Alla aktuella industriprojekt i Haparanda

Just nu finns inget projekt i Haparanda som matchar urvalet men eftersom databasen ständigt uppdateras dyker det troligen upp projekt när som helst.

Under tiden kan du antingen anmäla intresse till oss ändå i formuläret här bredvid eller gå vidare till övriga länets projekt där vi bara visar några exempel här nedan.

Nybyggnad av småindustriområde i Piteå
Avser etableringar för småindustri/industrihus. Totalt 7 tomter fördelat på 3 hektar.
Sanering och rivning av industrihus, Luleå Hamn
Entreprenaden omfattar i huvudsak följande arbeten: Etapp 1 Rivning – rivning av befintliga byggnader på svartön 18:18, pumphus, två apparathus, rivning av betongplatta (650 m2) samt förrådshus totalt ca 200 m2 Etapp 2 Sanering Del A - Schaktning/sanering och vattenhantering av förorenad mark (Petroleum). Området är ca 6700 m2 . Inom området förväntas ca 23500 m3 massor behöva schaktas, varav ca 13400 m3 avlägsnas. Vid behov av lagring av rena massor under entreprenadtiden finns ytor för upplag i angränsning till fastigheten. Del B – Återfyll av Schakt över grundvattennivå. Del C – Miljökontroll (provtagning och analyser) samt rapportering
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Avser nybyggnation av industrihus i Kiruna.
Rivning av industrihus i Pajala
Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd anläggning, Ansökan om rivningslov Kaunisvaara 13:21.
Rivning av industrihus i Luleå
Rivning av transportör inkl. bandgång (industribyggnad).

Se övriga projekt i Norrbottens län genom att klicka här.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).