Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Södermanlands län

Eskilstuna (48)
Flen (3)
Gnesta (3)
Nyköping (39)
Trosa (6)
Vingåker (5)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 128 st.

Nybyggnad av skola, förskola och gruppbostad i Mariefred
Ca 15 850 kvm skola/förskola/idrottshall samt ca 600 kvm gruppbostad planeras.
Nybyggnad av restaurang i Skiftinge
300 miljoner är den totala kostnaden för projekten. Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA, Vid Skiftingerondellen. Efendi 73 AB =2078258, Jureskogs =2078262, Padel Group =2078261, Yum Yum =2078260, KFC =2078263.
Utbyggnad av förskola & grundskola i Eskilstuna
Planerat projekt i samband med Skogsängsskolan ca 125 nya elevplatser. Förskolan Hattmakaren kommer växa med 80 förskoleplatser. Om- och tillbyggnad av förskola samt rivning och nybyggnad av skola.
Nybyggnad av vårdbostad och förskola i Eskilstuna
Totalt planeras ca 700 lägenheter för hela området på Årby Norra. Denna del avser ca 80 vårdbostäder med förskola i bottenplan.
Om- och tillbyggnad av f.d. Myntverket, tingsrätt i Eskilstuna
Eskilstuna tingsrätt planeras få helt nya lokaler i Kv Valören 1 i Eskilstuna genom en om- och tillbyggnad av f.d. Myntverket, ursprungligen uppfört 1972. Projektet innebär en total ombyggnad och upprustning av befintlig byggnad som idag är helt tomställd samt en ny tillbyggnad mot Västermarksgatan och järnvägen.
Nybyggnad av idrottshall & isrink i Trosa
Ny idrottshall och isrink vid Tomtaklintskolan i Trosa.
Nybyggnad av ridhus i Eskilstuna
Planer finns för nybyggnad av ridhus. BTA ca 1584 kvm.
Tillbyggnad av anstalt i Eskilstuna
Denna gång gäller uppdraget en utbyggnad med tillfälliga lokaler av Kriminalvårdens klass 1-anstalt Hällby utanför Eskilstuna med 48 platser samt fristående utrymmen för sysselsättning och utbildning. Utbyggnaden är tänkt att möta ett tillfälligt behov av ytterligare kapacitet på anstalten.
Ombyggnad av kontorshus i Nyköping
Nyköpings kommun, Tekniska divisionen, kommer att genom utförandeentreprenad låta utföra ombyggnation av fastigheten Vägporten 2 i Nyköping. Utförlig information finns i upphandlingsdokumenten. Rivning utfört av ramavtalsentreprenör sedan tidigare.
Nybyggnad av hotell i Nyköping
Ca 80-100 rum och mellan 300-400 bäddar.
Ny- och tillbyggnad av förskola i Eskilstuna
Ny- & tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Dockas på N54 på projekt: 1232107.
Om- & tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Ombyggnation Fristadsskolan (Västra Folkskolan), S:t Eskils gymnasium. Tillbyggnad av skola samt utvändig ändring Vildrosen 6.
Nybyggnad av bildningscenter i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att anlägga ett bildningscenter med plats för en gymnasieskola, vuxenutbildning och gymnasiesärskola vid del av fastigheten Strängnäs 3:1. Centret ämnar ge plats för cirka 1000 elever.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
10 avdelningar. Konceptförskola.
Nybyggnad av förskola i Oxelösund
Förskola med 150 platser. Den nya förskolan kommer att byggas i två plan och få en yta på cirka 1 870 kvadratmeter.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Nybyggnad av kontor.
Om- och tillbyggnad av förskola i Torshälla
Projektet avser om-och tillbyggnad av Starens förskola i Eskilstuna kommun. Bef. förskola byggs om till 2 avdelningar, ett storkök, en matsal samt gemensamma ytor. Bef. skyddsrum skall även byggas om. Tillbyggnaden utgör 6 avdelningar, gemensamma ytor samt tekniska utrymmen. Komplementbyggnader skall uppföras på förskolegården. Utemiljö anläggs med tillhörande utrustning.
Utveckling av resecentrum/stationsområde i Eskilstuna
Eskilstuna kommun har sedan 2017 arbetat med att ta fram underlag och analyser för Järnvägssystemet som resecentrum. Två alternativ till resecentrums lokalisering har tagits fram och kompletterande utredningar och analyser behövs. Parallellt med resecentrums analyser pågår åvs-arbeten av Trafikverket där det ingår i uppdraget att ta fram underlag för kommunens räkning relaterat till Trafikverkets projekt.
