Alla aktuella industriprojekt i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av transformatorstation till bryggeri i Kiruna
Torneträsk Stationshus är en kulturminnesbyggnad.
Ny reagenshantering för KA1 och KA2, LKAB Kiruna
Anläggandet innefattar: • Komplett reagensrum med lagringstankar och utrustning för beredning av reagensblandning • Ställverk • Ventilationsrum • Värmeundercentral • Omklädningsrum med WC och tvättställ
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Avser nybyggnad- industribyggnad samt rivning av 2st komplementbyggnader.
Ny skrubberbyggnad för rökgaskondensering vid KK4, LKAB Kiruna
I delprojekt KK4 Ny rökgaskondensering byggs en ny skrubberlösning för rökgaskondensering tillhörande KK4 i Kiruna. Utrustningen för skrubber byggs in i varmställd byggnad. Entreprenaden innefattar utförande av byggnad placerad mellan avgaspanna 4 och stora skorstenen i KK4, Kiruna. Byggnaden innefattar stålstomme med grundläggning, väggar av betong sockel, isolerande fasadelement samt isolerat tak. Ingår även - grundläggning för stor utrustning inuti byggnad, - pumpgrop, - entresolvåning. Volym byggnad ~7 x 16 x 19 (m). (b x l x h)
Nya bostäder och verksamheter i Kiruna
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder, verksamheter, industri och drivmedelsförsäljning.
Tillbyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov tillbyggnad- industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Avser nybyggnad- industribyggnad med totalt 11 portar.
Installationsarbeten för ny bergvärmeanläggning vid forskningsstation i Abisko
Projektet avser installationsarbeten i samband med ny bergvärmeanläggning till forskningsstation i Abisko.
Nybyggnad av lasthus för transtport av container i Kiruna
Avser byggnad för omlastning av avfallscontainrar som transporteras till byggnaden via räls. Projektet påbörjas efter etapp 1 (1529701).
Reparation av järnvägsficka vid KK3 i Kiruna
Avser att förstärka och reparera befintliga betongbalkar i KK3:s utfrakt. Betongbalken/-arna är belägna under transportörslinje 1 och 2 i järnvägsfickan.
Nybyggnad av lager i Kiruna
Bygglov nybyggnad- lagerbyggnad.
Nybyggnad av stall i Kiruna
Avser djurstall på ca 170 kvm.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).