Aktuell nybyggnation i Kramfors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Kramfors
Avser förskola med fyra till sex avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Vid korsningen Björstagatan/Åsgatan bakom Ådalshälsan finns ett igenväxt område som skulle passa för bostadsbyggande. Här finns redan en detaljplan som gäller.
Nybyggnad av GC-väg i Kramfors
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs Kungsgatan.
Utbyggnad av stadsnät i Kramfors kommun
Avser vidare utbyggnad av Kramfors Mediateknik ABs stadsnät i Kramfors kommun.
Utbyggnad av stadsnät i Kramfors kommun
Avser vidare utbyggnad av Kramfors Mediateknik ABs stadsnät i Kramfors kommun: Torsåker-Dal-Kyrkdal OSN.
Nybyggnad av barack i Kramfors
Byggbaracker, tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av barack i Kramfors
Container förråd.
Nybyggnad av telestation i Kramfors
Fackverkstorn med teknikbod.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Komplementbyggnad - ny mellanlagringshall högberget.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Komplementbyggnad, redskapsbod.
Nybyggnad av nätstation i Kramfors
Kopplingskiosk utan transformator.
Nybyggnad av barkhus i Kramfors
Nybyggnad av industri, barkhus.
Nybyggnad av markanläggning i Kramfors
Tillbyggnad av industri - platta med skärmtak för intäckning av stoftsug.
Nybyggnad av campingplats i Kramfors
Nybyggnad av campinganläggning, 48 platser samt väg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.