Aktuell nybyggnation i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av ca 200 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Magnolia Bostads planerar att bygga ca 800 bostäder i Norra Kajen i Sundsvall. Västra området med 319 bostäder: 1620994
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad av flerbostadshus i inre hamnen, kvarter 2.
Mark och broarbeten för etapp Maland i projekt Maland- och Tunadalsspåret till Sundsvalls Hamn
Mark- och broarbeten för enkelspår inklusive servicevägar och omläggning av allmän väg. Nytt förbindelsespår mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret (Entreprenad TE06).
Nybyggnad av flerbostadshus etapp 2 i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus (132 lgh) med tillhörande miljöhus och parkeringsplatser. NCC:s Folkboende.
Nybyggnad av kontorshus i Sundsvall
Nybyggnad av kontorshus i Inre Hamnen på Stella.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Bergsåker
Avser nybyggnad av lägenheter och radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga hyresrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nya bostäder i Sundsvall
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av brandstation i Liden
Timrå kommun och Sundsvalls kommun genomför upphandling gemensamt. Avser nya brandstationer i Timrå, Sundsvall och Liden.
Nybyggnad av brandstation i Sundsvall
Timrå kommun och Sundsvalls kommun genomför upphandling gemensamt. Avser nya brandstationer i Timrå, Sundsvall och Liden.
Nybyggnad av solcellspark i Birsta
Avser nybyggnad av solcellspark i Birsta, Sundsvall.
Nybyggnad av förskola på Bosvedjan, Sundsvall
Nybyggnad av förskola, 8 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Utbyggnad av VA-ledningar längs Njurundakusten, omr A, Sundsvalls kommun
Utbyggnadsområde A: Bergafjärden, Marna, Killingskär, Bodviken & Ållerviken. Totalt meter gräv schakt för område A är ca 20 000 meter.
Nytt förbindelsespår i Maland, BEST-arbeten
BEST-arbeten, ca 2800 m, på nybyggnadssträckan mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret.
Nybyggnad av överföringsledning längs Njurundakusten, Sundsvalls kommun
Avloppet från Njurundakusten kommer att renas vid Essviks avloppsreningsverk. För att möjliggöra utbyggnaden av vatten och avlopp behöver man börja med att bygga en ledning från område A till Essviksverket, en så kallad överföringsledning. Överföringsledningen mellan Bergafjärden – Bergavägen – Skottsundsvägen – avloppsreningsverket Essvik.
Nybyggnad av resecentrum i Njurunda
Stationsområdet ska innefatta parkeringar, ledstråk, bussangöring, cykelparkeringar, ny belysning mm. Objektet omfattar även stödmurar och ramper för anslutning mot perrongen.
Utbyggnad av VA-ledningar längs Njurundakusten, omr B, Sundsvalls kommun
Utbyggnadsområde B: Björkviken, Björkön, Björköviken & Pråmviken. Totalt meter gräv schakt för område B är ca 16 000 meter.
Utbyggnad av VA-ledningar längs Njurundakusten, omr C, Sundsvalls kommun
Utbyggnadsområde C: Lerviken-Myrbodarna, Vikarbodarna, Skrängstabodarna. Totalt meter gräv schakt för område C är ca 25 000 meter.
Nybyggnad av barnkorttidsboende mm i Sundsvall
Nybyggnad av korttidsboende barn, barnboende, fritids.
Ev nybyggnad av industri i Matfors
Område 1= ca 8900 kvm. Område 2= ca 7500 kvm.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 15. ca 12 300 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri i Filla
Område 2 cirka 18 300 m2 ledig industrimark. OBS! varav område om ca 7500 kvm tillfälligt nyttjanderättsområde i järnvägsplan åt Trafikverket.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 20. ca 17 400 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 21. ca 13 100 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av radhus i Sundsvall
Nybyggnad av 8 radhus i 2 plan. Storleken blir ca: 130–135 m2.
Nybyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av gruppboende (lss).
Nybyggnad av underjordiskt filteranläggning i Sundsvall
Anläggning för dagvattenrening i centrala Sundsvall.
Nybyggnad av kontor och lager i Sundsvall
Avser nybyggnad av kontor och lager.
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 5
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Nybyggnad av snabbmatsrestaurang i Birsta
Avser nybyggnad av snabbmatsrestaurang, ChopChop.
Nybyggnad av viltstängsel inom Västernorrlands län
Bandel 175, del av sträckan Prästmon - Solum (mellan Åskotttunneln-Namntalltunneln och Namntalltunneln-Björnböletunneln).
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av gårdshus med två lägenheter.
Nybyggnad av motorstadion i Sundsvall
Nybyggnationen gäller anläggande av kartingbana
Ny brandvattenledning vid oljehamnen i Sundsvall
Avser anläggning av Brandvattenledning över och under mark inkl grävningsarbeten och betongarbeten.
Projektledare projektering till Investering Gävle/Sundsvall
Projektledare projektering Järnväg för Dubbelspår OKB Dingersjö-Kubikenborg (Sundsvall) samt Projektledare projektering Järnväg Dubbelspår OKB Kubikenborg-Sundsvall C inklusive bangårdsombyggnad Sundsvall. Option max 48 månader fördelat på maximalt 4 perioder.
Nybyggnad av tennishall i Sundsvall
Förhandsbesked för nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av restaurang i Sundsvall
Förhandsbesked för nybyggnad av snabbmatsrestaurang.
Nybyggnad av maskinhall i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av restaurang samt skylt.
Nybyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av restaurang/vandrarhem.
Nybyggnad av staket i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av staket och rivning av befintligt.
Nybyggnad av automatstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (n156013).
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n156010.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n156011.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för uppförande av bod.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för uppförande av transformatorstation samt anläggande av 16 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av förråd samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad för verksamhetens behov.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av mobilbasstation med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av moloker för sophantering.
Nybyggnad av plank i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av plank och p-platser.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Anmälan attefall komplementbyggnad garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anläggande av 6 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anläggande av fyra stycken parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anordnande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anordnande av två parkeringsplatser.
Nybyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov för fasadändring , nybyggnad av två skärmtak samt anläggande av 3 parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av 11 nya parkeringsplatser.
Nybyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av bussväderskydd med reklamvitrin.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av carport samt rivning av befintliga.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av carportar förråd och sopstationer.
Nybyggnad av automatstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning för gas.
Nybyggnad av mur i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av en wc-kabin, två cykelskydd och stödmur samt anläggnade av parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad/rökkanal.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av pumptrack i Ortviksparken, Sundsvall
Avser nybyggnad av pumptrack i Ortviksparken.
Brunnsborrning i Järkvissle, Sundsvalls kommun
På fastigheten Järkvissle 2:36 ligger befintligt vattenverk med två bergborrade brunnar. I en av brunnarna sitter pumpen fast och en ny brunn behöver borras. Den nya brunnen skall utföras på samma sätt i närheten av befintlig brunn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.