Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Håbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager och logistiklokaler i Bålsta
Nybygnad av ett högautomiserat logistikcenter på ca 104 000 kvm. Miljöcertifierad enligt BREEAM-SE.
Om och tillbyggnad av kök i skola i Håbo
Projektets huvuduppgift är att ersätta Viby skolas befintliga mottagningskök med en tillbyggnad innehållande tillagningskök och matsal. Projektet ska även ersätta två st provisoriska förskoleavdelningar samt ombesörja erforderliga ombyggnationer i befintliga skollokaler.
Nytt verksamhetsområde i Håbo
Ca 10 tusen kvm tomt Bista 4:5 utveckling av handel, kontor och småindustri. En utveckling i linje med Dragets industriområde och kommande utbyggnad av Lillsjöns företagspark
Nybyggnad av McDonalds i Bålsta
Nybyggnad av restaurang samt mur och plank.
Nybyggnad av idrottshall i Bålsta
Del av Väppeby 7:218. Uppförande av idrottshall vid Gröna Dalen skolan
Nytt resecentrum i Bålsta
Projektet avgränsas nedåt av ett tätningslager som ingår i denna entreprenad och som ska läggas på befintlig packad sprängsten. Byggnaden är på knappa 600 kvm BTA och kommer framför allt att utföras tegel och glas och förses med sedumtak.
Ombyggnad av skola i Håbo kommun
Ev ny, ombyggnad och renovering av Vibyskolan.
Till och ombyggnad av kommunhuset i Håbo kommun
Till och ombyggnad av kommunhuset
Nybyggnad av gasmack i Bålsta
Fordonsgasmack med tillhörande service där både tunga fordon och personbilar kan tanka fordonsgas.
Utbyggnad av skola och ny matsal i Håbo
Ev ny matsal och utbyggnad av skola.
Byte av portar på räddningsstation i Bålsta
Utbyte av nio takskjutportar i vagnhallen på räddningsstationen i Bålsta. Av dessa nio ska de två i bäst skick flyttas och monteras i verkstadsdelen. Utbyte av vikport i stationens tvätthall.
Nybyggnad av barack i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Ombyggnad av idrottshall i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov sporthall.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Bålsta
Bygglov för fasadändring av sporthall.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.