Alla aktuella industriprojekt i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Förlängning av spårnivå KUJ 1365, LKAB Kiruna
Kirunagruvan planerar nu att förlänga sin befintliga huvudnivå, KUJ1365, ca 1 km längre söderut med ytterligare en så kallad tappgrupp. Detta för att kunna bryta malm i området med direktlastning via bergschakt till tapp. Denna förfrågan avser schaktdrivningar för ventilation- och bergschakt.
Nybyggnad av forskningsanläggning i Kiruna
Esrange Space Center ligger utanför Kiruna och är SSC:s anläggning för uppsändning av höghöjdsballonger och sondraketer. Där finns också världens mest använda civila markstation för satelliter. SSC planerar en ny anläggning för att möjliggöra att skjuta upp större sondraketer för att placera satelliter i omloppsbana.
Bergarbeten avseende förlängning av spårnivå 1365 m i Kiruna
Med ökad malmkännedom har man nu påbörjat arbetet för att förlänga gruvan söderut med ytterligare en tappgrupp placerad ca 1 km söder om TG38. De bergarbeten som ingår i projektet är uppdelade i två delar – ”Ortdrivning” och ”Schakt”. Därutöver kommer i ett senare skede byggnads- och installationsarbeten att utföras tillsammans med spårarbeten. Denna förfrågan avser ca 3500 m ortdrivning.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Nybyggnad industribyggnad samt kontor.
Ombyggnad av transformatorstation till bryggeri i Kiruna
Torneträsk Stationshus är en kulturminnesbyggnad.
Raiseborrning KUJ, Kiruna
Arbete i denna entreprenad avser raiseborrning samt omkringliggande arbeten i direktanslutning till raiseborrning.
Om/Tillbyggnad av industrilokal i Kiruna
Bygglov ombyggnad industribyggnad.
Nya bostäder och verksamheter i Kiruna
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder, verksamheter, industri och drivmedelsförsäljning.
Ny stoftreningsanläggning till Finkrossverk, LKAB Kiruna
LKAB inbjuder härmed anbudsgivare att inkomma med offert för konstruktion, tillverkning, leverans och montage av Ny Stoftreningsanläggning (KC00DU017).
Huvudprojektledare gällande Miljötillståndsprövningen för LKAB:s samlade verksamhet i Kiruna
LKAB är mitt inne i processen att ansöka om nytt miljötillstånd för den samlade verksamheten i Kiruna. Projektet och tillståndsprocessen går nu in i en ny fas och vi ser behovet av att bemanna upp projektet med en dedikerad huvudprojektledare.
Elektrifiering Konsuln 486, 536, LKAB Kiruna
Nya ställverk ska monteras på nivå 486 samt 536, ställverk levereras av annan entreprenör. I denna förfrågan ingår 6kV kablage från CA27 ovan jord ner till nivå 536 samt utbyggnad av befintlig matning från 436 till 486 och 486 till 536.
Ny automattvätt till KUJ 1045, Kiruna
Avser konstruktion, tillverkning, leverans och montage av automattvätt för gruvbilar.
Nybyggnad av kompressorrum vid lokstall i Kiruna
Avser konstruktion, tillverkning, leverans och montage av Gas container och uppgradering av befintlig Gas container.
Brännare DDD-kanalen, Kiruna kulsinterverk 2
Avser upphandling entreprenadarbeten brännare DDD KK2.
Belysningsarbeten i homogeniseringslager/infrakt, Kiruna Anrikningsverk 3
All befintlig belysning skall bytas ut alternativt utökas. Arbetet innefattar projektering, demontering och sanering av befintlig elinstallation, montering installation, funktionsprov samt slutstädning.
Belysningsarbeten i rökgasrening/elfilter, Kiruna Kulsinterverk 3; KK3
All befintlig belysning skall bytas ut samt utökas. Arbetet innefattar projektering, demontering och sanering av befintlig elinstallation, montering installation, funktionsprov samt slutstädning.
Förstärkning av bandgång mm under transportör TR213 vid SAK i Kiruna
Entreprenaden omfattar förstärkning av bandgång samt anläggande av ny gallerdurk under befintlig transportör TR213.
Elarbeten vid ny vattenuppfordring i Konsuln, Kiruna
Befintlig vattenuppfordring i Konsuln Kiruna ska anslutas till överordnat styrsystem, befintligt styrsystem ska bytas ut samt ska nya instrument anslutas till överordnat styrsystem. Vattenuppfordringen sträcker sig från nivå 275 till 496.
KS Långlinjer Etapp2- El Nytt golv finkrosstoppen, LKAB Kiruna
Objektet är beläget på Kiruna Sovringsverk, LKAB Industriområde.
KS Långlinjer Etapp2-Bygg/Mek Nytt golv finkrosstoppen, LKAB Kiruna
Objektet är beläget på Kiruna Sovringsverk, LKAB Industriområde.
Utbyte av mantelinfodring vid anrikningsverk Svappavaara
Avser utbyte mantelinfodring CRRK3849. Stångkvarn med anläggningsmärkning: SA11KV001.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad återvinningscentral.
Montage av ingreppsskydd för transportörer/maskiner vid Kulsinterverk/Anrikningsverk Svappavaara
I anläggningarna Svappavaara anrikningsverk och kulsinterverk har vi behov av att ingreppsskydda samtliga transportörer/maskiner.
Nybyggnad av förråd i Kiruna
Bygglov nybyggnad förråd.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Besiktning, bedömning samt renovering vacuumpump, LKAB Kiruna
Besiktning/bedömning samt renovering av 1 st NASH CL9003 vakuumpump.
Uppvärmd Lagringstank för bioolja 50 Kubikmeter med nivåövervakning, LKAB
Avser uppvärmd Lagringstank för bioolja 50 Kubikmeter med nivåövervakning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.