Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Värmlands län

Arvika (4)
Eda (5)
Filipstad (8)
Forshaga (4)
Grums (2)
Hagfors (3)
Hammarö (1)
Karlstad (41)
Kil (4)
Munkfors (2)
Storfors (3)
Sunne (3)
Säffle (10)
Torsby (5)
Årjäng (6)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 109 st.

Underhåll av järnväg längs Värmlandsbanan
5 års kontrakt med option på 2 år.
På- och ombyggnad av affärshus med hotell i Karlstad
Avser om- och tillbyggnad från affär och bostad till hotell med restaurang . Tanken är att bygga på huset en dryg våning och i markplanet blir det restaurang och spa i källaren.
Ombyggnad till resecentrum i Karlstad
Planer för ombyggnad av resecenter i Karlstad. Projekt, Tåg-i-tid, Ambitionen är att samla all busstrafik och att koppla ihop den med tågtrafiken. Resecentrum binder även ihop Karlstads centrum med Stadsträdgården, Viken och Inre hamn. Projektet kommer att delas upp i flera del etapper. Trafikverket Id: 1078802 Karlstad kommun: Id: 1064808
Tillbyggnad av Lågstadiet i Årjäng
Avser tillbyggnad av lågstadiet Töcksfors skola F-3.
Om- och tillbyggnad av gymnasium i Arvika
Avser ROT-renovering Taserudsgymnasie för att anpassa efter verksamheten.
TSK- och varmmassabeläggning i Distrikt Väst
Beläggningsgrupper Varmt DK44 2023-2025 och DV03 2023-2025.
Ombyggnad av industribyggnad i Kristinehamn
Avser lokalanpassning i befintliga industrilokaler. Arbete som ingår är, Bygg, Rör, Luft, El och Sprinkler. Ytan som påverkas av ombyggnation är ca 12-14.000 kvm BTA, samt ca 6500 kvm utvändig mark.
TSK- och varmmassabeläggning i Distrikt Väst
Beläggningsgrupp Varmt DK43 2023-2024.
TSK- och varmmassabeläggning i Distrikt Väst
Beläggningsgrupp DV04 2023-2024.
Om- och tillbyggnad av idrottshall Kristinehamns kommun
Avser om- och tillbyggnad av idrottshallen Stora Södermalmshallen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Deje, Forshaga kommun
Avser köksrenovering, ny ventilation och byte av fönster i flerbostadshus. Arbetet omfattar nya ytskikt på golv, väggar och tak, inklusive kakel, foder och lister, mm. Lägenheterna skall förses med ny till och frånluftsventilation med värmeväxlare, individuell för varje lägenhet, av typ FTX- aggregat på adressen Bryggerigatan 3 A-C och Bryggerigatan 5-7.
Ombyggnad av kulturskola i Hammarö
Avser renovering och ombyggnad vid GT kulturskola, byggnaden ligger vid Hammarlundens skola.
ROT-renovering av fastigheter, Karlstads Bostad AB
På fastigheten Kv Blåsippan 1 med adress Älvdalsgatan 4-6 planeras det för stambyten, renovering av kök/bad, nya ventilations- och elinstallationer. Kommer att handlas upp tillsammans med projekt Id: 2034948 Id: 2034991 Id. 2034995 Id: 2034997
Fönsterbyte på flerbostadshus i Karlstad
Karlstads bostads AB (KBAB) har för avsikt att byta befintliga fönster, fönsterdörrar och VVS-åtgärder samt tillhörande byggåtgärder inom: Guldet 2 - 104 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av kommunförrådet i Hagfors
Avser om- och tillbyggnad av kommunens GVA fastighet (kommunförrådet) på Bryggarevägen 7 i Hagfors.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad för produktion. Två byggnader som kommer att byggas till med 400 kvm samt 800 kvm
Om- och tillbyggnad av stadsbondgård i Gräsdalen, Karlstad
Avser om- och tillbyggnad av häst stall vid den kommunalägda 4H-gården i Karlstad
Kurvrätning längs väg 63 vid Brattforsheden
2 vänstersvängfält, 1 kurvrätning. Ombyggnad ca 450 m väg samt ny anslutningsväg till väg 756 (till krigsflygfält) ca 150 m. Nybyggnad ca 350 m väg, befintlig vägsträcka rivs.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för om- och tillbyggnad från industribyggnad till opera. En tillbyggnad i markplan samt en påbyggnad med ytterligare en våning. Utvändigt blir det inga större förändringar, men invändigt blir det plats för scen, orkestersal, replokaler, verkstäder och en café/restaurang.
ROT-renovering i flerbostadshus i Säffle
Avser ROT renovering med stambyte och renovering av badrum, Vintergatan 21 A-D, Vintergatan 23 A-D, Vintergatan 25 A-E Säffle
Om- och tillbyggnad för LSS boende i Kristinehamn
Avser om-och tillbyggnad av en förskola till LSS boende(korttidsboende) med plats för 6 brukare och personal. Omfattar nya installationer och ytskikt av befintliga lokaler samt en utbyggnad av ett teknikrum med innehållande ventilationsaggregat, fjärrvärmecentral, sprinklercentral och elcentral m.m. Ombyggnad BTA ca350 Kvm. Tillbyggnad: teknikrum BTA ca 28 Kvm
Anläggande av konstgräsplan och belysningsanläggning på Kroppkärrs IP, Karlstad
Avser ombyggnad av befintlig naturgräsplan till konstgräsplan med ny belysningsanläggning avsedd för 11-mannaspel.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av yttertak på flerbostadshus och anslutande förrådsbyggnader.
Takrenoveringar på flerbostadshus i Karlstad
Avser renovering av yttertak vid Ventilgatan 14, 16, 18 och 20 i Karlstad.
