Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Södermanlands län

Eskilstuna (28)
Flen (2)
Gnesta (5)
Nyköping (27)
Oxelösund (10)
Trosa (7)
Vingåker (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 102 st.

Nybyggnad av restaurang i Skiftinge
300 miljoner är den totala kostnaden för projekten. Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA, Vid Skiftingerondellen. Etapp 1 Id 1544138
Ny F-6 skola på Brandholmen
Nybyggnad av koncept-skola F-6.
Ny logistikpark i Eskilstuna
150 000 kvm mark. BREEAM-standard.
Nybyggnad av vårdbostad och förskola i Eskilstuna
Totalt planeras ca 700 lägenheter för hela området på Årby Norra. Denna del avser ca 80 vårdbostäder med förskola i bottenplan.
Återuppbyggnad av Kungsladugård i Mariefred
Återuppbyggnad efter brand, statligt byggnadsminne.
Nybyggnad av ridhus i Eskilstuna
Planer finns för nybyggnad av ridhus. BTA ca 1584 kvm.
Ombyggnad av kontorshus i Nyköping
Nyköpings kommun, Tekniska divisionen, kommer att genom utförandeentreprenad låta utföra ombyggnation av fastigheten Vägporten 2 i Nyköping. Utförlig information finns i upphandlingsdokumenten. Rivning utfört av ramavtalsentreprenör sedan tidigare.
Om- & tillbyggnad av skola i Katrineholm
Tillbyggnad av skolbyggnad som ska byggas ihop med tre befintliga huskroppar.
Ombyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Dockas på N54 på projekt: 1232107.
Tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Tillbyggnad av Kjula skola.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
10 avdelningar. Konceptförskola.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Om- och tillbyggnad av förskola i Torshälla
Projektet avser om-och tillbyggnad av Starens förskola i Eskilstuna kommun. Bef. förskola byggs om till 2 avdelningar, ett storkök, en matsal samt gemensamma ytor. Bef. skyddsrum skall även byggas om. Tillbyggnaden utgör 6 avdelningar, gemensamma ytor samt tekniska utrymmen. Komplementbyggnader skall uppföras på förskolegården. Utemiljö anläggs med tillhörande utrustning.
Energioptimering vid Backavallen samt nybyggnad av omklädningsrum i Katrineholm
Nybyggnad av omklädningsrum samt energioptimering.
Nybyggnad av brandstation i Oxelösund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av brandstation.
Ny sporthall vid skola i Katrineholm
Objektet avser tillbyggnad av befintlig idrottshall med en ny hall med en spelyta på 40 x20 m. Samt ombyggnad av lekytor och parkeringsplatser med tillhörande mark, infarter och utfarter. Byggnaden skall uppföras enligt Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för en ny förskola för 120 barn.
Nybyggnad av idrottshall & isrink i Trosa
Ny idrottshall och isrink vid Tomtaklintskolan i Trosa.
Om- och tillbyggnad av kontor och utställningslokal i Eskilstuna
Avser ombyggnad till kontor och utställningsytor. Fastigheten är i tre plan och i dagsläget är den stomren. Tillbyggnad med nytt trapphus uppförs i befintlig byggnads gavel enligt ritning. Fastigheten ska vara av industrikänsla. Byggnaden är kulturminnes märkt.
Nybyggnad av vårdboende i Gnesta
Frustuna 7:1 och 7:2.
Ombyggnad av kök på Ramdalsskolan i Oxelösund
Objektet avser renovering och ombyggnad av mottagningskök samt matsal inom Ramdalsskolan i Oxelösund.
Nybyggnad av restaurang i Eskilstuna
Nybyggnad av restaurang samt uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av brandskydd vid Migrationsverket i Flen
Migrationsverket ska åtgärda det byggtekniska brandskyddet i förvarsavdelning 1 och 2 i Flen.
Ombyggnad till gruppbostad i Oxelösund
Förhandsbesked för ombyggnad av kontor till LSS-boende.
Nybyggnad av anläggning med kontor i Strängnäs
Avtalet innefattar en lokalyta på 3 434kvm indelat på tre verkstadslokaler för tvätt, bilrekond och inspektion med tillhörande kontor och personalutrymmen samt 1 590 kvm uppställningsyta för personbilar inomhus.
Ombyggnad av bowlinghall i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning av förråd till idrott & bowlinghall, byggnad 224 eldsund 6:16.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad från kontor till företagsbostäder/hotell.
Ombyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ombyggnaden omfattar verksamhetsanpassning av utbildningslokalerna samt utbyte av ventilationsanläggning.
Nybyggnad av förskola i Oxelösund
Planer för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av padelhall i Vingåker
Nybyggnad av padelhall.
Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus samt ändring av bärande konstruktion och brandskydd samt ventilation och VA.
Nybyggnad av padelhall i Eskilstuna
Nybyggnad av sporthall (padel).
Ventilationsåtgärder i Katrineholm
Entreprenaden omfattar projektering och installation till en fullt färdig och drifttagen luftbehandlingsanläggning.
Nybyggnad av idrottshall i Eskilstuna
Nybyggnad av idrottshall.
Installation av solcellsanläggning på badhus i Vagnhärad
Avser installation av en solcellsanläggning på Safiren badanläggning i Vagnhärad. Entreprenaden omfattar komplett leverans, installation och driftsättning av solcellsanläggning och all erforderlig kringutrustning.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Ombyggnad av förskolelokaler, matsal samt kök.
