätra, Näske och Sagavägen, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar mark- och fiberarbeten för utbyggnad av byanät i Sidensjöbygden, Sagavägen, Nätra och Näske.
Nybyggnad av LSS-boende i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av LSS-boende, 6 lgh + 1 personallgh.
Nybyggnad av industriradhus i Timrå
Avser nybyggnad av industriradhus.
Nybyggnad av överföringsledning längs Njurundakusten, Sundsvalls kommun
Avloppet från Njurundakusten kommer att renas vid Essviks avloppsreningsverk. För att möjliggöra utbyggnaden av vatten och avlopp behöver man börja med att bygga en ledning från område A till Essviksverket, en så kallad överföringsledning. Överföringsledningen mellan Bergafjärden – Bergavägen – Skottsundsvägen – avloppsreningsverket Essvik.
Nybyggnad av LSS-boende för barn i Örnsköldsvik
LSS korttidsboende för barn med 2 st träningslägenheter.
Nybyggnad av resecentrum i Njurunda
Stationsområdet ska innefatta parkeringar, ledstråk, bussangöring, cykelparkeringar, ny belysning mm. Objektet omfattar även stödmurar och ramper för anslutning mot perrongen.
Nybyggnad av radhus i Sundsvall
Nybyggnad av 8 radhus i 2 plan. Storleken blir ca: 130–135 m2.
Nybyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av gruppboende (lss).
Ny 140/10 kV station i Sollefteå
Ny 40/10 kV-station.
Ny luftledning Forsmo-Näsåker
Cirka 13 kilometer ny 40kV luftledning.
Nybyggnad av radhus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av radhus med 5 lgh, österås 1:112.
Nybyggnad av underjordiskt filteranläggning i Sundsvall
Anläggning för dagvattenrening i centrala Sundsvall.
Nybyggnad av kontor och lager i Sundsvall
Avser nybyggnad av kontor och lager.
Om- och Nybyggnad av industri, lager och kontor i Ånge
Avser nybyggnad av förbindelsegång, carport, lager och ombyggnad av kontor.
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 5
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Nybyggnad av snabbmatsrestaurang i Birsta
Avser nybyggnad av snabbmatsrestaurang, ChopChop.
Nybyggnad av viltstängsel inom Västernorrlands län
Bandel 175, del av sträckan Prästmon - Solum (mellan Åskotttunneln-Namntalltunneln och Namntalltunneln-Björnböletunneln).
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av gc-väg längs Domsjövägen i Örnsköldsvik, del 1
Avser sträckan mellan Pensionärsgatan-Skidstavägen (första korsningen), ca 1600 meter.
Nybyggnad av GC-väg i Kramfors
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs Kungsgatan.
Nybyggnad av gc-väg i Näsåker
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs Storgatan i Näsåker samt utbyte av gatubelysning. I projektet ingår även arbeten för dagvattenavledning längs berörd sträcka.
Om- och nybyggnad av fjärrvärmeledningar i Härnösand 2021-2022
Avser ny- och ombyggnad av fjärrvärmenätet inom Härnösands tätort, bl a utbyte av befintliga ledningar i anslutning till Magasinsgatan och kajen. Option 1, Utförande 2022: Utbyte av befintliga ledningar efter Norra Kyrkogatan, ca 120 m. Option 2, Utförande 2022: Utbyte av befintliga ledningar efter Storgatan-Hospitalsgatan, ca 175 m.
Nybyggnad av padelhall i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av padelhall och gym.
Fiberutbyggnad i område Hörnett-Svedjeholmen, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar mark- och fiberarbeten inom projekt Hörnett-Svedjeholmen, Örnsköldsviks kommun.
Fiberutbyggnad i område Varggropen, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar mark- och fiberarbeten inom projekt Varggropen, Örnsköldsviks kommun.
Förläggning av kanalisation för högspänning, lågspänning och gatljusnät i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar schakt och förläggning av kabelrör, jordlina, fundament till gatubelysningsstolpar, indragning av belysningskabel samt förläggning av slang med fördragen kabel för serviser. En stationsbädd ska anläggas och rasering av gamla belysningsfundament ingår i uppdraget.
Nybyggnad för begravningsverksamhet i Arnäsvall
Avser nybyggnad för kistkyla, expedition och förråd. Projektet omfattar: - Ca 300 m2 nybyggnad - Markarbeten intill nybyggnaden - El, vent, vvs samt styr & reglerarbeten - Dagvattenhantering - Borrning bergvärme
Nybyggnad av reningsverk i Sollefteå
Avser nytt avloppsreningsverk, mindre teknikbyggnad och pumpstation.
Nytt lågspänningsställverk till kraftvärmeverk i Härnösand
Avser ett nytt lågspänningsställverk till kraftvärmeverket i Härnösand.
Uppförande av industrihall för balpressanläggning i Härnösand
Leveransen avser komplett industrihall enligt angivet utförande. Industrihallen kommer att husera en ny balpressanläggning med tillhörande materialfickor samt lager för färdiga balar. De materialtyper som främst kommer att förekomma är wellpapp, returkartong samt plast.
Nybyggnad av maskinhall i Örnsköldsvik
Nybyggnad av maskinhall, sandficka och stängsel, kroksta 6:96.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad och carport
Optofiberförläggning mellan Långsele-Österås, Sollefteå kommun
Upphandlingen avser optoförläggning mellan Långsele och Österås, ca 7,5 km.
Utbyggnad av solvärmepark i Härnösand
Uppskattad total kostnad för två etapper är 16 miljoner.
Ledningsförnyelse Torpshammar
Torpshammar-avgr Torpshammar RL22 S8 ledningsförnyelse.
Nybyggnad av motorstadion i Sundsvall
Nybyggnationen gäller anläggande av kartingbana
Ny matarledning mellan Sollefteå-Remsle
Objektet/entreprenaden omfattar tryckvattenledning som förläggs från centrala Sollefteå under Ångermanälven upp till stadsdelen Remsle, ca 900 m (punkt 11-18). Entreprenaden kommer att bedrivas med styrd borrning.
Nybyggnad av äventyrsgolfbana i Härnösand
Avser anläggande av äventyrsgolfbana. Äventyrsgolfbanan, en så kallad MOS-bana, är en mix av golf och minigolf. Banornas storlek liknar minigolfen, men underlaget är konstgräs där även sand- och vattenhinder i miniatyr finns med. Äventyrsgolfen planeras byggas på en drygt 2000 kvadratmeter stor gräsyta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av gårdshus med två lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.