Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Västra Götalands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 497 st.

Totalombyggnad av Sävenäs Godsbangård i Göteborg
Banunderbyggnad, spår, kontaktledning och tillhörande signalsystem.
Förledsfördjupning/muddring i Skandiahamnen i Göteborg
Samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Sjöfartsverket. Farleden in till hamnen ska fördjupas med ca 4 meter på ett ca 5 km långt område.
Ombyggnad av Hisingsleden, delen norra delen
Breddning av Hisingsleden till en fyrfältsväg mellan Björlandavägen och Klarebergsmotet med anslutning till E6, totalt 21,5 km. Planskilda korsningar byggs vid Holmvägen, Tuvevägen, Gerebacka och Klareberg. Ny gc-bana längs hela sträckan.
Klimatskal och utemiljö på flerbostadshus i Göteborg, etapp 5
Projektet avser byte fasader, fönster och tak på flerbostadshus med 7 och 8 våningar och upprustning av utemiljön.
Basunderhåll av järnväg, Västkustbanan Väst
5 års kontraktstid + option ytterligare 2 år.
Ombyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser rivning av tre flerbostadshus och två kompletteringsbyggnader och nybyggnad av ca 200 lägenheter med 3-5 våningar. Rivningsarbetet påbörjas troligen kvarter 3 2023
Basunderhåll på allmänna vägar i område Göteborg
Kontraktstid 4 år med option på ytterligare 1 eller 2 år. Väglängd ca 476 km.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Norra Bohuslän
Väglängd ca 1310 km varav ca 113 km grusväg. Option på 1 alternativt 2 år.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Landvetter
Väglängd ca 90 mil, kontraktstid 4 år.
Ombyggnad av försörjningsbyggnad mm vid sjukhus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av försörjningsbyggnader och ny kulvertdragning vid sjukhus.
Om- och nybyggnad av gatuanläggningar, allmänplats mm i Göteborg
Projektet avser om- och nybyggnad av gatuanläggningar, allmän plats och TKs ledningar i enlighet med upprättad GFS.
Basunderhåll järnväg Västra Götaland Väst
Ca 425 000 spårmeter järnväg. Förebyggande och avhjälpande underhåll på ban-, el- och signalanläggningar.
Om- och påbyggnad av sjukhus i Kungälv, etapp 2
Projektet om- och påbyggnad av mottagningslokaler (Hus 1 och 2) och ombyggnad av Hus 15.
Utbyggnad allmän plats, VA-ledningar och gata i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmän plats, VA-ledningar och gata.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av F-6 skola.
Upprustning av kanalmurar i Göteborg
Projektet avser att åtgärda muren för att säkra Åvägen och Gårda från framtida översvämningar på ett sätt som kan godtas både från teknisk och från estetisk synvinkel.
Utbyggnad allmän plats, VA-ledningar och gata i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmän plats, VA-ledningar och gata.
ROT-renovering flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser ROT-renovering, byte fasad, fönster och ventilation i flerbostadshus.
Om- och nybyggnad av skola mm i Göteborg
Projektet avser reinvestering och ombyggnad av hus A, B, C, F och A1, nybyggnad av matsal, storkök samt skollokal för mellanstadiet. Ombyggnad och anpassning av skolgård. Rivning av hus D, E och A1 (A1 rivs i slutskedet av projektet).
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler i Göteborg
Avser om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för experimentell biomedicin vi Göteborgs Universitet.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Befintliga hus kan komma att rivas på Nonnens väg 18 och Hästhagsvägen 2 & 4 och ersätta dem med nya och betydligt fler lägenheter. Projektet kommer efter: 2190679
Påbyggnad och ROT-renovering flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser påbyggnad 110 lägenheter i två våningar på befintliga fastigheter samt ROT-renovering i 200 lägenheter.
ROT-renovering av skola i Lysekil
Projektet avser ROT-renovering av skola.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus i åtta kvarter.
Tillbyggnad av industrihus i Fjällbacka
Projektet avser tillbyggnad av industrihus.
