Aktuell nybyggnation i Ljungby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av särskilt boende, trygghetslägenheter och centralkök i Ljungby, etapp 1
Avser nybyggnad av särskilt boende för äldre med 60 boendeplatser och 20 trygghetslägenheter i nära anslutning. Kommer även byggas ett centralkök i fastigheten. Rivning av befintlig förskola ingår i entreprenaden. Avser även utemiljö med lekplats, grönområden och parkering samt miljöhus och förrådsbyggnad.
Nybyggnad av industri, kontor, handel mm i Ljungby
Planområdet är ca 25 hektar och medger bred användning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder, kontor, parkering mm i Ljungby
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en exploatering av kvarteret Långraden med bostäder, centrum, och kontorsändamål samt parkering över och under mark i 4-5 våningar. Parkeringsgarage är avsedd att byggas i de två nedersta våningsplanen det vill säga ena våningen helt under mark och våningen ovan i sluttande del (halvt under mark och halvt i gatuplan).
Nybyggnad av parkeringshus i Ljungby
Planer finns för nybyggnation av parkeringshus vid Ljungby Lasarett.
Nybyggnad av bostäder i Ljungby
Planer för ett bostadsområde med en varierad bebyggelse med parhus, radhus, grupphus och enfamiljshus.
Nytt indutriområde i Eka i Ljungby
Avser industriområde på ca 50 hektar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 21 bostadsrätter, tre butiker samt garage i markplan.
Nybyggnad av förskola i Ljungby, etapp 2
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för ca 120 barn.
Nybyggnad av centrumhus i Ljungby
Avser nybyggnad av centrumhus med kontor på plan 1 och 2, lägenheter på plan 3, 4 och delar av 5 samt källare med garage, teknikrum och förråd. Korsningen Storgatan/Kungsgatan.
Nybyggnad av kedjehus i Ljungby
Nybyggnad av kedjehus, radhus samt flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Nybyggnad av tre flerbostadshus, 5 st marklägenheter på 93 kvm och 4 lägenheter i ett hus Rivning av en befintlig byggnad.
Nybyggnad av vindkraftverk i Deranäs, Ljungby
Planer finns för nybyggnad av 1-3 vindkraftverk.
Nybyggnad av bostäder, Ljungby
Arkeologisk undersökning är utförd. Ej fastställt vilken typ av bostäder det blir. Kommer troligen att bli markanvisningstävling.
Nybyggnad av padelhall i Ljungby
Nybyggnad av padelhall med 8 banor, omklädningsrum och läktare.
Nybyggnad av industrihus i Ljungby
Avser lokaler för provkörning av truckar.
Nybyggnad av förråd i Ljungby
Avser nybyggnad av 2st förrådsbyggnader med markarbeten så som schaktning, markplanering, ledningsarbete, DV-hantering, asfaltering m.m. Hus 01 skall inrymma carport samt reservkraftverk. Hus 02 skall inrymma avloppspump, vattentankar, vattenmätare, grovtvätt m.m. Byggnaden ska lokaliseras på Ljungby Avloppsreningsverk.
Nybyggnad av lager och kontorslokaler i Ljungby
Nybyggnaden avser industrilager och ett kontor.
Nybyggnad av industrihus i Ljungby
Nybyggnad av industribyggnad. Grunden blir en platta på mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Nybyggnad av tre flerbostadshus med tillhörande uthus och parkering.
Nybyggnad av lager i Ljungby
Nybyggnad av två tält.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Ljungby
Nybyggnad av två utomhuspadelbanor med tillhörande förråd/teknikrum.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad transformatorstation (n15371).
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad transformatorstation, ny parkeringsplats samt ljus- och skyltanordning.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av bostadstomter i Ljungby
Syftet med detaljplanen är att skapa ytterligare två bostadstomter.
Nybyggnad av mur i Ljungby
Uppförande av mur.
Nybyggnad av plank i Ljungby
Uppförande av plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ljungby
Nybyggnad av förrådstält, anläggande av parkeringsplatser och sänkning av markyta.
Nybyggnad av garage i Ljungby
Nybyggnad av nödvattenförråd och garage.
Nybyggnad av plank i Ljungby
Nybyggnad av cykelskjul, uppförande av plank samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av motorstadion i Ljungby
Anläggande av endurobana.
Uppförande av modul intill lasarett i Ljungby
Avser leverans av modul för vårdlokal intill Ljungby lasarett.
Grönområde vid bostadsområde i Ljungby
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021. Grönområde vid bostadsområde sågverket

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.