Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Uppsala län

Enköping (10)
Heby (7)
Håbo (7)
Knivsta (9)
Tierp (7)
Uppsala (55)
Östhammar (11)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 108 st.

Nybyggnad av grundskola mm i Kvarngärdet, Uppsala
Projektet avser att riva befintliga Kvarngärdesskolan och uppföra en ny skola fördelat på två självförsörjande enheter med en kombinerad fullstor idrottshall, tillagningskök samt matsal som ska samnyttjas av dessa två enheter. Enheterna kommer att benämnas Kvarngärdesskolan I och II där Kvarngärdesskolan I avser årskurs 7–9 och Kvarngärdesskolan II avser F-6. Kapaciteten för dessa enheter önskas dimensioneras till 12 klasser á 30 elever (Kvarngärdesskolan I) respektive 21 klasser á 30 elever (Kvarngärdesskolan II). Uttryckt i antalet elever resulterar detta totalt i 990 elever F-9. Utemiljö (skolgårdsytor) och angöring. Kvarngärdesskolan I: Antal elever: 360 Antal personal: 35 BTA: 4500 Kvarngärdesskolan II: Antal elever: 630 Antal personal: 60 Antal fritidspersonal: 5 BTA: 8375 Idrottshall, tillagningskök och matsal: BTA (total): 5800 Kapacitet tillagningskök: 1200 portioner Matsal: 330 sittplatser Antal kökspersonal: 10
Nybyggnad av grundskola, idrottshall och matsal i Uppsala
Högstadieskola ÅK 6-9 med matsal för 720 elever och storkök. Byggnaden kommer utöver själva skolan att rymma en fullstor idrottshall, fritidsklubb, ett bibliotek och en danslokal.
Ombyggnad av gymnasieskola i Uppsala
Ombyggnad av gymnasieskola. moderna undervisningslokaler för 1 400 elever och projektet sker i två etapper, den första etappen för 800 elever blir klar sommaren 2023 och etapp två för 600 elever blir klar sommaren 2024.
Nybyggnad av filmstad i Uppsala
Den nya biografen byggs i hörnet Dragarbrunnsgatan/Klostergatan där den befintliga fastigheten till stora delar ska rivas och byggas om från grunden. Nya Filmstaden Uppsala byggs i tre våningsplan, får 13 salonger med totalt 844 fåtöljer plus 44 rullstolsplatser. En av salongerna är en så kallad iSense, Filmstadens eget premiumformat, närmast att jämföra med en IMAX®
Nybyggnad av kontor i Uppsala
Kontorshus ca 15400 kvm i 6 våningar. Certifieras enligt BREEAM nivå Excellen. Swedoor levererar dörrar.
Nybyggnad av grundskola i Uppsala
Nybyggnad av grundskola för 750 elever.
Ny simhall i Bålsta
Den nya simhallen ska stå på en av de två pendlarparkeringarna vid nuvarande simhallen. Den nya byggnaden kommer sedan att anslutas med en gång till nuvarande rehab- och relaxavdelningen. Undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten samt en läktare och 25-metersbassäng med åtta banor.
Nybyggnad av kontor mm i Boländerna
Kontorsändamål samt industri, med inriktning mot forskning- och laboratorieverksamhet, samt möjlighet till påbyggnad av den befintliga byggnaden till fem våningar.
Nybyggnad av idrottshallar och bibliotek i Uppsala
Multibyggnad innehållande 2 st idrottshallar med 150 publikplatser, ett bibliotek, en hörsal, lokaler för Kulturskolan. Till byggnaden kommer troligtvis även ett offentligt byggnadsanknutet konstverk att produceras som kommer att bli en är en integrerad del i den arkitektoniska utformningen.
Nybyggnad av skola i Karlholmsbruk
F-9 skola för ca 550 elever
Nybyggnad av handel och logistikverksamhet i Uppsala
60 000 kvm byggklar mark i direkt anslutning till E4 an. Avgrusad markyta med kommunalt VA framdragit till tomtgräns.
