Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Södermanlands län

Eskilstuna (31)
Flen (2)
Gnesta (2)
Nyköping (35)
Trosa (11)
Vingåker (0)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola, förskola och gruppbostad i Mariefred
Ca 15 850 kvm skola/förskola/idrottshall samt ca 600 kvm gruppbostad planeras.
Nybyggnad av F-6 skola i Nyköping
Upphandlingen avser rivning av idrottshall samt nybyggnad av skola. För ca 700 elever. 8000-9000 m2.
Nybyggnad av skola i Balsta
Nybyggnad av skola för ca 1500 elever.
Ny- och tillbyggnad av förskola i Eskilstuna
Här planerar vi för ny förskola, skola och matsal inom fastigheterna.
Om- & tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Ombyggnation av fastigheterna Vildrosen 1 & 6 och Västra Folkskolan 1. Västra Folkskolan, BTA ombyggnad: 4 665 m², BTA tillbyggnad: 113 m². Vildrosen, BTA ombyggnad: 5 866 m², BTA tillbyggnad: 66 m².
Nybyggnad av idrottshall i Nyköping
Upphandlingen avser nybyggnad av idrottshall i Oppeby. Idrottshallen är i ett plan med en bruttoarea om ca. 2300 m2.
Nybyggnad av förskola i Oxelösund
Förskola med 150 platser. Den nya förskolan kommer att byggas i två plan och få en yta på cirka 1 870 kvadratmeter.
Nybyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel.
Nytt handelsområde mm i Trosa
Detaljplanens syfte är att möjliggöra handelsverksamhet och möjlighet till drivmedelförsäljning inom Lånesta 4:14 m fl.
Nybyggnad av multisportarena i Nyköping
Avser nybyggnad av multisportarena.
Ombyggnad av centrumverksamhet till spa i Mariefred
Ombyggnad av den befintliga fastigheten Baderskan 1, samt att utöka byggrätten.
Nybyggnad av förskola i Katrineholm
Enligt planen ska det bli en enplansbyggnad med sex avdelningar och plats för 110 barn.
Om- och tillbyggnad av idrottshall vid skola i Eskilstuna
Objektet avser nybyggnad av ca 500 m2 samt ombyggnad av ca 3200 m2. Objektet är beläget på Krongatan 14 i Eskilstuna.
Nybyggnad av förskola i Skogstorp
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av restaurang i Oxelösund
En ny restaurangbyggnad ska uppföras vid hamnen i Oxelösund.
Ny- & tillbyggnad av padelhall i Trosa
Syftet med detaljplanen är därmed att möjliggöra för en utökning av Trosa-Vagnhärad Tennisklubbs befintliga verksamhet utan att riva befintlig bebyggelse. Den planerade tillkommande bebyggelsen föreslås uppföras mellan tennishallen och väg 218.
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Industritomt för verkstad, lagerlokal.
Ombyggnad av brandstation i Flen
Objektet avser ombyggnad av räddningstjänstens lokaler i Flen. Entreprenaden omfattar i huvudsak byte av ventilationsaggregat samt ombyggnad av omklädning och duschrum på plan 1. Total bruttoarea för ombyggnaden: ca 1 700 m2.
Tillbyggnad av kontor i Eskilstuna
Tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av ventilation, fönsterbyte m.m. på skola i Eskilstuna
Eskilstuna Kommunfastigheter har tillsammans med Eskilstuna kommun beslutat om energisparåtgärder i samband med upprustning av lokaler. Fokus skall ligga på energieffektiva lösningar, där elbesparingar prioriteras högt. Objektet avser ombyggnad där fönsterbyte, belysningsarbeten, ventilationsarbeten mm. Objektet är beläget på Skogvaktarvägen 1, 633 49 Eskilstuna.
Ombyggnad till kontorshus i Trosa
Bygglov utvändig ändring och ändrad användning.
Nybyggnad av padelbanor i Sandlycke
850 kvm hall och utebanorna mäter 21 x 11 meter styck
Ombyggnad av bowlinghall i Flen
Avser ombyggnad av bowlinghallen med närliggande ytor.
Ombyggnad av kök samt del av matsal på skola i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnad av skolkök samt delar av matsal. BTA ombyggnad ca 380 m².
Renovering av parkeringsgarage samt utemiljö i Torshälla
Objektet avser restaurering av garaget beläget på Brogatan 13. Objektet avser ombyggnad av en utemiljö beläget på ovansidan av garaget bjälklaget, utbyte av värmeslingor i ramper till garageinfart, demontering av vatten i garaget samt bygga om befintligt.
Nybyggnad av kontor i Trosa
Nybyggnad av hamnkontor.
