Aktuell nybyggnation i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Härnösand
Avser nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av vård- och omsorgsbostäder i Härnösand
Planer för vård- och omsorgsboende med 25 lägenheter.
Nybyggnad av arkiv i Härnösand
Arkivet ska vara på 3 000-4 000 kvadratmeter och ha plats för 20-30 medarbetare.
Nybyggnad av bostäder i Härnsösand
Planer finns för nybyggnad av tio bostadsrätter i enplanshus.
Nybyggnad av gata i Härnösand
Projektet omfattar byggande av ny lokalgata med vatten, avlopp, el och tele/opto samt belysning.
Nybyggnad av bostäder i Härnsösand
Planer finns för nybyggnad av 12 till 14 bostadsrätter i två plan.
Om- och nybyggnad av fjärrvärmeledningar i Härnösand 2021-2022
Avser ny- och ombyggnad av fjärrvärmenätet inom Härnösands tätort, bl a utbyte av befintliga ledningar i anslutning till Magasinsgatan och kajen. Option 1, Utförande 2022: Utbyte av befintliga ledningar efter Norra Kyrkogatan, ca 120 m. Option 2, Utförande 2022: Utbyte av befintliga ledningar efter Storgatan-Hospitalsgatan, ca 175 m.
Nybyggnad gata på nytt industriområde, Härnösand
Avser anläggande av ny gata på industriområde, avser även va-ledningar, belysning samt asfaltering. Objektet är beläget utmed väg E4 mellan Härnösand och Älandsbro i västra delen av Saltviks industriområde.
Nytt lågspänningsställverk till kraftvärmeverk i Härnösand
Avser ett nytt lågspänningsställverk till kraftvärmeverket i Härnösand.
Uppförande av industrihall för balpressanläggning i Härnösand
Leveransen avser komplett industrihall enligt angivet utförande samt samtliga markarbeten. Industrihallen kommer att husera en ny balpressanläggning med tillhörande materialfickor samt lager för färdiga balar. De materialtyper som främst kommer att förekomma är wellpapp, returkartong samt plast.
Utbyggnad av solvärmepark i Härnösand
Uppskattad total kostnad för två etapper är 16 miljoner.
Nybyggnad av kontor i Härnösand
Nybyggnad av kontors- och lagerlokal.
Nybyggnad av äventyrsgolfbana i Härnösand
Avser anläggande av äventyrsgolfbana. Äventyrsgolfbanan, en så kallad MOS-bana, är en mix av golf och minigolf. Banornas storlek liknar minigolfen, men underlaget är konstgräs där även sand- och vattenhinder i miniatyr finns med. Äventyrsgolfen planeras byggas på en drygt 2000 kvadratmeter stor gräsyta.
Nybyggnad av kiosk i Härnösand
Bygglov- kiosk och minigolfanläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov och startbesked - transformatorstation.
Nybyggnad av idrottsplats i Härnösand
Bygglov/startbesked - uppföra näridrottsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Härnösand
Bygglov/startbesked - uppföra parkering.
Nybyggnad av plank i Härnösand
Bygglov/startbesked - uppföra plank.
Markarbete för provisorisk camping i Härnösand
Avser markarbete för provisorisk camping.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.