Alla aktuella industriprojekt i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av fabrik i Luleå
Nybyggnad av fabrik för tillverkning av batterikomponenter.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Rivning samt nybyggnad av industribyggnad Storheden 1:82,1:54.
Utökning av verksamhetsområde i Luleå
Efter att planen vunnit laga kraft kommer planområdet (Storheden 1:1 och Öhemmanet 1:11) att styckas i en eller flera nya fastigheter. Beställare = markägare.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av processbyggnad för fjärrvärmepumpar mm i Luleå
Avser nybyggnad av processbyggnad för fjärrvärmepumpar samt för maskin- och processutrustning för ackumulatortank som är under uppförande. Byggverksamheten ska utföras inom industriområde och i anslutning till de befintliga anläggningarna (KVV Lulekraft och LEAB HVC2) ute på Aronstorp.
Ombyggnad av industrihus i Luleå
Ombyggnad av industribyggnad.
Service och support av ABB styrsystem 800xA, AC 800M och AC450, LKAB
Förfrågan rör genomförande av service, support och underhåll ABB av styrsystem 800xA, AC 800M och AC450 samt nätverk/kommunikation i windowsmiljö. Detta sker inom LKAB:s verksamheter i Kiruna, Svappavaara, Malmberget och Luleå.
Nybyggnad industrilokal
Nybyggnad av industrihall med 10 portar.
Nybyggnad av kyl- och frysterminal i Luleå
Nybyggnad av kyl/frysterminal samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av pumpstation i Luleå
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av sjöbod i Luleå
Nybyggnad av sjöbod Råneå 20:79.
Nybyggnad av pumpstation i Luleå
Nybyggnad av tryckstegringsstation för dricksvatten.
Nybyggnad av lager i Luleå
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av ekonomibyggnad i Luleå
Nybyggnad av ekonomibyggnad.
Nybyggnad av drivhus i Luleå
Nybyggnad av enkelt drivhus.
Nybyggnad av kylanläggning i Luleå
Borttagning av befintliga kylmaskiner, ersätts av en stålcontainer på 40'' fot m inbyggd kylmaskin.
Nybyggnad av lager i Luleå
Bygglovsbefriad komplementbyggnad, tält.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Luleå
Utvändig ändring av industribyggnad, installation av port.
Rivning av magasin i Luleå
Rivning av magasin.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.