Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Södermanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 109 st.

Ny logistikpark i Eskilstuna
150 000 kvm mark. BREEAM-standard.
Tillbyggnad av anstalt i Eskilstuna
Denna gång gäller uppdraget en utbyggnad med tillfälliga lokaler av Kriminalvårdens klass 1-anstalt Hällby utanför Eskilstuna med 48 platser samt fristående utrymmen för sysselsättning och utbildning. Utbyggnaden är tänkt att möta ett tillfälligt behov av ytterligare kapacitet på anstalten.
Om- & tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Ombyggnation av fastigheterna Vildrosen 1 & 6 och Västra Folkskolan 1. Västra Folkskolan, BTA ombyggnad: 4 665 m², BTA tillbyggnad: 113 m². Vildrosen, BTA ombyggnad: 5 866 m², BTA tillbyggnad: 66 m².
Nybyggnad av förskola i Nyköping
10 avdelningar. Konceptförskola.
Nybyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av grundskola 4-9 i Strängnäs
Planer på en grundskola 4-9 skola i centrala Strängnäs.
Nybyggnad av idrottshall i Katrineholm
Nybyggnation av idrottshall som ska anslutas mot befintlig hall.
Nybyggnad av brandstation i Oxelösund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av verksamheter i Nyköping
Bygglov sökt för nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av förskola i Vingåkers kommun
Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra en utbyggnad av förskolan Gränden.
Om- och tillbyggnad av idrottshall vid skola i Eskilstuna
Objektet avser nybyggnad av ca 500 m2 samt ombyggnad av ca 3200 m2. Objektet är beläget på Krongatan 14 i Eskilstuna.
Nybyggnad av förskola i Vingåker
Nybyggnad av förskola.
Nytt område för handel och industri i Gnesta
Planerat projekt med tomter till försäljning för i huvudsak handel. 2 hektar mark.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för en ny förskola för 120 barn.
Nybyggnad av brandstation i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av förskola i Skogstorp
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av restaurang i Oxelösund
En ny restaurangbyggnad ska uppföras vid hamnen i Oxelösund.
Nybyggnad av restaurang & övriga anläggningar i Skiftinge
300 miljoner är den totala kostnaden för projekten. Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA, Vid Skiftingerondellen.
Nybyggnad av restaurang i Skiftinge
300 miljoner är den totala kostnaden för projekten. Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA, Vid Skiftingerondellen.
Ombyggnad av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till vårdcentral.
Ombyggnad till Padelhall i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning, från lagerlokal till padelhall.
Ombyggnad till padelhall i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning av industrilokal från lager, distribution, mekanisk verkstad till friskvårdslokal padelhall.
Hyresgästanpassning av kontor i Eskilstuna
Hyresgästanpassning och ombyggnad av fastigheten Vaksamheten 8, i centrala Eskilstuna. Uppdraget omfattar de tre nedersta våningsplanen med en lokalarea om totalt cirka 3 000m2.
Nybyggnad av padelhall i Trosa
Syftet med detaljplanen är därmed att möjliggöra för en utökning av Trosa-Vagnhärad Tennisklubbs befintliga verksamhet utan att riva befintlig bebyggelse. Den planerade tillkommande bebyggelsen föreslås uppföras mellan tennishallen och väg 218.
Om- & nybyggnad av Padelhall i Vingåker
Ombyggnad och ändrad användning av bef. industriloklaer till padelhall samt nybyggnad av padelhall.
Ventilationsåtgärder i Katrineholm
Entreprenaden omfattar projektering och installation till en fullt färdig och drifttagen luftbehandlingsanläggning.
Ombyggnad av brandstation i Flen
Objektet avser ombyggnad av räddningstjänstens lokaler i Flen. Entreprenaden omfattar i huvudsak byte av ventilationsaggregat samt ombyggnad av omklädning och duschrum på plan 1. Total bruttoarea för ombyggnaden: ca 1 700 m2.
Nybyggnad av skola i Balsta
Nybyggnad av skola för ca 1500 elever.
Ombyggnad av ventilation, fönsterbyte m.m. på skola i Eskilstuna
Eskilstuna Kommunfastigheter har tillsammans med Eskilstuna kommun beslutat om energisparåtgärder i samband med upprustning av lokaler. Fokus skall ligga på energieffektiva lösningar, där elbesparingar prioriteras högt. Objektet avser ombyggnad där fönsterbyte, belysningsarbeten, ventilationsarbeten mm. Objektet är beläget på Skogvaktarvägen 1, 633 49 Eskilstuna.
Ombyggnad av gymnasieskola i Nyköping
Gripenskolan ska få tre nya klassrum genom en ombyggnad av de befintliga lokalerna.
