Aktuell nybyggnation i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av Pilothall Bioraffenaderi i Örnsköldsvik
Aktuell upphandling syftar till att tillhandahålla en byggnad (pilothall) för det utökade antalet testbäddar vid RISE verksamhet i Örnsköldsvik. Byggnaden kommer preliminärt att omfatta c:a 3 800 m2 BTA, och innehålla kontor, testhallar och utrymmen för forskningsverksamhet.
Nybyggnad av polishus i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun och fastighetsbolaget Hemfosa har kommit överens om ett markanvisningsavtal på parkeringen mellan Paradiset och Circle K (tidigare Statoil södra).
Nybyggnad av trygghetsboende och flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av 40 lägenheter som ska bli ett tryggt boende. Flerbostadshus med totalt cirka 140 lägenheter. Underjordiskt parkeringsgarage (antal våningar okänt) och parkeringsytor ovan jord
Nybyggnad av villor och radhus i Örnsköldsvik
40 fristående villor, 30 radhus och 30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer för ca 70 lägenheter i centrala Örnsköldsvik, på Sörliden, med balkonger i sydvästlig riktning mot havet.
Nybyggnad av simhall i Örnsköldsvik
Upphandlingen avser byggnation av ny simhall. Uppdraget avser i Fas 1; Riktkostnadskalkylarbete, riskkostnadsanalyser, systemhandlingsprojektering, byggkonsultationer, tidplaner och utredningsarbete. Fas 2; ingår bygghandlingsprojektering och entreprenadgenomförande med allt från markarbeten till komplett färdig anläggning inklusive samtliga installationsarbeten.
Nybyggnad av parkeringsgarage i centrum, Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage i centrum med 300 platser.
Nybyggnad av multisportarena i Örnsköldsvik
Nybyggnad av multisportarena.
Nybyggnad av parhus i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av 22 parhus i 2-3 våningar med sutteräng. BOA 110-150 m2 samt carport och förråd. Mellan Första och Andra Långgatan.
Nybyggnad av bostäder i Örnsköldsvik
Ett förslag där flerbostadshus byggs på en del av planområdet. Lägenheterna kommer i huvudsak vara hyresrätter, där en del eventuellt blir studentbostäder.
Nybyggnad av bioreningsanläggning i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industri, bioreningsanläggning för processavloppsvatten.
Nybyggnad av bostäder i Örnsköldsvik
Planer finns för ett nytt bostadskvarter med sex flerbostadshus.
Nybyggnad av vindkraftverk i Örnsköldsviks kommun
Mark för nybyggnad av vindkraftverk.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av flerbostadshus på Kusthöjden i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av industri på Köpmanholmen i Örnsköldsvik
Planer finns för nybyggnad av gödselindustri.
Nybyggnad av magasin i Örnsköldsvik
Nybyggnad av magasin och flytt av tält, erik-larstorpet 1:6.
Nybyggnad av industrihus i Husum i Örnsköldsvik
Tillgänglig industrimark ligger längs Industrivägen och lämpar sig för lättare industri. Det finns ca 1,5 hektar ledig industrimark på området.
Nybyggnad av industrihus i Bjästa i Örnsköldsvik
Sammanlagt finns ca 10 hektar ledig industrimark inom området.
Nybyggnad av industrihus i Gullänget i Örnsköldsvik
Det finns ca 7 hektar ledig industrimark på Gesällvägen.
Nybyggnad av industrihus i Gålnäs i Örnsköldsvik
Det finns ca 8 hektar ledig planlagd industrimark på Gålnäsområdet.
Ny 40/6 kV fördelningsstation T400 kraftcentral i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar arbeten för uppförande av ny fördelningsstation, T400 Kraftstation.
Rivning och nybyggnad av äldreboende i Örnsköldsvik
Objektet omfattar utförande av markarbeten och komplett rivning av del av äldreboendet Björnaborg (hus B och C) innehållande bl a bostadslägenheter, biutrymmen och personalutrymmen, samt markarbeten i anslutning till detta. Byggnaderna skall ge plats för nybyggnad av äldreboende. Objektet gränsar mot och delar yttervägg med kvarvarande byggnad A med pågående verksamhet. Verksamheten i övrigt på Björnaborg skall pågå under entreprenadtiden.
Nybyggnad av industriområde i Örnsköldsvik
I anslutning till bangårdsområdet finns cirka 2 hektar ledig mark reserverad för verksamhet kopplat till logistikverksamhet.
Nybyggnad av cirkulationsplats vid E4 norr Örnsköldsvik
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder samt ny gc-väg.
Nybyggnad av LSS-boende i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av LSS-boende, 6 lgh + 1 personallgh.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad för verksamhet och handel i Örnsköldsvik
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för verksamheter och handel. Inom fastigheten har det funnits verksamhet inom bilservice.
Nybyggnad av padelhall i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av padelhall och gym.
Nybyggnad av maskinhall i Örnsköldsvik
Nybyggnad av maskinhall, sandficka och stängsel, kroksta 6:96.
Utbyggnad av fjärrvärme i Gullänget, Örnsköldsvik
Objektet avser fjärrvärmeutbyggnad till kvarteret Stiftelsen i Gullänget från huvudstam vid Hägglundsvägen till tolv fastigheter med låda på vägg och en genom vägg. Schaktlängd ca 810 m och ca 75 m invändig ledning.
Nybyggnad av padelhall i Örnskölsvik
Avser nybyggnad av padelhall.
Uppförande av tälthall i Örnsköldsvik
Uppförande av tält/idrottshall.
Ny lekplats i Björna
Ny lekplats för alla generationer med gungor, cykelbanor mm.
Nybyggnad av bastu i Örnsköldsvik
Nybyggnad av bastu, sörvåge 5:19.
Nybyggnad av automatstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av drivmedelsanläggning, björna-hemling 1:19.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Örnsköldsvik
Anlägga discgolfbana, gammängsskiftet 1:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Örnsköldsvik
Anlägga parkeringar, sälgen 3 och 4.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, björna 5:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, dalslund 5:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, erik-larstorpet 1:6.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, sunnansjö 32:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, sunnansjö 4:4.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, utås 1:3.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, utås 2:20.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, önska 1:188.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, önska 1:4.
Nybyggnad av cistern i Örnsköldsvik
Nybyggnad av sprinklertank vid pilothall, hörnett 52:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, drömme 8:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, gideå-hundsjö 1:15.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, gideå-hundsjö 1:53.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, gideå-hundsjö 1:88.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, grundsunda-nyland 2:12.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, jakobsskatan 1:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, orrvik 2:1.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av återvinningsstation, hörnett 29:1.
Nybyggnad av kallförråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kallförråd, brunnen 2.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av komplementbyggnad, själevads-prästbord 1:56.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd och omklädningsrum, kroksta 1:11.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, bredånger 1:3.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, mo 35:1.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, riva befintligt, björna 2:53 och 2:229.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.