Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av restaurang i Skiftinge
300 miljoner är den totala kostnaden för projekten. Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA, Vid Skiftingerondellen. Efendi 73 AB =2078258, Jureskogs =2078262, Padel Group =2078261, Yum Yum =2078260, KFC =2078263.
Utbyggnad av förskola & grundskola i Eskilstuna
Planerat projekt i samband med Skogsängsskolan ca 125 nya elevplatser. Förskolan Hattmakaren kommer växa med 80 förskoleplatser. Om- och tillbyggnad av förskola samt rivning och nybyggnad av skola.
Nybyggnad av vårdbostad och förskola i Eskilstuna
Totalt planeras ca 700 lägenheter för hela området på Årby Norra. Denna del avser ca 80 vårdbostäder med förskola i bottenplan.
Om- och tillbyggnad av f.d. Myntverket, tingsrätt i Eskilstuna
Eskilstuna tingsrätt planeras få helt nya lokaler i Kv Valören 1 i Eskilstuna genom en om- och tillbyggnad av f.d. Myntverket, ursprungligen uppfört 1972. Projektet innebär en total ombyggnad och upprustning av befintlig byggnad som idag är helt tomställd samt en ny tillbyggnad mot Västermarksgatan och järnvägen.
Nybyggnad av ridhus i Eskilstuna
Planer finns för nybyggnad av ridhus. BTA ca 1584 kvm.
Tillbyggnad av anstalt i Eskilstuna
Denna gång gäller uppdraget en utbyggnad med tillfälliga lokaler av Kriminalvårdens klass 1-anstalt Hällby utanför Eskilstuna med 48 platser samt fristående utrymmen för sysselsättning och utbildning. Utbyggnaden är tänkt att möta ett tillfälligt behov av ytterligare kapacitet på anstalten.
Om- & tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Ombyggnation Fristadsskolan (Västra Folkskolan), S:t Eskils gymnasium. Tillbyggnad av skola samt utvändig ändring Vildrosen 6.
Om- och tillbyggnad av förskola i Torshälla
Projektet avser om-och tillbyggnad av Starens förskola i Eskilstuna kommun. Bef. förskola byggs om till 2 avdelningar, ett storkök, en matsal samt gemensamma ytor. Bef. skyddsrum skall även byggas om. Tillbyggnaden utgör 6 avdelningar, gemensamma ytor samt tekniska utrymmen. Komplementbyggnader skall uppföras på förskolegården. Utemiljö anläggs med tillhörande utrustning.
Nybyggnad av brandstation i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av förskola i Skogstorp
Nybyggnad av förskola.
Om- och tillbyggnad av kontor och utställningslokal i Eskilstuna
Avser ombyggnad till kontor och utställningsytor. Fastigheten är i tre plan och i dagsläget är den stomren. Tillbyggnad med nytt trapphus uppförs i befintlig byggnads gavel enligt ritning. Fastigheten ska vara av industrikänsla. Byggnaden är kulturminnes märkt.
Nybyggnad av restaurang & övriga anläggningar i Skiftinge
300 miljoner är den totala kostnaden för projekten. Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA, Vid Skiftingerondellen.
Nybyggnad av restaurang i Skiftinge
300 miljoner är den totala kostnaden för projekten. Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA, Vid Skiftingerondellen.
Nybyggnad av vårdboende i Eskilstuna
Nybyggnad av vårdboende.
Nybyggnad av restaurang i Eskilstuna
Nybyggnad av restaurang samt uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av padelhall i Eskilstuna
Nybyggnad av sporthall (padel).
Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus samt ändring av bärande konstruktion och brandskydd samt ventilation och VA.
Nybyggnad av idrottshall i Eskilstuna
Nybyggnad av idrottshall.
Tillbyggnad av kontor i Eskilstuna
Tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av förskolor i Torshälla
Objektet avser ombyggnad av två hus på totalt ca 1800 m2. Detta gäller Glömsta förskola samt Karamellens förskola som ligger på samma fastighet.
Renovering av parkeringsgarage samt utemiljö i Torshälla
Objektet avser restaurering av garaget beläget på Brogatan 13. Objektet avser ombyggnad av en utemiljö beläget på ovansidan av garaget bjälklaget, utbyte av värmeslingor i ramper till garageinfart, demontering av vatten i garaget samt bygga om befintligt.
Rivning av byggnader på fastigheter i Eskilstuna kommun
Avser rivning av tidigare kursgård samt bostäder i Bjällersta och Folkesta, Eskilstuna kommun.
Invändigt underhåll av kyrka i Eskilstuna
Installation av bergsvärme, elarbeten m.m.
Nybyggnad av företagshotell i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 företagshotell.
Nybyggnad av padelhall i Eskilstuna
Nybyggnad av padelhall på Tegelslagartorp 1:6 och Tegelslagartorp 1:9.
Rivning av hotell i Eskilstuna
Rivning av restaurang/hotell samt enbostadshus på Torshälla 5:3, Rivning av enbostadshus garage & förråd på Torshälla 5:35, rivning av enbostadshus & förråd på Torshälla 5:36, rivning av enbostadshus på Torshälla 5:37,Rivning av enbostadshus&förråd på 5:40.
Tillbyggnad av kontor i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärs-/kontorshus samt utvändig ändring och installation av ventilation.
Rivning av garage i Eskilstuna
Rivning av garage.
Tillbyggnad av garage i Eskilstuna
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av idrottshall i Eskilstuna
Tillbyggnad av idrottsanläggning samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av restaurang i Eskilstuna
Tillbyggnad av inglasad uteservering på restaurang.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Eskilstuna
Nybyggnad av aktivitetshus.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av restaurang i Eskilstuna
Tillbyggnad av uteservering på restaurang samt ramp.
Utvändigt underhåll av restaurang i Eskilstuna
Utvändig ändring av restaurang/reception.
Utvändigt underhåll av affärshus i Eskilstuna
Ändrad användning av butik till bageri och utvändig ändring av affärshus samt ändring av planlösning.
Utbyte av ishockeyrink i ishall i Eskilstuna
Montering av en (1) ny sarg inklusive spelarbås, utvisnings- och funktionärsbås, publikskydd och hängnät (droppnät) på befintlig betongpist i en ishall klassificerad som träningshall.
Ny teleskopläktare till Scenkonst Sörmland, Eskilstuna
Avser en mobil teleskopläktare till Scenkonst Sörmlands Black Box i Eskilstuna.
Installation av solcellsanläggningar på förskolor i Eskilstuna
Avser montering av 3 separata solcellsanläggningar på 3 separata fastigheter med olika placeringar i Eskilstuna: Odlarens förskola, Berga förskola och Stenby förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.