Aktuell nybyggnation i Kronobergs län

Alvesta (7)
Lessebo (0)
Ljungby (7)
Markaryd (2)
Tingsryd (5)
Växjö (12)
Älmhult (8)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Växjö
Avser nybyggnad av F-6-skola med tre paralleller för ca 525 elever, samt rivning av befintliga Furutåskolan. 2 250 kvm solceller på taken till skola och sporthall
Nybyggnad av lokaler för Växjö Tingsrätt och Förvaltningsrätt
Det nya huset blir fem våningar högt plus ett suterrängplan omfattande cirka 10 500 kvadratmeter
Nybyggnad av bostäder, centrum, kontor mm i Älmhult
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för bostäder, centrum, kontor, tillfällig vistelse som hotell och konferenslokaler.
Nybyggnad av rättspsykiatrisk klinik i Växjö
Region Kronoberg ska uppföra en ny rättspsykiatrisk byggnad för slutenvårdspatienter. Byggnaden skall ombesörja vård för 32 patienter där samtliga patienter skall ha ett eget vårdrum. Utöver detta finns det 4 vårdpatientrum för tillfällig vistelse. Patientkök, personalkök, rum för rekreation m.m. skall uppföras. Ett nytt skyddsrum uppförs som ersättning för dagens skyddsrum. BTA yta för byggnaden är ca 4600m². Idag finns en befintlig byggnad på adressen. Denna byggnad skall rivas i sin helhet.
Nytt exploateringsområde för industri i Eka i Ljungby
Avser industriområde på ca 50 hektar.
Nybyggnad av bostäder i Vikaholm, Växjö
Avser nybyggnad av 120 hållbara lägenheter på fastigheten Snickarglädjen 1 i Växjö. Avsikten är att utveckla hyresrätter i flerbostadshus och möjliga bostadsrätter i radhus uppförda huvudsakligen i trä.
Nybyggnad av skola i Älghult
Nybyggnad av skola 5610 kvm.
Nybyggnad av ambulans- och brandstation i Strömsnäsbruk
Projektet omfattar att på totalentreprenad uppföra en ny Ambulans- och Brandkårsbyggnad med tillhörande komplementsbyggnader. Projektet omfattar mark, bygg och installationsarbeten.
Nybyggnad av bostäder mm i Bäckaslöv , Växjö, Etapp 2:2
Avser nybyggnad av radhus, 2-4 våningar. Markyta ca: 20003 kvm.
Nybyggnad av bostäder mm i Bäckaslöv , Växjö, Etapp 2:2
Avser nybyggnad av radhus, 2-4 våningar. Markyta ca: 20003 kvm.
Nybyggnad av trygghetsboende i Alvesta
Planer finns för nybyggnad av 40 trygghetslägenheter på Tingsbacken i Alvesta. Delar av området måste saneras från föroreningar innan byggnation kan ske.
Nybyggnad av bostäder i Älmhult
Planer för utbyggnad av bostäder i form av flerbostads-, grupp- och villabebyggelse. Bostadsområdet blir en naturlig fortsättning av Hagabo. Kommunen planerar för drygt 600 bostäder och förskola nordväst om Hagabo och norr om Älmhults handelsplats. Exploatering av området: 1538618
Nybyggnad av bostäder i Älmhult
Planer för utbyggnad av bostäder i form av flerbostads-, grupp- och villabebyggelse. Bostadsområdet blir en naturlig fortsättning av Hagabo. Kommunen planerar för drygt 600 bostäder och förskola nordväst om Hagabo och norr om Älmhults handelsplats. Exploatering av området: 1538618
Nybyggnad av solcellspark i Tingsryd
Totalt kommer hybridanläggningen att kunna producera 163 GWh grön el per år, vilket motsvarar 32 600 villhushålls årsförbrukning av el. 38 GWh kommer från solparken, resten från vindkraften. Solparken upptar en yta på 49 hektar.