Tillbyggnad av kontor i Eskilstuna
Tillbyggnad av kontorshus.
Utbyggnad av skola i Gnesta
Avser utbyggnad av befintlig skola med lokaler för förskoleklass och fritidsverksamhet inklusive förbindelsegång till befintlig skola.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad till kontor.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Ombyggnad av ca 800 kvm.
Ombyggnad av samlingslokal i Oxelösund
Planer finns på renovering av samlingslokal samt kök.
Ombyggnad av förskolor i Torshälla
Objektet avser ombyggnad av två hus på totalt ca 1800 m2. Detta gäller Glömsta förskola samt Karamellens förskola som ligger på samma fastighet.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
Tillbyggnad av befintlig förskola från 3 avdelningar till 7 eller 8 avdelningar.
Modernisering/utbyte av hissar inom Region Sörmland
Avser modernisering av 1 st hydraulhiss på VC Strängnäs – Strängnäs, 1 st linhiss på VC City – Eskilstuna samt 1 st linhiss Nyköpings lasarett, hus N6 – Nyköping.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för kontor.
Nybyggnad av vagnhall i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad/uppförande av vagnhall.
Rivning av skola i Nyköping
Rivning ska utföras av skolbyggnad ca 11 000 m2 samt beläggningar och utrustningar (cykelställ, bänkar mm) kring byggnaden. Efter rivning ska ytan återställas.
Rivning av brandstation i Katrineholm
Nybyggnationen: 1353149.
Ombyggnad till förskola i Oxelösund
Genom ombyggnationen blir lokalerna mer flexibla och när förskola har gården som pedagogiskt rum kan lokalerna nyttjas genom att dela smågrupperna i mindre grupper för olika aktiviteter. Vid dåligt väder har utomhusavdelningen möjlighet att vistas inomhus.
Renovering av skolkök, Gensta
Ny epoxi på hela golvet. Kylrum och nedkylning/upptiningsrum ska bytas ut.
Byte av styrutrustning på sjukhus i Eskilstuna
Avser utbyte och viss ombyggnation av styr- och övervakningssystem för hus E42, E53, E54 och E56 Mälarsjukhuset, Eskilstuna samt VC Strängnäs, Strängnäs. Totalt påverkas 18 apparatskåp av styrutbytet.
Ombyggnad av servicebyggnad på Orrestaö camping
Denna upphandling avser ombyggnad av servicebyggnader och cafébyggnad på Orrestaö Bad och Camping i Flen.
Ombyggnad av lokal till livsmedelsbutik i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för ombyggnad av lokal för handel.
Om- & tillbyggnad av kök & matsal på skola i Vagnhärad
Om- & tillbyggnad av kök & matsal.
Leverans/installation av mätrum till Kullbergska sjukhuset i Katrineholm
Avser leverans och installation av tre (3) mätrum för audiologiska undersökningar. Mätrummen ska placeras på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.
Tillbyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Nybyggnad av restaurang i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel - restaurang.
Nybyggnad av båthall i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri (båthall).
Nybyggnad av maskinhall i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av fordonshall gertre 3:2.
Rivning av utbildningslokal i Nyköping
Entreprenaden omfattar sanering och rivning av slöjd- och hemkunskapsbyggnader på Oppeby skola i Nyköping.
Nybyggnad av företagshotell i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 företagshotell.
Nybyggnad av padelhall i Eskilstuna
Nybyggnad av padelhall på Tegelslagartorp 1:6 och Tegelslagartorp 1:9.
Renovering av Lerbo kyrka
Renovering av putsfasad.
Nybyggnad av scen i Oxelösund
Nyybggnad av scen.
Nybyggnad av bastu i Strängnäs
Strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu tynnelsö 1:4.
Tillbyggnad av kontor i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärs-/kontorshus samt utvändig ändring och installation av ventilation.
Ombyggnad av affärshus i Eskilstuna
Ändrad användning av del av företagshotell till handelslokal.
Utvändigt underhåll av restaurang i Eskilstuna
Utvändig ändring av restaurang.
Nybyggnad av garage i Trosa
Nybyggnad garage samt stödmur.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Gnesta
Nybyggnad av livsmedelsbutik (café, bageri).
Nybyggnad av maskinhall i Oxelösund
Nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av garage.
Ombyggnad av gym i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning av lokal till gym bonden 14.
Ombyggnad av kontor i Strängnäs
Bygglov för ändring av kontor, fenix.
Nybyggnad av carport i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av carportar och parkeringsplats.
Utvändigt underhåll av värdshus i Strängnäs
Bygglov för fasadändring källaren 2.
Utvändigt underhåll av galleria i Strängnäs
Bygglov för montage av solcellspaneler på tak präntaren 1.
Ombyggnad av brandstation i Strängnäs
Anmälan om installation av ventilation brandchefen 2.
Utvändigt underhåll av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för kontor.
Nybyggnad av telestation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en 72 meter hög stagad mast och två tillhörande teknikbodar.
Utvändigt underhåll av garage i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, byte av garageport.
Nybyggnad av barack i Katrineholm
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggnation av baracker.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Ny teleskopläktare till Scenkonst Sörmland, Eskilstuna
Avser en mobil teleskopläktare till Scenkonst Sörmlands Black Box i Eskilstuna.
Fasadrenovering av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad.
Fasadmålning på tennishall i Katrineholm
Fasadmålning tennishallen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.