Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av idrottshall i Nyköping
Nybyggnad av idrottshall i Oppeby. Idrottshallen är i ett plan med en bruttoarea om ca 2300 m2.
Nybyggnad av vårdbostad i Nyköping
Nybyggnation av boende för vård omfattande 4 lägenheter, ca 345 m2.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Avser ombyggnad av kontor och verksamhetsanpassning åt Samhällsbyggnad i Nyköping. Å-huset består i huvudsak av 2 huskroppar, ”Magasinet” resp. ”CEWE-huset” med ursprungliga anor från 1700-talet vilket medför kulturhistoriska värden.
Installation av mobilt inomhus nätverk för Region Sörmland
Denna upphandling avser samverkansentreprenad för utbyggnationen av mobila inomhusnät och robusthetshöjande åtgärder för dessa på Regionens fyra (4) sjukhus. Entreprenaden är indelad i tre (3) projektdelar där Mälarsjukhuset i Eskilstuna är en (1) del, Nyköpings Lasarett är en (1) del och Kullbergska Sjukhuset tillsammans med Regionsjukhuset Karsudden är en (1) del.
Installation av solcellsanläggningar samt omläggning av tak på Rosvalla, Nyköping
Projektet omfattar två entreprenaddelar varav den ena avser uppförande av en nätansluten solcellsanläggning och den andra avser takomläggning. Arenorna omfattar 8 hallar under tak och motsvarar 40 000 kvadratmeter stor yta.
Ombyggnad av mellanbjälklag i Alphaskolan, Nyköping
Entreprenaden omfattar ombyggnation på Alphaskolan i Nyköping. Ombyggnaden innebär bjälklagskomplettering i två rum som är öppna genom plan. På ovanvåningen ska nya rum bildas för att utgöra klassrum.
Renovering av Horsviks gård i Horsviks naturreservat, Nyköping
Målet med renoveringen är att tre (3) av byggnaderna ska hyras ut till exempelvis veckovis som ett enklare och tillgängligt semesterboende för alla medborgare. Det finns ett behov att rusta byggnaderna till en lägsta standard som gör husen säkra och sanitära att hyra ut för en enkel boendestandard. Mot bakgrund till platsens kulturhistoriska värde och naturreservatets syfte kommer upprustning och upplåtelse ske i enlighet med dessa värden.
Ombyggnad av boende i Nyköping
Nybyggnaden avser tillfälligt boende vid evenemang & kurser med moduler.
Renovering & tjärning av spåntak på kyrka i Nyköping
Renovering & tjärning av spåntak.
Takarbeten på Husby-Oppunda kyrka
Restaurering tak- och plåtdelar, målning av tak m.m.
Fasadarbete på affärsbyggnad i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, byggnad för teknisk anläggning.
Ventilationsarbete på skola i Nyköping
Anmälan om ändring av ventilation.
Tillbyggnad av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för vård, n1.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).