Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Södermanlands län

Eskilstuna (43)
Flen (3)
Gnesta (7)
Nyköping (34)
Trosa (6)
Vingåker (5)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 115 st.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna
Akutmottagning, centraloperation, sterilcentral, förlossning och slutvårdsplatser.
Nybyggnad av restaurang & övriga anläggningar i Skiftinge
300 miljoner är den totala kostnaden för projekten. Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA, Vid Skiftingerondellen.
Nybyggnad av restaurang i Skiftinge
300 miljoner är den totala kostnaden för projekten. Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA, Vid Skiftingerondellen.
Nybyggnad av restaurang i Skiftinge
300 miljoner är den totala kostnaden för projekten. Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA, Vid Skiftingerondellen. Efendi 73 AB =2078258, Jureskogs =2078262, Padel Group =2078261, Yum Yum =2078260, KFC =2078263.
Nybyggnad av kulturhus och kongresshall i Eskilstuna
Nybygganad av ett centralt beläget kongress- och kulturhus med tillhörande hotell.
Ny logistikpark i Eskilstuna
150 000 kvm mark. BREEAM-standard.
Nybyggnad av vårdbostad och förskola i Eskilstuna
Totalt planeras ca 700 lägenheter för hela området på Årby Norra. Denna del avser ca 80 vårdbostäder med förskola i bottenplan.
Nybyggnad av idrottshall & isrink i Trosa
Ny idrottshall och isrink vid Tomtaklintskolan i Trosa.
Nybyggnad av ridhus i Eskilstuna
Planer finns för nybyggnad av ridhus. BTA ca 1584 kvm.
Ombyggnad av kontorshus i Nyköping
Nyköpings kommun, Tekniska divisionen, kommer att genom utförandeentreprenad låta utföra ombyggnation av fastigheten Vägporten 2 i Nyköping. Utförlig information finns i upphandlingsdokumenten. Rivning utfört av ramavtalsentreprenör sedan tidigare.
Ny- och tillbyggnad av förskola i Eskilstuna
Ny- & tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Dockas på N54 på projekt: 1232107.
Om- & tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Ombyggnation Fristadsskolan (Västra Folkskolan). Tillbyggnad av skola samt utvändig ändring Vildrosen 6.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
10 avdelningar. Konceptförskola.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Nybyggnad av kontor.
Om- och tillbyggnad av förskola i Torshälla
Projektet avser om-och tillbyggnad av Starens förskola i Eskilstuna kommun. Bef. förskola byggs om till 2 avdelningar, ett storkök, en matsal samt gemensamma ytor. Bef. skyddsrum skall även byggas om. Tillbyggnaden utgör 6 avdelningar, gemensamma ytor samt tekniska utrymmen. Komplementbyggnader skall uppföras på förskolegården. Utemiljö anläggs med tillhörande utrustning.
Energioptimering vid Backavallen samt nybyggnad av omklädningsrum i Katrineholm
Nybyggnad av omklädningsrum samt energioptimering.
Om- och tillbyggnad av kontor och utställningslokal i Eskilstuna
Avser ombyggnad till kontor och utställningsytor. Fastigheten är i tre plan och i dagsläget är den stomren. Tillbyggnad med nytt trapphus uppförs i befintlig byggnads gavel enligt ritning. Fastigheten ska vara av industrikänsla. Byggnaden är kulturminnes märkt.
Nybyggnad av vårdboende i Gnesta
Frustuna 7:1 och 7:2.
Nybyggnad av vårdboende i Eskilstuna
Nybyggnad av vårdboende.
Nybyggnad av restaurang i Eskilstuna
Nybyggnad av restaurang samt uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av brandskydd vid Migrationsverket i Flen
Migrationsverket ska åtgärda det byggtekniska brandskyddet i förvarsavdelning 1 och 2 i Flen.
Nybyggnad av anläggning med kontor i Strängnäs
Avtalet innefattar en lokalyta på 3 434kvm indelat på tre verkstadslokaler för tvätt, bilrekond och inspektion med tillhörande kontor och personalutrymmen samt 1 590 kvm uppställningsyta för personbilar inomhus.
