Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Återuppbyggnad av Kungsladugård i Mariefred
Återuppbyggnad efter brand, statligt byggnadsminne.
Nybyggnad av Padelhall i Strängnäs
Bygglov för nybyggnation av padelcenter på larslunda ip strängnäs 3:67.
Ombyggnad av bowlinghall i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning av förråd till idrott & bowlinghall, byggnad 224 eldsund 6:16.
Nybyggnad av anläggning med kontor i Strängnäs
Avtalet innefattar en lokalyta på 3 434kvm indelat på tre verkstadslokaler för tvätt, bilrekond och inspektion med tillhörande kontor och personalutrymmen samt 1 590 kvm uppställningsyta för personbilar inomhus.
Ny tankstation för biogas vid bussdepån i Strängnäs
Befintlig bussdepå ska byggas om och förse 34 bussar med biogas och därutöver ska 8 bussar förses med el från laddstationer. Den nya tankningsanläggningen uppförs på befintlig tomt.
Modernisering/utbyte av hissar inom Region Sörmland
Avser modernisering av 1 st hydraulhiss på VC Strängnäs – Strängnäs, 1 st linhiss på VC City – Eskilstuna samt 1 st linhiss Nyköpings lasarett, hus N6 – Nyköping.
Nybyggnad av maskinhall i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av fordonshall gertre 3:2.
Ombyggnad av gym i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning av lokal till gym bonden 14.
Ombyggnad av kontor i Strängnäs
Bygglov för ändring av kontor, fenix.
Nybyggnad av bastu i Strängnäs
Strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu tynnelsö 1:4.
Ombyggnad av brandstation i Strängnäs
Anmälan om installation av ventilation brandchefen 2.
Nybyggnad av automatstation i Strängnäs
Bygglov för uppförande av drivmedelsanläggning malmby 2:15, Rivningslov för drivmedelsanläggning malmby 2:15 Malmby 2:15.
Utvändigt underhåll av värdshus i Strängnäs
Bygglov för fasadändring källaren 2.
Utvändigt underhåll av galleria i Strängnäs
Bygglov för montage av solcellspaneler på tak präntaren 1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.