Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor och hotell i Uppsala
Nybyggnad av hotell och kontor
Ombyggnad av badhus och sporthall i Uppsala etapp 1
1 etappen är en ny 50 M bassäng. Nya bassänger på Fyrishov, bland annat en ny 50-meters bassäng, varmbassänger för undervisning och en rundbana för motionssimning
Nybyggnad av grundskola, idrottshall och matsal i Uppsala
Högstadieskola ÅK 6-9 med matsal för 720 elever och storkök. Byggnaden kommer utöver själva skolan att rymma en fullstor idrottshall, fritidsklubb, ett bibliotek och en danslokal.
Nybyggnad av skola , förskola mm i Kungsängen, Uppsala
Skolan blir en F-9 skola för 780 elever och ska ha en fullstor idrottshall och en förskola för 144 barn. 29 000 kvadratmeter kontor. Fastigheterna Kungsängen 24:1, 24:2 och 24:8
Nybyggnad av filmstad i Uppsala
Den nya biografen byggs i hörnet Dragarbrunnsgatan/Klostergatan där den befintliga fastigheten till stora delar ska rivas och byggas om från grunden. Nya Filmstaden Uppsala byggs i tre våningsplan, får 13 salonger med totalt 844 fåtöljer plus 44 rullstolsplatser. En av salongerna är en så kallad iSense, Filmstadens eget premiumformat, närmast att jämföra med en IMAX®
Nybyggnad av mobilitetshus i Uppsala
Nyproduktion av flerfunktionellt mobilitetshus (p-hus)Ca 700 p-platser med affärsverksamhet i botten i Rosendal, Uppsala. 8 våningar ovan mark med plats för 588 bilparkeringar och 28 MC-platser.
Nybyggnad av grundskola i Uppsala
Nybyggnad av grundskola för 750 elever.
Nybyggnad av kontor mm i Boländerna
Kontorsändamål samt industri, med inriktning mot forskning- och laboratorieverksamhet, samt möjlighet till påbyggnad av den befintliga byggnaden till fem våningar.
Nybyggnad av kontor i Fyrislund
Ca 16 000 kvm BTA planeras.
Nybyggnad av idrottshallar och bibliotek i Uppsala
Multibyggnad innehållande 2 st idrottshallar med 150 publikplatser, ett bibliotek, en hörsal, lokaler för Kulturskolan. Till byggnaden kommer troligtvis även ett offentligt byggnadsanknutet konstverk att produceras som kommer att bli en är en integrerad del i den arkitektoniska utformningen.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Nybyggnad av förskola 8 avdelningar, tillagningskök för 200 portioner, miljöhus och förråd samt uppförande av plank. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av handel och logistikverksamhet i Uppsala
60 000 kvm byggklar mark i direkt anslutning till E4 an. Avgrusad markyta med kommunalt VA framdragit till tomtgräns.
Om- och tillbyggnad av kontor i Uppsala
Uppbyggnad av hus A,B och C.
Nybyggnad av kontor mm, Boländerna i Uppsala
Nybyggnad av kontor och mindre industri/tillverkning
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Uppsala
Vård och omsorgsboende 70-80 lägenheter.
Nybyggnad av skola i Uppsala
•Skollokaler för 420 elever, vilket motsvarar 14 klasser à 30 elever, åk F-6. •Ett gemensamt tillagningskök/matsal för både förskolan och skolan, 1 000 portioner. •Fritidsklubb. •Fullstor idrottshall.
Nybyggnad av kontor, restaurang mm i Uppsala
Kvartersmark för kontor, centrumservice, hantverk, restaurang och hotell.
Nybyggnad av bilcenter i Fyrislund, Uppsala
Nybyggnad av Porsche Center Uppsala med verkstad och showroom
Upprustning av museum i Uppsala
Ombyggnation av Gustavianum
Nybyggnad av butiker i Gnista, vid Boländerna
3-3500 kvm mark till vänster om Ica Maxi butiken som får bebyggas med handel.
Nybyggnad av förskola i Kungsängen
4 avdelningar i 2 plan
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Förskolelokaler för 144 barn, vilket motsvarar 8 avdelningar.
Ombyggnad för cyklotron hus B16 på Akademiska Uppsala
Ny byggnad i anslutning till PET-centrums lokaler i hus B16. Byggnaden ska inrymma en ny cyklotron samt nya hotceller.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Nybyggnad av 8 avdelningar
Tillbyggnad av kontor i Uppsala
Tillbyggnad av lagerbyggnad/kontor.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Förskola Kvarngärdet 7:3 mfl
Nybyggnad av grundsärskola i Uppsala
Avser nybyggnad av grundsärskola i Uppsala med ca 50-75 platser.
