Aktuell nybyggnation i Timrå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Söråker
Avser nybyggnad av 2 flerbostadshus, 48-56 lgh.
Nybyggnad av brandstation i Timrå
Avser nybyggnad av brandstation i Timrå.
Nybyggnad av bostäder i Timrå
Planer för nybyggnad av villor, radhus, parhus i Timrå.
Nybyggnad av industriradhus i Timrå
Avser nybyggnad av industriradhus.
Exploatering för bostadsområde i Timrå
Planer för nybyggnad av villor, radhus, parhus i Timrå.
Ledningsflytt Östrand
K519 Östrand ledningsflytt.
Förtätning av bostäder i Timrå
Syftet med ändringen av detaljplanen är att skapa möjlighet för mer flexibel utformning och genom det möjliggöra två punkthus på ca 6 våningar.
Exploatering av industriområde i Timrå
Timrå Invest AB utreder förutsättningarna för exploatering av ett nytt område för etablering av industriell verksamhet. Exempel på verksamhet är större industri för batteritillverkning, tillverkning av biodrivmedel eller liknande. Området omfattar ca 80 ha.
Exploatering av industrimark i Timrå
Utbyggnad av industriområde. Yta på drygt sex hektar

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.