Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av deltidsbrandstation i Fjärdhundra, Enköping
Nybyggnation av en deltidsbrandstation i Fjärdhundra, som ska ersätta befintlig station som inte uppfyller gällande krav för verksamheten. Byggnad innehållande lokaler för personal och räddningsfordon med en total yta om ca 627 m² BTA.
Rivning av skola i Enköping
Rivning av skola med plats för 550 elever
Ombyggnad av skolkök och matsal i Enköping
Hus B planeras byggas om för anpassning till grundskoleverksamhet. I huvudsak består uppdraget av att bygga om ett plan till mottagningskök med tillhörande matsalar, tillbyggnad miljöbod/fläktrum samt utformning av ny skolgård.
Rivning av kommunalhus i Enköping
Rivning av kommunhuset
Ombyggnad av resecentrum i Enköping
I projektet ingår ombyggnad av bussterminal, perronger, parkeringsplats, körytor, gång‐ och cykelbaneytor, gräs‐ och planteringsytor. I arbetena ingår bland annat nya ytmaterial med delvis ny överbyggnad, VA‐ledningar, ombyggnad av belysningsanläggning, vägräcken samt schakt‐ och fyllningsarbeten för elledningsarbeten.
Nybyggnad av gårdsbutik i Enköping
Bygglov för nybyggnad av gårdsbutik
Rivning av byggnad i Enköping
Rivning av F-huset för nybyggnationen av Westerlundska gymnasiet. Rivning av byggnad och dess ingående komponenter som media, fast- och lös inredning samt markanläggningar. Total BTA är ca 1120 kvm + ca 25 kvm komplementbyggnader samt skärmtak. Entreprenaden omfattar alla erforderliga rivningsarbeten, byggnadsarbeten, installationsarbeten samt mark- och anläggningsarbeten.
Tillbyggnad av affärshus i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av affärshus, blomsterlandet.
Nybyggnad av kontor i Enköping
Nybyggnad av kontor med övernattning samt förråd.
Rivning av telestation i Enköping
Anmälan för rivning av teknikbod.
Utvändigt underhåll av byggvaruhus i Enköping
Bygglov för fasadändring brädgård.
Utvändigt underhåll av tennishall i Enköping
Bygglov för fasadändring uppsättning av skylt.
Nybyggnad av maskinhall i Enköping
Bygglov för nybyggnad av maskinförråd/garage.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av förskola i Enköping
Bygglov för tidsbegränsat lov förskola 1 mars-31dec 2021.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.