Alla aktuella industriprojekt i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av fabrik i Luleå
Nybyggnad av fabrik för tillverkning av batterikomponenter.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Rivning samt nybyggnad av industribyggnad Storheden 1:82,1:54.
Utökning av verksamhetsområde i Luleå
Efter att planen vunnit laga kraft kommer planområdet (Storheden 1:1 och Öhemmanet 1:11) att styckas i en eller flera nya fastigheter. Beställare = markägare.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av destination med destilleri i Luleå
Nybyggnad av destination med destilleri.
Nybyggnad av processbyggnad för fjärrvärmepumpar mm i Luleå
Byggnaden är under uppförande Inne i byggnaden skall ett från byggnadskonstruktionen fristående ramverk av pelare och balkar som bär och styr fjärrvärmerör till och från pumparna samt ventilationskanaler uppföras. Ramverket skall också bära upp bjälklag för ventilation samt andra gångplan för betjäning och kommunikation samt trappor och lejdare. Vidare skall ramverket bära upp telferbalkar och andra lyftbalkar för underhåll.
Selektiv rivning av biotorn vid reningsverk i Luleå
Entreprenaden omfattar selektiv rivning av 2 stycken biotorn inkl. grundläggning och frilagd grundbotten samt tillhörande installationer med gränssnitt i direkt anslutning mot hus D. Rivning av betongkonstruktioner i markfyllning och under grundplatta rivs till en nivå av 0.5 m under omgivande mark.
Golvbyte till bandgång TR005, Luleå Malmhamn
Entreprenören skall självständigt i samråd med LKAB planera och genomföra ett golvbyte till bandgång TR005.
Nybyggnad industrilokal i Luleå
Nybyggnad av industrihall med 10 portar.
Nybyggnad av kyl- och frysterminal i Luleå
Nybyggnad av kyl/frysterminal samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av tvättinrättning i Luleå
Nybyggnad av tvättstuga.
Utvändigt underhåll av industrihus i Luleå
Utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Luleå
Solcellsanläggning på industribyggnad.
Rivning av förråd i Luleå
Rivning av förrådsbyggnad som ej kräver lov.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av container som ska användas som förråd.
Nybyggnad av drivhus i Luleå
Nybyggnad av enkelt drivhus.
Nybyggnad av pumpstation i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnation av pumpstation samt nätstation.
Nybyggnad av kylanläggning i Luleå
Borttagning av befintliga kylmaskiner, ersätts av en stålcontainer på 40'' fot m inbyggd kylmaskin.
Utvändigt underhåll av industrihus i Luleå
Utvändig ändring av industribyggnad, installation av port.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.