Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av grundskola mm i Kvarngärdet, Uppsala
Projektet avser att riva befintliga Kvarngärdesskolan och uppföra en ny skola fördelat på två självförsörjande enheter med en kombinerad fullstor idrottshall, tillagningskök samt matsal som ska samnyttjas av dessa två enheter. Enheterna kommer att benämnas Kvarngärdesskolan I och II där Kvarngärdesskolan I avser årskurs 7–9 och Kvarngärdesskolan II avser F-6. Kapaciteten för dessa enheter önskas dimensioneras till 12 klasser á 30 elever (Kvarngärdesskolan I) respektive 21 klasser á 30 elever (Kvarngärdesskolan II). Uttryckt i antalet elever resulterar detta totalt i 990 elever F-9. Utemiljö (skolgårdsytor) och angöring. Kvarngärdesskolan I: Antal elever: 360 Antal personal: 35 BTA: 4500 Kvarngärdesskolan II: Antal elever: 630 Antal personal: 60 Antal fritidspersonal: 5 BTA: 8375 Idrottshall, tillagningskök och matsal: BTA (total): 5800 Kapacitet tillagningskök: 1200 portioner Matsal: 330 sittplatser Antal kökspersonal: 10
Nybyggnad av isarena i Gränby, Uppsala
Ny ishall på Gränby sportfält med plats för 5000 åskådare.
Nytt produktionskök på Akademiska sjukhuset i Uppsala
Nytt produktionskök och restaurang. Anläggningsnummer: 1195
Rivning samt nybyggnad av kontor/handel på Kungsängen, Uppsala
Omfattar en ny byggnad för centrumverksamhet i 6 våningar + en indragen takvåning och parkeringsgarage i källaren.
Nybyggnad av kontor mm i Boländerna
Kontorsändamål samt industri, med inriktning mot forskning- och laboratorieverksamhet, samt möjlighet till påbyggnad av den befintliga byggnaden till fem våningar.
Nybyggnad av idrottshallar och bibliotek i Uppsala
Multibyggnad innehållande 2 st idrottshallar med 150 publikplatser, ett bibliotek, en hörsal, lokaler för Kulturskolan. Till byggnaden kommer troligtvis även ett offentligt byggnadsanknutet konstverk att produceras som kommer att bli en är en integrerad del i den arkitektoniska utformningen.
Om- och tillbyggnad av kontor i Uppsala
Uppbyggnad av hus A,B och C.
Nybyggnad av handel och logistikverksamhet i Uppsala
60 000 kvm byggklar mark i direkt anslutning till E4 an. Avgrusad markyta med kommunalt VA framdragit till tomtgräns.
Nybyggnad av kontor mm, Boländerna i Uppsala
Nybyggnad av kontor och mindre industri/tillverkning
Nybyggnad av bilcenter i Fyrislund, Uppsala
Nybyggnad av Porsche Center Uppsala med verkstad och showroom.
Upprustning av museum i Uppsala
Arbetena avser ny tillgänglighetsanpassad huvudentré, renovering av befintlig hiss, förbättrad brandutrymning, begränsade markarbeten i anslutning till byggnaden, sprinkler, fysiskt skydd, nya personalutrymmen, ny ventilation, befuktning, renovering av värmeanläggning samt ny belysning och kraft.
Nybyggnad av förskola i Bälinge
Bälingebys förskola består idag av moduler för ca 75 barn. Dessa moduler skall tas bort och ny förskola skall uppföras på samma plats. Den nya förskolan skall kunna inrymma 8st avdelningar med sammanlagt 144 barn. Tillagningskök med kapacitet för 170 portioner per dag skall inrymmas i lokalerna.
Ombyggnad för cyklotron hus B16 på Akademiska Uppsala
Ny byggnad i anslutning till PET-centrums lokaler i hus B16. Byggnaden ska inrymma en ny cyklotron samt nya hotceller.
Nybyggnad av skola i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av skola.
Om och tillbyggnad av personallokal i Uppsala
Om och tillbyggnad av Trädgårdsvillan i Botaniska trädgård.
Nybyggand av förskola i Uppsala
Förskola för ca 150 barn.
Nybyggnad av vårdcentral och folktandvård i Alunda, Uppsala
Avser en hyresvärdsupphandling i Alunda för ny samlokalisering av vårdcentral och folktandvård. Hyresvärdsupphandlingen innefattar hyreskontrakt, byggentreprenadkontrakt och närliggande tjänster exempelvis projekteringstjänster. Lokalbehovet är ca 1060 m2 för vårdcentral och ca 360 m2 för folktandvården.
