Aktuell nybyggnation i Tingsryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Tingsryd
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en nybyggnad av förskola i 2 plan.
Exploateringsarbete för styckebyggda/enbostadshus bostäder i Tingsryd
Tidiga planer. Nytt exploateringsområde med va-ledningar och vägar för enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Planer finns för byggnation av flerbostadshus i en central del av Tingsryds tätort. Planområdet omfattar ca 17 610 kvm
Nybyggnad av flerbostadshus i Tingsryd, etapp 1
Avser nybyggnad av 1 st flerbostadshus i 2 våningar samt förberedd för inredning av lägenheter i plan 2½. Stomme monteras av Byggherrens byggare.
Nybyggnad av industri och kontor i Tingsryd
Avser nybyggnad av kontor och industri.
Uppförande av moduler vid skola i Tingsryd
Avser att uppföra moduler vid Trojaskola som kommer ersätta lokal som blev förstörd efter brand.
Belysning vid konstgräsplan i Tingsryd
Avser belysning för breddfotboll. Material till belysningsanläggningen samt installation och montering ,Tingsryd United. Konstgräsplan Id: 2055155
Nybyggnad av sophus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för miljöhus.
Nybyggnad av fritidshus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för nytt fritidshus med året om standard.
Nybyggnad av förråd i Tingsryd
Ansökan om bygglov för service och förrådsbyggnad på 131m2.
Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av förskola i Tingsryd
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för förskolepaviljong, 2021-08-01 till och med 2023-01-31.
Nybyggnad av skola i Tingsryd
Ansökan om tidsbegränsat bygglov nybyggnad skolbyggnad.
Nybyggnad av lager i Tingsryd
Ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2022-10-01 för tältbyggnad på 100m2.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.