Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Hummelsta
Avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar om ca 2000 m2 och förskolegård och angöringsytor om ca 10200 m2.
Renovering av Bergvretenskolan i Enköping
Ombyggnationen sker i del av befintlig skola, nuvarande gymnastiksalar byggs om till läro-, bild- samt hemkunskapssal. Nuvarande omklädningsrum byggs om till grupprum/förråd/tekniksal.
Nybyggnad av förskola i Enköping
Nybyggnad av förskola
Nybyggnad av deltidsbrandstation i Fjärdhundra, Enköping
Nybyggnation av en deltidsbrandstation i Fjärdhundra, som ska ersätta befintlig station som inte uppfyller gällande krav för verksamheten. Byggnad innehållande lokaler för personal och räddningsfordon med en total yta om ca 627 m² BTA.
Nybyggnad av kontorshus i Enköping
Här har gamla kommunhuset stått. Tomten är på ca 5000 kvm.
Rivning av byggnader i Enköping
Korsängen 20:2 & 20:3
Utbyggnad av kontor i Enköping
Utbyggnad av bankens kontor
Rivning av kommunalhus i Enköping
Rivning av kommunhuset
Ombyggnad av skolkök och matsal i Enköping
Ombyggnad av ett plan till kök och matsal.
Rivning av byggnad i Enköping
Rivning av F-huset för nybyggnationen av Westerlundska gymnasiet.
Nybyggnad av affärshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av bensinstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av utbildningslokal i Enköping
Bygglov för nybyggnad av uteklassrum vid förskola.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Enköping
Bygglov för tidsbegränsat lov av obemannad livsmedelsbutik till och med 2030-10-30.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.