Aktuell nybyggnation i Tingsryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Tingsryd
Tidigt skede. Planer för nybyggnad av skola som ersättning för den del av Trojaskolan som förstördes efter brand.
RFI - Nybyggnad av arena i Tingsryd
Tingsryds kommun (kommunen) undersöker möjligheten att upphandla hyreskontrakt avseende arena för hockey m.m. i Tingsryd. Tanken med en eventuell upphandling är att Ett första steg i denna process är att undersöka marknaden inför en eventuell upphandling. Undersökningen genomförs genom denna RFI. Kommunens målsättning är att ta fram upphandlingsdokument som är anpassat efter både kommunens behov och vad marknaden kan erbjuda.
Nybyggnad av gymnastiksal i Tingsryd
Avser nybyggnad, av gymnastikhall med omklädningsrum samt förskola med 2 avdelningar på plan 2 vid Urshults skola. Rivning av gamla gymnastiksal Id: 2032692
Viltanpassade åtgärder längs E4 mellan Sjöboda-Ryd
Ca 8 km lång sträcka, viltpassager, faunaskärmar på broar samt anpassning av viltstängsel. Befintliga broar på sträckan som trafikplats Hornsborg samt rastplats Sjöboda innefattas också av åtgärderna.
Nybyggnad av stugby och restaurang i Tingsryd
Planer finns för nybyggnad av 5 st stugor med wc-utrymmen, yta: ca 40-50 m2/stuga, nybyggnad av restaurangbyggnad med en yta på ca 100 m, nytt förråd samt en brygga. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av konstgräsplan i Tingsryd
Avser nybyggnad av konstgräsplan, 11 manna vid Tingsryd united.
Nybyggnad av personallokal i Tingsryd
Avser nybyggnad av personalutrymmen.
Nybyggnad av kontor i Tingsryd
Ansökan om bygglov expandiamoduler för lager/logistik kontor.
Nybyggnad av telestation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för bredbandsnod.
Nybyggnad av elverk i Tingsryd
Ansökan om bygglov för container med reservpanna och skorsten.
Nybyggnad av lager i Tingsryd
Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, tälthall.
Nybyggnad av förråd i Tingsryd
Ansökan om bygglov för nytt domartorn.
Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tälthall.
Nybyggnad av mast i Tingsryd
Ansökan om bygglov för uppförande av en 72 m hög mast och en teknikbod för det allmänna mobilnätet.
Nybyggnad av parkeringsplats i Tingsryd
Ansökan om bygglov parkering för bil och båttrailer.
Nybyggnad av telestation i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för teknikhus och fackverkstorn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.