Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Södermanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola, förskola och gruppbostad i Mariefred
Ca 15 850 kvm skola/förskola/idrottshall samt ca 600 kvm gruppbostad planeras. Just nu pågår projektering av gator, vägar och VA. Planen är att området ska få sammanlagt 1 700 bostäder.
Nybyggnad av sporthall och simhall i Strängnäs
Strängnäs kommun bjuder in att lämna anbud avseende nybyggnation av ny simhall på Larslunda IP.
Ny- och tillbyggnad av förskola i Eskilstuna
Här planerar vi för ny förskola, skola och matsal inom fastigheterna.
Om- & tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Ombyggnation av fastigheterna Vildrosen 1 & 6 och Västra Folkskolan 1. Västra Folkskolan, BTA ombyggnad: 4 665 m², BTA tillbyggnad: 113 m². Vildrosen, BTA ombyggnad: 5 866 m², BTA tillbyggnad: 66 m².
Nybyggnad av bildningscenter i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att anlägga ett bildningscenter med plats för en gymnasieskola, vuxenutbildning och gymnasiesärskola vid del av fastigheten Strängnäs 3:1. Centret ämnar ge plats för cirka 1000 elever.
Nybyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel.
Nybyggnad av förskola i Arnö
Konceptförskola.
Ombyggnad av högstadieskola i Katrineholm
Objektet avser ombyggnad av Tallåsskolan, så den blir en del av nya Järvenskolan (Projekt 1404404). Tallåsskolan har 4 våningsplan, var av det nedersta delvis ligger under mark. Total BTA som ska renoveras i sin helhet är ca 4215 m2. Sedan tillkommer ytterligare yta, ca 1470 m2, där endast vissa installationer ska bytas eller uppdateras och efterlagningar pga. detta behöver utföras.
Nybyggnad av skola i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Nybyggnad av förskola i Vingåkers kommun
En helt ny förskola med sex avdelningar ska byggas i Vingåker.
Nybyggnad av padelhall i Oxelösund
Inriktningen är att detaljplanen ska möjliggöra en något högre byggnadsvolym mot idag med möjlighet till större flexibilitet i vad markanvändningen. Idag får marken endast användas för handel och kontor. Den nya detaljplanen utformas för att medge byggandet av en padelhall med kringfunktioner.
Om- och tillbyggnad av idrottshall vid skola i Eskilstuna
Objektet avser nybyggnad av ca 500 m2 samt ombyggnad av ca 3200 m2. Objektet är beläget på Krongatan 14 i Eskilstuna.
Nybyggnad av förskola i Vingåker
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Skogstorp
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av restaurang i Oxelösund
En ny restaurangbyggnad vid hamnen i Oxelösund.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Trosa
Nybyggnad av Willys butik.
Nybyggnad av församlingshem i Trosa
Nybyggnad av klimatsmart enplansbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Utveckling av Volvo-testcenter.
Installation av mobilt inomhus nätverk för Region Sörmland
Denna upphandling avser samverkansentreprenad för utbyggnationen av mobila inomhusnät och robusthetshöjande åtgärder för dessa på Regionens fyra (4) sjukhus. Entreprenaden är indelad i tre (3) projektdelar där Mälarsjukhuset i Eskilstuna är en (1) del, Nyköpings Lasarett är en (1) del och Kullbergska Sjukhuset tillsammans med Regionsjukhuset Karsudden är en (1) del.
Tillbyggnad av butik i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus.
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Industritomt för verkstad, lagerlokal.
Tillbyggnad av kontor i Eskilstuna
Tillbyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av vårdbostad i Nyköping
Nybyggnation av boende för vård omfattande fyra lägenheter, ca 345 m2.
Nybyggnad av padelbanor i Sandlycke
850 kvm hall och utebanorna mäter 21 x 11 meter styck
Renovering av fönster på Folkets Hus i Nyköping
Nyköpingshem har för avsikt att renovera samtliga fönster, förutom fönster placerade i takkupor, på fastigheten Folkets Hus i Nyköping.
Renovering av fönster på skollokaler i Nyköping
Renovering av 162 fönster i gymnasieskola från tidigt 1900-tal enligt upphandlingsdokumenten.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av byggnad för kontor och garage förråd.
Renovering av idrottsplats i Oxelösund
Planer för en ny mobil läktare samt att läktaren vid konstgräsplanen ska renoveras och tillgänglighetsanpassas. Även entrén till idrottsplatsen får ett lyft, då befintlig entré rivs och ersätts med grindar.
Utbyte av två hissar vid Kullbergska sjukhuset i Katrineholm
Objektet avser att inom Kullbergska sjukhuset i Katrineholm utbyta befintliga linhissar 91 och 92.
Målningsarbeten mm på behandlingshem i Vingåker
Behandlingshemmet Vårnäs består av era byggnader. Huvudbyggnaden samt några andra mindre byggnader är i behov av målning med tillhörande snickeri- samt plåtarbeten. Entreprenaden innefattar Förbehandling, Snickeri- och plåtarbeten för reparation av trasiga fasader etc, Målningsarbeten samt Tillhandahållande och montering av nya hängrännor vid kök/lastkaj.
Rivning av församlingshem i Trosa
Rivning inför nybyggnad av klimatsmart enplansbyggnad.
Tillbyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för hotell.
Nybyggnad av byggnad för handel i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel.
Ombyggnad av bowlinghall i Flen
Avser ombyggnad av bowlinghallen med närliggande ytor.
Rivning av personallokal i Vingåker
Rivning av garage, personalbyggnad, skärmtak samt byggnad för farligt avfall.
Tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för utbildning.
Rivning av kontor i Nyköping
Ansökan om rivningslov och marklov för rivning av byggnad för kontor.
Ombyggnad av gym i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av byggnad för handel till gym.
Ombyggnad av gym i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad till gymverksamhet samt utvändig ändring.
Ombyggnad/hyresgästanpassning av lokal i Eskilstuna
Ändrad användning av kontor till veterinärsklinik.
Rivning av förskola i Oxelösund
Rivning av förskola.
Ombyggnad av konferensgård i Gnesta
Bygglov för ändrad användning från ladugård till mötes- och eventlokal samt tillbyggnad.
Takåtgärder på kyrka i Nyköping
Projektering av takåtgärder.
Renovering av klockstapel på Lilla Malma kyrka, Malmköping
Tjärning & renovering av klockstapel.
Nybyggnad av scen till A-hallen i Rosvalla, Nyköping
Avser byggnation av scen för inne- och utomhusbruk, samt där tillhörande styrsystem, vid A-hallen i Rosvalla.
Renovering av kyrka i Flen
Renovering av tornets tak & ljudluckor samt renovering av tornets fasader.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Anmälan om ändring av ventilation.
Ventilationsarbeten på samlingslokal i Nyköping
Anmälan om ändring av ventilation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).