Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vårdbyggnad & behandlingsavdelning i Uppsala
Vårdavdelningar, dagkirurgi, mottagningar och forskning mm. 96 vårdrum, 34 mottagningsrum och 60 dagvårdsplatser. Miljöbyggnad GULD. Grundarbete startar våren 2015 och stomresning planeras till nov 2015. Arbetet skall stå klart juni 2018.
Ombyggnad av vårdbyggnad i Uppsala etapp 3
Ombyggnad av ca 20 000 m2 vårdlokaler i 3 etapper med kvarvarande verksamhet i delar som inte berörs av ombyggnad i respektive etapp. Entreprenadtiden är ca 48 månader. Detta är ett delprojekt inom Framtidens Akademiska.
Nybyggnad av kontor och hotell i Uppsala
Nybyggnad av hotell och kontor
Nybyggnad av grundskola, idrottshall och matsal i Uppsala
Högstadieskola ÅK 6-9 med matsal för 1400 elever och storkök. Fullstor idrottshall
Nybyggnad av gymnasieskola i Uppsala
Gymnasieskolan kommer under den närmsta tioårsperioden behöva ytterligare 2500 elevplatser, varav 1400 platser förväntas hanteras i kommunal regi under denna planperiod. Syftet med upphandlingen är att, genom förhandlat förfarande, hitta en aktör som kan bygga/anpassa, hyra ut och förvalta lokaler som uppfyller kommunens behov.
Rivning och nybyggnad av skola i Bälinge
Uppsala Skolfastigheter har för avsikt att riva Bälinge skola och ersätta denna med en ny skola. I dagsläget består skolan av sju separata byggnader utspridda på fastigheten; Skolbyggnad, provisorisk skolbyggnad (tillbyggda baracker med tillfälligt bygglov), matsal, slöjd, skol-museum och idrottshall. De fyra förstnämnda byggnaderna planeras att rivas. Därefter uppförs en ny skolbyggnad på tomtens norra del och nytt kök och matsal på tomtens södra del.
Nybyggnad och renovering av skola i Uppsala
Totalrenovering av Brantingskolan. Planeras att inrymma 720 elever samt ett tillagningskök för ca 1000 portioner. Även skolgården kommer att omfattas av ombyggnationerna. Ca 8900 kvm skall rivas, ca 2100 kvm av den gamla skolan skall lämnas kvar (aula och trapphall). Rivning skall ske ned t.o.m. grundplatta. I rivningen ingår aulan ca 540 m2 källare + 2 våningar, inkl. 3 st. skyddsrum (ca 380 kvm).
Nybyggnad av kontor i Uppsala
Kontorshus ca 15400 kvm i 6 våningar Certifieras enligt BREEAM nivå Excellen
Påbyggnad med kontor, hotell och handelslokaler i Uppsala
Fastigheten ligger i korsningen Dragarbrunnsgatan/Svartbäcksgatan.
Nybyggnad av mobilitetshus i Uppsala
Nyproduktion av flerfunktionellt mobilitetshus (p-hus)Ca 700 p-platser med affärsverksamhet i botten i Rosendal, Uppsala. 8 våningar ovan mark med plats för 588 bilparkeringar och 28 MC-platser.
Nybyggnad av vårdboende, flerbostadshus mm i Uppsala
Omfattar en ny byggnad i kv Högne med 5-7 våningar innehållande vårdbostäder, lgh och centrumverksamheter.
Nybyggnad av kontor i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad innehållande verksamhet för padel, logistik och kontor.
Nybyggnad av bilhall mm i Fyrislund, Uppsala
Avser bla nya försäljningslokaler, en fullserviceanläggning med plåt- och lackverkstad samt däckhotell med kringliggande parkeringsytor samt även kontors- och personal- och teknikutrymmen.
Nybyggnation av kontor i Uppsala
Nybyggnad av kontor 3-4000 kvm
Nybyggnad av filmstad i Uppsala
Den nya biografen byggs i hörnet Dragarbrunnsgatan/Klostergatan där den befintliga fastigheten till stora delar ska rivas och byggas om från grunden. Nya Filmstaden Uppsala byggs i tre våningsplan, får 13 salonger med totalt 844 fåtöljer plus 44 rullstolsplatser. En av salongerna är en så kallad iSense, Filmstadens eget premiumformat, närmast att jämföra med en IMAX®
Tillbyggnad av laboratorium och kontor i Uppsala
Tillbyggnad av labb och kontorshus.
Nybyggnad av vårdboende och förskola i Uppsala
54 vårdplatser och 8 avdelningar förskola i botten på huset. 6 våningar
Nybyggnad av skola i Uppsala
•Skollokaler för 420 elever, vilket motsvarar 14 klasser à 30 elever, åk F-6. •Ett gemensamt tillagningskök/matsal för både förskolan och skolan, 1 000 portioner. •Fritidsklubb. •Fullstor idrottshall.
