Aktuell nybyggnation i Växjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, Växjö
Växjö Fastighetsförvaltning AB (VÖFAB) i samarbete med APP Properties AB har ansökt om planändring för den berörda delen av fastigheten som ägs av Växjö kommun. Planändringen avser en förändring av nuvarande markanvändning, från bl.a. markparkering, till en byggnation av bostäder och parkeringshus i flera plan. Målsättningen med samarbetsprojektet att förena två intressen: att bygga ett P-hus för bilar/cyklar och att bygga bostäder i ett centralt läge i staden. Projektet kommer att erbjuda också verksamhetslokaler kopplade till bl.a. p-anläggningen (som cykelverkstad/ cykeluthyrning, biltvätt mm)
Nybyggnad av skola i Växjö
Avser nybyggnad av F-6-skola med tre paralleller för ca 525 elever, samt rivning av befintliga Furutåskolan. 2 250 kvm solceller på taken till skola och sporthall
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Planer för nybyggnad av flerbostadshus, miljöhus, teknikhus, förråd, anläggande av parkeringsplatser och rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av bostäder i Vikaholm, Växjö
Planer finns för nybyggnad av cirka 110 lägenheter i form av hyresrätter i radhus och bostadsrätter i stadsvillor. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 6 våningar och garage under mark, 70 lägenheter .
Nybyggnad av rättspsykiatrisk klinik i Växjö
Avser nybyggnad av rättspsykiatrisk klinik samt rivning av en byggnad M58. Den nya byggnaden ger flera förbättringar för Rättspsykiatriska regionkliniken: utökat antal vårdplatser, ändamålsenlig vårdmiljö samt en välkomnande entré. Rivningsarbetet sker när nybyggnationen är klar. Mindre schakt och sprängningsarbeten startar i slutet av 2022.
Nybyggnad av lokaler för Växjö Tingsrätt och Förvaltningsrätt
Domstolsverket inbjuder till anbudsgivning avseende hyresavtal för Växjö tingsrätt och Förvaltningsrätten i Växjö. Anbudsgivarens åtagande medför genomförande av detaljprojektering och entreprenadarbeten, inhämtande av erforderliga myndighetstillstånd, upplåtande av lokal genom hyresavtal samt fastighetsförvaltning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö Etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus , omfattning och byggstart ej fastställd.
Nybyggnad av moské och förskola i Växjö
Avser nybyggnad av moské i Araby, växjö. Byggnaden är på 1100 kvm. Moskén kommer att ha en höjd på 19 meter upp till kupol.
Exploatering för nytt verksamhetsområde, Bäckaslöv, Växjö
Avser anläggande av nya gator, va-ledningar, elledningar samt en ny stadsdelspark.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Nybyggnad av affärsbyggnad/kontor/lager, anläggande av parkeringsplatser och uppsättande av skyltar.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Växjö
Avser nybyggnad av verksamhetsområde, ca 70 hektar
Nybyggnad av gruppboende i Evedal, Växjö
Entreprenaden omfattar ett gruppboende med 6 lägenheter, gemensamhetsytor och personalutrymmen, kompletteringsbyggnader samt yttre miljö och parkeringsytor.
Nybyggnad av villaområde i Växjö
Inom området planeras för ca 50 villatomter
Nybyggnad av kyrkligt centrum i Ingelstad
Objektet avser nybyggnad av kyrkligt centrum i Ingelstad med liten källare och däröver 1 3/4 plan med total ca BTA=461 m2 samt yttre finplanering.
Nybyggnad av LSS-bostäder i Växjö
Avser nybyggnation och drift av gruppbostad med särskild service i Ingelstad.
Nybyggnad av bryggeri och en bistro i Kristineberg, Växjö
Avser nybyggnad av bryggeri och en bistro. Omfattning oklar.
Nybyggnad av utjämningsmagasin vid avloppsreningsverk i Växjö
Växjö kommun avser att anlägga ett utjämningssystem i anslutning till verksamheten Sundets avloppsreningsverk (ARV) vid Norra Bergundasjön. Systemet kommer att bestå av ett betongmagasin som rymmer omkring 7 000 m3 avloppsvatten, och en jorddamm som rymmer cirka 20 000 m3.
Nybyggnad av ridhus i Växjö
Avser nybyggnad av ridhus.
Nya bryggor vid hopptorn i Evedal, Växjö
Nya bryggor vid hopptorn.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).