Byte luftledning i Åseda
130 kV MLTP-SSM linbyte.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Planer för nybyggnad av flerbostadshus, miljöhus, teknikhus, förråd, anläggande av parkeringsplatser och rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av bostäder i Ljungby
En ny detaljplan ska tas fram och kommer så småningom att göra plats för bostäder mellan av Villa Villekulla och Ljungsätra.
Nya parhus och radhus i Växjö
Boklok planerar för ett nytt hållbart och familjevänligt kvarter i natursköna Telestadshöjden. Här kan du njuta av de lummiga och rogivande omgivningarna, det sjönära läget och samtidigt ha Växjö citykärna med shopping och service en buss, eller cykeltur bort.
Nybyggnad av bostäder och centrumbyggnader i Ljungby
Syftet med detaljplanen är att ändra användningen av området från skola till bostäder och centrumändamål. Planområdet ligger i södra delen av Kånna strax norr om församlingshemmet vid kyrkan. Det är ca 3 tomter.
Nybyggnad av LSS-boende i Evedal, Växjö
Entreprenaden omfattar ett LSS-boende med 6 lägenheter, gemensamhetsytor och personalutrymmen, kompletteringsbyggnad samt yttre miljö och parkeringsytor.
Nybyggnad av solcellspark i Hästhagen, Vislanda
Syftet med projektet är att producera förnybar energi från solljus vilket har ett lägre koldioxidavtryck än fossila energikällor och medverkar till att nå det nationella målet om 100 % förnybar elproduktion år 2040. Den totala ytan är cirka 100 hektar. Anläggningen skulle årligen kunna producera 77 GW el, vilket motsvarar drygt 15 000 villors årsförbrukning.
Ny, om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik i Lenhovda
Objektet omfattar om- och tillbyggnad av ICA Nära i Lenhovda. Tillbyggnaden kommer bland annat att innehålla teknikutrymmen, kundtoalett, kallager, kontor, kylrum och returrum, samt ny inlastning. Butikens layout ska ändras vilket medför att en ny entré ska byggas. Arbeten innefattar även rivning av skärmtak, emballagerum, väderskydd med fjärrvärmecentral mm.
Nybyggnad av konferenscentrum och övernattningshus i Älmhult
Nybyggnad - övernattningshus för konferensanläggning (norra och södra) Bölsö 2:1.
Nybyggnad av trygghetsboende i Alvesta
Nybyggnad av trygghetsboende.
Nybyggnad av kyrkligt centrum i Ingelstad
Objektet avser nybyggnad av kyrkligt centrum i Ingelstad med liten källare och däröver 1 3/4 plan med total ca BTA=461 m2 samt yttre finplanering.
Nybyggnad av industrihus i Ljungby
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av virkestork i Älmhult
Nybyggnad av virkestork.
Nybyggnad av entré på affärshus i Tingsryd
Nybyggnad av entré på affärshus.
Anläggande av GC-väg i Markaryd
Avser anläggande av ny GC-väg i Markaryd.
Projektstöd El Infrateknik för Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne län
Stationeringsort Växjö. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga avtalet med ytterligare 2+1 år.
Nybyggnad av solcellspark i Ljungby
Entreprenaden ska omfattas av att Entreprenören projekterar, designar, bygger och driftsätter en komplett funktionell solpark inkluderat allt material.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Alvesta
Avser exploateringsarbeten för nytt bostadsområde
Nybyggnad av kontor i Älmhult
Avser nybyggnad av kontor, delvis på 2 plan.
Nybyggnad av verkstad i Alvesta
Avser nybyggnad av stålhall för verkstadsverksamhet med travers.
Nybyggnad av läktare i Ljungby
Nybyggnad av läktare.
Uppställning av containrar i Älmhult
Marken planeras med avgrusad yta och utplacering av Containermoduler.
Nybyggnad av växthus i Tingsryd
Ansökan om bygglov nybyggnad växthus.
Exploateringsarbeten i Alvesta
Mindre exploateringsarbeten på Kv Kulturen.
Nybyggnad av skidbacke i Alvesta
Avser anläggande av skidbacke med liftgata och belysning samt återställning av downhillbana.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).