Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av skola.
Ombyggnad av gator i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av gator.
Ombyggnad av vattenleder och anläggningar i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av vattenleder och anläggningar.
Ombyggnad av ventilation skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av ventilation i skola.
Omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-ledningar.
Utbyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Avser utbyggnad av kommunala VA-ledningar och återställning av gaturummet. Samt utbyte och upprustning av belysningsanordning. Objektet är beläget i Toltorpsdalen/Änggården mellan Gränsgatan och Konstnärsgatan i Mölndal.
Tillbyggnad av förråd vid restaurang i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av förråd vid restaurang.
Rivning av varuhus i Mölndal
Avser rivning av IKEA varuhus på ca 29 000 kvm.
Kapacitetsökning av Kålleredsbäcken i Mölndal
Projektet avser kapacitetsökning.
Underhåll av bro över Lindomeån vid Hällesåker
Utbyte av tätskikt, kantbalkar och räcken.
Ombyggnad av luftbehandlingsanläggning vid skola i Mölndal
Projektet avser byte av luftbehandlingsanläggning på skola.
Anslutning av fjärrvärme till flerbostadshus i Mölndal
Avser anslutning av fjärrvärme till fastigheter och i samband med det skall en undercentral uppdateras och renoveras.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.