Alla aktuella industriprojekt i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrianläggning i Luleå
Planer finns att uppföra en industripark för att producera svavelsyra, konstgödsel och sällsynta jordartsmineraler.
Nybyggnad av vätgasanläggning i Luleå
Planer finns för nybyggnad av vätgasanläggning som i första hand ska förse sjöfarten med fossilfri vätgas.
Ny intagsdel på reningsverk i Luleå
Ny intagsdel Uddebo reningsverk
Nybyggnad av verksamhetslokaler och kontor i Gammelstad
Avser nybyggnad av verksamhetslokaler och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industripark i Luleå
Nybyggnad av industripark, Hertsöfältet.
Nybyggnad av industripark i Luleå
Nybyggnad av industripark, Svartön.
Nybyggnad av industri och kontor i Luleå
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökad byggrätt för industri och kontor inom en redan bebyggd fastighet på Storhedens industriområde.
Om- och tillbyggnad för Dekra i Luleå
Nyproduktionen innehåller bland annat verkstad, besiktningshall samt kontorsytor, ca 787 kvm. Ombyggnation i befintlig huskropp med nytt trapphus med hiss, terrass på taket samt en gemensam bastu och relax i källare.
Nybyggnad av undercentraler för fjärrvärme, Luleå Energi AB
Byggnation av tre undercentraler för fjärrvärme. Syftet är att fysiskt avskilja tre villaområden från fjärrvärmenätet för att säkra de från oönskade tryck. I entreprenaden kommer det att ingå: 1. Byggnad med markarbeten 2. Installation av VS 3. El och styr
Ny vattenrening till vattenverk i Luleå
Avser tillbyggnad för biologisk rening vid Klöverträsk vattenverk, ca 30 kvm.
Rivning av tegelbruk i Luleå
Entreprenaden omfattar selektiv rivning av Mariebergs tegelbruk samt markåterställningsarbete.
Nybyggnad av tvättstuga i Luleå
Nybyggnad av tvättstuga.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad samt utvändig ändring av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Luleå
Rivning av industribyggnad.
Rivning av förråd i Luleå
Rivning som ej kräver lov.
Rivning av förråd i Luleå
Rivning/flytt av förråd.
Nybyggnad av lager i Luleå
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Bygglovsbefriad komplementbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Luleå
Tillfällig tälthall/lagerhall.
Nybyggnad av återvinningsstation i Luleå
Upplag för återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Luleå
Utvändig ändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad samt ändrad användning t o m 2031-10-.
Nybyggnad av lager i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält t o m: 2031-10-21.
Ombyggnad av industrihus i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad f r o m 2021-10-01 t o m 2031-09-30.
Tillbyggnad av förråd i Luleå
Tillbyggnad av förråd till affärsbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Luleå
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Luleå
Tillbyggnad av förrådsbyggnad samt rivning.
Nybyggnad av lager i Luleå
Nybyggnad av tälthall.
Utbyggnad av UPS vid ICE Datacenter, Luleå
Avser expansion av befintlig Riello multipower 42 UPS-anläggning, tillhörande batterilager inklusive installation och driftsättning. Då nuvarande anläggning är dimensionerad för en mindre last än vad som är planerat ingår även i denna direktupphandling installation av nytt kablage för batterianläggning och UPS. Uppskattad kabellängd för kablage mellan UPS och batterilager är 40 meter.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.