Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av vårdbyggnad i Uppsala etapp 3
Ombyggnad av ca 20 000 m2 vårdlokaler i 3 etapper med kvarvarande verksamhet i delar som inte berörs av ombyggnad i respektive etapp. Entreprenadtiden är ca 48 månader. Detta är ett delprojekt inom Framtidens Akademiska.
Nybyggnad av grundskola mm i Kvarngärdet, Uppsala
Projektet avser att riva befintliga Kvarngärdesskolan och uppföra en ny skola fördelat på två självförsörjande enheter med en kombinerad fullstor idrottshall, tillagningskök samt matsal som ska samnyttjas av dessa två enheter. Enheterna kommer att benämnas Kvarngärdesskolan I och II där Kvarngärdesskolan I avser årskurs 7–9 och Kvarngärdesskolan II avser F-6. Kapaciteten för dessa enheter önskas dimensioneras till 12 klasser á 30 elever (Kvarngärdesskolan I) respektive 21 klasser á 30 elever (Kvarngärdesskolan II). Uttryckt i antalet elever resulterar detta totalt i 990 elever F-9. Utemiljö (skolgårdsytor) och angöring. Kvarngärdesskolan I: Antal elever: 360 Antal personal: 35 BTA: 4500 Kvarngärdesskolan II: Antal elever: 630 Antal personal: 60 Antal fritidspersonal: 5 BTA: 8375 Idrottshall, tillagningskök och matsal: BTA (total): 5800 Kapacitet tillagningskök: 1200 portioner Matsal: 330 sittplatser Antal kökspersonal: 10
Ombyggnad av badhus och sporthall i Uppsala etapp 1
1 etappen är en ny 50 M bassäng. Nya bassänger på Fyrishov, bland annat en ny 50-meters bassäng, varmbassänger för undervisning och en rundbana för motionssimning
Nybyggnad av filmstad i Uppsala
Den nya biografen byggs i hörnet Dragarbrunnsgatan/Klostergatan där den befintliga fastigheten till stora delar ska rivas och byggas om från grunden. Nya Filmstaden Uppsala byggs i tre våningsplan, får 13 salonger med totalt 844 fåtöljer plus 44 rullstolsplatser. En av salongerna är en så kallad iSense, Filmstadens eget premiumformat, närmast att jämföra med en IMAX®
Nytt produktionskök på Akademiska sjukhuset i Uppsala
Nytt produktionskök och restaurang. Anläggningsnummer: 1195
Nybyggnad och renovering av skola i Uppsala
Totalrenovering av Brantingskolan. Planeras att inrymma 720 elever samt ett tillagningskök för ca 1000 portioner. Även skolgården kommer att omfattas av ombyggnationerna. Ca 8900 kvm skall rivas, ca 2100 kvm av den gamla skolan skall lämnas kvar (aula och trapphall). Rivning skall ske ned t.o.m. grundplatta. I rivningen ingår aulan ca 540 m2 källare + 2 våningar, inkl. 3 st. skyddsrum (ca 380 kvm).
Påbyggnad med kontor, hotell och handelslokaler i Uppsala
Fastigheten ligger i korsningen Dragarbrunnsgatan/Svartbäcksgatan.
Nybyggnad av kontor i Uppsala
Kontorshus ca 15400 kvm i 6 våningar. Certifieras enligt BREEAM nivå Excellen.
Nybyggnad av mobilitetshus i Uppsala
Nyproduktion av flerfunktionellt mobilitetshus (p-hus)Ca 700 p-platser med affärsverksamhet i botten i Rosendal, Uppsala. 8 våningar ovan mark med plats för 588 bilparkeringar och 28 MC-platser.
Nybyggnad av grundskola i Uppsala
Nybyggnad av grundskola för 750 elever.
Nybyggnad av bilhall mm i Fyrislund, Uppsala
Avser bla nya försäljningslokaler, en fullserviceanläggning med plåt- och lackverkstad samt däckhotell med kringliggande parkeringsytor samt även kontors- och personal- och teknikutrymmen.