Tillbyggnad av laboratorium och kontor i Uppsala
Tillbyggnad av labb och kontorshus. Miljöbyggnad Silver.
Om- och tillbyggnad av kontor i Uppsala
Uppbyggnad av hus A,B och C.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Nybyggnad av förskola 8 avdelningar, tillagningskök för 200 portioner, miljöhus och förråd samt uppförande av plank. Miljöbyggnad Silver.
Utbyggnad av skola i Alunda
Utbyggnad av skolan.
Nybyggnad av bilcenter i Fyrislund, Uppsala
Nybyggnad av Porsche Center Uppsala med verkstad och showroom
Upprustning av museum i Uppsala
Arbetena avser ny tillgänglighetsanpassad huvudentré, renovering av befintlig hiss, förbättrad brandutrymning, begränsade markarbeten i anslutning till byggnaden, sprinkler, fysiskt skydd, nya personalutrymmen, ny ventilation, befuktning, renovering av värmeanläggning samt ny belysning och kraft.
Rivning och nybyggnad av förskola i Söderfors
Avser rivning av Solgläntans förskola med tillhörande förrådsbyggnader och lekutrustningar på gård inklusive återfyllnad av mark
Ombyggnad för cyklotron hus B16 på Akademiska Uppsala
Ny byggnad i anslutning till PET-centrums lokaler i hus B16. Byggnaden ska inrymma en ny cyklotron samt nya hotceller.
Nybyggnad av förskola i Östhammar
Ny förskola för ca 100 barn, 6 avdelningar.
Om och tillbyggnad av personallokal i Uppsala
Om och tillbyggnad av Trädgårdsvillan i Botaniska trädgård.
Nybyggnad av flerbostadshus och vårdcentral i Alunda, Östhammar
Nybyggnad av flerbostadshus som även ska inrymma vårdcentral
Nybyggand av förskola i Uppsala
Förskola för ca 150 barn.
Rivning och nybyggnad av vårdcentral i Östervåla
Ny och ombyggnation av en vårdcentral på ca 1200 m2 inkl. tillhörande markarbeten samt ombyggnad av intilliggande lokaler på ca 215m2 i Östervåla
Nybyggnad av förskola i Enköping
Nybyggnad av förskola
Nytt verksamhetsområde i Håbo
Ca 10 tusen kvm tomt Bista 4:5 utveckling av handel, kontor och småindustri. En utveckling i linje med Dragets industriområde och kommande utbyggnad av Lillsjöns företagspark
Nytt verksamhetsområde i Håbo
Ca 10 tusen kvm tomt Bista 4:5 utveckling av handel, kontor och småindustri. En utveckling i linje med Dragets industriområde och kommande utbyggnad av Lillsjöns företagspark
Nybyggnad och rivning av idrottshall i Jälla, Uppsala
Nybyggnad av en fullstor idrottshall med gym på Jälla yrkesgymnasium
Rivning och om/nybyggnad av hantverksgårdar, Uppsala
Upprustning, rivning och nybyggnad i en av de gamla hantverksgårdarna mellan Svartbäcksgatan och Östra Ågatan, snett emot Linnéträdgården. Fastighetsägarens önskemål är att riva huset och bygga nytt, med en öppning i markplan rakt igenom byggnaden. riva ytterligare en länga på gården och ersätta den med en ny byggnad. Ett hus mot Svartbäcksgatan föreslås bli renoverat och förses med nya takkupor, både mot gatan och mot innergården.
Nybyggnad av bilhall i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av bilhall och serviceverkstad samt uppsättning av skyltar, ändrad storlek.
Nybyggnad av förskola i Gunsta, Uppsala
F-6 skola för 630 barn. Förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av pensionat i Uppsala
Nybyggnad av hotell/pensionat och förråd samt rivning av förråd.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av ica supermarket med tillhörande skyltar. Byggstart=markstart.
Nybyggnad av förskola i Skärplinge
6 avdelnings koncept förskola.
Nybyggnad av cafe och besökscentrum i Uppsala
Nybyggnad av Café och besökscentrum i Ulvakvarn
Nybyggnad av affärshus i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av affärslokaler.
