Aktuell nybyggnation i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lamellhus i Örnsköldsvik
Peabs koncept NärBo-Punkt. Avser nybyggnad av 40 lägenheter som ska bli ett tryggt boende. Flerbostadshus med totalt cirka 140 lägenheter. Underjordiskt parkeringsgarage (antal våningar okänt) och parkeringsytor ovan jord
Nybyggnad av Pilothall Bioraffenaderi i Örnsköldsvik
Avser nybyggnation av en (pilothall) för det utökade antalet testbäddar vid RISE verksamhet i Örnsköldsvik. Byggnaden kommer preliminärt att omfatta c:a 3 800 m2 BTA, och innehålla kontor, testhallar och utrymmen för forskningsverksamhet. En parkering kommer att flyttas.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 1 i Örnsköldsvik
Lägenheterna, som fördelas på ett flertal flerbostadshus om fem våningar vardera, kommer att bestå av ett till tre rum och kök och får förutom vacker utsikt även nära till all tänkbar service och rekreation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser ett bostadsrätter i sutteränghus fördelat på 1 tvåa, 9 treor och 6 fyror. En del av ett nytt bostadskvarter med totalt sex flerbostadshus.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus. 112x64 meter på tomten vid Hästmarksvägen.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av förskola. 8 avdelningar.
Ny transformatorstation T100 i Örnsköldsvik
Avser ny fördelningsstation kommer att uppföras på yta i anslutning till befintlig transformatorstation som är belägen vid Örnsköldsviks sjukhus, Örnsköldsvik 4:6.
Nybyggnad av verkstadshall i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av verkstadshall och provhall.
Nybyggnad av industrilokaler i Örnsköldsvik
ca 22 lokaler som styckas av till friköpta fastigheter.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad med 10 platser i byggnaden som kommer att säljas.
Ny industriskorsten vid Hörneborgsverket i Örnsköldsvik
Uppdraget består av demontering av befintlig industriskorsten samt leverans av ny industriskorsten omfattande utförande, konstruktion, tillverkning, kontroll, besiktning, leverans, platsmontage, utcheckning av ny industriskorsten.
Nybyggnad av industri i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industrihus.
Förläggning av kabel mellan Murarvägen-Satelliten i Örnsköldsvik, etapp 2
För information så planeras etapp 2 att utföras under 2023. Den startar där etapp 1 slutar och följer Sörbyvägen fram till Övik Energis fördelningsstation T200 Satelliten, Sörbyvägen 3B.
Nytt asklager för mellanlagring vid Hörneborgsverket i Örnsköldsvik
Övik Energi AB har behov av att uppföra en anläggning/byggnad, nedan kallad askficka för att mellanlagra bottenaska från kraftvärmeverket inom industriområdet. I leverantörens åtagande ingår projektering, leverans och platsmontage av askficka med tak. Beställarens tänker sig att askfickans väggar utförs exempelvis med homogena betongblock i kvalitet standardbetong. Tak utförs i form av ett pulpettak. Bruttovolym ca 30 x 13 x 4 = 1 560 m3.
Utbyte av två rörbroar i Västernorrlands län
Bro 22-1380-1 bro över bäck vid Fors 6.5 km nv Hanabäck, väg 352 och 22-1398-1 bro över bäck vid Idbyåkern 2 km sv Idbyn, väg 1060.
Ny toalettbyggnad vid havsbad i Örsköldsvik
Nybyggnad av toalettbyggnad, riva befintligt, gene 3:1.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).