Ombyggnad av bowlinghall i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning av förråd till idrott & bowlinghall, byggnad 224 eldsund 6:16.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad från kontor till företagsbostäder/hotell.
Ombyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ombyggnaden omfattar verksamhetsanpassning av utbildningslokalerna samt utbyte av ventilationsanläggning.
Om- & nybyggnad av Padelhall i Vingåker
Ombyggnad och ändrad användning av bef. industriloklaer till padelhall samt nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av padelhall i Eskilstuna
Nybyggnad av sporthall (padel).
Nybyggnad av padelhall i Vingåker
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av padelhall i Trosa
Syftet med detaljplanen är därmed att möjliggöra för en utökning av Trosa-Vagnhärad Tennisklubbs befintliga verksamhet utan att riva befintlig bebyggelse. Den planerade tillkommande bebyggelsen föreslås uppföras mellan tennishallen och väg 218.
Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus samt ändring av bärande konstruktion och brandskydd samt ventilation och VA.
Ombyggnad till padelhall i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning av industrilokal från lager, distribution, mekanisk verkstad till friskvårdslokal padelhall.
Ventilationsåtgärder i Katrineholm
Entreprenaden omfattar projektering och installation till en fullt färdig och drifttagen luftbehandlingsanläggning.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Ombyggnad av förskolelokaler, matsal samt kök.
Nybyggnad av kontor & lager i Gnesta
Nybyggnad av industribyggnad med kontor & lager.
Utbyggnad av skola i Gnesta
Avser utbyggnad av befintlig skola med lokaler för förskoleklass och fritidsverksamhet inklusive förbindelsegång till befintlig skola.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad till kontor.
Ombyggnad av samlingslokal i Oxelösund
Planer finns på renovering av samlingslokal samt kök.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
Tillbyggnad av befintlig förskola från 3 avdelningar till 7 eller 8 avdelningar.
Modernisering/utbyte av hissar inom Region Sörmland
Avser modernisering av 1 st hydraulhiss på VC Strängnäs – Strängnäs, 1 st linhiss på VC City – Eskilstuna samt 1 st linhiss Nyköpings lasarett, hus N6 – Nyköping.
Renovering av personallokal mm i Trosa
Planer på att bygga om och bygga ut. Det handlar dels om nya personalutrymmen, dels om ett nytt kyl- och frysrum för kistor.
Ombyggnad av förskolor i Torshälla
Objektet avser ombyggnad av två hus på totalt ca 1800 m2. Detta gäller Glömsta förskola samt Karamellens förskola som ligger på samma fastighet.
Ombyggnad till förskola i Oxelösund
Genom ombyggnationen blir lokalerna mer flexibla och när förskola har gården som pedagogiskt rum kan lokalerna nyttjas genom att dela smågrupperna i mindre grupper för olika aktiviteter. Vid dåligt väder har utomhusavdelningen möjlighet att vistas inomhus.
Ombyggnad av servicebyggnad på Orrestaö camping
Denna upphandling avser ombyggnad av servicebyggnader och cafébyggnad på Orrestaö Bad och Camping i Flen.
Renovering av skolkök, Gensta
Ny epoxi på hela golvet. Kylrum och nedkylning/upptiningsrum ska bytas ut.
Installation av solcellsanläggningar på förskolor i Eskilstuna
Avser montering av 3 separata solcellsanläggningar på 3 separata fastigheter med olika placeringar i Eskilstuna: Odlarens förskola, Berga förskola och Stenby förskola.
Ombyggnad av lokal till livsmedelsbutik i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för ombyggnad av lokal för handel.
Utbyte av hiss på sjukhus i Nyköping
Avser utbyte av hiss 176 placerad i byggnad N7 Nyköpings lasarett, Nyköping.
Rivning av byggnader på fastigheter i Eskilstuna kommun
Avser rivning av tidigare kursgård samt bostäder i Bjällersta och Folkesta, Eskilstuna kommun.
Om- & tillbyggnad av kök & matsal på skola i Vagnhärad
Om- & tillbyggnad av kök & matsal.
