Aktuell nybyggnation i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av Pilothall Bioraffenaderi i Örnsköldsvik
Aktuell upphandling syftar till att tillhandahålla en byggnad (pilothall) för det utökade antalet testbäddar vid RISE verksamhet i Örnsköldsvik. Byggnaden kommer preliminärt att omfatta c:a 3 800 m2 BTA, och innehålla kontor, testhallar och utrymmen för forskningsverksamhet. En parkering kommer att flyttas.
Nybyggnad av eMetanol-anläggning i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av eMetanol-anläggning. Tekniken innebär att förnybar el från ny vindkraft och koldioxid omvandlas till fartygsbränsle. Grön vätgas genereras från vindkraften och kombineras med återanvänd biogen koldioxid från kraftvärmeverket. Den totala investeringen beräknas ligga på 1,5 miljard kronor.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 1 i Örnsköldsvik
Lägenheterna, som fördelas på ett flertal flerbostadshus om fem våningar vardera, kommer att bestå av ett till tre rum och kök och får förutom vacker utsikt även nära till all tänkbar service och rekreation.
Nybyggnad av simhall i Örnsköldsvik
Upphandlingen avser byggnation av ny simhall. Uppdraget avser i Fas 1; Riktkostnadskalkylarbete, riskkostnadsanalyser, systemhandlingsprojektering, byggkonsultationer, tidplaner och utredningsarbete. Fas 2; ingår bygghandlingsprojektering och entreprenadgenomförande med allt från markarbeten till komplett färdig anläggning inklusive samtliga installationsarbeten.
Påbyggnad av bostäder på galleria i Örnsköldsvik
Avser påbyggnad av galleria med nya bostäder.
Nybyggnad av hälsocentral i Själevad, Örnsköldsvik
Entreprenaden avser nybyggnad av Själevads ”nya” hälsocentral samt rivning av de byggnader som i dagsläget används som hälsocentral.
Nybyggnad av padelhall i Örnskölsvik
Avser nybyggnad av padelhall.
Ny 40/6 kV fördelningsstation T400 kraftcentral i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar arbeten för uppförande av ny fördelningsstation, T400 Kraftstation.
Ny industriskorsten vid Hörneborgsverket i Örnsköldsvik
Uppdraget består av demontering av befintlig industriskorsten samt leverans av ny industriskorsten omfattande utförande, konstruktion, tillverkning, kontroll, besiktning, leverans, platsmontage, utcheckning av ny industriskorsten.
Fiberutbyggnad av byanät i Nätra/Näske/Sidensjöbygden samt Skorped/Sagavägen, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar mark- och fiberarbeten inom projekt Bredband 2020 för byanät i två områden i Örnsköldsviks kommun: 1. Nätra/Näske/Sidensjöbygden samt 2. Skorped/Sagavägen. Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett eller två områden.
Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industribyggnad, hörnett 51:1.
Nybyggnad av motorbana i Byggdsiljum
Nybyggnad av motorbana.
Fiberutbyggnad i Sunnersta - Solberg, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar mark- och fiberarbeten för ortsammanbindande nät mellan Sunnersta och Solberg, Örnsköldsviks kommun.
Nybyggnad av industrihus/lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad, själevads-dal 1:41.
Nybyggnad av padelhall i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad avser padelhallen ska innefatta åtta padelbanor, omklädningsrum, loungeytor, en padelbutik och ett gym.
Förläggning av kabel mellan Murarvägen-Satelliten i Örnsköldsvik, etapp 1
Avser entreprenad som omfattar schakt, förläggning och anslutning av kabelnät för mellanspänning 12kV, lågspänning och gatubelysningsnät för projekt Murarvägen-Satelliten etapp 1. Startpunkten för etapp 1 är vid Murarvägen 43 och slutpunkten är i kurvan vid Sörbyvägen 19, se schaktkarta. Huvudschaktens utbredning är ca 1590 meter.
Fiberutbyggnad i Varvet och Sund, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar mark- och fiberarbeten inom områdena Varvet och Sund, Örnsköldsviks kommun.
Uppförande av tälthall i Örnsköldsvik
Uppförande av tält/idrottshall.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer finns för installation av laddstolpar.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).