Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Nyköping
Ca 80-100 rum och mellan 300-400 bäddar.
Nybyggnad av idrottshall i Nyköping
Upphandlingen avser nybyggnad av idrottshall i Oppeby. Idrottshallen är i ett plan med en bruttoarea om ca 2300 m2.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
10 avdelningar. Konceptförskola.
Nybyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel.
Renovering av fönster på Folkets Hus i Nyköping
Nyköpingshem har för avsikt att renovera samtliga fönster, förutom fönster placerade i takkupor, på fastigheten Folkets Hus i Nyköping.
Renovering av fönster på skollokaler i Nyköping
Renovering av 162 fönster i gymnasieskola från tidigt 1900-tal.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av byggnad för kontor och garage förråd.
Ombyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ombyggnad av byggnad för utbildning.
Tillbyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, byggnad för vård.
Ombyggnad av butik i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus; lokal för restaurang till butik/kontor.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för handel.
Utvändigt underhåll av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, byggnad för handel.
Utvändigt underhåll av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för utbildning.
Rivning av kontor i Nyköping
Rivning av kontor.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Nyköping
Fasadändring av byggnad för vård.
Rivning av kontor i Nyköping
Ansökan om rivningslov och marklov för rivning av byggnad för kontor.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för utbildning.
Tillbyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för kontor.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor.
Ombyggnad av gym i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av byggnad för handel till gym.
Takåtgärder på kyrka i Nyköping
Projektering av takåtgärder.
Nybyggnad av scen till A-hallen i Rosvalla, Nyköping
Avser byggnation av scen för inne- och utomhusbruk, samt där tillhörande styrsystem, vid A-hallen i Rosvalla.
Tillbyggnad av idrottshall i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för idrott.
Tillbyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för hotell.
Ventilationsarbeten på samlingslokal i Nyköping
Anmälan om ändring av ventilation.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).