Aktuell nybyggnation i Uppvidinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industri i Uppvidinge
Område finns för nybyggnad av industri.
Nybyggnad av värmeverk i Uppvidinge
Avser ny biobränslepanna i Uppvidinge.
Ny 400 kV-station i Hageskruv
Hageskruv, ny 400 kV-station
Nybyggnad av vägport under väg 23 i sydöstra Åseda
Vägport inklusive gc-väg i porten för planskild förbindelseväg under väg 23.
Nybyggnad av korttidsboende i Lenhovda
Avser nybyggnad av korttidsboende inkl dagverksamhet.
Nybyggnad av radhus i Åseda
Planer finns för nybyggnad av radhus/parhus med ca 9 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åseda
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ny station i Uppvidinge
ÅDAI Ny 50/10 kV stn
Nybyggnad av lager i Åseda
Avser uppförande av tält.
Nybyggnad av förråd i Åseda
Nybyggnad av komplementbyggnad på Lenhovda 99:8 och Idrotten 5.
Nybyggnad av teknikbod i Åseda
Tillbyggnaden avser en teknikbod för fjärrvärme.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.