Energioptimering vid Backavallen samt nybyggnad av omklädningsrum i Katrineholm
Nybyggnad av omklädningsrum samt energioptimering.
Nybyggnad av idrottshall i Katrineholm
Nybyggnation av idrottshall som ska anslutas mot befintlig hall.
Nybyggnad av brandstation i Oxelösund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av brandstation i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av förskola i Vingåker
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Skogstorp
Nybyggnad av förskola.
Om- och tillbyggnad av kontor och utställningslokal i Eskilstuna
Avser ombyggnad till kontor och utställningsytor. Fastigheten är i tre plan och i dagsläget är den stomren. Tillbyggnad med nytt trapphus uppförs i befintlig byggnads gavel enligt ritning. Fastigheten ska vara av industrikänsla. Byggnaden är kulturminnes märkt.
Nybyggnad av restaurang i Oxelösund
En ny restaurangbyggnad ska uppföras vid hamnen i Oxelösund.
Nybyggnad av restaurang & övriga anläggningar i Skiftinge
300 miljoner är den totala kostnaden för projekten. Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA, Vid Skiftingerondellen.
Nybyggnad av restaurang i Skiftinge
300 miljoner är den totala kostnaden för projekten. Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA, Vid Skiftingerondellen.
Ombyggnad av kök på Ramdalsskolan i Oxelösund
Objektet avser renovering och ombyggnad av mottagningskök samt matsal inom Ramdalsskolan i Oxelösund.
Nybyggnad av vårdboende i Eskilstuna
Nybyggnad av vårdboende.
Nybyggnad av restaurang i Eskilstuna
Nybyggnad av restaurang samt uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av brandskydd vid Migrationsverket i Flen
Migrationsverket ska åtgärda det byggtekniska brandskyddet i förvarsavdelning 1 och 2 i Flen.
Nybyggnad av anläggning med kontor i Strängnäs
Avtalet innefattar en lokalyta på 3 434kvm indelat på tre verkstadslokaler för tvätt, bilrekond och inspektion med tillhörande kontor och personalutrymmen samt 1 590 kvm uppställningsyta för personbilar inomhus.
Ombyggnad av bowlinghall i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning av förråd till idrott & bowlinghall, byggnad 224 eldsund 6:16.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad från kontor till företagsbostäder/hotell.
Ombyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ombyggnaden omfattar verksamhetsanpassning av utbildningslokalerna samt utbyte av ventilationsanläggning.
Nybyggnad av förskola i Oxelösund
Planer för nybyggnad av förskola.
Om- & nybyggnad av Padelhall i Vingåker
Ombyggnad och ändrad användning av bef. industriloklaer till padelhall samt nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av padelhall i Eskilstuna
Nybyggnad av sporthall (padel).
Nybyggnad av padelhall i Vingåker
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av padelhall i Trosa
Syftet med detaljplanen är därmed att möjliggöra för en utökning av Trosa-Vagnhärad Tennisklubbs befintliga verksamhet utan att riva befintlig bebyggelse. Den planerade tillkommande bebyggelsen föreslås uppföras mellan tennishallen och väg 218.
Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus samt ändring av bärande konstruktion och brandskydd samt ventilation och VA.
Ombyggnad till padelhall i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning av industrilokal från lager, distribution, mekanisk verkstad till friskvårdslokal padelhall.
Ventilationsåtgärder i Katrineholm
Entreprenaden omfattar projektering och installation till en fullt färdig och drifttagen luftbehandlingsanläggning.
Tillbyggnad av förskola i Eskilstuna
Utbyggnad av befintlig förskola på Årbygatan.
Nybyggnad av idrottshall i Eskilstuna
Nybyggnad av idrottshall.
Tillbyggnad av kontor i Eskilstuna
Tillbyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av kontor & lager i Gnesta
Nybyggnad av industribyggnad med kontor & lager.
Ombyggnad av samlingslokal i Oxelösund
Planer finns på renovering av samlingslokal samt kök.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
Tillbyggnad av befintlig förskola från 3 avdelningar till 7 eller 8 avdelningar.
Renovering av personallokal mm i Trosa
Planer på att bygga om och bygga ut. Det handlar dels om nya personalutrymmen, dels om ett nytt kyl- och frysrum för kistor.
Ombyggnad av förskolor i Torshälla
Objektet avser ombyggnad av två hus på totalt ca 1800 m2. Detta gäller Glömsta förskola samt Karamellens förskola som ligger på samma fastighet.
Renovering av parkeringsgarage samt utemiljö i Torshälla
Objektet avser restaurering av garaget beläget på Brogatan 13. Objektet avser ombyggnad av en utemiljö beläget på ovansidan av garaget bjälklaget, utbyte av värmeslingor i ramper till garageinfart, demontering av vatten i garaget samt bygga om befintligt.
