Alla aktuella industriprojekt i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Fordonstvätt för Ny laddstation MUJ, Malmberget
Avser konstruktion, tillverkning, leverans och montage av fordonstvätt.
Rivning av hematitbandgång i Malmberget
Avser rivning av hematitbandgång i Malmberget.
Åtgärder för sättningar vid MK3, Malmberget
Denna entreprenad omfattar åtgärder, som i huvudsak består av Pålning och fastgjutning av pålar under grundfundament, Lyft av stativpelare under Sintermaskin, Demontage och återmontage av byggstål, transportör, mediarör etc i erforderlig omfattning.
Ny laddstation MUJ, Malmberget
På grund av instabilt berg vid befintlig sprängämnesförråd måste en ny laddstation anläggas nära centralanläggningen 1250. Denna entreprenad omfattar mark-, bygg- och mekarbeten för ny Laddstation MUJ.
Ombyggnad av MHF Silo vid LKAB, Malmberget
Det befintliga silogolvet kommer att pågjutas med lutningar från två håll för att styra vattenavrinningen och ett nytt dränagesystem av ”vattenlåsmodell” med renspolningsmöjligheter ska monteras.
Byte av ventilationsaggregat vid Stålbandsverket i Vitåfors
Objektet omfattar byte av ventilationsaggregat i Stålbandsverket Vitåfors.
Ombyggnation av luftbehandlingssystem CK Lab, Malmberget
Objektet omfattar ombyggnationen av luftbehandlingssystemet för CK-lab i LKAB Malmberget.
Elinstallationer för säkra bandtransportörer, LKAB Malmberget
Montage av ingreppsskydd ska utföras och i samband med detta skall Nödstoppar uppdateras med nya linor och förbättrat montage av don.
Bullermätningar i Kiruna, Svappavaara, Luleå, Masugnsbyn och Malmberget 2021
Uppdraget syftar till att genomföra bullermätningar i Kiruna, Svappavaara, Luleå, Masugnsbyn och Malmberget 2021.
Tillverkning & montage bryggor och gångvägar MK3, Malmberget
Avser tillverkning & montage bryggor och gångvägar MK3, Malmberget.
Ombyggnad av förråd i Gällivare
Bygglov flytt av mindre och större byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Gällivare
Bygglov nybyggnad tälthall.
Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad industribyggnad.
Påläggssvetsning 16 st kuggsegment, Malmberget
Avser Påläggssvetsning av slitna kuggar på 16 st kuggsegment.
Renovering filterkar, BUV Malmberget
Avser renovering av 1 st rostfritt filterkar, BUV Malmberget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.