Aktuell nybyggnation i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av Pilothall Bioraffenaderi i Örnsköldsvik
Aktuell upphandling syftar till att tillhandahålla en byggnad (pilothall) för det utökade antalet testbäddar vid RISE verksamhet i Örnsköldsvik. Byggnaden kommer preliminärt att omfatta c:a 3 800 m2 BTA, och innehålla kontor, testhallar och utrymmen för forskningsverksamhet.
Nybyggnad av polishus i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun och fastighetsbolaget Hemfosa har kommit överens om ett markanvisningsavtal på 5 500 kvadratmeter markyta på parkeringen mellan Paradiset och Circle K (tidigare Statoil södra).
Nybyggnad av eMetanol-anläggning i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av eMetanol-anläggning. Den totala investeringen beräknas ligga på 1,5 miljard kronor.
Nybyggnad av bostäder mm i Örnsköldsvik, etapp 1
I första etappen planeras ca 55 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer för ca 70 lägenheter i centrala Örnsköldsvik, på Sörliden, med balkonger i sydvästlig riktning mot havet.
Nybyggnad av parkeringsgarage i centrum, Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage i centrum med 300 platser.
Nybyggnad av parhus i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av 22 parhus i 2-3 våningar med sutteräng. BOA 110-150 m2 samt carport och förråd. Mellan Första och Andra Långgatan.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus.
Nybyggnad av multisportarena i Örnsköldsvik
Nybyggnad av multisportarena.
Rivning och nybyggnad av vattenverk i By och Gerdal Örnsköldsvik
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB upphandlar vattenberedningsfilter för en vattenproduktionsanläggning. Vattenverket i By ska rivas och ersättas med en pump. I Gerdal ska ett nytt vattenverk byggas.
Nybyggnad av parkeringsgarage i Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage med 200-300 platser.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Planer från investeringsbudget.
Fiberutbyggnad av byanät i Sidensjöbygden, Nätra, Näske och Sagavägen, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar mark- och fiberarbeten för utbyggnad av byanät i Sidensjöbygden, Sagavägen, Nätra och Näske.
Nybyggnad av LSS-boende i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av LSS-boende, 6 lgh + 1 personallgh.
Nybyggnad av biltvätt i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av två byggnader för biltvätt.
Nybyggnad av radhus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av radhus med 5 lgh, österås 1:112.
Nybyggnad av gc-väg längs Domsjövägen i Örnsköldsvik, del 1
Avser sträckan mellan Pensionärsgatan-Skidstavägen (första korsningen), ca 1600 meter.
Nybyggnad av gc-väg längs Domsjövägen i Örnsköldsvik, del 2
Avser sträckan mellan Skidstavägen andra korsning-Vårby (till Trafikverkets väg startar) ca 1300 meter.
Nybyggnad av padelhall i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av padelhall och gym.
Nybyggnad av gc-väg längs Gottnevägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Mycklingsvägen-Birgittavägen, ca 1000 m.
Fiberutbyggnad i område Hörnett-Svedjeholmen, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar mark- och fiberarbeten inom projekt Hörnett-Svedjeholmen, Örnsköldsviks kommun.
Fiberutbyggnad i område Varggropen, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar mark- och fiberarbeten inom projekt Varggropen, Örnsköldsviks kommun.
Förläggning av kanalisation för högspänning, lågspänning och gatljusnät i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar schakt och förläggning av kabelrör, jordlina, fundament till gatubelysningsstolpar, indragning av belysningskabel samt förläggning av slang med fördragen kabel för serviser. En stationsbädd ska anläggas och rasering av gamla belysningsfundament ingår i uppdraget.
Nybyggnad för begravningsverksamhet i Arnäsvall
Avser nybyggnad för kistkyla, expedition och förråd. Projektet omfattar: - Ca 300 m2 nybyggnad - Markarbeten intill nybyggnaden - El, vent, vvs samt styr & reglerarbeten - Dagvattenhantering - Borrning bergvärme
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad och carport
Nybyggnad av maskinhall i Örnsköldsvik
Nybyggnad av maskinhall, sandficka och stängsel, kroksta 6:96.
Utbyggnad av fjärrvärme i Gullänget, Örnsköldsvik
Objektet avser fjärrvärmeutbyggnad till kvarteret Stiftelsen i Gullänget från huvudstam vid Hägglundsvägen till tolv fastigheter med låda på vägg och en genom vägg. Schaktlängd ca 810 m och ca 75 m invändig ledning.
Nybyggnad av maskinhall i Örnsköldsvik
Nybyggnad av maskinhall, nordanås 2:25.
Nybyggnad av studentlägenhet i Örnsköldsvik
Nybyggnad av studentbostäder, sälgen 2.
Nybyggnad av padelhall i Örnskölsvik
Avser nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Nybyggnad av garage och kontorsbyggnad, norrsvedje 20:1.
Nybyggnad av stugby i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 4 stugor, komplementbyggnad samt bastu, flytt av 4 befintliga stugor, ällön 1:27.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av två st flerbostadshus, konstantinopel 1 och 2.
Nybyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Nybyggnad av servicehall och kontor, stavro 1:5.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tälthall, må 1:6, överön 6:3 och 6:18.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av vindskydd och torrdass, gideå-bölen 2:6.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av återvinningsstation med plank, myckelgensjö 22:1 och 5:17.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av återvinningsstation, björna 2:28.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnation av nätstation, sel 5:1.
Nybyggnad av kallförråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kallförråd, sätta upp skylt, själevads prästbord 1:138.
Nybyggnad av kallgarage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kallgarage, förråd, sörvåge 5:38.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorkiosk, skorpeds-holm 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, riva befintlig, albertsro 1:38.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, riva befintlig, högland 55:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, riva befintlig, mellansel 5:88.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, rössjö 1:12.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, rössjö 6:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Örnsköldsvik
Nybyggnad av två padelbanor, utöka parkering, norrlungånger 2:144.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av apparathus, eldsmark 7:1.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av garage/förråd, må 1:4.
Nybyggnad av carport i Örnsköldsvik
Nybyggnad av carport med cykelförråd, önska 1:179.
Nybyggnad av automatstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av dieselanläggning, riva befintlig cictern, björna 1:5.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av garage och förråd, bromsen 5.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, långnäs 1:4.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, myckelgensjö 11:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, myckelgensjö 5:9.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, riva befintlig, hagaris 2:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, sel 11:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, sel 3:17.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, västerby 1:2.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av offentligt konstverk/utsiktstorn, örnsköldsvik 7:2.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer finns för installation av laddstolpar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.