Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av gator och nya VA-ledningar i Härryda
Projektet avser breddning och höjning av gator och nya VA-ledningar (LTA system).
Ombyggnad av VA-ledning i Landvetter
Projektet avser omvandlingsområde som byggs ut med allmänna vattentjänster.
Ombyggnad av gata och va-ledning i Landvetter
Projektet avser ombyggnad av gator och ledningar för ca 100 nya och befintliga bostäder.
Upprustning av gata i Härryda
Projektet avser upprustning av gata.
Om- och tillbyggnad av kök i skola i Härryda
Projektet avser ombyggnad av kök i skola.
Långhålsborrning spill- och vattenledning i Härryda
Projektet avser långhålsborrning, spill- och vattenledning.
Upprustning av väg i Härryda
Projektet avser upprustning av väg.
Tillbyggnad av förskola i Härryda
Projektet avser tillbyggnad av förskola med en avdelning.
Tillbyggnad av förskola i Hindås, Härryda
Projektet avser tillbyggnad av förskola med en avdelning.
Markåtgärder Hindås i Härryda
Projektet avser markåtgärder.
Förlängning av gata i Härryda
Projektet avser förlängning av gata.
Renovering av bro i Härryda
Projektet avser renovering av bro.
Byte av tak på skola i Härryda
Projektet avser byte av yttertak på skola.
Ombyggnad i kommunhuset i Härryda, etapp 2
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i kommunhuset.
Renovering av bro i Härryda
Projektet avser renovering av bro.
Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 6
Projektet avser markarbeten vid bostadshus.
Ombyggnad av prästgård i Härryda
Ombyggnad av prästgård från bostad till prästgård och församlingshem samt nybyggnad av sophus och parkering.
Renovering av tak på idrottshall i Härryda
Projektet avser omläggning av tak på idrottshall.
Upprustning av hagar i Härryda
Projektet avser upprustning av hagar.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).