Aktuell nybyggnation i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Härnösand
Offentliga hus har planer på att bygga såväl lägenheter som radhus och verksamhetslokaler – sammanlagt handlar det om omkring 180 bostäder.
Nybyggnad av hotell i Härnösand
Avser nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av arkiv i Härnösand
Arkivet ska vara på 3 000-4 000 kvadratmeter och ha plats för 20-30 medarbetare.
Nybyggnad av bostäder på Härnön, Härnösand
Exklusiva bostäder. 2 flerbostadshus och 5 villor.
Om- och nybyggnad av fjärrvärmeledningar i Härnösand 2021-2022
Avser ny- och ombyggnad av fjärrvärmenätet inom Härnösands tätort, bl a utbyte av befintliga ledningar i anslutning till Magasinsgatan och kajen. Option 1, Utförande 2022: Utbyte av befintliga ledningar efter Norra Kyrkogatan, ca 120 m. Option 2, Utförande 2022: Utbyte av befintliga ledningar efter Storgatan-Hospitalsgatan, ca 175 m.
Nytt lågspänningsställverk till kraftvärmeverk i Härnösand
Avser ett nytt lågspänningsställverk till kraftvärmeverket i Härnösand.
Utbyggnad av solvärmepark i Härnösand
Uppskattad total kostnad för två etapper är 16 miljoner.
Nybyggnad av äventyrsgolfbana i Härnösand
Avser anläggande av äventyrsgolfbana. Äventyrsgolfbanan, en så kallad MOS-bana, är en mix av golf och minigolf. Banornas storlek liknar minigolfen, men underlaget är konstgräs där även sand- och vattenhinder i miniatyr finns med. Äventyrsgolfen planeras byggas på en drygt 2000 kvadratmeter stor gräsyta.
Nybyggnad av damm i Härnösand
Starbesked - sedimenteringsdamm.
Nybyggnad av idrottsplats i Härnösand
Bygglov/startbesked - uppföra näridrottsplats.
Nybyggnad av plank i Härnösand
Bygglov/startbesked - uppföra plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov och startbesked - transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.