Aktuell nybyggnation i Markaryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Avser nybyggnad av flerfamiljshus med 21 lägenheter.
Viltanpassade åtgärder längs E4 mellan Sjöboda-Ryd
Ca 8 km lång sträcka, viltpassager, faunaskärmar på broar samt anpassning av viltstängsel. Befintliga broar som ingår är bro 7-587-1 vid Hornsborgs gård, broarna 7-564-1 och 7-564-2 vid Sjöboda rastplats samt Trafikplats Hornsborg. Projektet innebär att klövdjursanpassa befintliga passager längs E4 i Småland så att barriären minskar för klövvilt.
Nybyggnad av konstgräsplan i Markaryd
Avser nybyggnad av konstgräsplan 11 manna, Strömsborg Markaryd.
Nybyggnad av affärshus i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av handel/affär.
Nybyggnad av förråd i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av belysningsmast i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av mast/belysning.
Nybyggnad av skärmtak i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av nätstation i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av teknisk anläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av skärmtak i Markaryd
Bygglov för uppförande av skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.