Nybyggnad av handel hotell mm i Uppsala
Främre Boländerna i Uppsala står inför en intressant transformering från dagens industrikvarter till en blandad användning av nya kommersiella ytor, kultur, handel och hotell. Med sitt centrala läge med knappt en kilometer till centralstationen kommer vi på Säbygatan 13 i främre Boländerna att skapa en mix av kommersiella ytor, long stay hotell och nya grönytor som bjuder in till levande kvarter.
Nybyggnad av förskola i Lövstalöt
Nyproduktion av förskola om sex avdelningar och tillagningskök för 200 personer.
Nybyggnad av förskola i Bälinge
Bälingebys förskola består idag av moduler för ca 75 barn. Dessa moduler skall tas bort och ny förskola skall uppföras på samma plats. Den nya förskolan skall kunna inrymma 8st avdelningar med sammanlagt 144 barn. Tillagningskök med kapacitet för 170 portioner per dag skall inrymmas i lokalerna.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Förskolelokaler för 144 barn, vilket motsvarar 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Nyproduktion av en förskola på åtta (8) avdelningar inklusive storkök och närvärmeanläggning. Entreprenaden omfattar även en hissentreprenad och en pelletsanläggning. som ska utföras på totalentreprenad.
Ombyggnad för cyklotron hus B16 på Akademiska Uppsala
Ny byggnad i anslutning till PET-centrums lokaler i hus B16. Byggnaden ska inrymma en ny cyklotron samt nya hotceller.
Renovering av grundskola i Uppsala
Invändig renovering av grundskola.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Nybyggnad av förskola, 8 avdelningar med plats för 144 barn.
Ombyggnad till kontor i Uppsala
Fastigheten Uppsala Kvarngärdet 33:2, även kallat Mejeriet, och delar av projektfastigheten Uppsala Kungsängen 22:2.
Om- och nybyggnad för konstmuseeum i Uppsala
Om och tillbyggnad på sammanlagt ca 4000 kvm Ny entréhall som rymmer reception, butik, hissar och en ny generös trappa. Borggården och slottsparken ska rustas upp och utvecklas så att de blir en naturlig del av konstmuseet. Slottsparkens generösa ytor ger plats för såväl en amfiteater, nya gångstråk och tillgänglighetsanpassade kommunikationslösningar.
Nybyggnad av bilhall i Uppsala
Handelsverksamhet med inriktning på bilförsäljning som komplement till den befintliga bilprovningsverksamheten
Nybyggnad av mobilitetshus i Kungsängen, Uppsala
Under mark skapas ett mobilitetscenter för 600 bilar.
Nybyggnad av förskola i Vänge
Nybyggnad av 4 avd förskola.
Nybyggnad av parkeringsgarage i Uppsala
Ett parkeringsgarage under Vaksala torg, en parkeringsanläggning med ca 260 p-platser under det klassiska Uppsalatorget.
Renovering/ombyggnation av fastighet i Uppsala
Avser en totalentreprenad för renovering/ombyggnation av fastighet - Ulleråker Hus 1 (391112).
Nybyggnad av skola i Uppsala
En permanent ersättningsskola efter brand. Den prefabricerade byggnaden ska uppföras i modul- eller blockform för att korta ner byggtid, samt möjliggöra flytt vid eventuell framtida förändring av verksamheten. Byggnaden skall köpas, ej hyras. Byggnaden ska placeras på befintlig grund och ha ett likande utseende som den nerbrunna skolan. Skolan ska ha kapacitet för 120 elever samt 8 personal.
Nybyggnad av omklädningsrum i Uppsala
Nybyggnad av omklädningsrum.
Verksamhetsanpassningar på skola i Uppsala etapp 2
Byte av bjälklag, 50 nya kontorsplatser och ombyggnad av gamla Byggprogrammet.
Invändig renovering av skola i Uppsala etapp 3
Fortsättning på Hus 2 med fönsterbyte mm
Invändig renovering av skola i Uppsala etapp 2
Utbyte av ventilation och ytskiktsrenovering i hus 3
Installation av solceller på skoltak i Uppsala
Nybyggnad av solel på skol/förskoletak
Ombyggnad av installationer i Campus Ångström, Uppsala
Projektet går ut på att bygga om en del gamla samt installera nya El,- VVS,- tekniska system i fastigheten för att nå en så optimal energianvändning i huset.
Nybyggnad av drivmedelsanläggning i Uppsala
Objektet omfattas utav nybyggnation av drivmedelsanläggning för fordon.
Nybyggnad av restaurang mm i Gränby
Nybyggnad av restaurang
Invändig rivning av kontor i Uppsala
Invändig rivning (stomrent) av hus A,B och C.
