Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simsportanläggning i Gränby, Uppsala
Objektet avser nybyggnation av Simsportanläggning ) i anslutning till Gränby sportfält. Byggnaden omfattar ca 10000 kvm BTA. I entreprenaden ingår också utomhusbassäng, omkringliggande ytor och tillhörande parkering.
Totalrenovering av skola i Uppsala
Renovering av Ärentunaskolan.
Nybyggnad av handel och logistikverksamhet i Uppsala
60 000 kvm byggklar mark i direkt anslutning till E4 an. Avgrusad markyta med kommunalt VA framdragit till tomtgräns. Tomten är väldigt stor förhållande till byggrätten vilket möjlighet för etablering av ytkrävande verksamheter. Möjlighet finns att etablera en verksamhet på hela byggrätten på 12 000 BTA.
Nybyggnad av förskola i Bälinge
Bälingebys förskola består idag av moduler för ca 75 barn. Dessa moduler skall tas bort och ny förskola skall uppföras på samma plats. Den nya förskolan skall kunna inrymma 8st avdelningar med sammanlagt 144 barn. Tillagningskök med kapacitet för 170 portioner per dag skall inrymmas i lokalerna.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Nybyggnad av förskola 4,5 eller 6 avdelningar
Ombyggnad av kontor i Uppsala
Projektet omfattar invändig ombyggnad där byggnaden ska dimensioneras för ungefär dubbelt så stort personantal. Byggnaden har även akut underhållsbehov av de tekniska systemen (ventilation, värme, kyla och styr). Lokalerna är byggnadstekniskt fortfarande i gott skick men ytskiktsrenovering bedöms behöva utföras i samband med underhåll av de tekniska systemen. Objektet är beläget vid Campus Blåshusen i Uppsala.
Nybyggnad av förskola i Vänge
Nybyggnad av koncept förskola med 4 avd.
ROT-åtgärder på byggnader vid Uppsala Garnison samt Marma Läger
Avser att ta fram förfrågningsunderlag för att kunna upphandla ROT av fyra byggnader på utförandeentreprenad. Två av byggnaderna är belägna på Uppsala garnison och de andra två på Marma läger utanför Älvkarleby. Flera byggnader vilka är statliga byggnadsminnen omfattas. Upphandlingens delområden är: 1. Generalkonsult projektering exkl projekteringsledning (A, K, El, VVS, Mark, Styr,) 2. Projekteringsledare/byggledare för projektering och byggnationsskedet samt 3. KA inklusive under projekteringsskedet.
Renovering av förskola i Uppsala
Invändig ytskiktsrenovering, byte av aggregat mm
Nybyggnad av omklädningsrum & läktare i Uppsala
Österängens IP ska byggas om för att utvecklas för att möjliggöra elitspel i amerikansk fotboll men även annan idrott, såsom fotboll, friidrott m.m. Merparten av förbundskraven för am. fotboll kommer uppfyllas. Följande delprojekt berörs av denna handling: -Kafeteria (komplementsbyggnad) för ca 50 pers innehållande RWC/WC för hela idrottsplatsen, omkl. rum domare (8 pers), sjukvårdsrum samt förråd och arbetsrum för driftpersonal. Byggnaden skall även innehålla UC för anläggningen. -Ny läktare för ca 700 pers med hytter för speaker, radio och TV. Tillgång till EL och internet/Wi-Fi är ett krav. -Permanent lösning för kamera/mediatorn -Entré, huvudentré görs om, cykelställ samt belysning för åskådare/nyttjare av anläggningen samt ramp från entré ner mot komplementsbyggnad. - Fullständiga markarbeten samt samtliga el/installationsarbeten för den nya läktarbyggnaden samt dagvattenhantering (yttre VA) omfattas inom detta uppdrag.
Underhåll och renovering av skola i Uppsala
Renovering av Björkvallsskolan. Skolan ska genomgå en omfattande renovering de kommande åren och det här projektet innefattar Hus H1-H3.
Renovering av skola i Uppsala
Renovering efter brand. Fasadändring på skola och ändrad användning från lägenhet till skola samt anmälan för ändrat brandskydd, va, ventilation och bärande konstruktion.
Nybyggnad av restaurang i Uppsala
Nybyggnad av KFC restaurang.
Nytt restaurangkvarter i Uppsala
Utveckling av de gamla industrikvaretet till Foodmarket med flera olika minirestauranger mm.
Renovering av vattenrening på äventyrsbad i Uppsala
Avser upprustning och renovering av vattenreningsanläggning för äventyrsbadet i Fyrishov.
Hyresgästanpassning av lokal i Uppsala
Hyresgästanpassning av lokaler
Upprustning av idrottsplats i Uppsala
Friidrott, nytt konstgräs, ny belysning, Boulebana, utegym och en liten läktare
Ombyggnad av affärshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring samt anmälan för inredande av ytterligare lokal i affärshus.
Installation av FTX-ventilation i kvarterslokaler/tvättstugor i Uppsala, etapp 1
Avser energibesparande åtgärder i kvarterslokaler och tvättstugor genom att installera FTX-ventilation. Omfattar lokaler på Solistvägen, Dirigentvägen samt Flöjtvägen, Gottsunda 44:3 samt Gottsunda 45:1.
Takarbeten mm på skola i Uppsala etapp 3
Utbyte av tak, ventilation och styr
Rivning och anpassningar i personallokal i Uppsala
Bygglov för ändrad användning av forskarbostäder och utbildningslokaler till personallokal. Rivning av en byggnad. Ny glasgång från hiss till fastighet.
Uppställning av moduler för förskola i Uppsala
Uppställning av moduler bredvid Myrgångens förskola.
Modernisering av hissar vid Ångströmslaboratoriet, Biomedicinskt centrum och Stora lugnet i Uppsala
Avser modernisering av fem (5) st befintliga hissar. Objekteten är belägna i Uppsala, hissarna C109, Lägerhyddsvägen 1, C3, Dag Hammarskjölds väg. C66, Uls väg 2. C3 - Stora Lugnet, C109 - Ångström, C66 - BMC (Biomedicinsktcentrum).
Ombyggnad till förskola i Uppsala
Ombyggnad till förskola
Hyresgästanpassning/ombyggnad av Kungsängens gård i Uppsala
Uppdraget omfattar ombyggnation och hyresgästanpassning för utökning av lokaler. Berörd area uppgår till ca 330 m2. I entreprenaden ingår sanering, rivning, ombyggnation och driftsättning. Entreprenaden omfattar inte elinstallationer. Elinstallationer utförs av hyresgäst Uppsala elcentral.
Nybyggnad av skatepark vid Kungsängsbron i Uppsala
Avser en totalentreprenad för nybyggande av en mindre skatepark under Kungsängsbron i Uppsala, ca 300 m2.
Renovering av skola i Uppsala
Avser små renoveringar/upprustningar.
Renovering av kyrkfönster och portar i Uppsala
Avser renovering av kyrkfönster samt portar på Gamla Uppsala kyrka.
Renovering av kyrkfönster och portar i Uppsala
Avser renovering av kyrkfönster samt portar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).