Nytt reservkraftaggregat till Ökna Naturbruksgymnasium i Tystberga
Avser upphandling av nytt reservkraftaggregat till Öknaskolans Naturbruksgymnasium.
Installation av solcellsanläggning på skola i Eskilstuna
Avser montering av solcellsanläggning på tak på Ärla skola.
Installation av solcellsanläggning på skola i Eskilstuna
Avser montering av solcellsanläggning på takdel på Hammargärdets skola.
Upprustning av vårdcentral i Gnesta
Upprustning av vårdcentral i Gnesta.
Rivning av förskola i Eskilstuna
Rivning av befintlig förskola.
Installation av solcellsanläggning på gymnasieskola i Eskilstuna
Avser montering av solcellsanläggning på tak.
Nytt golv i idrottshall i Katrineholm
Nytt golv i Nyhemshallen.
Utbyggnad av matbutik i Katrineholm
Ombyggnad av matbutik i Katrineholm.
Tillbyggnad av restaurang i Katrineholm
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av befintliga byggnader till restaurang/bistro och inrednings- och livsmedelbutik samt installation av braskamin.
Ombyggnad av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av byggnad för vård.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för kontor.
Tillbyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Tillbyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av handelsbyggnad.
Ombyggnad av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för vård.
Ombyggnad av butik i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus; lokal för restaurang till butik/kontor.
Rivning av kontor i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för kontor.
Nybyggnad av maskinhall i Oxelösund
Nybyggnad av maskinhall.
Ombyggnad av kontor i Oxelösund
Ombyggnad av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, byggnad för vård.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till kontor.
Rivning av hotell i Eskilstuna
Rivning av restaurang/hotell samt enbostadshus på Torshälla 5:3, Rivning av enbostadshus garage & förråd på Torshälla 5:35, rivning av enbostadshus & förråd på Torshälla 5:36, rivning av enbostadshus på Torshälla 5:37, Rivning av enbostadshus & förråd på 5:40.
Utvändigt underhåll av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av radhus ovanpå affärshus.
Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus (lasthus) samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av kontor i Eskilstuna
Tillbyggnad av kontorshus samt ändring av planlösning.
Tillbyggnad av restaurang i Eskilstuna
Tillbyggnad av restaurang (inglasad uteservering).
Utvändigt underhåll av affärshus i Trosa
Utvändig ändring av industri/affär.
Utvändigt underhåll av kontor i Eskilstuna
Utvändig ändring av kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till kontor i flerbostadshus.
Rivning av servicebyggnad i Oxelösund
Rivning av servicebyggnad.
Rivning av garage i Trosa
Rivningslov rivning av garage.
Nybyggnad av omklädningsrum i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av omklädningsrum t o m 2024-01-01.
Nybyggnad av restaurang i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av restaurang t o m 30 mars 2022.
Nybyggnad av skola i Strängnäs
Tidsbegränsat bygglov för skola.
Ombyggnad av restaurang i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till restaurang och VA, ventilation, brandskydd och bärande konstruktion.
Rivning av affärshus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för handel.
Ombyggnad av kontor i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning av kontor.
Nybyggnad av toalett i Trosa
Bygglov nybyggnad offentlig toalett samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av toalett i Trosa
Bygglov nybyggnad offentlig toalett.
Nybyggnad av personallokal i Trosa
Bygglov tillfällig åtgärd, personalbod.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Gnesta
Fasadändring på livsmedelsbutik, ny dörr.
Tillbyggnad av butik i Trosa
Bygglov övrigt affär.
Rivning av kontor i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för kontor/lager.
Rivning av garage i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av garage samt delar av andra byggnader, etapp 1.
Nybyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggnad för handel.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggnad för kontor.
Ombyggnad av idrottshall i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lager till boulehall.
Utvändigt underhåll av grillbar i Katrineholm
Ansökan om bygglov för yttre ändring och skylt.
Ombyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till byggnad för utbildning.
Nybyggnad av garage i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel (kundvagnsgarage).
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av containrar.
Nybyggnad av garage i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av garage.
Ombyggnad av samlingslokal i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad av samlingslokal och förråd samt rivning av del av befintlig entré/tak.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av byggnad för handel.
Ombyggnad av kulturhus i Nyköping
Anmälan om underhåll av byggnad med bevarandevärde.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av byggnad för teknisk anläggning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för handel.
Nybyggnad av vårdbostad i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 st modulbyggnader för träningsboende.
Nybyggnad av bastu i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bastu.
Ombyggnad av affärshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad av kundvagnsgarage till postrum.
Tillbyggnad av idrottshall i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för idrott.
Byte av garagedörrar i Eskilstuna
Avser byte av 7 st garagedörrar.
Renovering av paviljong i Katrineholm
Renovering av 1800-tals paviljong.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.