Om- & tillbyggnad av kök & matsal på skola i Vagnhärad
Om- & tillbyggnad av kök & matsal.
Nybyggnad av tankstation i Flen
Objektet avser leverans och installation av en komplett driftfärdig kompressorstation för fordonsgas inkl. konstruktion, all erforderlig installation, driftsprov och material. Kompressorstationen ska vara avsedd och konstruerad för flakfyllning samt publik dispenser och fungera för såväl tunga som lätta fordon. Leveransen ska även innefatta 2 st gasflak.
Ombyggnad av lokal till livsmedelsbutik i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för ombyggnad av lokal för handel.
Ombyggnad av servicebyggnad på Orrestaö camping
Denna upphandling avser ombyggnad av servicebyggnader och cafébyggnad på Orrestaö Bad och Camping i Flen.
Rivning av byggnader på fastigheter i Eskilstuna kommun
Avser rivning av tidigare kursgård samt bostäder i Bjällersta och Folkesta, Eskilstuna kommun.
Utbyte av hiss på sjukhus i Nyköping
Avser utbyte av hiss 176 placerad i byggnad N7 Nyköpings lasarett, Nyköping.
Invändigt underhåll av kyrka i Eskilstuna
Installation av bergsvärme, elarbeten m.m.
Omläggning av tak samt montering av solceller på idrottshall i Katrineholm
Omläggning av tak samt installation av solceller.
Rivning inför nybyggnad av förskola i Vingåkers kommun
Rivning inför nybyggnad av förskola på Rådjursgränd 1.
Renovering av servicebyggnad i Oxelösund
Renovering av befintlig byggnad till Strandcafé.
Ny vattenreningsanläggning på sjukhus i Hässleholm
Avser ersätta sin befintliga vattenreningsanläggning. Dialysmottagningen genomför ca 6000 dialysbehandlingar /år.
Leverans/installation av mätrum till Kullbergska sjukhuset i Katrineholm
Avser leverans och installation av tre (3) mätrum för audiologiska undersökningar. Mätrummen ska placeras på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.
Rivning av utbildningslokal i Nyköping
Entreprenaden omfattar sanering och rivning av slöjd- och hemkunskapsbyggnader på Oppeby skola i Nyköping.
Nybyggnad av företagshotell i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 företagshotell.
Nybyggnad av butik i Vingåker
Nybyggnad av affärslokal - butiksbyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av byggnad för handel.
Tillbyggnad av sjukhus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av Karsuddens sjukhus.
Ombyggnad av kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad av magasinsbyggnad till kontor och personalutrymmen.
Tillbyggnad av affärshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av handelsbyggnad, Ansökan om lov för belyst skylt Ametisten 2.
Renovering av Lerbo kyrka
Renovering av putsfasad.
Nybyggnad av padelhall i Eskilstuna
Nybyggnad av padelhall på Tegelslagartorp 1:6 och Tegelslagartorp 1:9.
Rivning av hotell i Eskilstuna
Rivning av restaurang/hotell samt enbostadshus på Torshälla 5:3, Rivning av enbostadshus garage & förråd på Torshälla 5:35, rivning av enbostadshus & förråd på Torshälla 5:36, rivning av enbostadshus på Torshälla 5:37,Rivning av enbostadshus&förråd på 5:40.
Utvändigt underhåll av restaurang i Eskilstuna
Tillbyggnad av uteservering på restaurang samt ramp.
Utvändigt underhåll av restaurang i Eskilstuna
Utvändig ändring av restaurang/reception.
Utvändigt underhåll av affärshus i Eskilstuna
Ändrad användning av butik till bageri och utvändig ändring av affärshus samt ändring av planlösning.
Tillbyggnad av garage i Eskilstuna
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av idrottshall i Eskilstuna
Tillbyggnad av idrottsanläggning samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av restaurang i Eskilstuna
Tillbyggnad av inglasad uteservering på restaurang.
Tillbyggnad av kontor i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärs-/kontorshus samt utvändig ändring och installation av ventilation.
Nybyggnad av servering i Trosa
Nybyggnad av uteservering.
Nybyggnad av klubbhus i Gnesta
Nybyggnad av klubbhus.
Nybyggnad av maskinhall i Oxelösund
Nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av maskinhall i Trosa
Nybyggnad av maskinhall/förrådsbyggnad, ändra marknivå.
Nybyggnad av scen i Oxelösund
Nyybggnad av scen.
Nybyggnad av bastu i Strängnäs
Strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu tynnelsö 1:4.
Rivning av garage i Eskilstuna
Rivning av garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.