Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av lokaler i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av byggnad 23 (B23) i området Forsåker. Byggnad 23 är en tvåvåningsbyggnad, ursprungligen uppförd 1921 som mekanisk verkstad och ritkontor. Projektets övergripande mål är att byggnaden ska renoverings och anpassas för ny verksamhet.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av skola.
Ombyggnad av gator i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av gator.
Ombyggnad av vattenleder och anläggningar i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av vattenleder och anläggningar.
Ombyggnad av ventilation skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av ventilation i skola.
Omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-ledningar.
Rivning av varuhus i Mölndal
Avser rivning av IKEA varuhus på ca 29 000 kvm.
Kapacitetsökning av Kålleredsbäcken i Mölndal
Projektet avser kapacitetsökning.
Ombyggnad av luftbehandlingsanläggning vid skola i Mölndal
Projektet avser byte av luftbehandlingsanläggning på skola.
Underhåll av bro över Lindomeån vid Hällesåker
Utbyte av tätskikt, kantbalkar och räcken.
Anslutning av fjärrvärme till flerbostadshus i Mölndal
Avser anslutning av fjärrvärme till fastigheter och i samband med det skall en undercentral uppdateras och renoveras.
Anlägga en ny spont längs Mölndalsån i Göteborg
Projektet avser att anlägga ny spont längs en sträcka på 47 meter av Mölndalsåns västra strand i syfte att stabilisera åkanten och minimera översvämningsrisken för befintliga och nya byggnader.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.