Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Katrineholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- & tillbyggnad av skola i Katrineholm
Tillbyggnad av skolbyggnad som ska byggas ihop med tre befintliga huskroppar.
Energioptimering vid Backavallen samt nybyggnad av omklädningsrum i Katrineholm
Nybyggnad av omklädningsrum samt energioptimering.
Ventilationsåtgärder i Katrineholm
Entreprenaden omfattar projektering och installation till en fullt färdig och drifttagen luftbehandlingsanläggning.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
Tillbyggnad av befintlig förskola från 3 avdelningar till 7 eller 8 avdelningar.
Rivning av brandstation i Katrineholm
Nybyggnationen: 1353149.
Nybyggnad av vagnhall i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad/uppförande av vagnhall.
Nybyggnad av telestation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en 72 meter hög stagad mast och två tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av telestation i Katrineholm
Ansökan om nybyggnad av fackverkstorn och teknikbod för mobiltelefon vid lilla markstugan.
Nybyggnad av barack i Katrineholm
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggnation av baracker.
Fasadmålning på tennishall i Katrineholm
Fasadmålning tennishallen.
Upprustning av kök i Katrineholm
Upprustning av kök.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.