Nybyggnad av lastbilshall mm i Uppsala
Garage- och utbildningsbyggnad Uppsala yrkesgymnasium, Jälla inklusive tre st utbildningsrum, tre st simulatorrum, personalutrymmen samt 8st arbetsplatser för svetsning, Jällaskolan.
Hyresgästanpassning för familjecentral i Gottsunda Centrum, Uppsala
Entreprenaden avser ombyggnad av tomställda lokaler till öppen förskola, SFI samt råd och stöd med tillhörande kontorsarbetsplatser. Total bruttoarea ca 680 m². Lokalen är på plan 3 i Gottsunda centrum.
In och utvändigt underhåll av kontor i Uppsala
In och utvändig ändring industribyggnad.
Uppställning av förskolemoduler i Uppsala
Kommer att placeras i Hågadalen. Uppställning av moduler under nybyggnationstiden av Glimmerns förskola.
Uppställning av förskolemoduler i Uppsala
Kommer att placeras i Hågadalen. Uppställning av moduler under nybyggnationstiden av Silikatets förskola.
Ut och invändiga arbeten på skola i Uppsala
Byte av tak och ventilation
Nybyggnad av tankstation för biogas i Uppsala
Avser installation och driftsättning av en ny gastankstation med minst 2 tankningsplatser komplett med dispenser och betalpelare. dagsläge är placering inte faställt. Det mest aktuella alternativ för placering av den nya tankstationen är i området Librobäck vid Edsbrogatan.
Storköksanpassningar på kursgård i Uppsala
Viktoria kursgård – storköksanpassning, 180 m2 Rivning bef. kök, fuktprovtagning och återuppbyggnad av storkök inkl. kyl- och frysrum.
Om och tillbyggnad i prästgård i Uppsala
Tillbyggnad av vinkel och ombyggnad till kontorsplatser
Ombyggnad till förskola i Uppsala
Ombyggnad till förskola
Nybyggnad av samlingslokal mm i Rasbo
Rasbo Hembyggdsgille står i begrepp att bygga ett enplanshus, ca 160 kvm stort med samlingssal, kök, kontor och förråd på Gammel-gården i Rasbo, knappt 2 mil nordöst om Uppsala.
Ramavtal avseende golvarbeten, Uppsala kommun
2021-02-18 - 2023-02-17 Option:2023-02-18 - 2024-02-17 Option:2024-02-18 - 2025-02-17
Ombyggnad av kontor vid Uppsala Garnison
Ombyggnad av ca 200 kvm kontorslokaler. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling.
Invändiga anpassningar mm i förskola i Storvreta
Förbättringar av miljön inomhus
Invändiga anpassningar mm i förskola i Storvreta
Utbyte av gamla värmeväxlare, invändig ytskiktsrenovering och viss anpassning.
Tillbyggnad av affärshus i Uppsala
Tillbyggnad samt ombyggnad av affärshus.
Ombyggnad av butik i Uppsala
Ändrad använding från lokal till butikslokal.
Ombyggnad av kontor i Uppsala
Ändrad användning från lokal till kontorslokal.
Tillbyggnad av affärshus i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av cafeteria i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från butik till café/restaurang samt anmälan om väsentlig ändring av ventilation och va.
Nybyggnad av padelcenter i Uppsala
Anläggningen blir Padel Zenters hittills största med elva banor, samtliga med 10 meter fri spelhöjd, samt tillhörande reception, shop, lounge, gym, sports clinic, bastu och konferensmöjligheter. Portarna öppnar under våren 2021.
Utvändigt underhåll av åkeri i Uppsala
Bygglov för fasadändring på speditions- och kontorsbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Uppsala
Bygglov för fasadändring, samt anmälan för ändrad ventilation.
Nybyggnad av tennishall i Uppsala
Nybyggnad av padelbanor.
Nybyggnad av bilhall i Uppsala
Nybyggnad av bilhall.
Tillbyggnad av förskola i Uppsala
Tillbyggnad av förskola, inglasat uterum.
Nybyggnad av garage i Uppsala
Nybyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av skola i Uppsala
Nybyggnad av utrymningsramper
Nybyggnad av garage i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av garage samt rivningslov för rivning av befintliga garage Årsta 8:1,8:2.
Nybyggnad av garage i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av telestation i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av teknikbod samt 45 meter mobiltorn/mast.
Nybyggnad av telestation i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Utvändigt underhåll av affärshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på affärshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Uppsala
Bygglov för fasadändring på kontorshus.
Utvändigt underhåll av restaurang i Uppsala
Bygglov för fasadändring på restaurang, skärmtak.
Ombyggnad av frisersalong i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från lokal till frisersalong.
Ombyggnad av butik i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från oinredd lokal till butik.
Utvändigt underhåll av affärshus i Uppsala
Fasadändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Uppsala
Fasadändring på affärshus.
Invändiga arbeten i Tensta kyrka
Byggnadsarkeologisk utredning av valv murkrön och takstolar

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.