Aktuell nybyggnation i Ljungby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Planer finns för nybyggnation av 186 hyresrätter i Kvarteret Bolmörten i Ljungby.
Nybyggnad av särskilt boende, trygghetslägenheter och centralkök i Ljungby, etapp 1
Avser nybyggnad av särskilt boende för äldre med 60 boendeplatser och 20 trygghetslägenheter i nära anslutning. Kommer även byggas ett centralkök i fastigheten. Rivning av befintlig förskola ingår i entreprenaden. Avser även utemiljö med lekplats, grönområden och parkering samt miljöhus och förrådsbyggnad.
Nybyggnad av centrumhus i Ljungby
Avser nybyggnad av centrumhus med kontor på plan 1 och 2, lägenheter på plan 3, 4 och delar av 5 samt källare med garage, teknikrum och förråd. Korsningen Storgatan/Kungsgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industri, kontor, handel mm i Ljungby
Planområdet är ca 25 hektar och medger bred användning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av lager i Ljungby
Avser nybyggnad av lager för tredjepartslogistik i Ljungby. Lagret blir drygt 20 000 kvm. Miljöklassas som Miljöbyggnad Silver med bla solceller på taket.
Nybyggnad av bostäder i Ljungby, etapp 2
Detaljplanen består av tre etapper och ska möjliggöra ett attraktivt bostadsområde med varierande bostadsbebyggelse i olika former och höjder, mötesplatser, en förskola samt mindre verksamheter och service. Omfattning är för dagen oklar i etapp 2. Etapp 1 finns på projektid: 1057763.
Nybyggnad av bostäder i Ljungby, etapp 3
Detaljplanen består av tre etapper och ska möjliggöra ett attraktivt bostadsområde med varierande bostadsbebyggelse i olika former och höjder, mötesplatser, en förskola samt mindre verksamheter och service. Omfattning är för dagen oklar i etapp 3. Etapp 1 finns på projektid: 1057763.
Nybyggnad av studentbostäder i Ljungby
Planen är att riva befintlig byggnad och bygga nya studentbostäder samt bygga en multihall kombinerad aula/gymnastiksal.
Nybyggnad av bostäder i Ljungby, etapp 1
Detaljplanen består av tre etapper och ska möjliggöra ett attraktivt bostadsområde med varierande bostadsbebyggelse i olika former och höjder, mötesplatser, en förskola samt mindre verksamheter och service. Den första etappen omfattar att skapa en blandad form av bostadsbebyggelse.
Nybyggnad av skola på Harabergsområdet, i Ljungby
Avser nybyggnad av en högstadieskola, skyddsrum, storkök, bussvändplats, parkeringsytor samt utemiljö. Rivning av gamla skolan finns på Id: 2021331
Nytt indutriområde i Eka i Ljungby
Avser industriområde på ca 50 hektar.
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Planer finns för nybyggnation av en förskola i 2 våningar med plats för ca 120 barn.
Nybyggnad av förråd i Ljungby
Avser nybyggnad av förrådsbyggnad med entresolplan, By4. Byggnaden ska vara till förvaring av fordon, maskiner och utrustning.
Nybyggnad av vindkraftverk i Deranäs, Ljungby
Planer finns för nybyggnad av 3 vindkraftverk.
Nybyggnad av entré och reception i kommunhuset i Ljungby
Avser planer för ny entré och reception i kommunhuset i Ljungby. Kommunhuset kommer bli mer tillgängligt och säkert för såväl besökare som medarbetare. Touristcenter kommer att inrymmas i entrédelen.
Nybyggnad av förråd i Ljungby
Avser nybyggnad av 2st förrådsbyggnader med markarbeten så som schaktning, markplanering, ledningsarbete, DV-hantering, asfaltering m.m. Hus 01 skall inrymma carport samt reservkraftverk. Hus 02 skall inrymma avloppspump, vattentankar, vattenmätare, grovtvätt m.m. Byggnaden ska lokaliseras på Ljungby Avloppsreningsverk.
Nybyggnad av lager och kontorslokaler i Ljungby
Nybyggnaden avser industrilager och ett kontor.
Nybyggnad av industrihus i Ljungby
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Ljungby
Nybyggnad av industribyggnad. Grunden blir en platta på mark.
Nybyggnad av motorstadion i Ljungby
Anläggande av endurobana.
Nybyggnad av lager i Ljungby
Nybyggnad av tält (förråd).
Nybyggnad av lager i Ljungby
Nybyggnad av tält.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad transformatorstation, ny parkeringsplats samt ljus- och skyltanordning.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Ljungby
Nybyggnad av cykelskjul, uppförande av plank samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Ljungby
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ljungby
Nybyggnad av förrådstält, anläggande av parkeringsplatser och sänkning av markyta.
Nybyggnad av bostadstomter i Ljungby
Syftet med detaljplanen är att skapa ytterligare två bostadstomter.
Nybyggnad av mur i Ljungby
Uppförande av mur.
Grönområde vid bostadsområde i Ljungby
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021. Grönområde vid bostadsområde sågverket

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.