Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Uppsala län

Enköping (11)
Heby (6)
Håbo (2)
Knivsta (7)
Tierp (2)
Uppsala (42)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av ishall, event- och upplevelsearena i Gränby, Uppsala
Ny ishall på Gränby sportfält med tänkt byggstart under våren 2023. Event & upplevelsearenan med plats för 5000 åskådare beräknas en byggstart våren 2024.
Nybyggnad av grundskola mm i Kvarngärdet, Uppsala
Projektet avser att riva befintliga Kvarngärdesskolan och uppföra en ny skola fördelat på två självförsörjande enheter med en kombinerad fullstor idrottshall, tillagningskök samt matsal som ska samnyttjas av dessa två enheter. Enheterna kommer att benämnas Kvarngärdesskolan I och II där Kvarngärdesskolan I avser årskurs 7–9 och Kvarngärdesskolan II avser F-6. Kapaciteten för dessa enheter önskas dimensioneras till 12 klasser á 30 elever (Kvarngärdesskolan I) respektive 21 klasser á 30 elever (Kvarngärdesskolan II). Uttryckt i antalet elever resulterar detta totalt i 990 elever F-9. Utemiljö (skolgårdsytor) och angöring. Kvarngärdesskolan I: Antal elever: 360 Antal personal: 35 BTA: 4500 Kvarngärdesskolan II: Antal elever: 630 Antal personal: 60 Antal fritidspersonal: 5 BTA: 8375 Idrottshall, tillagningskök och matsal: BTA (total): 5800 Kapacitet tillagningskök: 1200 portioner Matsal: 330 sittplatser Antal kökspersonal: 10
Nybyggnad av gymnasium i Enköping
Byggnadens BTA uppgår till ca 18 300 kvm med en intilliggande skolgård på ca 4000 kvm. Skolan ska innehålla klassrum, bibliotek, tillagningskök med matsal, aula, skyddsrum, makerspace, särskola, miniaulor m.m.
Ombyggnad av badhus och sporthall i Uppsala etapp 1
1 etappen är en ny 50 M bassäng. Nya bassänger på Fyrishov, bland annat en ny 50-meters bassäng, varmbassänger för undervisning och en rundbana för motionssimning
Nybyggnad av grundskola, idrottshall och matsal i Uppsala
Högstadieskola ÅK 6-9 med matsal för 720 elever och storkök. Byggnaden kommer utöver själva skolan att rymma en fullstor idrottshall, fritidsklubb, ett bibliotek och en danslokal.
Rivning och nybyggnad av skola i Bälinge
Uppsala Skolfastigheter har för avsikt att riva Bälinge skola och ersätta denna med en ny skola. I dagsläget består skolan av sju separata byggnader utspridda på fastigheten; Skolbyggnad, provisorisk skolbyggnad (tillbyggda baracker med tillfälligt bygglov), matsal, slöjd, skol-museum och idrottshall. De fyra förstnämnda byggnaderna planeras att rivas. Därefter uppförs en ny skolbyggnad på tomtens norra del och nytt kök och matsal på tomtens södra del.
Nybyggnad av filmstad i Uppsala
Den nya biografen byggs i hörnet Dragarbrunnsgatan/Klostergatan där den befintliga fastigheten till stora delar ska rivas och byggas om från grunden. Nya Filmstaden Uppsala byggs i tre våningsplan, får 13 salonger med totalt 844 fåtöljer plus 44 rullstolsplatser. En av salongerna är en så kallad iSense, Filmstadens eget premiumformat, närmast att jämföra med en IMAX®
Nytt produktionskök på Akademiska sjukhuset i Uppsala
Nytt produktionskök och restaurang. Anläggningsnummer: 1195
Nybyggnad av handelsområde i Uppsala
Avser handelsområde med ca 5-10 hyresgäster för olika verksamheter.
Nybyggnad av lägenheter, vårdboende och förskola i Uppsala
Avser sammanlagt 19 hyresrättslägenheter, vårdboende med 80 lägenheter samt en förskola på Gamla Uppsalagatan.
Nybyggnad av skola mm i Enköping
I den nya grundskolan ska det ingå en grundsärskola och träningssärskola och ska rymma 930 elever. Sporthallen har en beräknad BTA på 2589 kvm och ska innehålla en fritidsgård. LILLSIDAN 4:4, 8:9, 8:1
Ny simhall i Bålsta
Den nya simhallen ska stå på en av de två pendlarparkeringarna vid nuvarande simhallen. Den nya byggnaden kommer sedan att anslutas med en gång till nuvarande rehab- och relaxavdelningen. Undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten samt en läktare och 25-metersbassäng med åtta banor.
