Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Österbybruk
Förskolan ska rymma 100 barn och 25 personal.
Nybyggnad av flerbostadshus och vårdcentral i Alunda, Östhammar
Nybyggnad av flerbostadshus som även ska inrymma vårdcentral
Till och ombyggnad av räddningstjänst och polisstation i Östhammar
Tillbyggnad av polisen och renovering av räddningstjänst.
Nybyggnad av förskola i Östhammar
Ny förskola för 100 barn
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av ica supermarket med tillhörande skyltar.
Rivning av grundsärskola i Gimo
Rivning av Hammarskolan
Solceller på fastigheter i Östhammar
Solceller på Vallonskolan
Solceller på fastighet i Östhammar
Solceller på brandstationen
Solceller på fastighet i Östhammar
Solceller på kommunförvaltningen
Rivning av förskola i Östhammar
Rivningslov för rivning av förskolan myran.
Nybyggnad av maskinhall i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av maskinhall.
Ombyggnad av förskola i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från kontor till öppen förskola gimo torg.
Nybyggnad av personallokal i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av personalbyggnad för kommunförrådet.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av toalett i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad (toalett till rastsjöbadet).
Ombyggnad av servering i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från förråd/lager till serveringslokal.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av mobiltorn och teknikbod.
Nybyggnad av garage i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (garage).
Rivning av telestation i Östhammar
Anmälan om rivning av teknikbod.
Nybyggnad av toalett i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av toalettbyggnad (rivning befintlig).
Fasadmålning på kontorshus i Östhammar
Bygglov för fasadändring (ny kulör).
Utvändigt underhåll av affärshus i Östhammar
Bygglov för fasadändring (nytt yttertak).
Nybyggnad av barack i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig byggarbetsplats, en hårdgjord yta grusas upp där bodar ställs på betongplattor.
Ny åskskyddsanläggning vid Hökhuvuds kyrka och klockstapel
Installation av åskskydd på kyrkan och klockstapeln
Ny entrédörr till kontor i Östhammar
Bygglov för fasadändring. Ny entrédörr.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.