Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Trosa

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt handelsområde mm i Trosa
Detaljplanens syfte är att möjliggöra handelsverksamhet och möjlighet till drivmedelförsäljning inom Lånesta 4:14 m fl.
Ny- & tillbyggnad av padelhall i Trosa
Syftet med detaljplanen är därmed att möjliggöra för en utökning av Trosa-Vagnhärad Tennisklubbs befintliga verksamhet utan att riva befintlig bebyggelse. Den planerade tillkommande bebyggelsen föreslås uppföras mellan tennishallen och väg 218.
Renovering av personallokal mm i Trosa
Planer på att bygga om och bygga ut. Det handlar dels om nya personalutrymmen, dels om ett nytt kyl- och frysrum för kistor.
Nybyggnad av kontor i Trosa
Nybyggnad av hamnkontor.
Nybyggnad av toalett i Trosa
Bygglov nybyggnad offentlig toalett samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av toalett i Trosa
Bygglov nybyggnad offentlig toalett.
Tillbyggnad av butik i Trosa
Bygglov övrigt affär.
Utvändigt underhåll av affärshus i Trosa
Utvändig ändring av industri/affär.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.