Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i område Borås
Väglängd ca 1148 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Basunderhåll på allmänna vägar i område Viskadalen
Väglängd ca 96 mil, kontraktstid 4 år.
Om- och tillbyggnad gymnasieskola i Borås
Projektet avser att skapa ett campus för Bäckängsgymnasiet där vi dels ska bygga om nuvarande lokaler och dels utöka gymnasiet med lokaler som ligger i gamla Gustaf Adolfskolan och i gamla Caroliskolan i det intilliggande kvarteret Nornan. Projektet omfattar ett utökat antal lärosalar med tillhörande grupprum, specialsalar och lärararbetsrum. Tillskapandet av nya lokaler sker dels på dagens Bäckängsgymnasiet genom en tillbyggnad innehållande storkök, matsal, elevcafé, danssalar samt teatersal. Även andra lokaler på Bäckängsgymnasiet byggs om där till exempel dagens bildhus görs om till lärosalar, danssalarna byggs om till lärosalar samt utökning av centralkapprummet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Påbyggnad/tillbyggnad av flerbostadshus med 14 lägenheter.
Ombyggnad av matsal i Borås
Ändrad användning av kontor till kök/matsal.
Tillbyggnad av förskola i Borås
Projektet omfattar en tillbyggnad av Aplaredskolan med personalytor och 1 hemvist, motsvarande 20 förskoleplatser, samt anpassning av den gemensamma gården för förskola och skola. Tillbyggnaden innefattar en hemvist med tillhörande biutrymmen. Den befintliga lekplatsen tas bort, för att ge utrymme för tillbyggnaden, och utemiljön anpassas så att förskolan får nya lekytor. Skogen söder om skolan utnyttjas av dels förskolan, men även grundskolan. Nya lekutrymmen kommer att skapas i den delen av skogen.
Tillbyggnad av förskola i Borås
Tillbyggnad av förskola.
Underhåll av bro över Kovraån vid Målsryds kyrka
Utbyte plattrambro till rörbro. 1,8 km S Målsryds kyrka. 4-5 veckors byggtid.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning från kontor till 3 lägenheter.
Slopning av plankorsningar i Borås
Avser 2 plankorsningar, Sandared Plk 60108 samt Badvägen Plk 22234.
Rivning av industrihus i Borås
Rivning del av industribyggnad.
Byte av entrépartier på flerbostadshus i Södra Göta, Borås
Avser byte av 40 st entrépartier på flerbostadshus i stadsdelen Göta med adress Jössagatan 3, St Michaelsgatan 2, 4, Islandsgatan 2, 10, Vejlegatan 3, 4, 5, 7, 9, 11 samt Moldegatan 2, 6 i Borås.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).