Nybyggnad av skola i Karlholmsbruk
F-9 skola för ca 550 elever
Nybyggnad av handel hotell mm i Uppsala
Främre Boländerna i Uppsala står inför en intressant transformering från dagens industrikvarter till en blandad användning av nya kommersiella ytor, kultur, handel och hotell. Med sitt centrala läge med knappt en kilometer till centralstationen kommer vi på Säbygatan 13 i främre Boländerna att skapa en mix av kommersiella ytor, long stay hotell och nya grönytor som bjuder in till levande kvarter.
Nybyggnad av förskolor i Uppsala, etapp 5
Byggnation av en förskola i två plan innehållande 8 avdelningar för 144 barn och storkök med tillhörande utemiljö, angöring och komplementbyggnader. Fastighetens yta är ca 4786 kvm. Byggnadens storlek är ca 1916 kvm BTA med tillagningskök för ca 300 portioner. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av idrottshall vid Almtunaskolan i Uppsala
En fullstor idrottshall med läktare för ca 200 personer samt fyra omklädningsrum planeras. Kommer ske parallellt med skolan på Projekt: 1168648.
Nybyggnad av bilcenter i Fyrislund, Uppsala
Nybyggnad av Porsche Center Uppsala med verkstad och showroom.
Nybyggnad av butiker i Gnista, vid Boländerna
3-3500 kvm mark till vänster om Ica Maxi butiken som får bebyggas med handel.
Nybyggnad av förskola i Kungsängen
4 avdelningar i 2 plan
Nybyggnad av förskola i Bälinge
Bälingebys förskola består idag av moduler för ca 75 barn. Dessa moduler skall tas bort och ny förskola skall uppföras på samma plats. Den nya förskolan skall kunna inrymma 8st avdelningar med sammanlagt 144 barn. Tillagningskök med kapacitet för 170 portioner per dag skall inrymmas i lokalerna.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Uppsala kommun ämnar teckna hyresavtal med Svia Fastighetsutveckling i Skölsta AB.
Tillbyggnad för cyklotron hus B16 på Akademiska Uppsala
Objektet avser en tillbyggnad med 3 våningar i direkt anslutning till befintliga B16 för att inrymma en ny cyklotron och GMP-lokaler för tillverkning av radioaktiva tracers där renrummen ingår som en totalentreprenad. Det ingår även en del ombyggnationer i befintliga lokaler samt tillhörande mark- och anläggningsarbeten med pålning och spont. Fiber- och kraftdragning ska utföras från omkringliggande byggnader på sjukhuset.
Nybyggnad av förskola i Östhammar
Ny förskola för ca 100 barn, 6 avdelningar.
Om och tillbyggnad av personallokal i Botaniska trädgården, Uppsala
Om och tillbyggnad av Trädgårdsvillan i Botaniska trädgård.
Nytt industriområde i Alsike
35 000 kvm. 3 tomter.
Renovering av förskola i Storvreta, Uppsala, etapp 2
Tillbyggnad förskola, fasadändring, rivning skärmtak.
Renovering av förskola i Storvreta, Uppsala, etapp 3
Tillbyggnad förskola, fasadändring, rivning skärmtak.
Ombyggnad av gymnasieskola i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från kontor till gymnasieskola.
Nybyggnad av kontor i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av garage och träningshall, ändrad använing från industri till kontor samt rivningslov för befintlig byggnad.
Ombyggnad av kylcentralen i Recoverhallen, Uppsala
Avser ombyggnad av kylcentralen i Recoverhallen. En utredning görs just nu vad som behöver göras med anläggningen. Kylcentralen som idag står ute ska även byggas in och kopplas in till den nya konståkningshallen.
Upprustning av trädgård och nybyggnad av paviljong i Uppsala
Upprustning av Linnéträdgården. Den permanenta paviljongen ska utöver sin tillgängliga och tydliga entréfunktion erbjuda en butik för souvenirer och böcker, besökstoaletter, väskförvaring och personalutrymmen. Till paviljongen skapas en ny entréträdgård med café och uteservering.
Nybyggnad av lekpark i Ulleråker, Uppsala
Objektet avser nyanläggning av parkmark inklusive belysning och dagvattenledningar i Lyrikparken, Ulleråker tillhörande detaljplan Sagan.
