Aktuell nybyggnation i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av arkiv i Härnösand
Planer finns för nybyggnad av arkiv.
Nybyggnad av sporthall i Härnösand
Planer finns för nybyggnad av sporthall på Ängevallen, Härnösand.
Nybyggnad av vård- och omsorgsbostäder i Härnösand
Planer för vård- och omsorgsboende med 25 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Härnön
Ett 20-tal bostadsrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Kommer ev att bli ett SABO Kombo hus. 29-40 lgh.
Nytt bostadsområde/Ombyggnad av fd skola till lägenheter i Härnösand
Avser nybyggnad av bostadsområde med blandad bebyggelse. Det kan vara både hyresrätter, villor och bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Nybyggnad av hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder på Härnön, Härnösand
Exklusiva bostäder. 2 flerbostadshus och 5 villor.
Nybyggnad av bostäder i Härnsösand
Planer finns för nybyggnad av tio bostadsrätter i enplanshus.
Nybyggnad av bostäder i Härnsösand
Planer finns för nybyggnad av 12 till 14 bostadsrätter i två plan.
Nybyggnad av handelshus i Härnösand
Nybyggnad av handelshus i Härnösand.
Nybyggnad av LSS-boende i Härnösand
Avser nybyggnad av LSS-boende.
Nytt lågspänningsställverk till kraftvärmeverk i Härnösand
Avser ett nytt lågspänningsställverk till kraftvärmeverket i Härnösand.
Nybyggnad av överföringsledning genom Södra sundet och reservvattenledning genom Bondsjön i Härnösand
Härnösand Energi & Miljö AB upphandlar schakt och nedläggning av en ny reservvattenledning i både mark och vatten genom Bondsjön i Härnösand. Överföringsledning genom Södra sundet
Uppförande av industrihall för balpressanläggning i Härnösand
Leveransen avser komplett industrihall enligt angivet utförande samt samtliga markarbeten. Industrihallen kommer att husera en ny balpressanläggning med tillhörande materialfickor samt lager för färdiga balar. De materialtyper som främst kommer att förekomma är wellpapp, returkartong samt plast.
Nybyggnad av gata i Härnösand
Projektet omfattar byggande av ny lokalgata med vatten, avlopp, el och tele/opto samt belysning.
Nybyggnad av klubbhus i Härnösand
Startbesked - klubblokal.
Nybyggnad av personalbarack i Härnösand
Uppställning av personalbaracker.
Nybyggnad av enbostadshus i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av 2 enbostadshus Lövudden 1:110,1:111.
Nybyggnad av lager i Härnösand
Bygglov - tälthall.
Nybyggnad av återvinningsstation i Härnösand
Bygglov - återvinningsstation.
Nybyggnad av plank i Härnösand
Bygglov med startbesked - uppförande av plank.
Nybyggnad av plank i Härnösand
Bygglov plank med startbesked.
Nybyggnad av parkeringsplats i Härnösand
Bygglov/starbesked - uppföra parkering.
Nybyggnad av förråd i Härnösand
Bygglov/startbesked - nybyggnad av hus för mulltoalett.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.