Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gymnasium i Enköping
Byggnadens BTA uppgår till ca 18 300 kvm med en intilliggande skolgård på ca 4000 kvm. Skolan ska innehålla klassrum, bibliotek, tillagningskök med matsal, aula, skyddsrum, makerspace, särskola, miniaulor m.m.
Nybyggnad av förskola i Hummelsta
Avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar om ca 2000 m2 och förskolegård och angöringsytor om ca 10200 m2.
Renovering av Bergvretenskolan i Enköping
Ombyggnationen sker i del av befintlig skola, nuvarande gymnastiksalar byggs om till läro-, bild- samt hemkunskapssal. Nuvarande omklädningsrum byggs om till grupprum/förråd/tekniksal.
Nybyggnad av kontorshus i Enköping
Här har gamla kommunhuset stått. Tomten är på ca 5000 kvm.
Nybyggnad av deltidsbrandstation i Fjärdhundra, Enköping
Nybyggnation av en deltidsbrandstation i Fjärdhundra, som ska ersätta befintlig station som inte uppfyller gällande krav för verksamheten. Byggnad innehållande lokaler för personal och räddningsfordon med en total yta om ca 627 m² BTA.
Nybyggnad av hotell/motell i Enköping
Avser nybyggnad av lågprishotell med ca 30 rum.
Rivning av skola i Enköping
Rivning av skola med plats för 550 elever
Rivning av kommunalhus i Enköping
Rivning av kommunhuset
Rivning av byggnad i Enköping
Rivning av F-huset för nybyggnationen av Westerlundska gymnasiet. Rivning av byggnad och dess ingående komponenter som media, fast- och lös inredning samt markanläggningar. Total BTA är ca 1120 kvm + ca 25 kvm komplementbyggnader samt skärmtak. Entreprenaden omfattar alla erforderliga rivningsarbeten, byggnadsarbeten, installationsarbeten samt mark- och anläggningsarbeten.
Ombyggnad av skolkök och matsal i Enköping
Ombyggnad av ett plan till kök och matsal.
Nybyggnad av gårdsbutik i Enköping
Bygglov för nybyggnad av gårdsbutik
Tillbyggnad av affärshus i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av affärshus, blomsterlandet.
Ombyggnad av kontor i Enköping
Bygglov för ändrat användningssätt av butik till kontor.
Utvändigt underhåll av tennishall i Enköping
Bygglov för fasadändring uppsättning av skylt.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av utbildningslokal i Enköping
Bygglov för nybyggnad av uteklassrum vid förskola.
Ombyggnad av förskola i Enköping
Bygglov för tidsbegränsat lov förskola 1 mars-31dec 2021.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.