Nybyggnad av tankstation i Flen
Objektet avser leverans och installation av en komplett driftfärdig kompressorstation för fordonsgas inkl. konstruktion, all erforderlig installation, driftsprov och material. Kompressorstationen ska vara avsedd och konstruerad för flakfyllning samt publik dispenser och fungera för såväl tunga som lätta fordon. Leveransen ska även innefatta 2 st gasflak.
Omläggning av tak samt montering av solceller på idrottshall i Katrineholm
Omläggning av tak samt installation av solceller.
Rivning inför nybyggnad av förskola i Vingåkers kommun
Rivning inför nybyggnad av förskola på Rådjursgränd 1.
Invändigt underhåll av kyrka i Eskilstuna
Installation av bergsvärme, elarbeten m.m.
Renovering av servicebyggnad i Oxelösund
Renovering av befintlig byggnad till Strandcafé.
Leverans/installation av mätrum till Kullbergska sjukhuset i Katrineholm
Avser leverans och installation av tre (3) mätrum för audiologiska undersökningar. Mätrummen ska placeras på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.
Tillbyggnad av affärshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av handelsbyggnad, Ansökan om lov för belyst skylt Ametisten 2.
Rivning av utbildningslokal i Nyköping
Entreprenaden omfattar sanering och rivning av slöjd- och hemkunskapsbyggnader på Oppeby skola i Nyköping.
Nybyggnad av företagshotell i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 företagshotell.
Nybyggnad av butik i Vingåker
Nybyggnad av affärslokal - butiksbyggnad.
Tillbyggnad av sjukhus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av Karsuddens sjukhus.
Nybyggnad av restaurang i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel - restaurang.
Ombyggnad av kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad av magasinsbyggnad till kontor och personalutrymmen.
Renovering av Lerbo kyrka
Renovering av putsfasad.
Nybyggnad av padelhall i Eskilstuna
Nybyggnad av padelhall på Tegelslagartorp 1:6 och Tegelslagartorp 1:9.
Nybyggnad av kontor i Eskilstuna
Nybyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av förskola i Gnesta
Ändrad användning för förskola.
Rivning av hotell i Eskilstuna
Rivning av restaurang/hotell samt enbostadshus på Torshälla 5:3, Rivning av enbostadshus garage & förråd på Torshälla 5:35, rivning av enbostadshus & förråd på Torshälla 5:36, rivning av enbostadshus på Torshälla 5:37,Rivning av enbostadshus&förråd på 5:40.
Tillbyggnad av restaurang i Eskilstuna
Tillbyggnad av inglasad uteservering på restaurang.
Utvändigt underhåll av restaurang i Eskilstuna
Tillbyggnad av uteservering på restaurang samt ramp.
Tillbyggnad av kontor i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärs-/kontorshus samt utvändig ändring och installation av ventilation.
Utvändigt underhåll av restaurang i Eskilstuna
Utvändig ändring av restaurang/reception.
Nybyggnad av maskinhall i Oxelösund
Nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av maskinhall i Trosa
Nybyggnad av maskinhall/förrådsbyggnad, ändra marknivå.
Nybyggnad av klubbhus i Gnesta
Nybyggnad av klubbhus.
Nybyggnad av scen i Oxelösund
Nyybggnad av scen.
Nybyggnad av servering i Trosa
Nybyggnad av uteservering.
Nybyggnad av bastu i Strängnäs
Strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu tynnelsö 1:4.
Rivning av garage i Eskilstuna
Rivning av garage.
Tillbyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Tillbyggnad av idrottshall i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för idrott.
Utvändigt underhåll av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för handel .
Utvändigt underhåll av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för handel.
Utvändigt underhåll av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för kontor.
Utvändigt underhåll av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för utbildning.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av carport i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av carport och cykelparkering.
Utvändigt underhåll av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, byggnad för kontor (solceller).
Utvändigt underhåll av garage i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, byte av garageport.
Ombyggnad av affärshus i Strängnäs
Anmälan om anordning för ventilation gorsinge 1:72.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.