Nytt restaurangkvarter i Uppsala
Utveckling av de gamla industrikvaretet till Foodmarket med flera olika minirestauranger mm.
Renovering av grundskola i Uppsala
Skollokaler för ca 200 elever
Nytt byggvaruhus i Uppsala
Nybyggnad av byggvaruhus
Rivning av förskola i Uppsala
Rivning av förskola.
Ombyggnad av restaurang i Uppsala
Avser ombyggnad från hotell till restauranglokal.
Tillbyggnad av omklädningsrum mm i Enköping
Tillbyggnad av omklädningsrum.
Tillbyggnad av brandstation i Uppsala
Tillbyggnad av omklädningsrum i brandstation på Danmarks-Säby 6:5.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Knivsta
Avser tillbyggnad av ICA's apoteks lokaler.
Nybyggnad av aktivitetspark mm i Uppsala
En aktivitetspark med bland annat skidspår och skatepark.
Rivning av grundsärskola i Gimo
Rivning av Hammarskolan
Reparation av kyrktorn i Västland kyrka
Avser totalrenovering av kyrktorn.
Ombyggnad av vårdcentral i Uppsala
Ombyggnad och ändrad användning från kontor/lager till Bvc.
Utbyggnad av församlingshem och parkering i Enköping
Utbyggnad av församlingshem och en parkering
Rivning av förskola i Bålsta
Avser rivning av förskola.
Renovering och anpassning av lokaler i Enköping
På den nya adressen, Kaptensgatan 19 har bl.a. Vafab Miljö och Ena-verken tidigare bedrivit verksamhet varpå befintliga kontor, omklädningsrum, möteslokaler och andra personalutrymmen på adressen behöver renoveras och/eller anpassas till Upplevelseförvaltningens driftverksamhet. Personalutrymmen som ska renoveras och anpassas mäter närmare 200 kvm.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Älvkarleby
Avser ombyggnad av befintlig matsal samt en tillbyggnad av omklädningsrum.
Sanering och ombyggnad av förskola i Enköping
Objektet avser Sanering och ombyggnad av Lärlingens förskola. I befintlig fastighet ska det installeras en mekanisk ventilerad golvkonstruktion. Alla invändiga VS-rör ska bytas ut.
Sanering och iordningställande av skolgård vid skola i Uppsala
Entreprenaden gäller ombyggnation av Björklingeskolans skolgård. Det gäller framtagning av en ny skolgårdsmiljö genom markarbeten med ny vegetation, marköverbyggnad och ny lekutrustning m.m. Nya dagvatten- och dräneringssystem samt ny belysning och saneringsarbete för PCB.
Installation av solkraftsanläggning på skola i Uppsala
Upphandlingen avser installation av nyckelfärdig solkraftsanläggning på Västra Stenhagenskolan och Bildnings- och Kulturcentrum. LOA: 7500 kvm. Installerad effekt: 283 kWp.
Byte av kylaggregat samt ombyggnad av kylanläggning i Gränby ishall A, Uppsala
I kylcentralen finns tre kylaggregat, två från 1974 och ett från 2015. Aggregaten från 1974 är uttjänta och en av dessa måste ersättas. Det har under det senaste året även upptäckts flera läckage på rörledningarna till A-hallens ispist och dessa ska ersättas med nya ledningar.
Utbyte av konstgräsmattor på Sävja IP, Uppsala
Rivning och deponering av befintligt konstgräs på 11 spel planen samt nytt konstgräs på densamma - rivning och deponering av befintligt konstgräs på multiplanen samt nytt konstgräs på densamma - option på rivning, deponering samt byte av konstgräs på kommande objekt inom Sportfastigheters fastighetsbestånd.
Ny bergvärmeanläggning vid skola i Öregrund
Omfattar projektering, konstruktion, demontering, leverans och installation till en fullt funktions- och driftfärdig värmeanläggning. I entreprenaden ingår samtliga arbeten såsom demontering, rörinstallation, borrning, elinstallation, styr och regler samt byggarbeten inklusive efterlagning.
