Alla aktuella industriprojekt i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Förlängning av spårnivå för tappgrupp TG45, KUJ SÖDERMALM
Kirunagruvan planerar nu att förlänga sin befintliga huvudnivå, KUJ1365, ca 1 km längre söderut med ytterligare en så kallad tappgrupp (TG45). Detta för att kunna bryta malm i området med direktlastning via bergschakt till tapp.
Ny kylanläggning vid KUJ 1365, LKAB Kiruna
Projektet Kylanläggning KUJ 1365 syftar till att bygga en kylanläggning under jord på 1365 m nivån för kylning av tilluften till verkstäder, kontor och ställverk på nivå 1365 och 1403. För att åstadkomma objektet så kommer ett antal bygg- och installationsentreprenader att upphandlas.
Ombyggnad av transformatorstation till bryggeri i Kiruna
Torneträsk Stationshus är en kulturminnesbyggnad.
Nya bostäder och verksamheter i Kiruna
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder, verksamheter, industri och drivmedelsförsäljning.
Ersättningsbyggnad för Kallaxflyg AB, LKAB
Avser byggnation av verkstadslokal på ca 2825 kvm innehållande spolhall, verkstadsdel, kontorslokaler med erforderliga utrymmen. Byggnaden är på platta på mark med betongsockel, stålstomme och byggelement. Kontorsdelen är i två plan med bl.a. omklädningsrum, lunchrum, kontor, förråd mm. Objektet, Grunden 1, är beläget på nya industriområdet i Kiruna mellan flygplatsen och Nya Kiruna Centrum.
Ny reagenshantering för KA1 och KA2, LKAB Kiruna
Anläggandet innefattar: • Komplett reagensrum med lagringstankar och utrustning för beredning av reagensblandning • Ställverk • Ventilationsrum • Värmeundercentral • Omklädningsrum med WC och tvättställ
Tillbyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov tillbyggnad- industribyggnad.
Ny skorsten samt venturikanal vid KK4, LKAB Kiruna
En ny rökgaskondensor ska förse stadens fjärrvärmesystem med spillvärme från pelletsverk KK4. Via processgasfläkt TPH2 och vidare genom rökgaskondensoranläggning leds rökgaserna ut via Anläggningen (skorsten med venturi).
Elinstallation ventilationsfläktar KK2, Kiruna
Avser El till takfläkt KK2 KK32FL110.
Ny stoftreningsanläggning KK473DU003 vid KK4 Kylaravlastning & Utfrakt, LKAB Kiruna
Avser konstruktion, tillverkning, leverans och montage av Ny Stoftreningsanläggning (KK473DU003).
Sanering vid Kiruna Sovringsverk
Avser sanering vid Kiruna Sovringsverk.
Nybyggnad av tvättanläggning i Kalixfors, Kiruna
Objektet omfattar nybyggnad av tvättanläggning. Tvättanläggningen utgör en sidoentreprenad till husbyggnadsentreprenaden avseende K0212.500 Övnings- och vårdhall (Projekt 2026275). Objektet är beläget i Kiruna kommun inom Kalixfors basområde.
Ombyggnad av rullkrets G KK2, LKAB Kiruna
Ombyggnad av rullkrets G i KK2, omfattande rulltrummans utläggare, breddning av bredband, breddning av sikt, installation av FRO på bredband och sikt, ombyggnad av stup som påverkas samt ombyggnad av bryggor som påverkas.
Nya ventilationsanläggningar vid MCV ((Motor- och Centralverkstad), Kiruna
I denna entreprenad kommer gammal ventilationsutrustning demonteras och ersättas med nya och energieffektiva ventilationsaggregat.
Förstärkning upplag produktficka, Kiruna Kulsinterverk 3
I samband med förra årets underhållsstopp genomfördes en provisorisk stämpning av produktfickan i KK3:s utfrakt. Stämpningen som stadgar upp produktfickan behöver ersättas med en permanent lösning som innefattar förstärkning av fickans upplag samt viss förstärkning av intilliggande traktorficka för spillrör.
Nybyggnad av bergsilo för pellets vid SAK i Kiruna
Idag hanteras c:a 1Mton pellets på upplag per år där pellets lastas ut från pelletsverken. Pellets läggs på upplag utomhus för att sedan åter lastas in när utrymme finns i logistiksystemet. Om de tidigare påbörjade produktionsfickorna färdigställs så kan en stor del av pellets som lastas ut köras direkt till dessa och via LKAB Malmtrafiks lastningsstation lastas direkt på tåg.
Ombyggnad/utbyte av kylanläggning vid KA2, LKAB Kiruna
Kiruna Anrikningsverk 2 kylmaskin har havererat. I dagsläget står det en provisorisk kylmaskin utanför KA2. 2st nya kylaggregat (KA30KA003 och KA30KA004) skall kopplas in. 1st ny kylmedelskylare (KA30KA005) skall även kopplas in på taket.
Vision för ekologisk landskapsutformning av Svappavaaras verksamhetsområde, LKAB
Visionen presenterar principer och målbilder för en ekologisk landskapsutformning. Utredningsområdet för denna vision utgörs av Svappavaaras verksamhetsområde.
Nytt UPS-system till Kiruna Sovringsverk
I leveransen skall följande huvuddelar ingå: • 1 stycke UPS-system med batterier dimensionerade enligt teknisk beskrivning nedan. • 1 stycke Elcentral enligt beskrivning ovan. • Eventuell kringutrustning
Byte av värmeväxlare för spillvärme inkl rördragning till PC5 Kiruna
Entreprenaden omfattar byte av 2 st värmeväxlare med tillhörande rördragning som byts i etapper 1 – 5 i KÅ01. Nya värmeväxlare tillhandahålls av LKAB.
Rivning av industrihus i Kiruna
Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd rivning- industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov nybyggnad- industribyggnad.
Emissionsmätningar i Kiruna, Svappavaara och Malmberget 2022
Uppdraget syftar till att genomföra stoft- och gasmätningar i LKAB:s pelletsverk i Kiruna, Malmberget och Svappavaara.
Nybyggnad av förråd i Kiruna
Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd nybyggnad- komplementbyggnad Vedhuggaren 7,6.
Nybyggnad av produktionslokal i Kiruna
Bygglov nybyggnad- lokaler för övriga verksamheter kv 6.
Nybyggnad av lager i Kiruna
Bygglov nybyggnad tälthall.
Nybyggnad av lager i Kiruna
Bygglov nybyggnad- tälthall.
Ombyggnad av industrihus i Kiruna
Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd utbyte av hiss i befintligt hisschakt- industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kiruna
Bygglov fasadändring- industribyggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.