Alla aktuella industriprojekt i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vattenreningsverk i Sarkasvaara
En ny anläggning för dricksvattenproduktion ska uppföras. Denna anläggning ska bestå av nya byggnader för vattenbehandling och distribution, infiltrationsbassänger, ledningar i mark samt 500 kubikmeter reservoar.
Åtgärder för sättningar vid MK3, Malmberget
Denna entreprenad omfattar åtgärder, som i huvudsak består av Pålning och fastgjutning av pålar under grundfundament, Lyft av stativpelare under Sintermaskin, Demontage och återmontage av byggstål, transportör, mediarör etc i erforderlig omfattning.
Bergförstärkning Josefin350 och HRC1250 MUJ, Malmberget
Gruvan i Malmberget är periodvis i behov av manuella bergarbeten där maskinell borrning och förstärkning inte är möjlig pga. av utrymme och/eller fasta installationer.
Omläggning av manöver/instrumentkretsar 20TR060, Bandugnsverket Malmberget
Anbudsförfrågan avser demontage och montage av 20TR060.
Omläggning av manöver MA23013/014 Bandugnsverket, Malmberget
Anbudsförfrågan avser demontage och montage av 23MA013/014.
Omläggning av manöver 23TR021 Bandugnsverket, Malmberget
Anbudsförfrågan avser demontage och montage av 23TR021.
Fordonstvätt för Ny laddstation MUJ, Malmberget
Avser konstruktion, tillverkning, leverans och montage av fordonstvätt.
Omläggning av kraft/manöver Maskinsikt 21MA073, Bandugnsverket Malmberget
Avser omläggning av kraft/manöver 21MA073, Bandugnsverket Malmberget.
Omläggning av manöver 23SM001 Bandugnsverket, Malmberget
Avser omläggning utav 23SM001 till nya I/O och FRO byte på 23SM001 samt 21TR070.
Nybyggnad av sprinklercistern vid Is & Evenemangsarenan i Gällivare
Objektet omfattas av nybyggnad av sprinklercistern vid is- och evenemangsarenan samt markarbeten mellan sprinklercistern och is- och evenemangsarenan. Nybyggnadsyta Hus: BTA, ca 57 m2, utvändig mark: ca 50 m2.
Tillbyggnad av industrihus i Gällivare
Påbyggnad av 1 våning på befintlig industrilokal..
Vision för ekologisk landskapsutformning av Vitåfors gruvindustriområde, Malmberget
Visionen presenterar principer och målbilder för en ekologisk landskapsutformning. Utredningsområdet för denna vision utgörs av Vitåfors gruvindustriområde.
Installation av sprinklersystem i M1000 verkstad, Malmberget
Avser nyinstallation av sprinkleranläggning för verkstad och parkering på nivå M1000, Malmberget.
Tillverkning demontage/montage lättlyftsystem pumphus, BUV Malmberget
Avser tillverkning, demontage av befintligt lättlyftsystem samt tillverkning & montage av nytt byggstål samt lättlyftsystem till slurrypumphuset BUV.
Ombyggnation av chipsbås vid blodstensverket Vitåfors
Objektet omfattar ombyggnation av chipsbås blodstensverket Vitåfors.
Rivning av bandgång BUV Vitåfors
Objektet omfattar rivning av bandgång BUV Vitåfors.
Renovering av VS vid CK Lab, Malmberget
Objektet omfattar VS-renovering vid CK-lab i LKAB Malmberget.
Ombyggnation av Ränna005, MUJ Malmberget
Avser tillverkning, leverans och nymontage av ny ränna. Objektet är beläget på nivå Vi278m under jord i Malmbergsgruvan.
Reparation av golvet på reaktorn MK3 Malmberget
Denna entreprenad omfattar reparation av golvet på reaktorn i MK3 Malmberget.
Fördelare efter kvarnar Sektion 4, Anrikningsverket Vitåfors
Entreprenaden omfattar rör, mek och rivningsarbeten.
Elmontage vid Anrikningsverket, Malmberget
LKAB avser att utföra ett antal el-montage inför och under underhållsstopp 2021 v 20-21.
Elmontage vid Sovringsverket och Anrikningsverket, Malmberget
LKAB avser att utföra ett antal el-montage inför och under underhållsstopp 2021 v 20-21.
Elinstallationer för säkra bandtransportörer, LKAB Malmberget
Montage av ingreppsskydd ska utföras och i samband med detta skall Nödstoppar uppdateras med nya linor och förbättrat montage av don.
Demontering, tillverkning och montage av ny gråbergsränna, LKAB
Avser tillverkning, demontage och montage av ny ränndel till gråbergsränna.
Tillverkning, leverans och montage av balkar med tillhörande telfrar, Malmberget
Avser tillverkning och leverans av telferbalkar samt telfrar enligt ritningar. Montage skall även ingå. Arbetsområdet är på nivå Vi278m under jord i Malmberget.
Rörentreprenad returvatten, Vitåfors
Avser rörentreprenad returvatten Vitåfors.
Bullermätningar i Kiruna, Svappavaara, Luleå, Masugnsbyn och Malmberget 2021
Uppdraget syftar till att genomföra bullermätningar i Kiruna, Svappavaara, Luleå, Masugnsbyn och Malmberget 2021.
Omläggning av manöver/instrumentkretsar skivfilter BUV i Malmberget
Objektet är beläget i Malmberget Bandugnsverket.
Nybyggnad av verkstad i Gällivare
Avser nybyggnad av verkstad.
Ombyggnad av förråd i Gällivare
Bygglov flytt av mindre och större byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Gällivare
Bygglov nybyggnad tälthall.
Nybyggnad av pumpstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad vattenkiosk Gällivare 76:1,Robsam 1:3.
Renovering av flockningsanläggning, LKAB Malmberget
Entreprenaden omfattar rör- och mek samt elarbeten vid flockningsanläggning, LKAB:s Anrikningsverk 1, Sektion 5 och 6 i Vitåfors.
Renovering av rörelsefogar i anrikningsverket Malmberget
Avser renovering av rörelsefogar anrikningsverket Malmberget, plan 2 och 7.
Utbyte av nödstoppar vid transportör i Malmberget
Avser byte av nödstoppar Transportör TR010 i gruvan i Malmberget.
Ny bandbänk till BUV i Vitåfors, Malmberget
Denna förfrågan avser tillverkning och leverans av bandbänk till 23tr072 Bandugnsverket, Malmberget.
Blästring/målning stålkonstruktioner BUV rökgasrening, Vitåfors
Projektet avser blästring/målning av stålkonstruktioner av BUV rökgasrening.
Montage av frånskiljare BUV/MK3 Malmberget
Projektet avser montage av frånskiljare BUV/MK3 Malmberget.
Installation av oljeavskiljare i Gällivare
Avser installation av oljeavskiljare.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.