Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor och hotell i Uppsala
Nybyggnad av hotell och kontor
Renovering av skola och idrottshall i Bälinge
Ombyggnad av skola och idrottshall.
Nybyggnad av mobilitetshus i Uppsala
Nyproduktion av flerfunktionellt mobilitetshus (p-hus)Ca 700 p-platser med affärsverksamhet i botten i Rosendal, Uppsala. 8 våningar ovan mark med plats för 588 bilparkeringar och 28 MC-platser.
Nytt bostadsområde i Uppsala etapp 1
Södra Storvreta skall byggas ut med ca 1000 nya bostäder Fullerö 23:4 och 42:4
Nybyggnation av kontor i Uppsala
Nybyggnad av kontor 3-4000 kvm
Nybyggnad av centrumbebyggelse och kontor i Uppsala
Avser planer för utveckling av centrumverksamheten inom kvarteret Oden Ygg med nya lokaler för kontor och butiker. Miljöbyggnad nivå Guld. Utsedd entreprenör för utvändig solavskärmning (vertikalmarkiser) är Romabo Solskydd AB.
Tillbyggnad av laboratorium och kontor i Uppsala
Tillbyggnad av labb och kontorshus.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Uppsala
Vård och omsorgsboende 70-80 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Uppsala, etapp 4
Nybyggnad av förskola 8 avdelningar med tillagningskök. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av vårdboende och förskola i Uppsala
54 vårdplatser och 8 avdelningar förskola i botten på huset. 6 våningar
Nybyggnad av förskola i Kungsängen
4 avdelningar i 2 plan
Nybyggnad av förskola i Lövstalöt
Nyproduktion av förskola om sex avdelningar och tillagningskök för 200 personer.
Ombyggnad för cyklotron hus B16 på Akademiska Uppsala
Ny byggnad i anslutning till PET-centrums lokaler i hus B16. Byggnaden ska inrymma en ny cyklotron samt nya hotceller.
Nybyggnad av bilhall i Uppsala
Handelsverksamhet med inriktning på bilförsäljning som komplement till den befintliga bilprovningsverksamheten
Om- och nybyggnad för konstmuseeum i Uppsala
Om och tillbyggnad på sammanlagt ca 4000 kvm Ny entréhall som rymmer reception, butik, hissar och en ny generös trappa. Borggården och slottsparken ska rustas upp och utvecklas så att de blir en naturlig del av konstmuseet. Slottsparkens generösa ytor ger plats för såväl en amfiteater, nya gångstråk och tillgänglighetsanpassade kommunikationslösningar.
Rivning och nybyggnad av förskola i Järlåsa
Rivning av befintlig och nybyggnad för ca 75 barn
Nybyggnad av idrottshall i Jälla, Uppsala
Nybyggnad av en fullstor idrottshall med gym på Jälla yrkesgymnasium
Nybyggnad av förskola i Vänge
Nybyggnad av 4 avd förskola.
Nybyggnad av bilhall i Uppsala
Nybyggnad av bilhall.
Renovering/ombyggnation av fastighet i Uppsala
Avser en totalentreprenad för renovering/ombyggnation av fastighet - Ulleråker Hus 1 (391112).
Verksamhetsanpassningar på skola i Uppsala etapp 2
Byte av bjälklag, 50 nya kontorsplatser och ombyggnad av gamla Byggprogrammet.
Invändig renovering av skola i Uppsala etapp 2
Utbyte av ventilation och ytskiktsrenovering i hus 3
Totalrenovering av skola i Uppsala
Renovering av Ärentunaskolan.
Installation av solceller på skoltak i Uppsala
Nybyggnad av solel på skol/förskoletak
Stambyte mm i slott i Uppsala
Stamrenovering och helrenovering av toaletter
Nybyggnad av skola i Uppsala
En permanent ersättningsskola efter brand. Den prefabricerade byggnaden ska uppföras i modul- eller blockform för att korta ner byggtid, samt möjliggöra flytt vid eventuell framtida förändring av verksamheten. Byggnaden skall köpas, ej hyras. Byggnaden ska placeras på befintlig grund och ha ett likande utseende som den nerbrunna skolan. Skolan ska ha kapacitet för 120 elever samt 8 personal.
