Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av parkeringshus & kontor i Eskilstuna
Planer för parkeringshus och kontor.
Nybyggnad av ridhus i Eskilstuna
Planer finns för nybyggnad av ridhus. BTA ca 1584 kvm.
Tillbyggnad av logistikcenter, Eskilstuna
Tillbyggnad av logistikcenter.
Ny- och tillbyggnad av förskola i Eskilstuna
Här planerar vi för ny förskola, skola och matsal inom fastigheterna.
Om- & tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Ombyggnation av fastigheterna Vildrosen 1 & 6 och Västra Folkskolan 1. Västra Folkskolan, BTA ombyggnad: 4 665 m², BTA tillbyggnad: 113 m². Vildrosen, BTA ombyggnad: 5 866 m², BTA tillbyggnad: 66 m².
Nybyggnad av brandstation i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av brandstation.
Om- och tillbyggnad av idrottshall vid skola i Eskilstuna
Objektet avser nybyggnad av ca 500 m2 samt ombyggnad av ca 3200 m2. Objektet är beläget på Krongatan 14 i Eskilstuna.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för en ny förskola för 120 barn.
Om- och tillbyggnad av kontor och utställningslokal i Eskilstuna
Avser ombyggnad till kontor och utställningsytor. Fastigheten är i tre plan och i dagsläget är den stomren. Tillbyggnad med nytt trapphus uppförs i befintlig byggnads gavel enligt ritning. Fastigheten ska vara av industrikänsla. Byggnaden är kulturminnes märkt.
Nybyggnad av förskola i Skogstorp
Nybyggnad av förskola.
Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna
Förhandsbesked för ändrad användning av kontor till gymnasieskola i kontorshus.
Hyresgästanpassning av kontor i Eskilstuna
Hyresgästanpassning och ombyggnad av fastigheten Vaksamheten 8, i centrala Eskilstuna. Uppdraget omfattar de tre nedersta våningsplanen med en lokalarea om totalt cirka 3 000m2.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Ombyggnad av förskolelokaler, matsal samt kök.
Tillbyggnad av förskola i Eskilstuna
Utbyggnad av befintlig förskola på Årbygatan.
Ombyggnad av ventilation, fönsterbyte m.m. på skola i Eskilstuna
Eskilstuna Kommunfastigheter har tillsammans med Eskilstuna kommun beslutat om energisparåtgärder i samband med upprustning av lokaler. Fokus skall ligga på energieffektiva lösningar, där elbesparingar prioriteras högt. Objektet avser ombyggnad där fönsterbyte, belysningsarbeten, ventilationsarbeten mm. Objektet är beläget på Skogvaktarvägen 1, 633 49 Eskilstuna.
Ombyggnad av kök samt del av matsal på skola i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnad av skolkök samt delar av matsal. BTA ombyggnad ca 380 m².
Renovering av parkeringsgarage samt utemiljö i Torshälla
Objektet avser restaurering av garaget beläget på Brogatan 13. Objektet avser ombyggnad av en utemiljö beläget på ovansidan av garaget bjälklaget, utbyte av värmeslingor i ramper till garageinfart, demontering av vatten i garaget samt bygga om befintligt.
Rivning av förskola i Eskilstuna
Rivning av befintlig förskola.
Installation av solcellsanläggning på skola i Eskilstuna
Avser montering av solcellsanläggning på takdel på Hammargärdets skola.
Installation av solcellsanläggning på skola i Eskilstuna
Avser montering av solcellsanläggning på tak på Ärla skola.
Installation av solcellsanläggning på gymnasieskola i Eskilstuna
Avser montering av solcellsanläggning på tak.
Rivning av hotell i Eskilstuna
Rivning av restaurang/hotell samt enbostadshus på Torshälla 5:3, Rivning av enbostadshus garage & förråd på Torshälla 5:35, rivning av enbostadshus & förråd på Torshälla 5:36, rivning av enbostadshus på Torshälla 5:37, Rivning av enbostadshus & förråd på 5:40.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till kontor.
Ombyggnad av restaurang i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till restaurang och VA, ventilation, brandskydd och bärande konstruktion.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till kontor i flerbostadshus.
Tillbyggnad av restaurang i Eskilstuna
Tillbyggnad av restaurang (inglasad uteservering).
Utvändigt underhåll av restaurang i Eskilstuna
Tillbyggnad av skärmtak över uterservering på restaurang.
Nybyggnad av restaurang i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av restaurang t o m 30 mars 2022.
Utbyte av ishockeyrink i ishall i Eskilstuna
Montering av en (1) ny sarg inklusive spelarbås, utvisnings- och funktionärsbås, publikskydd och hängnät (droppnät) på befintlig betongpist i en ishall klassificerad som träningshall.
Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus.
Byte av garagedörrar i Eskilstuna
Avser byte av 7 st garagedörrar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.