Aktuell nybyggnation i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av pipline, Örnsköldsvik-Vasa
Avser ny vätgasledning över en 100 mil lång vätgasledning mellan Örnsköldvik och finska Vasa. Projektet är tänkt att sammankopplas med den planerade piplinen vars rutt är runt Bottenviken och dess städer med en avstickare till Kiruna via Luleå och Boden. Total projektkostnad för samtliga etapper av piplinen beräknas uppgå till 36 mdkr.
Nybyggnad av riksarkiv i Härnösand
Objektet är beläget i Västra Saltvik, Härnösand.
Ny kraftledning mellan Kilforsen-Fallviken
Information om kommande upphandling i projektet Inlandspaketet Information om upphandling av miljökonsekvensbeskrivning (MKB), förprojektering och detaljprojektering i Inlandspaketet, del av NordSyd-programmet För att genomföra åtagandena har åtgärderna delats upp i fyra huvuddelar, kallade ben och benen har delats in i paket. Västeråsbenet är ett av de fyra benen och där ingår Inlandspaketet tillsammans med Västeråspaketet del 1 och 2, Ockelbopaketet och Laforsenpaketet.
Nybyggnad av massabruk i Kramfors
Verksamhet - kokeribyggnad aurora.
Ny- och ombyggnad av Ångermanlands Tingsrätt, Härnösand
På den fastighet där den nya tingsrättsbyggnaden ska uppföras finns en befintlig byggnad, som har använts för skolverksamhet. Kontraktsarbetena omfattar dels att renovera och anpassa den befintliga byggnaden för den domstolsverksamhet som DV ska bedriva, dels nybyggnation av en kompletterande byggnad. Den färdiga tingsrättsbyggnaden kommer alltså att bestå av dels en renoverad befintlig byggnad, dels en ny byggnad.
Nybyggnad av lamellhus i Örnsköldsvik
Peabs koncept NärBo-Punkt. Avser nybyggnad av 40 lägenheter som ska bli ett tryggt boende. Flerbostadshus med totalt cirka 140 lägenheter. Underjordiskt parkeringsgarage (antal våningar okänt) och parkeringsytor ovan jord
Nybyggnad av vindkraftverk i Kramfors
Ca 35 vindkraftverk planeras.
Nybyggnad av sporthall i Härnösand
Avser nybyggnad av sporthall på Ängevallen samt rivning av 4 befintliga byggnader.
Utbyggnad av VA-ledningar längs Njurundakusten, omr B, Sundsvalls kommun
Utbyggnadsområde B: Björkviken, Björkön, Björköviken & Pråmviken. Totalt meter gräv schakt för område B är ca 14 700meter. Njurundakustens utbyggnad av VA-ledninger delas upp i tre etapper och fördelas enligt fäljande: A = 15500 m, B= 14700 m och C= 8300 m.
Nybyggnad av hyresrätter i Matfors
Avser nybyggnad av hyresgäster i Matfors.
Förlängning av mötesstation längs Mittbanan vid Nedansjö
Förlängning av mötesstation i Nedansjö med ca 250 meter och införande av samtidig infart (ESIL). Belysningen på plattformen i Fränsta ska åtgärdas. Stolp- och kontaktledningsbyte. Slipersbyte Nedansjö-Vattjom.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus. 112x64 meter på tomten vid Hästmarksvägen.
Nybyggnad av förskola i Ånge
Avser nybyggnation av förskola i Fränsta med 8 avdelningar samt produktionskök, personalutrymmen och teknikutrymme.
Exploatering för bostadsområde i Timrå
Planer för nybyggnad av villor, radhus, parhus i Timrå.
Nybyggnad av logstikanläggning i Sundsvall
Peab och Annehem Fastigheter avser att bilda ett joint venture för att utveckla en modern och hållbar logistikanläggning om cirka 28 000 kvm bruttoarea i logistikparken. Byggnaden kommer att certifieras lägst i nivå Miljöbyggnad Silver med energiklass A eller B.
Nybyggnad av industrilokal, kontor mm. i Sundsvall
Nybyggnad av industribyggnad (verkstad, lager, kontor och butik).
Nybyggnad av bilhall i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av bilhall, verkstad samt däckförvaring.
Nybyggnad av LSS-boende i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av LSS-boende, 12 platser.
Nybyggnad av förskola i Kramfors
Avser förskola med fyra till sex avdelningar med plats för ca 100 barn. Konceptförskola.
Nybyggnad av 400 kraftcentral i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar arbeten för uppförande av ny fördelningsstation, T400 Kraftstation.
Nybyggnad av industrilokal i Timrå
Rivning av befintlig byggnad samt nybyggnation av industrilokal.
Anläggande av sjöledning till Alnön, Sundsvall
Sundsvall Energi AB (SEAB) försörjer Alnön med fjärrvärme via en ca 700 m lång sjöförlagd ledning i dimension DN200 i twinutförande med mantel av stål. Ledningen är i dag uttjänt och SEAB har beslutat att förnya den. Denna upphandling avser anläggningsarbeten för den sjöförlagda delen av ledningen och i viss mån markförlagda delar fram till anslutningen till respektive kammare.
