Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Södermanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna
Akutmottagning, centraloperation, sterilcentral, förlossning och slutvårdsplatser.
Nybyggnad av produktionsanläggning i Strängnäs
Byggnationen innefattar totalt 3 byggnader som kompletterar varandra.
Nybyggnad av simhall i Strängnäs
Avser nybyggnation av nu simhall.
Ombyggnad till gymnasium i Eskilstuna
Ombyggnad från affärslokaler till gymnasium för 800 elever.
Renovering av skola i Oxelösund
Renovering av Peterslundsskolan i samverkan.
Nybyggnad av bildningscenter i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att anlägga ett bildningscenter med plats för en gymnasieskola, vuxenutbildning och gymnasiesärskola vid del av fastigheten Strängnäs 3:1. Centret ämnar ge plats för cirka 1000 elever.
Ombyggnad av centrumverksamhet till spa i Mariefred
Ombyggnad av den befintliga fastigheten Baderskan 1, samt att utöka byggrätten.
Nybyggnad av förskola i Vingåkers kommun
En helt ny förskola med sex avdelningar ska byggas i Vingåker.
Ny campinganläggning i Strängnäs
Strängnäs kommun bjuder in till markanvisningstävling för att anlägga och långsiktigt driva en attraktiv året-runt-camping vid Mälaren.
Nytt område för handel och industri i Gnesta
Planerat projekt med tomter till försäljning för i huvudsak handel. 2 hektar mark.
Nybyggnad av kontor, hotell-verksamhet mm i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kontor, hotell-verksamhet, småindustri, hälsovård och handel samt möjlighet till utbyggnad.
Nybyggnad av skola i Vingåker
Nybyggnation av skola.
Nybyggnad av förskola i Skogstorp
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av sällanköpshandel i Eskilstuna
Nybyggnad av sällanköpshandel
Nybyggnad av vårdbostad i Nyköping
Nybyggnation av boende för vård omfattande 4 lägenheter, ca 345 m2.
Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna
Ändrad användning av kontor till gymnasieskola.
Tillbyggnad av förskola i Eskilstuna
Utbyggnad av befintlig förskola på Årbygatan.
Ombyggnad av fastighet i Eskilstuna
Avser ombyggnad av plan 2 i Nötknäpparen 8 samt rivning av ett utvändigt trapphus och nya fönster i fasaden vid det rivna trapphuset. BTA ombyggnad är ca 1000 kvm.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Avser ombyggnad av kontor och verksamhetsanpassning åt Samhällsbyggnad i Nyköping. Å-huset består i huvudsak av 2 huskroppar, ”Magasinet” resp. ”CEWE-huset” med ursprungliga anor från 1700-talet vilket medför kulturhistoriska värden.
Installation av mobilt inomhus nätverk för Region Sörmland
Denna upphandling avser samverkansentreprenad för utbyggnationen av mobila inomhusnät och robusthetshöjande åtgärder för dessa på Regionens fyra (4) sjukhus. Entreprenaden är indelad i tre (3) projektdelar där Mälarsjukhuset i Eskilstuna är en (1) del, Nyköpings Lasarett är en (1) del och Kullbergska Sjukhuset tillsammans med Regionsjukhuset Karsudden är en (1) del.
Installation av solcellsanläggningar samt omläggning av tak på Rosvalla, Nyköping
Projektet omfattar två entreprenaddelar varav den ena avser uppförande av en nätansluten solcellsanläggning och den andra avser takomläggning. Arenorna omfattar 8 hallar under tak och motsvarar 40 000 kvadratmeter stor yta.
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Industritomt för verkstad, lagerlokal.
Ombyggnad av mellanbjälklag i Alphaskolan, Nyköping
Entreprenaden omfattar ombyggnation på Alphaskolan i Nyköping. Ombyggnaden innebär bjälklagskomplettering i två rum som är öppna genom plan. På ovanvåningen ska nya rum bildas för att utgöra klassrum.
Nybyggnad av restaurang i Eskilstuna
Kommunen upplåter mark nära Hamngatan/Nybron för restaurangverksamhet. Gör en intresseanmälan senast 30 november 2022.
Upprustning av förskola i Eskilstuna
Upprustning av Ärla förskola. Ärla förskola huvudbyggnad och paviljong är två byggnader på fastigheten ärla-åstorp 1:164. Eskilstuna Kommunfastigheter har tillsammans med Eskilstuna kommun beslutat om energisparåtgärder i samband med upprustning av lokaler. Fokus skall ligga på energieffektiva lösningar, där elbesparingar prioriteras högt. Arbeten kommer att utföras med pågående verksamhet.
Ombyggnad av kök samt del av matsal på skola i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnad av skolkök samt delar av matsal. BTA ombyggnad: ca 380 m².
Nybyggnad av padelbanor i Sandlycke
850 kvm hall och utebanorna mäter 21 x 11 meter styck
Utbyggnad av skola i Eskilstuna
Planer för en utbyggnad av Kjula skola med planerad start 2023.
Tillbyggnad av kapell i Gnesta
Bygglov för tillbyggnad av kapell.
Renovering av Horsviks gård i Horsviks naturreservat, Nyköping
Målet med renoveringen är att tre (3) av byggnaderna ska hyras ut till exempelvis veckovis som ett enklare och tillgängligt semesterboende för alla medborgare. Det finns ett behov att rusta byggnaderna till en lägsta standard som gör husen säkra och sanitära att hyra ut för en enkel boendestandard. Mot bakgrund till platsens kulturhistoriska värde och naturreservatets syfte kommer upprustning och upplåtelse ske i enlighet med dessa värden.
Tillgänglighetsanpassning av mötesplats vid Biohuset i Mariefred
Objektet avser tillgänglighetsanpassning av Biohuset, såsom komplettering med utvändig hiss, utvändig markanpassning, invändig lyftplattform, breddande av dörrhål, tillskapande av RWC, vissa underhållsåtgärder för ytskikt och i viss mån installationer m.m. samt brandskyddsåtgärder. Option 1: Installation passerkontrollsystem.
Ombyggnad av boende i Nyköping
Nybyggnaden avser tillfälligt boende vid evenemang & kurser med moduler.
Ombyggnad av skollokaler i Oxelösund
Ombyggnad, ändrad användning av skolmatsal.
Renovering & tjärning av spåntak på kyrka i Nyköping
Renovering & tjärning av spåntak.
Tillbyggnad av restaurang i Eskilstuna
Tillbyggnad av restaurang samt uppsättning av 3 skyltar.
Takarbeten på Husby-Oppunda kyrka
Restaurering tak- och plåtdelar, målning av tak m.m.
Utvändigt underhåll av kontor i Eskilstuna
Utvändig ändring av kontorshus/affärshus.
Ombyggnad av idrottshall i Nyköping
Om- och tillbyggnad av idrottshall.
Utvändigt underhåll av affärshus i Katrineholm
Utvändig ändring av affärshus.
Ombyggnad av lokaler på grundskola i Katrineholm
Ombyggnad av lokaler grundskola Forssjö.
Ventilationsarbete på skola i Nyköping
Anmälan om ändring av ventilation.
Fasadarbete på affärsbyggnad i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, byggnad för teknisk anläggning.
Tillbyggnad av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för vård, n1.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).