Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor i Boländerna i Uppsala etapp 1
Uppsala Lighthouse ligger intill en av parkerna, Knivstaplan. Det blir en byggnad med kontor och laboratorier om totalt 12 000 kvm verksamhetsyta. I den öppna bottenvåningen skapas plats för restauranger, butiker och ytor för spontana och planerade möten. Castellum planerar även för konceptet "workout" för att möta det ökade behovet av flexibla mötes- och arbetsplatser. Konceptet innebär arbetsytor utomhus som är möblerade med bra sittplatser, el för att ladda dator och mobil, wifi och pergolor för skugga.
Nytt produktionskök på Akademiska sjukhuset i Uppsala
Nytt produktionskök och restaurang. Anläggningsnummer: 1195
Rivning samt nybyggnad av kontor/handel på Kungsängen, Uppsala
Omfattar en ny byggnad för centrumverksamhet i 6 våningar + en indragen takvåning och parkeringsgarage i källaren.
Ombyggnad av badhus och sporthall i Uppsala etapp 2
1 etappen är en ny 50 M bassäng. 2 etappen är ombyggnation och renovering av befintlig simhall. Nya bassänger på Fyrishov, bland annat en ny 50-meters bassäng, varmbassänger för undervisning och en rundbana för motionssimning
Nybyggnad av förskola i Kungsängen
Nybyggnation av en ny förskola i 2 plan för 72 - 80 barn, med uppvärmningskök och tillhörande utemiljö, angöring och komplementbyggnader. Arbeten gällande stomme, hiss, solcellsanläggning och styr/regler ingår som totalentreprenader. Fastighetens yta är ca 3 500 kvm. Byggnadens storlek är ca 931 kvm BTA med uppvärmningskök för ca 95 portioner.
Tillbyggnad för cyklotron hus B16 på Akademiska Uppsala
Objektet avser en tillbyggnad med 3 våningar i direkt anslutning till befintliga B16 för att inrymma en ny cyklotron och GMP-lokaler för tillverkning av radioaktiva tracers där renrummen ingår som en totalentreprenad. Det ingår även en del ombyggnationer i befintliga lokaler samt tillhörande mark- och anläggningsarbeten med pålning och spont. Fiber- och kraftdragning ska utföras från omkringliggande byggnader på sjukhuset.
Ombyggnad av kontor i Uppsala
Projektet omfattar invändig ombyggnad där byggnaden ska dimensioneras för ungefär dubbelt så stort personantal. Byggnaden har även akut underhållsbehov av de tekniska systemen (ventilation, värme, kyla och styr). Lokalerna är byggnadstekniskt fortfarande i gott skick men ytskiktsrenovering bedöms behöva utföras i samband med underhåll av de tekniska systemen. Objektet är beläget vid Campus Blåshusen i Uppsala.
Rivning och om/nybyggnad av hantverksgårdar, Uppsala
Upprustning, rivning och nybyggnad i en av de gamla hantverksgårdarna mellan Svartbäcksgatan och Östra Ågatan, snett emot Linnéträdgården. Fastighetsägarens önskemål är att riva huset och bygga nytt, med en öppning i markplan rakt igenom byggnaden. riva ytterligare en länga på gården och ersätta den med en ny byggnad. Ett hus mot Svartbäcksgatan föreslås bli renoverat och förses med nya takkupor, både mot gatan och mot innergården.
Underhåll och renovering av skola i Uppsala
Renovering av Björkvallsskolan. Skolan ska genomgå en omfattande renovering de kommande åren och det här projektet innefattar Hus H1-H3.
Renovering av förskola i Uppsala
Avser totalrenovering av förskola. Invändiga samt utvändiga arbeten.
Nybyggnad av restaurang i Uppsala
Nybyggnad av KFC restaurang.
Renovering av förskola i Storvreta, Uppsala, etapp 4
Tillbyggnad förskola, fasadändring, rivning skärmtak. Handlas upp tillsammans med 2182657.
