Aktuell nybyggnation i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny ledning Stockåsbodarna-Nylandsbergen, Sundsvall
Ny ledning Nylandsbergen - Stockåsbodarna, 16km stålstolpe, vinklar fackverk, totalt 85 stolpar + 300m kabel.
Nybyggnad av industrilokal, kontor mm. i Sundsvall
Nybyggnad av industribyggnad (verkstad, lager, kontor och butik).
Anläggande av sjöledning till Alnön, Sundsvall
Sundsvall Energi AB (SEAB) försörjer Alnön med fjärrvärme via en ca 700 m lång sjöförlagd ledning i dimension DN200 i twinutförande med mantel av stål. Ledningen är i dag uttjänt och SEAB har beslutat att förnya den. Denna upphandling avser anläggningsarbeten för den sjöförlagda delen av ledningen och i viss mån markförlagda delar fram till anslutningen till respektive kammare.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 12-1500 kvm.
Nybyggnad av gc-väg i Nacksta
Ny gc-väg på ca 1,2 km
Exploatering för flytande hus i Sundsvalls hamn
Exploatering och byggnation av hamn inför nybyggnation av flytande hus. (proj.nr: 1437800)
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Installation av laddstolpar i Sundsvall
Installation av 10-12 st laddstolpar.
Nybyggnad av tvätthall i Sundsvall
Nybyggnad av en tvätthall.
Nybyggnad av gc-väg i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av gång och cykelväg 3- 4 m bred längs med Sallyhillsvägen och vidare längs med Nackstavägen. Total längd ca 1200 m.
Nybyggnad av produktionslokal i Sundsvall
Förhandsbesked för nybyggnad av lager och produktionsbyggnad.
Nybyggnad av vandrarhem i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av sportboende.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Utbyte av rörbroar i Västernorrlands län
Utbyte av två rörbroar, 22-1301-1 bro över Valån 3,5 km no Grundtjärn på väg 984 och 22-1265-1 Bro över bäck vid Ysjö på väg 346.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av rullfack för virkesbuntar i Sundsvall
Nybyggnad av rullfack för virkesbuntar med tak och delvis väggar. Rullfacken är i stål och är en del av konstruktionen.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Sundsvall
Avser installation av laddstolpar med kupévärmaruttag (26st) vid flerbostadshus i Sundsvall.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).