Aktuell nybyggnation i Tingsryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Tingsryd
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av gymnastiksal och förskola i Tingsryd
Avser nybyggnad, av gymnastikhall med omklädningsrum samt förskola med 2 avdelningar på plan 2 vid Urshults skola. Rivning av gamla gymnastiksal Id: 2032692
Nybyggnad av konstgräsplan i Tingsryd
Avser nybyggnad av konstgräsplan, 11 manna vid Tingsryd united. Belysning. Id 2071006
Nybyggnad av personallokal i Tingsryd
Avser nybyggnad av personalutrymmen.
Belysning vid konstgräsplan i Tingsryd
Avser 6 st belysningsstolpar med ledljus vid konstgräsplan ,Tingsryd United. Konstgräsplan Id: 2055155
Nybyggnad av vindkraftverk i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd för åtta vindkraftverk på fastigheterna torstensmåla 1:39, karsahult 1:33, kuppersmåla 1:24, skåramåla 1:47, torstensmåla 1:32.
Nybyggnad av industrihus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ny industribyggnad/lager och kontor.
Nybyggnad av förråd i Tingsryd
Ansökan om bygglov för nytt domartorn.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Tingsryd
Ansökan om bygglov för padelbana.
Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Tingsryd
Ansökan om bygglov för två padelbanor.
Nybyggnad av lager i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tälthall.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Tingsryd
Ansökan om bygglov för uppförande av padelbana.
Nybyggnad av telestation i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för teknikhus och fackverkstorn.
Nybyggnad av telestation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för bredbandsnod.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Tingsryd
Ansökan om bygglov för multisportplan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.