Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Nyköping
Ca 80-100 rum och mellan 300-400 bäddar.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel.
Nybyggnad av multisportarena i Nyköping
Avser nybyggnad av multisportarena.
Ombyggnad av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till vårdcentral.
Tillbyggnad av skola i Nyköping etapp 2
Kök, matsal, eurytmisal samt tekniksalar.
Nytt reservkraftaggregat till Ökna Naturbruksgymnasium i Tystberga
Avser upphandling av nytt reservkraftaggregat till Öknaskolans Naturbruksgymnasium.
Utbyte av hiss på sjukhus i Nyköping
Totalentreprenad för ombyggnation och modernisering av 1 st befintlig hydraulhiss inom Nyköpings lasarett. Hissystemet ska utföras för person-, varu- och sängtransporter.
Ombyggnad av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för vård.
Nybyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av byggnad för handel.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för kontor.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av containrar.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för handel.
Ombyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till byggnad för utbildning.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Anmälan om installation av hiss.
Utvändigt underhåll av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för handel.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring samt ombyggnad av byggnad för handel, Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel Utmålet 10.
Tillbyggnad av kulturhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för kulturändamål.
Nybyggnad av garage i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel (kundvagnsgarage).
Rivning av kontor i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för kontor.
Nybyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggnad för handel.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för utbildning till kontor.
Takåtgärder på kyrka i Nyköping
Projektering av takåtgärder.
Upphandling av röntgen- och säkerhetsutrustning för inpasseringskontroll, Region Sörmland
Avser utrustning för allmän inpasseringskontroll där kontroll sker med hjälp av röntgenmaskin och metalldetektorbåge med tillhörande tjänster.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.