Alla aktuella industriprojekt i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av demonstrationsanläggning för fossilfritt järn i Luleå
Nybyggnad av demonstrationsanläggning med en höjd på 150-250 m för att framställa stål fossilfritt, med vätgas i stället för kol. En pilotanläggning byggd sedan tidigare i Luleå: 1498919.
Nybyggnad av fabrik för tillverkning av batterikomponenter i Luleå
Nybyggnad av fabrik för tillverkning av batterikomponenter.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Industrilokal för hjulunderhåll till lok och vagnar.
Rivning och nybyggnad av industrihus i Luleå
Rivning av industribyggnad och schaktning innan nybyggnad av industribyggnad. Hajen 10 och 11.
Nybyggnad av industri av konstgödsel och grön ammoniak i Norrbotten
Avser nybyggnad av industri för framställande av grön ammoniak.
Sanering och rivning av industrihus, Luleå Hamn
Entreprenaden omfattar i huvudsak följande arbeten: Etapp 1 Rivning – rivning av befintliga byggnader på svartön 18:18, pumphus, två apparathus, rivning av betongplatta (650 m2) samt förrådshus totalt ca 200 m2 Etapp 2 Sanering Del A - Schaktning/sanering och vattenhantering av förorenad mark (Petroleum). Området är ca 6700 m2 . Inom området förväntas ca 23500 m3 massor behöva schaktas, varav ca 13400 m3 avlägsnas. Vid behov av lagring av rena massor under entreprenadtiden finns ytor för upplag i angränsning till fastigheten. Del B – Återfyll av Schakt över grundvattennivå. Del C – Miljökontroll (provtagning och analyser) samt rapportering
Om- och tillbyggnad av industrihus i Luleå
Om- samt tillbyggnad (ca 60 kvm) av en befintlig byggnad. Bygg, el, vs, vent är fyra olika totalentreprenader.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad (industrifack).
Tillbyggnad av industrihus samt kontor i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad samt parkeringsplats.
Nybyggnad av industripark i Luleå
Nybyggnad av industripark, Svartön.
Nybyggnad av sprinkleranläggning till processbyggnad i Luleå
Bioenergi Luleå har för avsikt att utföra en nyinstallation av sprinkler i befintlig processbyggnad, Kv. Svartön 18:41, Luleå. Uppbyggnad av grundläggning för vattencistern och teknikbyggnad tillhörande sprinklerinstallationen. Sprinklerentreprenaden omfattar sprinklerinstallation inom delar av befintlig processbyggnad. Sprinklad yta ca 965 m². Sprinklertank, Pumphus med tillhörande tryckstegringspump och installation av värme och belysning, ventilation och el/larminstallationer. Brandpostinstallation i pumphus (anslutet till sprinklersystemet). Förbereds för framtida utökning av sprinklersystemet till övriga delar i processbyggnad.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad, ombyggnad, utvändig ändring.
Utbyggnad av tält - lagerhall i Luleå hamn
Entreprenaden omfattar i huvudsak följande arbeten: • Markarbeten för grundläggning av utbyggnad av lagerhall/tält • Leverans och montage av utbyggnad • Anslutning av dränering till befintligt dagvattennät
Rivning av industrihus i Luleå
Rivning av transportör inkl. bandgång (industribyggnad).
Byte av fasad och tak av industrihus i Luleå
Byte av fasad och tak efter brand på industri- och lagerbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).