Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ut- och tillbyggnad av skola och idrottshall i Borås
Detaljplanens syfte är att utöka byggrätten för att möjliggöra ut- och tillbyggnad av Erikslundskolan och idrottshallen. Bebyggelsen som upprättas inom planområdet ska ha hög arkitektonisk kvalité.
Ramavtal avseende markskötsel och snöröjning, RISE Research Institutes of Sweden AB
Ramavtal avseende markskötsel och snöröjning till: - Göteborg Kallebäck 16:1 med adress Frans Perssons Väg, 412 76 Göteborg - Borås Provaren 1 med adress Brinellgatan 4, 504 62 Borås - Borås Ventilen 1 med adress Industrigatan 4, 504 62 Borås - Göteborg Krokslätt 708:680 med adress Gibraltargatan 35, 412 79 Göteborg Avtalstid: 2022-11-01 - 2026-10-31
Tillbyggnad av tryckeri i Borås
Avser större lokaler för tryckeri.
Utbyte av economizerpaket i avfallspannor på Ryaverket i Borås
Avser utbyte av economizerpaket på avfallspannorna, omfattar utbyte av 3 economizerpaket per panna , totalt 6 st. Planeras att genomföras under höstrevisionen.
Slopning av plankorsningar i Borås
Avser 2 plankorsningar, Sandared Plk 60108 samt Badvägen Plk 22234.
Ombyggnad av kontor i Borås
Ombyggnad av affärs- och kontorshus.
Rivning av enbostadshus i Borås
Avser rivning av enbostadshus samt garagebyggnad för att möjliggöra nybyggnation på fastigheten. Nybyggnad finns på projektid: 2106594.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ombyggnad av tvättstuga.
Rivning av ladugård i Borås
Rivning av ladugård.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).