Ombyggnation av byggnad vid Uppsala Garnison
Avser upphandling av generalentreprenör för en byggentreprenad. Omfattning till övervikt verksamhetsområdena bygg samt installation. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling.
Rivning av förskola i Storvreta
Avser rivning av förskola.
Upprustning av idrottsplats i Uppsala
Utveckling och upprustning av Valsätra IP
Renovering av fönster på Östervåla kyrka
Avser renovering av kyrkfönster på Östervåla kyrka.
Tillbyggnad av förskola i Uppsala
Tillbyggnad förskola, fasadändring, rivning skärmtak.
Nytt sportgolv till skola i Enköping
Sporthallens golvyta mäter 972 kvm. Entreprenaden ska utföras under sommarlovet år 2022.
Statuskontroll av skyddsrum, Uppsalahem AB
Avser statuskontroll av skyddsrum för Uppsalahem AB.
Utvändigt underhåll av skola i Uppsala
Avser fönsterbyte av ca 100-150 fönster. Från träkarm till aluminium.
Utbyte av ishockeysarg i ishall i Enköping
Avser montering av ny sarg inkl. spelar-/utvisnings- och funktionärsbås, publikskydd och hängnät (droppnät) i Bahcohallen i Enköping.
Nybyggnad av kontor i Enköping
Anmälan för nybyggnation av kontor.
Utveckling av lekplatser i Tierps kommun
Utveckling av lekplatser i Tierps kommun
Rivning av förskola i Östhammar
Rivningslov för rivning av förskolan myran.
Ombyggnad av kontor i Älvkarleby
Anmälan om ändring av hiss.
Ombyggnad av kontor i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från matarstation till kontor.
Ombyggnad av veterinärstation i Uppsala
Ombyggnad till veterinärklinik.
Nybyggnad av konferenscentrum i Uppsala
Nybyggnad konferensanläggning.
Utvändigt underhåll av förskola i Enköping
Avser målning av fasad på förskola samt uppsättning av skylt.
Renovering av fasad på Huddunge kyrka i Heby
Avser renovering av fasad på kyrka.
Ombyggnad av restaurang i Uppsala
Bygglov för ändrad använding från cafè till restaurang, fasadändring och uppsättning av tre skyltar, Moogi Sushi.
Rivning av skola i Håbo kommun
Nuvarande hus B på Futurum-skolan ska rivas, preliminärt under mars 2022. På platsen ska sedan ersättningsbyggnad om c:a 500 kvm. uppföras.
Ombyggnad av utemiljö vid förskola i Enköping
Objektet avser ny utemiljö på Bolmörtens förskola. Markarbeten, lekplatsutrustning, uteklassrum (typ Pergola med tak).
Omläggning av tegeltak på Risöns lägergård, Tierp
Avser omläggning av tegeltak på byggnad 3, 4 och 7 på Risöns Lägergård i Florarnas naturreservat i Tierps kommun. Uppdraget omfattar att riva och lägga om tegeltaken på tre (3) byggnader med ny oljehärdad masonit, ny läkt, nytt tegel, nya vindskivor och nya vatt- och nockbrädor samt att konstruera och montera nya hängrännor och infästningsanordningar till desamma. Den totala takytan är cirka 147 m2.
Invändiga arbeten på Jumkils kyrka
Takstolsinventering inkl. hållfasthetskontroll. Konservatorsarbeten mm
Upprustning av rekreationsområde i Heby
Upprustning av Östa rekreationsområde
Tjärning av tak på kyrka i Uppsala
Tjärning av spåntak.
Tjärning av tak på kyrka i Uppsala
Tjärning av spåntak.
Tjärning av tak på kyrka i Knivsta
Tjärning av spåntak.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Bålsta
Avser fasadändring av sporthall.
Byte av värmestyrningssystem i kyrka i Uppsala
Byte av värmestyrningssystem.
Renovering av klockstapel på Östuna kyrka
Renovering av klockstapel.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).