Upprustning av idrottsplats i Uppsala
Friidrott, nytt konstgräs, ny belysning, Boulebana, utegym och en liten läktare
Till och ombyggnad av sporthall i Älvkarleby kommun
Helt ny ventilation samt ombyggnad av värme, omklädningsrum med intilliggande ytor. Halldelen berörs av vvs-åtgärder samt ny förrådsdel. Entreprenaden omfattar rivning av bland annat delar av befintliga väggar, ytskikt, undertak, delar av el-, vs-, värme- och ventilations, styr- och övervakningsinstallationer samt fast inredning. Delar av lokalens planlösning ändras. Gällande installationer blir det ny ventilation samt styr och övervakning som anpassas för ombyggnationen. Anpassning av el-, vs och värmeinstallationer på grund av ny planlösning. Utbyggnad av redskapsförråd med ingång från halldel.
Ombyggnad av vårdcentral mm i Kungsgärdet, Uppsala
Avser fasadändring på vårdcentral och ändring av brandskydd samt montage av brandtrappa.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Knivsta
Avser tillbyggnad av ICA's apoteks lokaler samt utlämnings del.
Ombyggnad av personallokal i Knivsta
Bygglov för ombyggnad del av kommunhus, Bygglov för ändrad användning av café till personalutrymmen Gredelby 21:3.
Lokalanpassningar av Kungsängens gård i Uppsala
Avser ombyggnation av före detta kostall (Stall C) till kontor och verksamhetslokal. Ombyggnadsyta ca 310 m2.
Nya fotbollsplaner samt omklädningsrum mm i Håbo kommun
Objektet avser servicehus, belysning och naturgräsplaner vid Futurum samt mindre omklädning och förråd vid Gröna dalen.
Utvändiga arbeten på Östervåla kyrka
Avser fasadrenovering samt målning av plåttak. Även restaurering av lanternin.
Modernisering av hissar vid Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) samt Ångströmslaboratoriet i Uppsala
Avser modernisering av hissar vid Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) C63:07-H1, C63:16-H1 samt Ångströmslaboratoriet C109:H8. Objekteten är belägna i Uppsala, hiss C109:H8 Lägerhyddsvägen 1 samt Hissarna C63:16-H1, C63:07-H1 Norbyvägen 18D.
Solceller på fastigheter i Östhammar
Solceller på Vallonskolan
Utvändigt underhåll av hotell i Uppsala
Bygglov för fasadändring på hotell.
Utvändigt underhåll av affärshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på affärshus.
Ombyggnad av huvudkontor för ENA Energi i Enköping
Avser invändig ombyggnation av ENA Energis huvudkontor i Enköping som ligger intill kraftvärmeverket. Omfattning ca 620 m2.
Byte av sporthallsgolv på vid Öregrunds skola, Östhammar
Byte av befintligt sporthallsgolv, arbetet består av byte av sporthallsgolv med nyinstallation av nytt undergolv med tillhörande ventilation på betongplatta.
Ombyggnad av kontor i Älvkarleby
Ändrad användning från äldreboende till kontor.
Utvändig målning av kyrka i Uppsala
Målning av fasad, fönster och klockstapel. Rengöring och målning av plåttak
Rivning av förskola i Uppsala
Rivning av förskola.
Rivning av förskola i Knivsta
Avser rivning av förskola.
Utvändigt underhåll av kyrka i Heby
Fasadändring, fönsterbyte på kyrka.
Ombyggnad av kontor i Östhammar
Anmälan om installation av hiss.
Yttertaksarbeten på Harbo kyrka
Omläggning av takspån samt tjärstrykning av södra takfallet.
Tillbyggnad av affärshus i Älvkarleby
Tillbyggnad av affärshus.
Utvändigt underhåll av skola i Tierp
Ändring av skola, utvändig ändring.
Ombyggnad av skola i Bålsta
Arbete efter vattenskada, ventilation, installation i skola.
Byte av värmestyrningssystem i kyrka i Uppsala
Byte av värmestyrningssystem.
Ombyggnad av butik i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från tom lokal till butik.
Nytt brandlarm gamla Uppsala kyrka
Avser byte av brandlarm.
Eventuellt fuktsanering i Tensta kyrka i Vattholma
Eventuellt kommer en fuktsanering göras i Tensta Kyrka.
Upprustning av rekreationsområde i Heby
Upprustning av Östa rekreationsområde
Tjärning av klockstapel i Enköping
Tjärning av klockstapel
Yttertaksarbete på Hökhuvuds kyrka
Installation av taksäkerhetssystem
Invändiga arbeten i kyrka i Vallby
Omfogning av kalkstensgolv

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).