Aktuell nybyggnation i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vård- och omsorgsbostäder i Härnösand
Planer för vård- och omsorgsboende med 25 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder på Härnön, Härnösand
Exklusiva bostäder. 2 flerbostadshus och 5 villor.
Nybyggnad av industri Härnösand
Ca 3 hektar byggklar mark finns i Härnösand, avsedd för nybyggnad av industriverksamhet.
Om- och nybyggnad av fjärrvärmeledningar i Härnösand 2021-2022
Avser ny- och ombyggnad av fjärrvärmenätet inom Härnösands tätort, bl a utbyte av befintliga ledningar i anslutning till Magasinsgatan och kajen. Option 1, Utförande 2022: Utbyte av befintliga ledningar efter Norra Kyrkogatan, ca 120 m. Option 2, Utförande 2022: Utbyte av befintliga ledningar efter Storgatan-Hospitalsgatan, ca 175 m.
Nytt lågspänningsställverk till kraftvärmeverk i Härnösand
Avser ett nytt lågspänningsställverk till kraftvärmeverket i Härnösand.
Utbyggnad av solvärmepark i Härnösand
Uppskattad total kostnad för två etapper är 16 miljoner.
Nybyggnad av kontor i Härnösand
Nybyggnad av kontors- och lagerlokal.
Nybyggnad av lager i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av förråd/lager.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov + startbesked - uppföra transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov och startbesked - transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov och startbesked transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov och startbesked- transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Härnösand
Nybyggnad av växthus och förråd.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Härnösand
Planer finns för installation av laddstolpar.
Nybyggnad av förråd i Härnösand
Nybyggnad av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.