Tillbyggnad av parkeringshus i Härryda
Avser tillbyggnad av parkeringshus med 4 våningsplan och en yta på ca 20 000 kvm.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Uddevalla
Väglängd ca 982 km. 4 års kontraktstid med option på ytterligare upp till 2 år.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Viskadalen
Väglängd ca 96 mil, kontraktstid 4 år.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Kungälv
Ca 853 mil väg, kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år.
ROT-renovering i flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser stambyte, renovering av badrum och kök samt ventilationsåtgärder i flerbostadshus med 3-4 våningar.
Renovering av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2 m fl
Projektet avser stambyte och renovering av badrum samt byte av fönster på totalt 465 lägenheter i flerbostadshus. Projektet kommer att indelas i etapper.
Nybyggnad av bostäder, om- och tillbyggnad av konferenslokal i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av konferenslokaler, nybyggnad av 60-100 hus i 2 plan 120-130 kvm/hus. Projektet kommer nog att bli uppdelat i etapper.
Om- och tillbyggnad av skola i Lysekil
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.
Påbyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 2 våningar med ca 40 lägenheter.
Ombyggnad av industri till bostäder i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av industrifastighet till 45-70 st lägenheter.
Utbyggnad av skola samt nybyggnad av bostäder i Skövde
Syftet med planen är att möjliggöra för utbygnad av skolan samt möjliggöra med byggrätter för verksamheter och/eller bostäder.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av av befintlig skola i flera huskroppar med 2-5 våningar.
In- och utvändig renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum samt klimatskal (fasad och fönster) i flerbostadshus.
Ombyggnad led till en boulevard i Göteborg
Förslag finns på ombyggnad till en stadsboulevard.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum, ny ventilation, nya hissar, värmestambyte och nya yttertak, påbyggnad/ombyggnad av vind till 11 lägenheter i flerbostadshus samt nytt miljöhus.
Stambyte i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och våtrumsrenovering i 167 lägenheter i flerbostadshus med 2-4 våningar.
Invändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus.
Ombyggnad till grundskola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till grundskola för ca 700 elever.
Tillbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av betongsilo till hotellanläggning i Töreboda
Detta är ett visionsprojekt. Ingen byggstart under 2023.
Rivning och nybyggnad av bro i Göteborg
Projektet avser att befintlig bro rivs och ersätts med spårbro för dubbelspår.
Renovering. om- och tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser renovering, om- och tillbyggnad av hotell.
Ramavtal avseende inhyrning av lastbil med förare, Skövde kommun
Skövde kommuns behov av inhyrning av lastbilar med förare.
Utveckling av kontorsbyggnad i Gamlestaden, Göteborg
Avser utveckling av SKF:s gamla huvudkontor i Gamlestaden. Möjligheter för på- och tillbyggnader gällande bostäder och hotellverksamhet lämpar sig liksom mötesplatser, kontor, gym, restaurang, konferens med mera.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ombyggnation av befintliga bostäder i området och tillåta externa tvättstugor och förråd. I de västra delarna av området utreds möjlighet till förrättning genom uppförande av nya bostäder.
Påbyggnad av sjukhus i Lidköping
Projektet avser påbyggnad med två våningar vårdavdelningar.
Plattformsförlängning i Vänersborg
Rivning av spår 3 och 4 samt byggnation av nytt spår, ny plattform på 120 meter.
Tillbyggnad av F-3 till F-6 skola i Göteborg
Avser tillbyggnad av f-3 skola till F-6 skola. Tillbyggnad BTA ca 3000 kvm. Befintlig byggnad har en BTA på totalt 5200 kvm.
Ombyggnad av väg 535 i Partille, norra delen
Den norra delen av väg 535 sträcker sig från cirkulationsplatsen vid via Tingsvägen och Björnekulla mot Partillemotet vid E20 (Furulund–Partillemotet). Utbyggnad av kollektivtrafikfält i vardera riktning mellan cirkulationsplatsen vid Furulund och Partillemotet.
Tillbyggnad av skola och nybyggnad av idrottshall i Stenungsund, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av skola och nybyggnad av idrottshall.
