Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av restaurang i Skiftinge
300 miljoner är den totala kostnaden för projekten. Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA, Vid Skiftingerondellen. Etapp 1 Id 1544138
Ny logistikpark i Eskilstuna
150 000 kvm mark. BREEAM-standard.
Nybyggnad av vårdbostad och förskola i Eskilstuna
Totalt planeras ca 700 lägenheter för hela området på Årby Norra. Denna del avser ca 80 vårdbostäder med förskola i bottenplan.
Nybyggnad av ridhus i Eskilstuna
Planer finns för nybyggnad av ridhus. BTA ca 1584 kvm.
Om- och tillbyggnad av förskola i Torshälla
Projektet avser om-och tillbyggnad av Starens förskola i Eskilstuna kommun. Bef. förskola byggs om till 2 avdelningar, ett storkök, en matsal samt gemensamma ytor. Bef. skyddsrum skall även byggas om. Tillbyggnaden utgör 6 avdelningar, gemensamma ytor samt tekniska utrymmen. Komplementbyggnader skall uppföras på förskolegården. Utemiljö anläggs med tillhörande utrustning.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Om- och tillbyggnad av kontor och utställningslokal i Eskilstuna
Avser ombyggnad till kontor och utställningsytor. Fastigheten är i tre plan och i dagsläget är den stomren. Tillbyggnad med nytt trapphus uppförs i befintlig byggnads gavel enligt ritning. Fastigheten ska vara av industrikänsla. Byggnaden är kulturminnes märkt.
Nybyggnad av restaurang i Eskilstuna
Nybyggnad av restaurang samt uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av padelhall i Eskilstuna
Nybyggnad av sporthall (padel).
Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus samt ändring av bärande konstruktion och brandskydd samt ventilation och VA.
Nybyggnad av idrottshall i Eskilstuna
Nybyggnad av idrottshall.
Tillbyggnad av kontor i Eskilstuna
Tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad till kontor.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Ombyggnad av ca 800 kvm.
Ombyggnad av förskolor i Torshälla
Objektet avser ombyggnad av två hus på totalt ca 1800 m2. Detta gäller Glömsta förskola samt Karamellens förskola som ligger på samma fastighet.
Byte av styrutrustning på sjukhus i Eskilstuna
Avser utbyte och viss ombyggnation av styr- och övervakningssystem för hus E42, E53, E54 och E56 Mälarsjukhuset, Eskilstuna samt VC Strängnäs, Strängnäs. Totalt påverkas 18 apparatskåp av styrutbytet.
Nybyggnad av företagshotell i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 företagshotell.
Nybyggnad av padelhall i Eskilstuna
Nybyggnad av padelhall på Tegelslagartorp 1:6 och Tegelslagartorp 1:9.
Tillbyggnad av kontor i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärs-/kontorshus samt utvändig ändring och installation av ventilation.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av restaurang i Eskilstuna
Utvändig ändring av restaurang.
Ombyggnad av affärshus i Eskilstuna
Ändrad användning av del av företagshotell till handelslokal.
Ny teleskopläktare till Scenkonst Sörmland, Eskilstuna
Avser en mobil teleskopläktare till Scenkonst Sörmlands Black Box i Eskilstuna.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.