Alla aktuella industriprojekt i Norrbottens län

Arjeplog (1)
Boden (10)
Haparanda (3)
Jokkmokk (2)
Kalix (1)
Kiruna (4)
Luleå (17)
Pajala (4)
Piteå (6)
Älvsbyn (8)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av demonstrationsanläggning för fossilfritt järn i Luleå
Nybyggnad av demonstrationsanläggning med en höjd på 150-250 m för att framställa stål fossilfritt, med vätgas i stället för kol. En pilotanläggning byggd sedan tidigare i Luleå: 1498919.
Nybyggnad av fabrik för tillverkning av batterikomponenter i Luleå
Nybyggnad av fabrik för tillverkning av batterikomponenter.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Industrilokal för hjulunderhåll till lok och vagnar.
Rivning och nybyggnad av industrihus i Luleå
Rivning av industribyggnad och schaktning innan nybyggnad av industribyggnad. Hajen 10 och 11.
Nybyggnad av industri av konstgödsel och grön ammoniak i Norrbotten
Avser nybyggnad av industri för framställande av grön ammoniak.
Nybyggnad av småindustriområde i Piteå
Avser etableringar för småindustri/industrihus. Totalt 7 tomter fördelat på 3 hektar.
Nybyggnad av testanläggning i Älvsbyn
Avser nybyggnad av testanläggning inomhus.
Utökning av dagbrott i Pajala
Området omfattar Kaunisvaara 1:3, 1:5, 1:11, 1:12, 2:3, 2:5, 2:6, 3:2, 13:1, 26:1, 28:1 och S:9 samt Allmänningsskogen 1:1.
Nybyggnad av industi och kontor i Jokkmokk
Fastigheten Björksta 1:15. Möjliggöra för verksamhet, kontor, verkstad eller industri på mark som tidigare är planlagd för skoländamål.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad/lager samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av handel/industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus, 7107 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Avser nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av industri i Jokkmokk
Berört område är beläget norr om byn Vajkijaur på båda sidor om väg 45. Verksamheten är avsedd att bestå av elintensiv verksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov nybyggnad- industribyggnad.
Sanering och rivning av industrihus, Luleå Hamn
Entreprenaden omfattar i huvudsak följande arbeten: Etapp 1 Rivning – rivning av befintliga byggnader på svartön 18:18, pumphus, två apparathus, rivning av betongplatta (650 m2) samt förrådshus totalt ca 200 m2 Etapp 2 Sanering Del A - Schaktning/sanering och vattenhantering av förorenad mark (Petroleum). Området är ca 6700 m2 . Inom området förväntas ca 23500 m3 massor behöva schaktas, varav ca 13400 m3 avlägsnas. Vid behov av lagring av rena massor under entreprenadtiden finns ytor för upplag i angränsning till fastigheten. Del B – Återfyll av Schakt över grundvattennivå. Del C – Miljökontroll (provtagning och analyser) samt rapportering
Nybyggnad av industriområde i Pajala
3026 kvm industrimark på Norra industriområdet i Pajala.
Nybyggnad av industriområde i Pajala
Ca 2 hektar industrimark på Norra industriområdet i Pajala.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Luleå
Om- samt tillbyggnad (ca 60 kvm) av en befintlig byggnad. Bygg, el, vs, vent är fyra olika totalentreprenader.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad (industrifack).
Nybyggnad av industrihus i Boden
Bygglov för nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av skärmtak och dagvattenbassäng vid kraftvärmeverk i Boden
Entreprenaden avser projektering och byggnation av nytt skärmtak och dagvattenbassäng. Skärmtak med väggar av betong, stomme av stål och takbeläggning av plåt. Dagvattenbassäng med grundplatta och väggar av betong, bassäng kompletteras med tillträdesplattform av varmförzinkat stål. Avser uppförande av skärmtak ca 2030 kvm.
Nybyggnad av verkstad och kontor i Boden
Avser nybyggnad av verkstad med tillhörande kontor.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov nybyggnad- industribyggnad.
Nybyggnad av lagerbyggnad i Piteå
Förhandsbesked för nybyggnad av kallt lager.
Tillbyggnad av verkstad i Kiruna
Avser tillbyggnad av verkstad.
Nybyggnad av industripark i Luleå
Nybyggnad av industripark, Svartön.
Tillbyggnad av industrihus samt kontor i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad samt parkeringsplats.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Bygglov för nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Nybyggnad av verksamhetslokaler/industrilokaler. Fastigheten har en byggrätt på totalt 3200 kvm fördelat på 4 tomter.
Tillbyggnad av industrihus i Kalix
Tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten Kalix 4:31.
Nybyggnad av industrihus i Älvsbyn
Industribyggnad på 300m2 med 3 portar, gjutet golv med spolkant.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrilokaler i Haparanda
Industri, verkstäder, lager, drivmedelsförsäljning och truckstop.
Nybyggnad av sprinkleranläggning till processbyggnad i Luleå
Bioenergi Luleå har för avsikt att utföra en nyinstallation av sprinkler i befintlig processbyggnad, Kv. Svartön 18:41, Luleå. Uppbyggnad av grundläggning för vattencistern och teknikbyggnad tillhörande sprinklerinstallationen. Sprinklerentreprenaden omfattar sprinklerinstallation inom delar av befintlig processbyggnad. Sprinklad yta ca 965 m². Sprinklertank, Pumphus med tillhörande tryckstegringspump och installation av värme och belysning, ventilation och el/larminstallationer. Brandpostinstallation i pumphus (anslutet till sprinklersystemet). Förbereds för framtida utökning av sprinklersystemet till övriga delar i processbyggnad.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad, ombyggnad, utvändig ändring.
Höjning av oljetankar i Piteå
Höjning av 2 st befintliga oljecisterner från 6,7 m till 9,2 m på 130 m3 inklusive rördragningar. Den omfattar även modifiering av befintlig 1500 m3 oljecistern som kommer att utgöra invallning av den ovanstående nya cisternen.
Byte av tak på industrihus i Kiruna
Avser Takbyte LKAB Mekaniska Lastvägen.
Utbyggnad av tält - lagerhall i Luleå hamn
Entreprenaden omfattar i huvudsak följande arbeten: • Markarbeten för grundläggning av utbyggnad av lagerhall/tält • Leverans och montage av utbyggnad • Anslutning av dränering till befintligt dagvattennät
Rivning av industrihus i Luleå
Rivning av transportör inkl. bandgång (industribyggnad).
Byte av fasad och tak av industrihus i Luleå
Byte av fasad och tak efter brand på industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Bygglov för nybyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Arjeplog
Tillbyggnad av industri- eller lagerlokal 48 kvm
Ombyggnad av industrihus i Piteå
Användningen ska ändras från Butik/kontor till Verkstad/kontor och en liten tillbyggnad som ska serva som ytterligare en entre till fastigheten.
Rivning av lager i Älvsbyn
Ett uppstolpat plåtförråd som är byggt uppe på taket. Det sitter räcken bakom plåtfasaden som blir kvar, det har varit en uteterass tidigare som vi vill återställa. Sen är det tillbyggt av plåt en överbyggnad och har enligt uppgifter fungerat som förråd till en tidigare möbelhandlare.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).