Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny F-6 skola på Brandholmen
Nybyggnad av koncept-skola F-6.
Ombyggnad av kontorshus i Nyköping
Nyköpings kommun, Tekniska divisionen, kommer att genom utförandeentreprenad låta utföra ombyggnation av fastigheten Vägporten 2 i Nyköping. Utförlig information finns i upphandlingsdokumenten. Rivning utfört av ramavtalsentreprenör sedan tidigare.
Ombyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Dockas på N54 på projekt: 1232107.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
10 avdelningar. Konceptförskola.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad från kontor till företagsbostäder/hotell.
Ombyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ombyggnaden omfattar verksamhetsanpassning av utbildningslokalerna samt utbyte av ventilationsanläggning.
Nybyggnad av resecentrum i Nyköping
Bussterminal, skärmtak, cykelgarage, rivning/flytt av godsmagasin, ombyggnad Brunnsgatan, ramper/trappor/torg etc vid Västra passagen, busstorg, parker, parkering, markplanering/stödmurar, omläggning av ledningar, bro över järnvägsspåret vid Hemgården mm.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för kontor.
Rivning av skola i Nyköping
Rivning ska utföras av skolbyggnad ca 11 000 m2 samt beläggningar och utrustningar (cykelställ, bänkar mm) kring byggnaden. Efter rivning ska ytan återställas.
Ombyggnad av lokal till livsmedelsbutik i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för ombyggnad av lokal för handel.
Tillbyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Nybyggnad av restaurang i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel - restaurang.
Nybyggnad av båthall i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri (båthall).
Rivning av utbildningslokal i Nyköping
Entreprenaden omfattar sanering och rivning av slöjd- och hemkunskapsbyggnader på Oppeby skola i Nyköping.
Utvändigt underhåll av garage i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, byte av garageport.
Utvändigt underhåll av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för kontor.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Nybyggnad av carport i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av carportar och parkeringsplats.
Fasadrenovering av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.