Nybyggnad av idrottshallar och bibliotek i Uppsala
Multibyggnad innehållande 2 st idrottshallar med 150 publikplatser, ett bibliotek, en hörsal, lokaler för Kulturskolan. Till byggnaden kommer troligtvis även ett offentligt byggnadsanknutet konstverk att produceras som kommer att bli en är en integrerad del i den arkitektoniska utformningen.
Nybyggnad av handel och logistikverksamhet i Uppsala
60 000 kvm byggklar mark i direkt anslutning till E4 an. Avgrusad markyta med kommunalt VA framdragit till tomtgräns.
Om- och tillbyggnad av kontor i Uppsala
Uppbyggnad av hus A,B och C.
Tillbyggnad av laboratorium och kontor i Uppsala
Tillbyggnad av labb och kontorshus. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av kontor, Fålhagen i Uppsala
Nyproduktion av två byggnader.
Nybyggnad av bilcenter i Fyrislund, Uppsala
Nybyggnad av Porsche Center Uppsala
Nybyggnad av idrottshall vid Almtunaskolan i Uppsala
En fullstor idrottshall med läktare för ca 200 personer samt fyra omklädningsrum planeras. Kommer ske parallellt med skolan på Projekt: 1168648.
Upprustning av museum i Uppsala
Ombyggnation av Gustavianum
Nybyggnad av butiker i Gnista, vid Boländerna
3-3500 kvm mark till vänster om Ica Maxi butiken som får bebyggas med handel.
Nybyggnad av förskola i Kungsängen
4 avdelningar i 2 plan
Nybyggnad av förskola i Bälinge
Bälingebys förskola består idag av moduler för ca 75 barn. Dessa moduler skall tas bort och ny förskola skall uppföras på samma plats. Den nya förskolan skall kunna inrymma 8st avdelningar med sammanlagt 144 barn. Tillagningskök med kapacitet för 170 portioner per dag skall inrymmas i lokalerna.
Nybyggnad av förskola i Uppsala, etapp 4
Nybyggnad av förskola 8 avdelningar med tillagningskök för ca 200 portioner. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Nybyggnad av förskola, 8 avdelningar med plats för 144 barn.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Nybyggnad av 8 avdelningar
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Nybyggnad av förskola 4 avd
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av brandstation i Almunge
Avser nybyggnation av brandstation med tillhörande förråd o carport, kommunikationsmast samt rivning av befintlig lada och sanering av mark. Terrassering av parkeringsytor samt dagvattenhantering.
Nybyggnad av förskola i Uppsala, etapp 3
Nybyggnad av förskola 4 avd.+ tillagningskök. Miljöbyggnad Silver.
Rivning och nybyggnad av förskola i Järlåsa
Rivning av befintlig och nybyggnad för ca 75 barn
Nybyggnad av pensionat i Uppsala
Nybyggnad av hotell/pensionat och förråd samt rivning av förråd.
Om- och nybyggnad av skola i Uppsala
Om- och nybyggnad, utökning till totalt 700 elevplatser.
Totalrenovering av skola i Uppsala
Renovering av Ärentunaskolan.
Nybyggnad av förskola i Vänge
Nybyggnad av 4 avd förskola.
Nybyggnad av driftbyggnad vid Gränby ishallar, Uppsala
Inom Gränby Sportfält och mellan A- och B-hallen ska en ny byggnad, den s k driftbyggnaden, uppföras. Den nya driftbyggnaden uppförs i två plan och innehåller lokal för markträning, förråd, lokaler för verksamhetsdriften samt ett fläktrum. Bruttoarea för den nya driftbyggnaden är 810 m².
Nybyggnad av cafe och besökscentrum i Uppsala
Nybyggnad av Café och besökscentrum i Ulvakvarn
Invändig renovering av skola i Uppsala etapp 3
Fortsättning på Hus 2 med fönsterbyte mm
Nybyggnad av industrihus och kontor i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Uppsala kommun ämnar teckna hyresavtal med Svia Fastighetsutveckling i Skölsta AB.
Invändiga anpassningar mm i förskola i Storvreta
Utbyte av gamla värmeväxlare, invändig ytskiktsrenovering och viss anpassning.
Nytt restaurangkvarter i Uppsala
Utveckling av de gamla industrikvaretet till Foodmarket med flera olika minirestauranger mm.
Rivning av förskola i Uppsala
Rivning av förskola.
