Aktuell nybyggnation i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industri på Köpmanholmen i Örnsköldsvik
Planer finns för nybyggnad av gödselindustri. Produktionsanläggning av cirkulär och fossilfri kaliumsulfat.
Nybyggnad av polishus i Örnsköldsvik
Entreprenaden avser nybyggnation av lokaler för myndigheten i Örnsköldsvik. Byggnaden som ska uppföras avser cirka 10 000 kvm, fördelat på garage samt tre våningsplan. Byggnaden som upphandlingen avser kommer att inrymma lokaler för kontor, mötesrum, träningsytor, godsmottagning, verkstad, garage m.m.
Nybyggnad av Pilothall Bioraffenaderi i Örnsköldsvik
Avser nybyggnation av en (pilothall) för det utökade antalet testbäddar vid RISE verksamhet i Örnsköldsvik. Byggnaden kommer preliminärt att omfatta c:a 3 800 m2 BTA, och innehålla kontor, testhallar och utrymmen för forskningsverksamhet. En parkering kommer att flyttas.
Nybyggnad av villor och radhus i Örnsköldsvik
40 fristående villor, 30 radhus och 30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 1 i Örnsköldsvik
Lägenheterna, som fördelas på ett flertal flerbostadshus om fem våningar vardera, kommer att bestå av ett till tre rum och kök och får förutom vacker utsikt även nära till all tänkbar service och rekreation.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 2 i Örnsköldsvik
Lägenheterna, som fördelas på ett flertal flerbostadshus om fem våningar vardera, kommer att bestå av ett till tre rum och kök och får förutom vacker utsikt även nära till all tänkbar service och rekreation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Flerbostadshus på Varvskajen.
Nybyggnad av bostäder mm i Örnsköldsvik, etapp 3
I tredje etappen planeras ca 35 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Örnsköldsvik
Ett förslag där flerbostadshus byggs på en del av planområdet. Lägenheterna kommer i huvudsak vara hyresrätter, där en del eventuellt blir studentbostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar nybyggnad av bostäder på fastigheten Konstantinopel 1 & 2, 54 st lägenheter samt biytor såsom parkeringar, utemiljö och allmänna ytor.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus. 112x64 meter på tomten vid Hästmarksvägen.
Nybyggnad av hälsocentral i Själevad, Örnsköldsvik
Entreprenaden avser nybyggnad av Själevads ”nya” hälsocentral samt rivning av de byggnader som i dagsläget används som hälsocentral.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av förskola. 8 avdelningar.
Nybyggnad av magasin i Örnsköldsvik
Nybyggnad av magasin och flytt av tält, erik-larstorpet 1:6.
Nybyggnad av studentbostäder och flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad flerbostadshus med 54 lägenheter där en del av dem är avsedda för studentbostäder.
Nybyggnad av LSS-boende i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av LSS-boende, 12 platser.
Nybyggnad av ishall i Örnsköldsvik
Planerat projekt från investeringsbudget.
Nybyggnad av verkstadshall i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av verkstadshall och provhall.
Nybyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kontors och lagerfastighet, brösta 14:41.
Nybyggnad av industrilokaler i Örnsköldsvik
ca 22 lokaler som styckas av till friköpta fastigheter.
Nybyggnad av gruppbostad i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av LSS-boende, 6 platser.
Fiberutbyggnad av byanät i Nätra/Näske/Sidensjöbygden samt Skorped/Sagavägen, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar mark- och fiberarbeten inom projekt Bredband 2020 för byanät i två områden i Örnsköldsviks kommun: 1. Nätra/Näske/Sidensjöbygden samt 2. Skorped/Sagavägen. Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett eller två områden.
Fiberutbyggnad för Lännäs - Aspeå, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar mark- och fiberarbeten inom områdena Lännäs och Aspeå, Örnsköldsviks kommun.
Nybyggnad av industri i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av hangar i Örnsköldsvik
Nybyggnad av hangar, sörvåge 3:38. Byggstart = markstart.
Nybyggnad av padelhall i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad avser padelhall. Bygget i Hörnett ska rymma sju inomhusbanor, både för singel- och dubbelspel, omklädningsrum, loungeytor, gym och butik.
Kabelprojekt och stationsbyten i Örnsköldsvik 2022
Avser fyra separata projekt i Örnsköldsviks centralort. T138 Kilen där en nätstation skall ersättas. T248 Sopstationen där ca 1100 m kabel skall ersättas. T256 Backgatan där en nätstation skall ersättas. T272 Skortsedsvägen och T273 Nibblingsvägen där två nätstationer och ca 800 m kabel skall ersättas.
Ny tvättanläggning inkl reningsverk vid bussgarage i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar att riva bort den befintliga tvättanläggningen för busstvätt och ersätta den med en ny anläggning. Det ska även ingå att byta ut befintlig vattenrening mot en ny modern anläggning, befintliga anläggningen ska rivas ut.
Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad, dombäck 1:386.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av 4 byggnader (ca 7kvm) som skydd för reservoar. Avser Hörnett 4:47, Önsta 1:5, Örnsköldsvik 7:1, Överön 3:17.
Nybyggnad av askficka i Örnsköldsvik
Nybyggnad av askficka, örnsköldsvik 11:6.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).