Rivning och om/nybyggnad av hantverksgårdar, Uppsala
Upprustning, rivning och nybyggnad i en av de gamla hantverksgårdarna mellan Svartbäcksgatan och Östra Ågatan, snett emot Linnéträdgården. Fastighetsägarens önskemål är att riva huset och bygga nytt, med en öppning i markplan rakt igenom byggnaden. riva ytterligare en länga på gården och ersätta den med en ny byggnad. Ett hus mot Svartbäcksgatan föreslås bli renoverat och förses med nya takkupor, både mot gatan och mot innergården.
Nytt byggvaruhus i Uppsala
Nybyggnad av byggvaruhus
Nybyggnad av förskola i Gunsta, Uppsala
F-6 skola för 630 barn. Förskola med 4 avdelningar.
Totalrenovering av skola i Uppsala
Renovering av Ärentunaskolan.
Nybyggnad av omklädningsrum & läktare i Uppsala
Österängens IP ska byggas om för att utvecklas för att möjliggöra elitspel i amerikansk fotboll men även annan idrott, såsom fotboll, friidrott m.m. Merparten av förbundskraven för am. fotboll kommer uppfyllas. Följande delprojekt berörs av denna handling: -Kafeteria (komplementsbyggnad) för ca 50 pers innehållande RWC/WC för hela idrottsplatsen, omkl. rum domare (8 pers), sjukvårdsrum samt förråd och arbetsrum för driftpersonal. Byggnaden skall även innehålla UC för anläggningen. -Ny läktare för ca 700 pers med hytter för speaker, radio och TV. Tillgång till EL och internet/Wi-Fi är ett krav. -Permanent lösning för kamera/mediatorn -Entré, huvudentré görs om, cykelställ samt belysning för åskådare/nyttjare av anläggningen samt ramp från entré ner mot komplementsbyggnad. - Fullständiga markarbeten samt samtliga el/installationsarbeten för den nya läktarbyggnaden samt dagvattenhantering (yttre VA) omfattas inom detta uppdrag.
Nybyggnad av bilhall i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av bilhall och serviceverkstad samt uppsättning av skyltar, ändrad storlek.
Nybyggnad av cafe och besökscentrum i Uppsala
Nybyggnad av Café och besökscentrum i Ulvakvarn
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Uppsala kommun ämnar teckna hyresavtal med Svia Fastighetsutveckling i Skölsta AB.
Rivning av förskola i Uppsala
Rivning av förskola.
Upprustning av trädgård och nybyggnad av paviljong i Uppsala
Upprustning av Linnéträdgården. Den permanenta paviljongen ska utöver sin tillgängliga och tydliga entréfunktion erbjuda en butik för souvenirer och böcker, besökstoaletter, väskförvaring och personalutrymmen. Till paviljongen skapas en ny entréträdgård med café och uteservering.
Nybyggnad av handelsområde i Uppsala
Avser handelsområde med ca 5-10 hyresgäster för olika verksamheter.
Ombyggnad av vårdcentral i Uppsala
Ombyggnad och ändrad användning från kontor/lager till Bvc.
Ombyggnad av kontor i Uppsala
Avser ombyggnad av tom lokal till lager med entresol del på 160 kvm, installation av hiss, VA samt insättning av ny port samt fönster.
Renovering av förskola i Storvreta, Uppsala, etapp 2
Tillbyggnad förskola, fasadändring, rivning skärmtak.
Upprustning av idrottsplats i Uppsala
Utveckling och upprustning av Valsätra IP
Ombyggnad till aktivitetshus i Uppsala
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus till aktivitetshus.
Statuskontroll av skyddsrum, Uppsalahem AB
Avser statuskontroll av skyddsrum för Uppsalahem AB.
Ombyggnad av affärshus i Uppsala
Bygglov för inredande av ytterligare lokaler för handel, samt uppsättning av fyra skyltar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på affärshus.
Nybyggnad av idrottsplats i Uppsala
Bygglov för anläggande av idrottsplats/allaktivitetsplats och uppförande av mur och plank.
Ombyggnad av restaurang i Uppsala
Bygglov för ändrad använding från cafè till restaurang, fasadändring och uppsättning av tre skyltar, Moogi Sushi.
Nybyggnad av danslokal i Uppsala
Avser nybyggnad av danspaviljong.
Utvändigt underhåll av ventilation på kontor i Uppsala
Bygglov för fasadändring på kontorshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).