Aktuell nybyggnation i Markaryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Avser nybyggnad av flerfamiljshus med 21 lägenheter.
Nybyggnad av kontor i Markaryd
Avser nybyggnad av kontor i två plan.
Nybyggnad av kontor i Markaryd
Avser nybyggnad av kontor.
Viltanpassade åtgärder längs E4 mellan Sjöboda-Ryd
Ca 8 km lång sträcka, viltpassager, faunaskärmar på broar samt anpassning av viltstängsel. Befintliga broar som ingår är bro 7-587-1 vid Hornsborgs gård, broarna 7-564-1 och 7-564-2 vid Sjöboda rastplats samt Trafikplats Hornsborg. Projektet innebär att klövdjursanpassa befintliga passager längs E4 i Småland så att barriären minskar för klövvilt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Avser nybyggnad av flerbostadshus med parkering.
Nybyggnad av konstgräsplan i Markaryd
Avser nybyggnad av konstgräsplan 11 manna, Strömsborg Markaryd.
Exploatering av ett nytt bostadsområde, Markaryd
Exploatering för bostäder och förskola samt allmän platsmark. Därutöver ska anslutande GC-väg fram till Smedejegatan, samt rondell.
Uppförande av moduler för förskola i Markaryd
Uppförande av modulbyggnad förskola i två plan. Rivning av matsal Id: 1654133
Nybyggnad av skärmtak i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av skärmtak om 39 kvadratmeter.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Markaryd
Bygglov för uppförande av plank.
Fördjupad översiktsplan, Markaryds kommun
Möjligheternas Markaryd – mot år 2030 med utblick mot 2050 (Vision och utvecklingsstrategier) Markaryd idag
Uppförande av modulbyggnad Markaryd
Avser moduler för personalutrymme på Alandsköp i Markaryd

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.