Aktuell nybyggnation i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Sundsvall
Planer för flerbostadshus, radhus, kedjehus och villor.
Nybyggnad av flerbostadshus och skola i Sundsvall
Ett 30 meter högt hus på nio våningar planeras att byggas på Sidsjöhöjden. Byggnaden ska användas både som skola och bostäder. 1800 kvm grundskola
Nybyggnad av punkthus i Sundsvall
Bostäderna byggs enligt konceptet NCC Folkboende
Nybyggnad av kontorshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av kontor och produktionshall för Permobil.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Sundsvall
Avser nybyggnad av aktivitetscenter med JumpYard, klätterklubb, BMX och skateklubb i Sundsvall. Byggmaterialet kommer att levereras från AB Karl Hedin.
Nybyggnad av idrottshall, omklädningsrum och gym i Sundsvall
Nybyggnad av idrottshall. BTA totalt ca 2900 kvm, BTA entréplan ca 2200 kvm, BTA övre plan ca 700 kvm.
Nybyggnad av restaurang i Sundsvall
Planer finns att etablera en ny hamburgerrestaurang på området. Beställare=markägare.
Nybyggnad av verkstad för undervisning, gymnasieskola och skolkök i Sundsvall
Avser nybyggnad utbildningslokaler för fordonsutbildning minimum 70 elever. Innefattande teorisalar, verkstad, garage/carport, skolkök, matsal samt stimulatorrum.
Nybyggnad av idrottshall i Sundsvall
Nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av småindustri och kontor i Ljustadalen
Område 4 ca 7 800 m2 ledig mark för småindustri-, hantverk- och kontorsändamål.
Exploatering för flytande hus i Sundsvalls hamn
Exploatering och byggnation av hamn inför nybyggnation av flytande hus. (proj.nr: 1437800)
Nybyggnad av idrottshall i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad med verkstad/lager och kontor.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Förhandsbesked för nybyggnad av kontor/lagerbyggnad.
Återuppbyggnad av radhus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (återuppbyggnad efter brand).
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Projekteringsledare för planskild förbindelse, Sundsvall tillgänglighet och resecentrum
Option för beställaren att förlänga uppdraget med maximalt 12 månader fördelat på maximalt 2 perioder.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för installation av laddstolpar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).