Aktuell nybyggnation i Kronobergs län

Alvesta (8)
Lessebo (5)
Ljungby (9)
Markaryd (2)
Tingsryd (2)
Växjö (21)
Älmhult (4)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av batterifabrik och kontor i Växjö
Nybyggnad av huvudkontor och produktionsanläggning. Anläggningen kommer att innehålla forskningsavdelning, produktion samt kontor för tillverkning av litiumbatterier. Den sammanlagda ytan kommer att vara cirka 25 000 kvadratmeter. Batterifabriken byggs i trä.
Nybyggnad av flerbostadshus på Hov, Växjö
Planen avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av skola i Växjö
Avser nybyggnad av F-6-skola med tre paralleller för ca 525 elever, samt rivning av befintliga Furutåskolan.
Ny- och ombyggnad samt rivning av högstadieskola i Älmhult
Avser utbyggnad av högstadieskola för att kunna ta emot upp till 950 elever totalt, ( idag ca 450 elever). Utbyggnaden blir ca 11 700kvm BTA. Den nya byggnaden skall uppföras som ett passivhus och skall certifieras enligt gällande internationell standard PHI.
Nybyggnad av särskilt boende, trygghetslägenheter och centralkök i Ljungby, etapp 1
Avser nybyggnad av särskilt boende för äldre med 60 boendeplatser och 20 trygghetslägenheter i nära anslutning. Kommer även byggas ett centralkök i fastigheten. Rivning av befintlig förskola ingår i entreprenaden. Avser även utemiljö med lekplats, grönområden och parkering samt miljöhus och förrådsbyggnad.
Nybyggnad av studentbostäder i Ljungby, Huvuddel 1 och 2
Projektet avser nybyggnad av 172 studentlägenheter med tillhörande mark och grundarbeten samt rivning av ett hus innehållande elevinternat. Entreprenaden kommer att utföras i 2 huvuddelar: Huvuddel 1 innefattar nybyggnad av hus A med tillhörande komplementbyggnader och mark Huvuddel 2 innefattar rivning av hus L4 samt nybyggnad av hus B med tillhörande komplementbyggnader och mark
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av ekoby i Väckelsång
Planer finns för nybyggnation av en ekoby i Väckelsång, Tingsryd. I planerna ingår bland annat torp, hyreshus, arbetsplatser, kollektivhus, stall mm. Egen näringsproduktion och odling. Liksom ett äldreboende om behov finns.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Växjö
Planer finns för nybyggnad av ca 92 st lägenheter i 2 huskroppar med miljöhus och cykelförråd. Objektet är beläget i Arenastaden, Växsjö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Nybyggnad av flerbostadshus, garage och växthus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sandsbro, Växjö
Avser 43 st lägenheter i 5 huskroppar, 3 våningar med garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Älmhult
Planer finns för nybyggnad av 32 bostadsrätter i Majtorp , Älmhults kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus på Teleborg i Växjö
Avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus i Vikaholm, Växjö. Husen uppförs i standarden Miljöbyggnad Silver och kommer att ha solceller på taket. Kv Dörren 4:1624816
Tillbyggnad av sport- och kulturhall i Alvesta
Avser tillbyggnad av sport/eventhall vid Virda bad och sportcenter i Alvesta.
Nybyggnad av bostäder i Vislanda, Alvesta
Planer finns för nybyggnad av 3 lägenhetshus i 2 våningar samt 1-2 parhus på del av fastigheterna Vislanda 4:1, Vislanda 27:23, Vislanda 27:24, Vislanda 27:25, Vislanda 4:6 och Vislanda 20:20. Totalt 40-42 lägenheter. Husen ska ligga längs med Gröna gatan och Kungsgatan.
Nybyggnad av bostäder i Ljungby
Planer finns för uppförande av nya bostäder i Kvarteret Solrosen i Ljungby. Solrosen 2, del av Ljungby 7:106
Ombyggnad av vårdcentral i Växjö
Planer finns på en nybyggnad av vårdcentral.
Nybyggnad av byggvaruhus i Växjö
Avser nybyggnad av byggvaruhus för Beijer byggmaterial i Växjö. Varuhuset byggs på tomten där gamla charkuteriet tidigare legat. Butiksytan kommer ligga på ca 2000 kvm och en drive-in om ca 3 000.
Exploatering för nytt verksamhetsområde, Bäckaslöv, Växjö, etapp 2:2
Avser anläggande av nya gator, va-ledningar, elledningar samt en ny stadsdelspark.
Nybyggnad av parhus i Växjö
Avser nybyggnad av parhus och enplanshus.
Nybyggnad av industri i Uppvidinge
Planer finns för nybyggnad av industri.
Nybyggnad av moské i Ljungby
Planer finns för nybyggnation av en moské på Rosendalsområdet i Ljungby.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 25 lägenheter samt garage.
Nybyggnad av grundsärskola m.m i Åseda
Avser nybyggnad av grundsärskola i ett plan samt miljöhus för ca 35 elever och 25 personal. På innergården ska det uppföras lekutrustning och en komplementbyggnad. Certifiering för Miljöbyggnad 3, betyg Silver.
