Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Dockas på N54 på projekt: 1232107.
Ombyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Dockas på N54 på projekt: 1232107.
Nybyggnad av F-6 skola i Nyköping
Nyköpings kommun har för avsikt att uppföra en ny skola på Oppeby skolområde som ska ersätta den befintliga skolbyggnaden från 1960-talet. Den gamla skolan kommer att vara i drift under byggnationen. Den nya skolan kommer uppföras i områdets östra kant där gymnastikbyggnaden ligger idag. En ny idrottshall, som ersätter den befintliga gymnastikbyggnaden, är färdigställd i områdets södra kant mot Regeringsvägen. Skolan är i två plan med skyddsrum en bruttoarea om ca 9224 m2. Projektet omfattar även utförande av skolgård, väg- och anläggningsarbeten samt rivning av befintlig idrottshall.
Nybyggnad av F-9 skola i Nyköping
F- 9 skola med plats för 440 elever på ca 3300 kvm.
Ombyggnad av bilhall i Nyköping
Invändig uppfräschning av lokalen och utvändiga fasadarbeten.
Ombyggnad av skola i Nyköping
Del av befintlig skolbyggnad som projektet avser innefattar två plan med befintliga skollokaler och en underliggande krypgrund. Projektet omfattar cirka 1550 m2. Efter ombyggnationen är klar kommer plan 10 inhysa 8 stycken klassrum, 3 stycken grupprum, matsal/kök, 3 stycken RWC, 5 stycken WC, personalrum, ett antal förrådsutrymmen och övriga komplementsutrymmen. På plan 11 inhyses 9 stycken klassrum, 4 stycken grupprum, rörelserum/musik, 2 stycken RWC, 4 stycken WC, personalrum, ett antal förrådsutrymmen och övriga komplementsutrymmen.
Ombyggnad av skyddsrum i flerbostadshus i Nyköping
Tillföra 2st In & Utrymningsvägar/trappor till skyddsrum på fastigheten Gruvan 15 i Nyköping.
Utbyte av hissar på sjukhus i Nyköping
Region Sörmland avser inom Nyköpings lasarett i Nyköping genom entreprenad utbyta befintliga linhissar 111, 112 och 113.
Fasadrenovering mm på Husby-Oppunda kyrka
Fasadrenovering, stenkonservering, komplettering av fönsterbågar, brandutrymning, målning in- och utvändigt.
Ombyggnad av Nävekvarns skola i Nyköping
Projektet är främst en ombyggnad av skolans tillagningskök och matsal.
Hyresgästanpassning av kontor i Nyköping
Hyresgästanpassning ca 525 kvm
Rivning och nybyggnad av kiosk i Nyköping
Avser rivning och nybyggnad av Pressbyrå.
Uppställning av livsmedelsmodul i Nyköping
Bygglov för en obemannad matbutik. Färdigbyggd butiksmodul som lyfts på plats med kranbil. Anslutning av el- och fiber. Ingen vattenanslutning.
Tillbyggnad av panthus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärshus samt uppförande av panthus.
Rivning av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för utbildning.
Ventilationsarbete på kontor i Nyköping
Anmälan om ändring av ventilation.
Ändring av ventilation i klubbhus i Nyköping
Anmälan om ändring av ventilation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).