Upprustning av trädgård och nybyggnad av paviljong i Uppsala
Upprustning av Linnéträdgården. Den permanenta paviljongen ska utöver sin tillgängliga och tydliga entréfunktion erbjuda en butik för souvenirer och böcker, besökstoaletter, väskförvaring och personalutrymmen. Till paviljongen skapas en ny entréträdgård med café och uteservering.
Nybyggnad av lastbilshall mm i Uppsala
Garage- och utbildningsbyggnad Uppsala yrkesgymnasium, Jälla inklusive tre st utbildningsrum, tre st simulatorrum, personalutrymmen samt 8st arbetsplatser för svetsning, Jällaskolan.
Nybyggnad av 7-eleven i Uppsala
Nybyggnad av 7-eleven i Uppsala.
Rivning av förskola i Uppsala
Rivning för nybyggnad.
Tillbyggnad av brandstation i Uppsala
Tillbyggnad av omklädningsrum i brandstation på Danmarks-Säby 6:5.
Tillbyggnad av brandstation i Uppsala
Tillbyggnad av omklädningsrum i brandstation på Ärna 7:1
Ombyggnad av vårdcentral i Uppsala
Ändrad användning från kontor till vårdcentral.
Om och tillbyggnad i prästgård i Uppsala
Tillbyggnad av vinkel och ombyggnad till kontorsplatser
Rivning av förskola i Uppsala
Rivning av 4 avdelningar och ett skyddsrum
Ombyggnad till förskola i Uppsala
Ombyggnad till förskola
Rivning av fastigheter i Uppsala
På Norrahovstallängen 24:1 och 24:2 skall fastigheter rivas för att bygga en skola 1-9, förskola, garage samt kontor (projekt 1568830). Avser rivning av bussgarage med verkstad samt administrationslokaler.
Uppställning av moduler vid skola i Uppsala
Moduler vid Ärentunaskolan.
Fasadrestaurering på prefektbostaden (muséet) vid Linnéträdgården i Uppsala
Entreprenaden omfattar fasadrestaurering av Prefektbostaden (museet) vid Linnéträdgården. Entreprenadens omfattning: 1. Putslagning och kalkavfärgning Bomputs som bedöms att ej kunna sitta kvar hugges bort. Sprickor upphugges varsamt. 2. Justering av fönster- och dörrsnickerier. Rengöring för målning med linoljefärg.
Nybyggnad av paddelbanor i Uppsala
Anläggande av fem padelbanor.
Tillbyggnad av affärshus i Uppsala
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av badhus i Uppsala
Tillbyggnad av badhus.
Tillbyggnad av restaurang i Uppsala
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av skola och nybyggnad av garage i Uppsala
Tillbyggnad av skola samt nybyggnad av garage och förråd.
Tillbyggnad av kontor i Uppsala
Tillbyggnad av lagerbyggnad/kontor.
Nybyggnad av kontor i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad innehållande lokaler för industri, kontor och padel.
Nybyggnad av vandrarhem i Uppsala
Nybyggnad av vandrarhem.
Utvändigt underhåll av affärshus i Uppsala
Fasadändring på affärshus.
Nybyggnad av bilhall i Uppsala
Nybyggnad av bilhall och uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av kontor i Uppsala
Ändrad användning från gymnasieskola till kontor.
Ombyggnad av kontor i Uppsala
Ändrad användning av oinredd lokal till kontor i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Uppsala
Ändrad användning från frisör till kontor.
Nybyggnad av garage i Uppsala
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage i Uppsala
Nybyggnad av garage/carport.
Nybyggnad av gatukök i Uppsala
Nybyggnad av gatukök.
Utvändigt underhåll av kontor i Uppsala
Fasadändring på kontorshus, solceller.
Utvändigt underhåll av kontor i Uppsala
Fasadändring på kontorshus/laboratorier.
Utvändigt underhåll av kyrka i Uppsala
Fasadändring, byte av ventilation
Nybyggnad av carport i Uppsala
Nybygnad av carport.
Upphandling av konsult inom klimatområdet, Uppsala kommun
Upphandlingen avser Konsult som stöd inom kommunen strategiska klimatuppdrag.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.