Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad/ROT-renovering till kontorslokaler i Eskilstuna
Projektet består totalt av en yta på 13 487 kvm. Hela fastigheten ska ROT-renoveras och byggas om till administrativa kontor för olika verksamheter. Rotrenoveringen kommer omfatta fasadbyte, byte av el, vent samt vvs i hela fastigheten. I ombyggnaden omfattas även viss justering på yttre miljön fast i mindre omfattning.
Ombyggnad av kontorslokaler i Eskilstuna
Entreprenaden avser ombyggnad av kontorslokaler. Ett flertal hyresgäster ska flytta inom byggnaden samt ett antal ytor ska frigöras för nya hyresgäster. I uppdraget ingår att planera flyttrörelserna i byggnaden.
Nybyggnad av bilhall i Esklistuna
Ny anläggning för Renault, Dacia och multibrand i Eskilstuna
Nybyggnad av idrottshall i Eskilstuna
Det finns planer på att bygga en fullstor idrottshall som främst ska användas för grundskoleeleverna vid den nuvarande Fristadsskolan samt S:t Eskils gymnasium.
Energisparåtgärder/upprustning av förskola i Eskilstuna
Avser energisparåtgärder i samband med upprustning av lokaler. Fokus ska ligga på energieffektiva lösningar, där elbesparingar prioriteras högt.
Ombyggnad av skolgård i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnation av Årbyskolans skolgård, på Kv. Noggrannheten 1. Årbyskolans skolgård omfattas av ca 27000 kvm.
Invändig renovering av hotell i Esklistuna
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Hyresgästanpassning av kontor i Eskilstuna
Hyresgästanpassning av kontor, hyresgästen är ej officiell ännu.
Nybyggnad av affärshus i Eskilstuna
Bygglov för nybyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av butik i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus.
Nybyggnad av restaurang i Eskilstuna
Kommunen upplåter mark nära Hamngatan/Nybron för restaurangverksamhet.
Nybyggnad av golfbana i Eskilstuna
Anordnande av golfbana (13 hål).
Tillbyggnad av församlingshus i Eskilstuna
Bygglov för tillbyggnad av församlingshem samt installation av ventilationssystem.
Ny utemiljö vid förskola i Eskilstuna
Ny utemiljö vid förskola på Årbygatan.
Hyresgästanpassning för Apotek i Eskilstuna
Hyresgästanpassning för Apotek i affärshus.
Installation av energilager i Isstadion i Eskilstuna
Entreprenaden avser projektering, leverans, montage, idrifttagning, injustering och överlämning av batterianläggning. Installationerna utförs med den omfattning som krävs för en komplett, funktionsduglig och driftfärdig anläggning i enlighet med upphandlingens underlag och gällande myndighetskrav och rekommendationer.
Nybyggnad av idrottshall i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av multihall för fotboll.
Insättning av dörr på kontor i Eskilstuna
Insättning av dörr på kontorshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Eskilstuna
Inredning av föreningslokal för radiobilar i befintligt hus.
Tillbyggnad av personalutrymme i Eskilstuna
Avser tillbyggnad av personalutrymme.
Installation av larm i kyrka i Stora Sundby
Säkerhetsförebyggande åtgärder.
Installation av larm i kyrka i Eskilstuna
Säkerhetsförebyggande åtgärder.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).