Aktuell nybyggnation i Kronobergs län

Alvesta (8)
Lessebo (3)
Ljungby (12)
Markaryd (6)
Tingsryd (2)
Växjö (27)
Älmhult (6)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, Växjö
Växjö Fastighetsförvaltning AB (VÖFAB) i samarbete med APP Properties AB har ansökt om planändring för den berörda delen av fastigheten som ägs av Växjö kommun. Planändringen avser en förändring av nuvarande markanvändning, från bl.a. markparkering, till en byggnation av bostäder och parkeringshus i flera plan. Målsättningen med samarbetsprojektet att förena två intressen: att bygga ett P-hus för bilar/cyklar och att bygga bostäder i ett centralt läge i staden. Projektet kommer att erbjuda också verksamhetslokaler kopplade till bl.a. p-anläggningen (som cykelverkstad/ cykeluthyrning, biltvätt mm)
Nybyggnad av skola i Växjö
Planer finns för nybyggnad av en 7-9 skola för ca 630 elever, ny idrottshall samt produktionskök.
Uppförande av vindkraftverk i Växjö
Avser 11 st vindkraftverk om 2-3,5 MW generatoreffekt vardera.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Avser nybyggnad av kontor på ca 7000 kvm.
Nybyggnad av F-9 skola, Lammhult
Projektet avser nybyggnad av F-9 skola, sporthall och bibliotekslokaler. Upphandlas på option med Id 1527324. Skolan kommer att vara färdig för inflyttning i årsskiftet 2022/2023.
Nybyggnad av studentbostäder i Ljungby, Huvuddel 1 och 2
Projektet avser nybyggnad av 172 studentlägenheter med tillhörande mark och grundarbeten samt rivning av ett hus innehållande elevinternat. Entreprenaden kommer att utföras i 2 huvuddelar: Huvuddel 1 innefattar nybyggnad av hus A med tillhörande komplementbyggnader och mark Huvuddel 2 innefattar rivning av hus L4 samt nybyggnad av hus B med tillhörande komplementbyggnader och mark
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 185 lägenheter i 3 hus.
Nybyggnad av parkeringshus Växjö
Avser nybyggnad av parkeringshus med 520 p-platser, inklusive platser för elbilar och ca 100 platser för cyklar.
Nybyggnad av centrumhus i Ljungby
Avser nybyggnad av centrumhus med kontor på plan 1 och 2, lägenheter på plan 3, 4 och delar av 5 samt källare med garage, teknikrum och förråd. Korsningen Storgatan/Kungsgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 6 våningar och garage under mark, 70 lägenheter .
Nybyggnad av flerbostadshus på Teleborg i Växjö
Avser nybyggnad av ca 104 hyresrätter i flerbostadshus i Vikaholm, Växjö. Den totala bostadsytan omfattar cirka 6.600 kvadratmeter BTA. Kv Dörren 3: 1526890
Nybyggnad av bostäder i Älmhult
Planer finns för nybyggnad av bostäder i det nya området Västra Bökhult, Älmhult.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Nybyggnad av tre flerbostadshus med tillhörande uthus och parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Ljungby
Avser nybyggnad av lager för tredjepartslogistik i Ljungby. Lagret blir drygt 20 000 kvm. Miljöklassas som Miljöbyggnad Silver med bla solceller på taket.
Nybyggnad av vindkraftverk i Marhult, Uppvidinge kommun
Avser 7 stycken x V150, 4,5 MW, 185 meter totalhöjd.
Tillbyggnad av arena i Växjö, etapp 2
Avser tillbyggnad av arenadelen som rymmer bland annat kansli och en restaurangdel med direktaccess till arenan. Etapp 1 finns på projektid: 1000516.
Nybyggnad av parkeringshus i Ljungby
Avser nybyggnation av parkeringshus med plats för 276 bilar, varav 36 platser på översta planet ska förberedas för elbilsladdning vid Ljungby Lasarett. Sydost om korsningen klockaregårdsgatan och kungshögsgatan.
Nybyggnad av bostäder i Växjö
Fastigheten är 3 695 m2 och är planlagd för bostadsbebyggelse i 2-3 våningar.
Nybyggnad av butiker i Alvesta
Avser att bli handelsplats. Exploatering på Id 1569920
Exploatering inför nytt bostadsområde i Växjö
Avser nybyggnation av anläggningar för VA, fjärrvärme, el och kanalisation för fiberoptisk kabel, samt nyanläggning av gator, park-/naturmark mm.
Nybyggnad av skola på Harabergsområdet, i Ljungby
Avser nybyggnad av en högstadieskola, skyddsrum, storkök, bussvändplats, parkeringsytor samt utemiljö. Rivning av gamla skolan finns på Id: 2021331
Nybyggnad av ridhus i Växjö
Avser nybyggnad av Ridhus, domartorn och läktare. Samt nybyggnad för konferens, kontor, personalutrymmen, omklädningsrum, teknik och övriga utrymmen. Stallbyggnad för 32 hästar, boxinredning, uppställningsplatser, sadel och foderkammare. Etapp 2, 2133729
Nybyggnad av aktivitetshall i Älmhult
Planer finns för nybyggnation av en aktivitetshall med inriktning på padel, gym och bistro i det nya bostadsområdet Vena i Älmhult. Hallen får även en ovanvåning med flera kontor att hyra ut.
Nybyggnad av förskola i Tingsryd , etapp 2
Avser att bygga ett till plan på förskolan.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Nybyggnad av affärsbyggnad/kontor/lager, anläggande av parkeringsplatser och uppsättande av skyltar.
