Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av restaurang i Skiftinge
300 miljoner är den totala kostnaden för projekten. Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA, Vid Skiftingerondellen. Etapp 1 Id 1544138
Ny logistikpark i Eskilstuna
150 000 kvm mark.
Utbyggnad av förskola & grundskola i Eskilstuna
Planerat projekt i samband med Skogsängsskolan ca 125 nya elevplatser. Förskolan Hattmakaren kommer växa med 80 förskoleplatser. Om- och tillbyggnad av förskola samt rivning och nybyggnad av skola.
Nybyggnad av vårdbostad och förskola i Eskilstuna
Totalt planeras ca 700 lägenheter för hela området på Årby Norra. Denna del avser ca 80 vårdbostäder med förskola i bottenplan.
Om- och tillbyggnad av f.d. Myntverket, tingsrätt i Eskilstuna
Eskilstuna tingsrätt planeras få helt nya lokaler i Kv Valören 1 i Eskilstuna genom en om- och tillbyggnad av f.d. Myntverket, ursprungligen uppfört 1972. Projektet innebär en total ombyggnad och upprustning av befintlig byggnad som idag är helt tomställd samt en ny tillbyggnad mot Västermarksgatan och järnvägen.
Nybyggnad av ridhus i Eskilstuna
Planer finns för nybyggnad av ridhus. BTA ca 1584 kvm.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Ombyggnation Fristadsskolan (Västra Folkskolan).
Om- och tillbyggnad av kontor och utställningslokal i Eskilstuna
Avser ombyggnad till kontor och utställningsytor. Fastigheten är i tre plan och i dagsläget är den stomren. Tillbyggnad med nytt trapphus uppförs i befintlig byggnads gavel enligt ritning. Fastigheten ska vara av industrikänsla. Byggnaden är kulturminnes märkt.
Till- och ombyggnad av skola i Fröslunda centrum, Eskilstuna
Avser om- och tillbyggnad av grundskola. Entreprenaden kommer utföras med pågående verksamhet. Beskrivning av i dagsläget planerade och namngivna huvuddelar: Ombyggnad av skollokaler: Ombyggnadsarea ca 12.400 m2. Befintlig grundskola skall byggas om för att passa verksamhetens behov. Delar av Kv Talangen 2 skall anpassas samt kopplas till Kv Talangen 1. Tillbyggnadsarea ca 1130 m2 Tillbyggnad av befintlig byggnad Kv Talangen 1 skall ske som skall innehålla gymnastiksal med omklädningsrum samt undervisningslokaler. Tillbyggnaden skall utföras i tegel för att anpassas till befintlig skolbyggnad.
Nybyggnad av vårdboende i Eskilstuna
Nybyggnad av vårdboende.
Om- och tillbyggnad av förskola i Torshälla
Projektet avser om-och tillbyggnad av Starens förskola i Eskilstuna kommun. Bef. förskola byggs om till 2 avdelningar, ett storkök, en matsal samt gemensamma ytor. Bef. skyddsrum skall även byggas om. Tillbyggnaden utgör 6 avdelningar, gemensamma ytor samt tekniska utrymmen. Komplementbyggnader skall uppföras på förskolegården. Utemiljö anläggs med tillhörande utrustning.
Nybyggnad av padelhall i Eskilstuna
Nybyggnad av sporthall (padel).
Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus samt ändring av bärande konstruktion och brandskydd samt ventilation och VA.
Nybyggnad av idrottshall i Eskilstuna
Nybyggnad av idrottshall.
Ombyggnad till familjecentral i Eskilstuna
Avser ombyggnad av lokaler i Fröslunda centrum till en Familjecentral.
Tillbyggnad av kontor i Eskilstuna
Tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad till kontor.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Ombyggnad av ca 800 kvm.
Restaurering av garage i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnad av en utemiljö beläget på ovansidan av garaget bjälklaget, utbyte av värmeslingor i ramper till garageinfart samt demontering av vatten i garaget samt bygga om befintligt.
Byte av styrutrustning på sjukhus i Eskilstuna
Avser utbyte och viss ombyggnation av styr- och övervakningssystem för hus E42, E53, E54 och E56 Mälarsjukhuset, Eskilstuna samt VC Strängnäs, Strängnäs. Totalt påverkas 18 apparatskåp av styrutbytet.
Ombyggnad till café, kårhus mm i Eskilstuna
Ändrad användning av kontorsbyggnad till kårhus, studielokaler och annan högskoleanknuten verksamhet.
Ombyggnad av idrottshall i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad till idrottshall.
Nybyggnad av restaurang i Eskilstuna
Nybyggnad av restaurang samt uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av företagshotell i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 företagshotell.
Utvändigt underhåll av affärshus i Eskilstuna
Bygglov för utvändig ändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av restaurang i Eskilstuna
Utvändig ändring av restaurang.
Ombyggnad av affärshus i Eskilstuna
Ändrad användning av del av företagshotell till handelslokal.
Rivning av garage i Eskilstuna
Rivningslov för garage.
Tillbyggnad av kontor i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärs-/kontorshus samt utvändig ändring och installation av ventilation.
Utvändigt underhåll av kontor i Eskilstuna
Bygglov för utvändig ändring av kontorshus.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 garagelängor på Äspingen 3 och Äspingen 4.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av gym i Eskilstuna
Nybyggnad av gym samt utvändig ändring av butik.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Bygglov för nybyggnad av garage.
Ny teleskopläktare till Scenkonst Sörmland, Eskilstuna
Avser en mobil teleskopläktare till Scenkonst Sörmlands Black Box i Eskilstuna.
Rivning av kontor i Eskilstuna
Rivning av verkstad efter brand.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.