Ny brandövningsplats på Midlanda Airport
Objektet avser projektering och uppförande av ny brandövningsplats med tillfartsvägar och tillhörande byggnad för ledningscentral och verksamhet. Brandövningsmodul (kallas även Mock-up), och gasolstation upphandlad i sidoentreprenad sedan tidigare.
Nybyggnad av industrihus i Sollefteå
Nybyggnad av hall, Nybyggnad av industribyggnad, Nybyggnad av skärmtak Hågesta 3:92.
Nytt 170 kV GIS-ställverk till Hörneborgsverket i Örnsköldsvik
170 kV GIS-ställverk med tillhörande kringutrustning och kablage för elkraftförsörjning av FlagshipOne inom Hörneborgsverket.
Nybyggnad av ersättningsväg i Västeralnäs
Ca 400 m upprustning av befintlig väg, ca 600 m ny väg över ravin och åkermark. Ersättning för PLK Sundboms väg, bdl 149.
Nybyggnad av gator i Härnösand
Nybyggnad av 3 nya gator.
Utbyte av teknikhus i Forsmo
Bandel 130, km 660 +100—km 660+500 km.
Nybyggnad av tvätthall i Sundsvall
Nybyggnad av en tvätthall.
Installation av laddstolpar i Sundsvall
Installation av 10-12 st laddstolpar.
Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av gc-väg i Nacksta
Ny gc-väg på ca 1,2 km
Nybyggnad av produktionslokal i Sundsvall
Förhandsbesked för nybyggnad av lager och produktionsbyggnad.
Nybyggnad av gc-väg i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av gång och cykelväg 3- 4 m bred längs med Sallyhillsvägen och vidare längs med Nackstavägen. Total längd ca 1200 m.
Utbyte av rörbroar i Västernorrlands län
Utbyte av två rörbroar, 22-1301-1 bro över Valån 3,5 km no Grundtjärn på väg 984 och 22-1265-1 Bro över bäck vid Ysjö på väg 346.
Nybyggnad av pumpstation mm i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar arbeten inom Övik Energis industriområde och Domsjö industriområde att uppföra ny pumpstation för fjärrkyla vid strandlinjen med tillhörande intagsledning samt nya distributionsledningar till ny e-metanolfabrik i anslutning till kraftvärmeverket.
Nybyggnad av vandrarhem i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av sportboende.
Byte av trummor längs Mittbanan mellan Stöde-Vattjom
3 trummor ska bytas. Bandel 224, 538+200 km – 580+600 km.
Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Byggande av hus för ny betongblandarstation med tillhörande ballastfickor. Byggande av Brorcon byggnad för härdning av betongprodukter. Byggande av Brorcon hall för tillverkning av armeringsbyglar & korgar.
Bredbandsutbyggnad i Alby, Ånge kommun
Avser utbyggnad av bredband.
Nybyggnad av maskinhall i Örnsköldsvik
Bruttoarean är c:a 285 kvm, varav c:a 100 kvm isolerad och uppvärmd (spolhall).
Nybyggnad av gc-väg i Härnösand
Nybyggnad av gc-väg vid Nybron.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Fiberutbyggnad i Sörvästansjö Björna, Örnsköldsviks kommun
Objektet avser mark- och fiberarbeten inom projekt Bredband 2020 för ortsammanbindande nät mellan Sörvästansjö och Björna, Örnsköldsviks kommun. Entreprenaden sträcker sig över två säsonger, 2024-2025.
Elnätsprojekt 2024, Öviks Energi AB
Objektet består av kabelförläggning och fyra nätstationer för följande fem projekt: T105 Gladan, T188 Framnäsholmen, T213 Alneskolan, T109 och T110 kabel sjukhuset, och T212 JärvedGlupedsänget.
Leverans av mobilt reservkraftverk, Övik Energi AB
Leveransen omfattar i huvudsak ett (1) komplett 3-fas 230/400 V mobilt reservkraftaggregat på 700 kVA PRP.
Nybyggnad av produktionslokal i Sollefteå
Nybyggnad av tillverkningshall.
Fiberutbyggnad på norra Ulvön, Örnsköldsviks kommun
Kontraktsarbetena omfattar mark- och fiberarbeten på norra Ulvön, Örnsköldsviks kommun. Området är indelat i två etapper.
Nybyggnad av damm i Timrå
Torsboda 1:25 - ansökan om bygglov, nybyggnad av anläggning sedimentationsdamm.
Installation av laddstolpar till elbilar i Härnösand
Avser installation av 25 st laddstolpar till elbilar.
Nybyggnad av batterianläggning i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av batterianläggning.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Sundsvall
Avser installation av laddstolpar med kupévärmaruttag (26st) vid flerbostadshus i Sundsvall.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).