Nybyggnad av padelhall i Flen
En läktare, fyra dubbelbanor och en singelbana. En konferens- och loungeavdelning
Utbyggnad av matbutik i Katrineholm
Ombyggnad av matbutik i Katrineholm.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
Tillbyggnad av befintlig förskola från 3 avdelningar till 7 eller 8 avdelningar.
Renovering av personallokal mm i Trosa
Planer på att bygga om och bygga ut. Det handlar dels om nya personalutrymmen, dels om ett nytt kyl- och frysrum för kistor.
Ombyggnad av kök samt del av matsal på skola i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnad av skolkök samt delar av matsal. BTA ombyggnad ca 380 m².
Renovering av parkeringsgarage samt utemiljö i Torshälla
Objektet avser restaurering av garaget beläget på Brogatan 13. Objektet avser ombyggnad av en utemiljö beläget på ovansidan av garaget bjälklaget, utbyte av värmeslingor i ramper till garageinfart, demontering av vatten i garaget samt bygga om befintligt.
Om- & tillbyggnad av kök & matsal på skola i Vagnhärad
Om- & tillbyggnad av kök & matsal.
Utbyte av hiss på sjukhus i Nyköping
Totalentreprenad för ombyggnation och modernisering av 1 st befintlig hydraulhiss inom Nyköpings lasarett. Hissystemet ska utföras för person-, varu- och sängtransporter.
Fasadrenovering mm på Husby-Oppunda kyrka
Fasadrenovering, stenkonservering, komplettering av fönsterbågar, brandutrymning, målning in- och utvändigt.
Installation av solcellsanläggning på skola i Eskilstuna
Avser montering av solcellsanläggning på tak på Ärla skola.
Installation av solcellsanläggning på skola i Eskilstuna
Avser montering av solcellsanläggning på takdel på Hammargärdets skola.
Installation av solcellsanläggning på gymnasieskola i Eskilstuna
Avser montering av solcellsanläggning på tak.
Rivning inför nybyggnad av förskola i Vingåkers kommun
Rivning inför nybyggnad av förskola på Rådjursgränd 1.
Omläggning av tak samt montering av solceller på idrottshall i Katrineholm
Omläggning av tak samt installation av solceller.
Ny vattenreningsanläggning på sjukhus i Hässleholm
Avser ersätta sin befintliga vattenreningsanläggning. Dialysmottagningen genomför ca 6000 dialysbehandlingar /år.
Renovering av kylanläggning i ishall i Strängnäs
Avser delrenovering av kylsystem i Vasavallens ishall i Strängnäs.
Nybyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av byggnad för handel.
Rivning av utbildningslokal i Nyköping
Entreprenaden omfattar sanering och rivning av slöjd- och hemkunskapsbyggnader på Oppeby skola i Nyköping.
Nybyggnad av idrottshall i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för idrott.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för kontor.
Ombyggnad av kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad av magasinsbyggnad till kontor och personalutrymmen.
Nybyggnad av maskinhall i Oxelösund
Nybyggnad av maskinhall.
Takarbeten på Husby-Oppunda kyrka
Restaurering tak och plåtdelar, målning av tak m.m.
Rivning av hotell i Eskilstuna
Rivning av restaurang/hotell samt enbostadshus på Torshälla 5:3, Rivning av enbostadshus garage & förråd på Torshälla 5:35, rivning av enbostadshus & förråd på Torshälla 5:36, rivning av enbostadshus på Torshälla 5:37, Rivning av enbostadshus & förråd på 5:40.
Rivning av servicebyggnad i Oxelösund
Rivning av servicebyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Eskilstuna
Ändrad användning av butik till bageri och utvändig ändring av affärshus samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till kontor i flerbostadshus.
Tillbyggnad av garage i Eskilstuna
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av idrottshall i Eskilstuna
Tillbyggnad av idrottsanläggning samt utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av restaurang i Eskilstuna
Tillbyggnad av skärmtak över uterservering på restaurang.
Nybyggnad av barack i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av sluss till baracker.
Tillbyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Tillbyggnad av kulturhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för kulturändamål.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av containrar.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för handel.
Ombyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till byggnad för utbildning.
Nybyggnad av carport i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av servering i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av serveringsbod.
Nybyggnad av telestation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod med reservkraft.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Anmälan om installation av hiss.
Nybyggnad av carport i Katrineholm
Ansökan om bygglov för carport.
Utvändigt underhåll av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för handel.
Ombyggnad av kontor i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning av kontor.
Nybyggnad av telestation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Gnesta
Fasadändring på livsmedelsbutik, ny dörr.
Rivning av kontor i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för kontor.
Nybyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggnad för handel.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för utbildning till kontor.
Ombyggnad av idrottshall i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lager till boulehall.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring samt ombyggnad av byggnad för handel, Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel Utmålet 10.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.