Renovering av förskola i Storvreta, Uppsala, etapp 3
Tillbyggnad förskola, fasadändring, rivning skärmtak. Handlas upp tillsammans med 2182676.
Nybyggnad av vårdbostad i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av serviceboende och komplementbyggnad samt rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Uppsala
Bygglov för fasadändring på skola/förskola.
Tillbyggnad av kyrka i Uppsala
Församlingsgården skall utökas med en ny kyrksal.
Ombyggnad av gymnasieskola i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från kontor till gymnasieskola samt fasadändring, Bygglov för fasadändring på kontor Kronåsen 1:15.
Upprustning av idrottsplats i Uppsala
Friidrott, nytt konstgräs, ny belysning, Boulebana, utegym och en liten läktare
Installation av FTX-ventilation i kvarterslokaler/tvättstugor i Uppsala, etapp 1
Avser energibesparande åtgärder i kvarterslokaler och tvättstugor genom att installera FTX-ventilation. Omfattar lokaler på Solistvägen, Dirigentvägen samt Flöjtvägen, Gottsunda 44:3 samt Gottsunda 45:1.
Takarbeten mm på skola i Uppsala
Utbyte av tak, ventilation och styr
Ombyggnad av café i Uppsala
Bygglov för inredande av ytterligare lokal i flerbostadshus, samt anmälan för ändring av brandskydd, ändring av ventilation och ändrad planlösning.
Ombyggnad av restaurang i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från lokal till restaurang.
Ombyggnad av samlingslokal i Uppsala
Ombyggnad av befintlig byggnad till lokaler för att nyttja evenemang på parksnäckan, personalrum och offentlig RWC/WC.
Arkitekt för kommersiella fastigheter med planansvar för utvecklingsbolaget i stadsnoden vid det nya stationsläget i Södra staden, Uppsala
Avser upphandling av en arkitekt för kommersiella fastigheter med planansvar för utvecklingsbolaget i stadsnoden vid det nya stationsläget i Södra staden, Uppsala. Kontrakt kommer att tecknas med en (1) leverantör.
Ramavtal avseende slottsarkitekt på slott i Uppsala
För att säkerställa kvalitet och långsiktighet i vård och utveckling av de mest krävande objekten/kulturmiljöerna upphandlar SFV slotts- /husarkitekter (och projektörer) som generalkonsulter (GK). Arkitekten är rådgivare åt SFV i förvaltningen av de byggnader och anläggningar som tillhör området. Arkitekten skall i rollen som GK leda och samordna en konsultgrupp (UK). Arkitekten skall medverka till att de arkitektoniska, funktionella, konstnärliga, antikvariska och tekniska synpunkterna tillgodoses och skall med sin särskilda kompetens säkerställa att kontinuitet och kvalitet uppnås i den löpande omvårdnaden av objektet. Fastighetsförvaltningen skall utnyttja arkitektens kompetens så att rätt kvalitet i vården av objekten uppnås inom fastställd budget. Fastighetsförvaltaren och arkitekten skall i samverkan arbeta för att nå de mål som byggnadsminnesförklaringen och vårdprogram syftar till.
Renovering av fönster på kontor i Uppsala
Renovering och byte av fönster
Utbyte av passer- och larmsystem i kontorshus i Uppsala
Läkemedelsverket har som avsikt att göra en upphandling som består av två delar. En del består i ett utbyte av nuvarande passer- och larmsystem till ett nytt för Läkemedelsverkets kontor i Uppsala. Den andra delen består av ett serviceavtal avseende hela passer- och larmsystemsanläggningen för båda Läkemedelsverkets kontor i Uppsala och Solna. Läkemedelsverket kommer att anta en leverantör.
Ombyggnad av restaurang i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från butik till restaurang och bar.
Utvändigt underhåll av cafeteria i Uppsala
Bygglov för fasadändring på restaurang/café.
Renovering av fasad, kyrkfönster och portar i Uppsala
Avser renovering av putsfasad, kyrkfönster samt portar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).