Nybyggnad av vätgastankstation i Ljungby
Avser nybyggnad av en grön vätgastankstation i Ljungby. Stationen placeras vid E4:an i Ljungby och målsättningen är att det ska vara Kronobergs första fullskaliga gröna vätgastankstation som riktar sig till både tung och lätt trafik.
Ny biobränslepanna i Uppvidinge
Avser ny biobränslepanna i Uppvidinge.
Nybyggnad av radhus och flerbostadshus i Bredvik, Växjö
Avser nybyggnad av radhus med 13 bostäder och 8 lägenheter i flerbostadshus som bostadsrätter. I flerbostadshuset blir konceptet ”rent n buy” där köparen ges möjligheten att under 23 månader hyra sin bostad och därefter köpa den.
Nybyggnad av förskola i Alvesta
Projektet avser nybyggnad av förskola med tillhörande mark- och grundarbeten.
Nybyggnad av industriradhus i Växjö
Avser nybyggnad av industriradhus med 28 enheter på Ekebergs industriområde i Växjö. Varje enhet är 72 kvm.
Nybyggnad av vägport under väg 23 i sydöstra Åseda
Vägport inklusive gc-väg i porten för planskild förbindelseväg under väg 23.
Nybyggnad av vindkraftverk i Markaryd
Avser 1 vindkraftverk.
Nybyggnad av vindkraftverk i Deranäs, Ljungby
Planer finns för nybyggnad av 3 vindkraftverk.
Torgyta utanför nya kommunhuset i Växjö
Projektet avser torgyta utanför nya kommunhuset.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Planer finns för nybyggnad av 12 lägenheter i centrala Älmhult, korsningen Knutsgatan/Trädgårdsgatan.
Nybyggnad av omklädning och kiosk, Växjö
Avser nybyggnation av omklädningsrum samt nybyggnation av kiosk.
Nybyggnad av industrihus i Ljungby
Nybyggnad av industri på ca 1600 kvm.
Uppförande av en mediacentral i västra delen av Sigfridsområdet i Växjö
Avser uppförande av ny byggnad inklusive tillhörande installationer för mediaförsörjning av elkraft, värme, varmvatten samt kallvatten för västra delen av Sigfridsområdet i Växjö.
Nybyggnad av kontor i Markaryd
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av logistiklager och ett kontor.
Modulbyggnader till Åby Skola, Växjö kommun
Avser inhyrning av två modulbyggnader till Åby Skola. Avtalstid 5 år.
Inhyrning skolpaviljonger i Växjö
Avser inhyrning av provisoriska lokaler för gymnasiesärskolan, Kungsmadskolan Avtalstid 3 år.
Om- och nybyggnad av Va-ledningar, Växjö
Avser om- och nybyggnad av va och fjärrvärmeledningar samt ombyggnad och nyläggande av kablage och tomrör för eldistribution och fiber. Fagerbäcksrondellen Växjö.
Ny 50kV kabell till station i Växjö
50 kV kabel från luftledning till Gemla (GLA-).
Ny station i Uppvidinge
ÅDAI Ny 50/10 kV stn
Nybyggnad av rondell och gata vid Södra Hagavik, Växjö
Avser anläggande av rondell, gator och va-ledningar.
Nybyggnad av lager och kontorslokaler i Ljungby
Nybyggnaden avser industrilager och ett kontor.
Nybyggnad av förråd i Ljungby
Avser nybyggnad av förrådsbyggnad med entresolplan, By4. Byggnaden ska vara till förvaring av fordon, maskiner och utrustning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åseda
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av brandstation i Vislanda, Alvesta kommun
Avser nybyggnad av brandstation i Vislanda, Vetlanda kommun.
Nybyggnad av kontor i Markaryd
Avser nybyggnad av kontor och utställningsytor.
Nybyggnad av busshållplatser och pendlarparkering mellan Moheda-Ör
Prioriterad busstråk Moheda-Ör mot Växjö. Ny bussomstigningspunkt för två bussar samt en pendlarparkering för 10 personbilar i anslutning till korsningen mellan väg 30 och länsväg 738. Ingår i SÅS 5.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Bullerskydd av uteplatser längs Södra stambanan, etapp 2
Inom Älmhult, Alvesta, Växjö och Sävsjö kommuner, region Syd.
Nybyggnad av kontor i Älmhult
Avser nybyggnad av kontor, delvis på 2 plan.
Nybyggnad av industrihus i Alvesta
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av tankpark i Markaryd
Nybyggnad av tankpark.
Exploateringsarbeten inför nytt bostadsområde i Dihult, Älmhults kommun
Avser utbyggnad av infrastruktur för nytt bostadsområde i Dihult, Älmhults kommun.
Nybyggnad av lager i Tingsryd
Avvaktar sökt bygglov för ihop byggnad av 2 byggnader med befintligt hyvleri.
Nybyggnad av bensinstation i Lessebo
Ansökan om bygglov nybyggnad + rivning.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Lessebo
Avser nybyggnad, multihall, idrott, utställning, event.
Nybyggnad av magasin i Lessebo
Avser nybyggnad av magasin. Omfattning oklar.
Nybyggnad av utegym i Alvesta kommun
Avser leverans av tre utegymspaket till tre geografiska platser inom Alvesta kommun. De geografiska platserna är följande: • Alvesta • Moheda • Vislanda
Nybyggnad av virkestork i Alvesta
Avser nybyggnad av virkestork
Nybyggnad av industrihus i Alvesta
Avser nybyggnad av industrihus i betong 24 x 10 meter.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).