Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av lokaler i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av byggnad 23 (B23) i området Forsåker. Byggnad 23 är en tvåvåningsbyggnad, ursprungligen uppförd 1921 som mekanisk verkstad och ritkontor. Projektets övergripande mål är att byggnaden ska renoverings och anpassas för ny verksamhet.
Anläggande av vattenledning i Mölndal
Projektet avser anläggande av vattenledning.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av skola.
Ombyggnad av gator i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av gator.
Ombyggnad av ventilation skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av ventilation i skola.
Omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-ledningar.
Upprustning av stadshusparken i Mölndal
Projektet avser upprustning av stadshusparken.
Rivning av varuhus i Mölndal
Avser rivning av IKEA varuhus på ca 29 000 kvm.
Kapacitetsökning av Kålleredsbäcken i Mölndal
Projektet avser kapacitetsökning.
Ombyggnad av allmänplatsmark i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av allmänplatsmark vid bostäder.
Ombyggnad av luftbehandlingsanläggning vid skola i Mölndal
Projektet avser byte av luftbehandlingsanläggning på skola.
Underhåll av bro över Lindomeån vid Hällesåker
Utbyte av tätskikt, kantbalkar och räcken.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.