Hyresgästanpassning för familjecentral i Gottsunda Centrum, Uppsala
Entreprenaden avser ombyggnad av tomställda lokaler till öppen förskola, SFI samt råd och stöd med tillhörande kontorsarbetsplatser. Total bruttoarea ca 680 m². Lokalen är på plan 3 i Gottsunda centrum.
Nybyggnad av lastbilshall mm i Uppsala
Garage- och utbildningsbyggnad Uppsala yrkesgymnasium, Jälla inklusive tre st utbildningsrum, tre st simulatorrum, personalutrymmen samt 8st arbetsplatser för svetsning, Jällaskolan.
Nybyggnad av restaurang mm i Gränby
Nybyggnad av restaurang
Nybyggnad av driftbyggnad vid Gränby ishallar, Uppsala
Inom Gränby Sportfält och mellan A- och B-hallen ska en ny byggnad, den s k driftbyggnaden, uppföras. Den nya driftbyggnaden uppförs i två plan och innehåller lokal för markträning, förråd, lokaler för verksamhetsdriften samt ett fläktrum. Bruttoarea för den nya driftbyggnaden är 810 m².
In och utvändigt underhåll av kontor i Uppsala
In och utvändig ändring industribyggnad.
Utvändiga arbeten på skola i Uppsala
Putsarbeten och fönstermålning
Nybyggnad av padelhall i Uppsala
Nybyggnad av padelhall.
Uppställning av förskolemoduler i Uppsala
Kommer att placeras i Hågadalen. Uppställning av moduler under nybyggnationstiden av Glimmerns förskola.
Uppställning av förskolemoduler i Uppsala
Kommer att placeras i Hågadalen. Uppställning av moduler under nybyggnationstiden av Silikatets förskola.
Ut och invändiga arbeten på skola i Uppsala
Byte av tak och ventilation
Storköksanpassningar på kursgård i Uppsala
Viktoria kursgård – storköksanpassning, 180 m2 Rivning bef. kök, fuktprovtagning och återuppbyggnad av storkök inkl. kyl- och frysrum.
Nybyggnad av samlingslokal mm i Rasbo
Rasbo Hembyggdsgille står i begrepp att bygga ett enplanshus, ca 160 kvm stort med samlingssal, kök, kontor och förråd på Gammel-gården i Rasbo, knappt 2 mil nordöst om Uppsala.
Ramavtal avseende golvarbeten, Uppsala kommun
2021-02-18 - 2023-02-17 Option:2023-02-18 - 2024-02-17 Option:2024-02-18 - 2025-02-17
Invändiga anpassningar mm i förskola i Storvreta
Utbyte av gamla värmeväxlare, invändig ytskiktsrenovering och viss anpassning.
Utbyte av hiss på gymnasieskola i Uppsala
Avser utbyte av hiss C62:17-1 vid Kunskapsgymnasiet.
Tillbyggnad av affärshus i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Uppsala
Fasadändring på affärshus samt uppförande av plank.
Nybyggnad av restaurang i Uppsala
Nybyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av hotell i Uppsala
Tillbyggnad av hotell/restaurang.
Ut och invändiga arbeten på Skuttunge kyrka
Omläggning av takspån. Omläggning av kalkstensgolv.
Ombyggnad av restaurang i Uppsala
Ändrad användning från handel till restaurang.
Ombyggnad av butik i Uppsala
Ändrad användning från oiredd lokal till butik.
Tillbyggnad av förskola i Uppsala
Tillbyggnad av förskola, inglasat uterum.
Tillbyggnad av garage i Uppsala
Tillbyggnad av garage/förråd.
Utvändigt underhåll av affärshus i Uppsala
Fasadändring av affärshus.
Målning av fönster på Balingsta kyrka
Målning av kyrkofönster
Invändiga arbeten i Tensta kyrka
Byggnadsarkeologisk utredning av valv murkrön och takstolar

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.