Aktuell nybyggnation i Ånge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Ånge
Avser 24 vindkraftverk med total installerade effekt på 145 MW, ny 145 kV-ledning Klevberget-Björnbergtet och ny anslutande väg samt ny transformator. Klevberget inom fastigheterna 14:3, Torpsviken 3:55, Vissland 6:33 m.fl.
Nybyggnad av transformatorstation Långtjärn, Ånge kommun
I närheten av Ljungaverk/Fränsta ska ny vindkraftspark, Klevberget, anläggas och därav behöver en ny uppsamlingsstation Långtjärn 130/30 kV anläggas. I stort ska stationen bestå av ett (1) 130 kV utomhus ledningsfack, 130 kV samlingsskena, två (2) transformatorfack, två (2) krafttransformatorer 145/36 kV 100 MVA, 36 kV luftisolerat inomhusställverk, nollpunktsutrustning och tillhörande kontrollutrustning
Ny fördelningsstation i Ljungaverk 52/12kV, Härjeåns Nät AB
Ny inomhusbetjänad transformatorstation (LVKI) ska uppföras i anslutning till den befintliga stationen. Anbudsgivaren skall åtaga sig att efter beställning från köparen uppföra en komplett inomhusbetjänad 52/12 kV fördelningsstation till fullt driftfärdigt skick.
New power transformers to Bodmyran and Gubbaberget
Ellevio AB will order four 120 MVA power transformers to Bodmyran, and one 80 MVA power transformer to Gubbaberget, the locations are 100 km west of Sundsvall, Sweden. The transformers will be connected to the 145 kV network on the HV side and 36 kV on the LV side. Delivery time estimated Q2 2022. Additionally Ellevio want to have the possibility to order 5 optional transformers on the same contract. Sizes for the optional transformers will be 40-100 MVA. 4 of the optional transformers will be located near Bodmyran and 1 optional transformer will be located on the west coast of Sweden. Delivery time estimated Q3 2022.
Utbyte av bro över Gillån vid Överturingen
Bärighet (BK4). 2 km ö om Överturingen.
Utbyte av bro över Länsterån vid Överturingen
Bärighet (BK4). 3 km no om Överturingen.
Nybyggnad av 130 kV luftledning i Ånge
Uppdraget avser att bygga en 130 kV luftledning uppdelat på två delsträckor, dels mellan stationen Bodmyran och kommande station Storåsen (AL154), dels mellan kommande station Storåsen och stationen Långtjärn (AL155).
Nybyggnad av padelhall i Ånge
Bygglov nybyggnad idrottsanläggning padelhall, tälthall.
Nybyggnad av GC-väg i Ånge
Avser nybyggnad av GC-väg.
Anläggande av nya brunnar i Ånge kommun
Avser nya brunnar, Fredriksdal.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).