Nybyggnad av förskola i Ljungby, etapp 2
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för ca 120 barn.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Nybyggnad av affärsbyggnad/kontor/lager, anläggande av parkeringsplatser och uppsättande av skyltar.
Spår- och växelbyte genom Alvesta
Spår 421, 423, 404 och 405.
Nybyggnad av industrihus i Växjö
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av förskola i Norrhult
Nybyggnad av förskola i två plan, med 3 avdelningar för småbarn och 5 avdelningar för äldre barn. Certifiering för Passivhus Classic.
Nybyggnad av industrihus i Växjö
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av gruppboende i Evedal, Växjö
Entreprenaden omfattar ett gruppboende med 6 lägenheter, gemensamhetsytor och personalutrymmen, kompletteringsbyggnader samt yttre miljö och parkeringsytor.
Nybyggnad av bostäder i Alvesta
Planer finns för uppförande av ca 16 lägenheter på Ekebogatan. Beslut gällande om det blir hyresrätter eller bostadsrätter är ej taget.
Nybyggnad av parhus i Bredvik, Växjö
Avser nybyggnad av 16 bostäder i åtta parhus. Bostäderna byggs i en- och tvåplan med en egen innergård.
Nybyggnad av vattenverk i Lessebo
Avser nybyggnad av vattenverk, ändring av marknivå, rivning av befintligt vattenverk.
Nybyggnad av industrilokal, handelshus och kontor i Åseda
Detaljplanen är godkänd. Mark på ca 22 ha som planläggs för industriändamål, lokaler för handel och kontor. Byggstart oviss.
Nybyggnad av industrilokal i Åseda
Planens syfte är att möjliggöra för en expansion av Åsedas näringsliv och tillgodose efterfrågan på mark för industriändamål.
Uppförande av en mediacentral i västra delen av Sigfridsområdet i Växjö
Avser uppförande av ny byggnad inklusive tillhörande installationer för mediaförsörjning av elkraft, värme, varmvatten samt kallvatten för västra delen av Sigfridsområdet i Växjö.
Nybyggnad av marklägenheter i Lenhovda
Avser nybyggnad av 6 marklägenheter i en huskropp.
Nybyggnad av stugby i Lessebo
Ansökan om bygglov nybyggnad, övernattningsstugor.
Uppställning av moduler vid sjukhus i Ljungby
Avser moduler som ska användas tills sjukhuset är klart. Nybyggnationen finns på id: 1493748
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Ljungby
Nybyggnad av 3 enbostadshus Råön 1,2,3.
Nybyggnad av kontor i Älmhult
Avser nybyggnad av kontor, delvis på 2 plan.
Nybyggnad av bensinstation & tvättanläggning i Lessebo
Ansökan om förhandsbesked nybyggnad.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar, Alvesta
Avser nybyggnad av gator med en total längd på cirka 300 meter med tillhörande ledningssystem och terrassering av kvartersmark på cirka 34 500 m2.
Utbyggnad av gator och infrastruktur för villatomter i Hovmantorp
Objektet avser byggnation av gator och infrastruktur för nio villatomter med cirka 550 meter lokalgata och cirka 500 meter friliggande GC-väg. Objektet är beläget i södra delen av Hovmantorps tätort, cirka 1,5 km från samhället, öster om sjön Rottnen.
Anslutning av kommunalt VA i bostadsområde i Växjö
Syftet med planläggningen av Hagavik är att omvandla området från ett fritidshusområde till ett område för permanentboende.
Anläggande av parkområde samt brygga i Alvesta
Avser utförande av ny brygga, parkområde, gata och belysningsarbeten i Sjöparken Alvesta.
Nyanläggning av brygga, spänger mm vid Sunnanbron, Åsnens nationalpark
Avser nyanläggning av brygga samt spång (flera partier) samt anläggande av anslutande gångytor med stenmjöl. Objektet är beläget ca 2 mil söder om Huseby på vägen mot Urshult.
Nybyggnad av klubbhus i Växjö
Nybyggnad av klubbstuga.
Upphandling av begagnade paviljonger/moduler för förskola i Tingsryd
Tingsryds kommun har för avsikt att köpa begagnade paviljonger/modulbyggnader om ca 700 kvm som ska kunna fungera som en förskola om 4 st avdelningar med tillhörande mottagningskök och personalutrymmen.
Grönytor nytt indutriområde i Eka i Ljungby
Investeringsbudget 2021-2024. Grönaytor vid nytt industriområde.
Installation av nät och stängsel till omlastningsfickor vid Alandsköps avfallsanläggning, Markaryd
Denna leverans avser nät/stängsel till nya omlastningsfickor vid Alandsköp avfallsanläggning. Nät/stängslen monteras för att förhindra att avfall sprids till kringliggande omgivning.
Nybyggnad av gc-bro i Markaryd
Rivning av och nybyggnad av gångbro.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).