Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av kontorshus i Nyköping
Nyköpings kommun, Tekniska divisionen, kommer att genom utförandeentreprenad låta utföra ombyggnation av fastigheten Vägporten 2 i Nyköping. Utförlig information finns i upphandlingsdokumenten. Rivning utfört av ramavtalsentreprenör sedan tidigare.
Nybyggnad av hotell i Nyköping
Ca 80-100 rum och mellan 300-400 bäddar.
Ombyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Dockas på N54 på projekt: 1232107.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
10 avdelningar. Konceptförskola.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av verksamheter i Nyköping
Bygglov sökt för nybyggnad av affärshus.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad från kontor till företagsbostäder/hotell.
Ombyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ombyggnaden omfattar verksamhetsanpassning av utbildningslokalerna samt utbyte av ventilationsanläggning.
Ombyggnad av gymnasieskola i Nyköping
Gripenskolan ska få tre nya klassrum genom en ombyggnad av de befintliga lokalerna.
Ombyggnad av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till vårdcentral.
Ombyggnad av lokal till livsmedelsbutik i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för ombyggnad av lokal för handel.
Utbyte av hiss på sjukhus i Nyköping
Totalentreprenad för ombyggnation och modernisering av 1 st befintlig hydraulhiss inom Nyköpings lasarett. Hissystemet ska utföras för person-, varu- och sängtransporter.
Rivning av utbildningslokal i Nyköping
Entreprenaden omfattar sanering och rivning av slöjd- och hemkunskapsbyggnader på Oppeby skola i Nyköping.
Nybyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av byggnad för handel.
Rivning av kontor i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för kontor.
Utvändigt underhåll av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, byggnad för kontor (solceller).
Nybyggnad av carport i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av carportar och parkeringsplats.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för handel.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av carport i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av carport och cykelparkering.
Tillbyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Tillbyggnad av idrottshall i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för idrott.
Tillbyggnad av kulturhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för kulturändamål.
Utvändigt underhåll av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för handel .
Utvändigt underhåll av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för handel.
Utvändigt underhåll av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för kontor.
Utvändigt underhåll av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för utbildning.
Fasadrenovering av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad.
Upphandling av röntgen- och säkerhetsutrustning för inpasseringskontroll, Region Sörmland
Avser utrustning för allmän inpasseringskontroll där kontroll sker med hjälp av röntgenmaskin och metalldetektorbåge med tillhörande tjänster.
Utvändigt underhåll av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av va-anläggning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för handel. Ommålning av fasad.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Anmälan om ändring av ventilation.
Tillbyggnad av församlingshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av församlinghem.
Tillbyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av inglasat uterum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.