Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Heby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Heby
Del av Västerlövsta Prästgård 2:1 och Västerlövsta Klockaregård 1:22. Nybyggnation av en byggnad inrymmandes ett vård- och omsorgsboende inklusive tillagningskök, kontor för hemtjänst och hemsjukvård. Vård- och omsorgsboendet består av totalt 80 lägenheter fördelat om 10 lägenheter per avdelning med gemensamhets- och verksamhetsutrymmen samt etttillagningskök.
Rivning och nybyggnad av vårdcentral i Östervåla
Ny och ombyggnation av en vårdcentral på ca 1200 m2 inkl. tillhörande markarbeten samt ombyggnad av intilliggande lokaler på ca 215m2 i Östervåla
Om och nybyggnation av skola och förskola i Harbo
4-5 avdelningar. Om- och tillbyggnad av skola samt nybyggnad av förskola
Nybyggnad av idrottshall i Heby
Förhandsbesked för nybyggnad av sporthall.
Utvändiga arbeten på Östervåla kyrka
Komplettering av tak och markvattenbortledning.
Invändiga arbeten på Vittinge kyrka
Underhållsåtgärder på inventarier och lös textil
Utvändigt underhåll av förskola i Heby
Målning av fasad på förskola.
Tjärstrykning av tak på Harbo kyrka
Tjärstrykning av taket
Målning av fönster på Västerlövsta kyrka
Lagning, putsning samt målning vid entrépartiet

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.