Nybyggnad av idrottshall i Jälla, Uppsala
Nybyggnad av en fullstor idrottshall med gym på Jälla yrkesgymnasium
Nybyggnad av idrottshall i Uppsala
Nybyggnad av en idrottshall göt Palmbladsskolan och föreningslivet.
Rivning och om/nybyggnad av hantverksgårdar, Uppsala
Upprustning, rivning och nybyggnad i en av de gamla hantverksgårdarna mellan Svartbäcksgatan och Östra Ågatan, snett emot Linnéträdgården. Fastighetsägarens önskemål är att riva huset och bygga nytt, med en öppning i markplan rakt igenom byggnaden. riva ytterligare en länga på gården och ersätta den med en ny byggnad. Ett hus mot Svartbäcksgatan föreslås bli renoverat och förses med nya takkupor, både mot gatan och mot innergården.
Nybyggnad av pensionat i Uppsala
Nybyggnad av hotell/pensionat och förråd samt rivning av förråd.
Nybyggnad av förskola i Vänge
Nybyggnad av koncept förskola med 4 avd.
Nybyggnad av förskola i Björklinge
Avser nybyggnad av förskola med 72-144 platser. Ur investeringsplanen år 2022.
Invändig renovering av skola i Uppsala etapp 3
Fortsättning på Hus 2 med fönsterbyte mm
Nybyggnad av förskola i Skyttorp
Avser ca 108 platser.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Avser nybyggnad av förskola i Södra Gunsta.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Avser nybyggnad av förskola med 144 platser.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Avser nybyggnad av förskola som avser 144 platser. Avser permanent ersättning av moduluppställning. Ur investeringsplanen för 2022.
Nybyggnad av industrihus och kontor i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad och kontorsbyggnad.
Rivning av vårdcentral i Flogsta
Rivning av vårdcentral
Renovering av grundskola i Uppsala
Skollokaler för ca 200 elever
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Uppsala kommun ämnar teckna hyresavtal med Svia Fastighetsutveckling i Skölsta AB.
Nytt restaurangkvarter i Uppsala
Utveckling av de gamla industrikvaretet till Foodmarket med flera olika minirestauranger mm.
Rivning av förskola i Uppsala
Rivning av förskola.
Tillbyggnad av brandstation i Uppsala
Tillbyggnad av omklädningsrum i brandstation på Danmarks-Säby 6:5.
Tillbyggnad av brandstation i Uppsala
Tillbyggnad av omklädningsrum i brandstation på Ärna 7:1
Nybyggnad av 7-eleven i Uppsala
Nybyggnad av 7-eleven i Uppsala.
Ombyggnad av kontor i Uppsala
Ändrad användning från gymnasieskola till kontor.
Tillbyggnad av vårdcentral i Uppsala
Tillbyggnad och ändrad användning från kontor/lager till Bvc.
Ombyggnad av vårdcentral i Uppsala
Ändrad användning från kontor till vårdcentral.
Om och tillbyggnad i prästgård i Uppsala
Tillbyggnad av vinkel och ombyggnad till kontorsplatser
Uppställning av moduler vid skola i Uppsala
Moduler vid Ärentunaskolan.
Installation av solkraftsanläggning på skola i Uppsala
Upphandlingen avser installation av nyckelfärdig solkraftsanläggning på Västra Stenhagenskolan och Bildnings- och Kulturcentrum. LOA: 7500 kvm. Installerad effekt: 283 kWp.
Utvändigt underhåll av kontor i Uppsala
Fasadändring på affärshus/kontorshus.
Rivning av förskola i Storvreta
Avser rivning av förskola.
Ombyggnation av byggnad vid Uppsala Garnison
Avser upphandling av generalentreprenör för en byggentreprenad. Omfattning till övervikt verksamhetsområdena bygg samt installation. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling.
Tillbyggnad av affärshus i Uppsala
Tillbyggnad av affärshus, fasadändring.
Nybyggnad av kontor i Uppsala
Nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av carport i Uppsala
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av carport i Uppsala
Nybyggnad av carportar/förråd och förråd.
Tillbyggnad av förskola i Uppsala
Tillbyggnad av förskola, skärmtak.
Utvändigt underhåll av kontor i Uppsala
Fasadändring på kontorshus.
Upphandling av konsult inom klimatområdet, Uppsala kommun
Upphandlingen avser Konsult som stöd inom kommunen strategiska klimatuppdrag.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.