Utbyggnad allmän plats VA-ledningar och gata i Göteborg
Projektet avser utbyggnad allmän plats, VA-ledningar och gata.
Om- eller nybyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser om- eller nybyggnad av skola.
Invändig renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser stambyte, renovering av badrum, i och värme i flerbostadshus.
Renovering flerbostadshus på Hjällbo
Projektet avser renovering av kök, badrum, fasad och yttertak på flerbostadshus.
Invändig renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 2 m fl
Projektet avser att Familjebostäder i Göteborg AB kommer preliminärt under åren 2023-2027 genomföra invändig, planerad, renovering av åtta flerbostadshus. Kommer att indelas i flera etapper.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för nybyggnation av flerbostadshus i områdets västra delar och samtidigt möjliggöra för fler funktioner i området. Ett genomförande av detaljplanen innebär att befintliga bostadsbyggnader i väst rivs för att möjliggöra ny högre bebyggelse med en mer effektiv markhushållning.
Utbyggnad av museum i Skara
Planer finns för utbyggnad av Västergötlands museums magasin för att få plats med samlingar under ett och samma tak
Vägmarkering inom område Fyrbodal
Option på ytterligare 1+1 år.
Förlängning av Hornsgatan samt nybyggnad av bro över Säveån i Göteborg
Detaljplanen möjliggör en ny väg och en bro över Säveån som ansluter till Hornsgatan norr om ån för att förbättra tillgängligheten till Gamlestaden och den stadsutveckling som pågår.
Renovering av flerbostadshus i Göteobrg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum samt översyn av värmesystem i flerbostadshus.
Renovering eller nybyggnad av badhus i Lysekil
Projektet avser renovering eller nybyggnad av badhus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter.
Invändig renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus.
Betongreparationer på Älvsborgsbron i Göteborg
Betongreparationer på farbanans undersida. Reparation brobaneplatta längdsystem 4.
Ombyggnad till skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor till skola.
Stambyte och badrumsrenovering samt ventilation i flerbostadshus i Göteborg, option
Projektet avser stambyte och badrumsrenovering, ombyggnad för ny ventilation samt byte av el-anläggning i 149 lägenheter samt ombyggnad av lokal till en ny lägenhet.
Målning av Älvsborgsbron i Göteborg
Målning av stålkonstruktioner.
Renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 4
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum, ny ventilation, nya hissar, värmestambyte och nya yttertak på flerbostadshus.
Målning av Älvsborgsbron i Göteborg
Målning av stålkonstruktioner.
Påbyggnad med bostäder i Göteborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad för bostäder och att reglera ett bevarande av befintlig byggnad samt att även möjliggöra för centrumändamål samt bostäder.
Ombyggnad av Göteborgsvägen i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av Göteborgsvägen med bl a två nya rondeller.
Renovering av klimatskal och balkonger på flerbostadshus i Rödaområdet i Göteborg, etapp 2
Projektet avser renovering av klimatskal och balkonger på flerbostadshus.
Renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 5
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum, ny ventilation, nya hissar, värmestambyte och nya yttertak på flerbostadshus.
Stambyte mm i flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser stambyten och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av skola. Projektet kan indelas i etapper.
Transformatorbyte och byggnation av regnskydd i Göteborg
Projektet avser huvudsakligen transformatorbyte och byggnation av regnskydd på Rya VP (värmepump).
Renovering av klimatskal och stammar i flerbostadshus i Göteborg, etapp 2 (option)
Projektet avser invändig renovering som innefattar stambyte och badrumsrenovering, el-renovering samt ny säkerhetsdörr till lägenheterna. Entrédörrar renoverings och nya balkonger (8 på varje hus) monteras. Utvändiga ledningar byts och marksättningar justeras.
Om- och tillbyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av hotell med bostäder i Trollhättan
Avser tillbyggnad med hotell och bostäder i totalt 16 våningar.
Stambyte mm i radhus i Kungälv
Projektet avser stambyten och renovering av badrum i radhus, några hus med suterrängvåning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).