Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Katrineholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Katrineholm
För 1300 elever. Miljöbyggnad Silver.
Om- & tillbyggnad av skola i Katrineholm
Tillbyggnad av skolbyggnad som ska byggas ihop med tre befintliga huskroppar.
Energioptimering vid Backavallen samt nybyggnad av omklädningsrum i Katrineholm
Nybyggnad av omklädningsrum samt energioptimering.
Ny sporthall vid skola i Katrineholm
Objektet avser tillbyggnad av befintlig idrottshall med en ny hall med en spelyta på 40 x20 m. Samt ombyggnad av lekytor och parkeringsplatser med tillhörande mark, infarter och utfarter. Byggnaden skall uppföras enligt Miljöbyggnad Silver.
Ventilationsåtgärder i Katrineholm
Entreprenaden omfattar projektering och installation till en fullt färdig och drifttagen luftbehandlingsanläggning.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
Tillbyggnad av befintlig förskola från 3 avdelningar till 7 eller 8 avdelningar.
Rivning av brandstation i Katrineholm
Nybyggnationen: 1353149.
Nybyggnad av vagnhall i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad/uppförande av vagnhall.
Leverans/installation av mätrum till Kullbergska sjukhuset i Katrineholm
Avser leverans och installation av tre (3) mätrum för audiologiska undersökningar. Mätrummen ska placeras på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.
Renovering av Lerbo kyrka
Renovering av putsfasad.
Nybyggnad av telestation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en 72 meter hög stagad mast och två tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av barack i Katrineholm
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggnation av baracker.
Fasadmålning på tennishall i Katrineholm
Fasadmålning tennishallen.
Upprustning av kök i Katrineholm
Upprustning av kök.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.