Ombyggnad av bro över Klarälven vid Östra Deje
Utbyte av räcke och betongreparationer.
Underhåll av järnvägsbroar i Filipstad
Balkrambro i förspänd betong över Hertig Karlsgatan km 50+078, 21 m lång och 5,9 m bred samt en bro över Karlstadsvägen km 49+873. Åtgärd betongskador och kantbalkar. Bandel 364.
Ombyggnad av bilbesiktning i Karlstad
Avser ombyggnad av industribyggnad. för bilbesiktning från padelhall.
Utbyte av NTD skruvhiss i flerbostadshus, Karlstad
Avser utbyte av 6 st befintliga NTD skruvhiss på Horsensgatan 156, 220, 222, 224, 228, 230, Karlstad kommun.
Nytt kallelsesignalsystem inom Centralsjukhuset Karlstad
Avser byte av kallelsesignalsystem på Centralsjukhuset hus 1 I Karlstad
Utbyte av värmesystem vid skola, i Sunne
Avser utbyte av värmesystem från pellets till flisanläggning. Ny kulvert
Ombyggnad av vatten- , spill-, och dagvattenledningar i Karlstads kommun, etapp 1
Avser ombyggnad av befintliga vatten-, spill-, och dagvattenledningar i området Norra Kroppkärr. Etapp 1 omfattar sträckan Mårdvägen, Rådjursvägen, Lekattvägen samt del av Innersvängen. I entreprenaden ingår även gatu-, GC- och belysningsarbete.
Renovering och kompletteringar i garage och åtgärder i utemiljö i Karlstad
Avser renovering och kompletteringar i garage och åtgärder i utemiljö och innefattar flera mindre delprojekt. 1. Garage och nerfart till garage, asfaltslagning 2. Utbyggnad av förråd, i garage 3. Lagning av utvändiga betongtrappor 4. Renovering uteplatser 5. Rivning av befintligt vindfång och nybyggnad av skärmtak Objektens läge: Babordsgatan 1 - 23, Styrbordsgatan 2 – 20, Östra raden 1 - 27, Västra raden 2 – 84 i området Orrholmen, Karlstad.
Byte av hiss i flerbostadshus i Karlstad
Avser byte av hiss samt tillbyggnad av maskinrum . Horsensgatan 156, 220, 222, 224, 228, 230 Karlstad
Utvändigt underhåll på residenset i Karlstad
Avser målning och underhåll av fönster på Residenset i Karlstad. Arbetet omfattar renovering av ca 120 fönster samt 1 blyinfattat fönster.
Broreparationer i Deje, Forshaga
Objekt 1: Avser reparation av Bro 17-844-01 över järnväg och industrispår i Deje på Älvdalsvägen Objekt 2 omfattar underhållsreparation av bro 17-58-1 över gång- och cykelväg i Deje på Älvdalsvägen
Utvändigt underhåll av bostadshus och förråd i Karlstad
Avser renovering av befintliga yttertak på 6st bostadshus med tillhörande förrådsbyggnader.
Tillbyggnad av vårdhem i Karlstad
Avser tillbyggnad vid vårdboende för ställverk. Kommer även att inrymma cykel förråd.
Tillbyggnad av tvätthall i Karlstad
Avser tillbyggnad av en tvätthall vid industri.
Renovering av Kungsbron, Kungsgatan,Kristinehamn
Avser renovering av Kungsbron vid Kungsgatan i centrala delen av Kristinehamn. Bron är uppförd 1787, en av Sveriges äldsta stenvalvsbroar som är i drift.
Rivning av industri i Karlstad
Rivning av industri. Nybyggnad Id 2247620
Upprustning av skolgård, Säffle
Avser upprustning av Tingvallaskolans utemiljö samt i samband med det ska dagvattenhanteringen på skolgården ses över.
Renovering av Sörby avloppsreningsverk i Hagfors kommun
Avser upprustning av Sörby avloppsreningsverk arbetet omfattar fasad, renovering av personaldel samt ny pumpstation samt ny maskinutrustning.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Grums
Avser fönsterbyte ca 200 enheter i fastigheten på Åsgatan 27 i Grums.
Renovering av yttertak på radhus i Säffle
Avser renovera/byta befintliga yttertak på kedjehus, bostadshus och garage, belägna på Andvägen, Värmlandsbro.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Tillbyggnad av industribyggnad med större skärmtak.
Renovering av yttertak på radhus i Säffle
Avser renovera/byta befintliga yttertak på kedjehus, bostadshus och garage, belägna på Lomvägen, Värmlandsbro..
Installation av värmepumpsanläggning i Årjäng
Avser konvertering av befintlig värmeanläggning på Hanza Elektromekan som idag värms med en elpanna, till en bergvärmepumpanläggning.
Reparation av bro över Byälven i Säffle
Avser underhållsreparation av bro 1785-4-1 över GC-väg på Skogstvären ö Mullestigen i Säffle.
Stambyte samt ombyggnad av personaldel vid vattenverk i Arvika kommun
Planer finns för ombyggnation av personaldel inklusive stambyte av avlopp och fönsterbyte. Rivning av gamla kalkanläggningen och ny förrådsbyggnad.
Ombyggnad i vårdboende i Vålberg, Karlstads kommun
Avser byte av ventilationssystem och installation av komfortkyla i hela byggnaden som är på ca 4585 kvm. Solcellsanläggning ska installeras. Byggnadens gamla storkök görs om till nytt teknikrum. Nytt brandlarm ska installeras i hela byggnaden.
Rivning av industrihus i Munkfors
Rivningslov av två större byggnader samt några mindre uthus.
Utbyte av konstgräsplan i Grums kommun
Planer för utbyte av konstgräsplan vid Grums IP. Upptagen i investeringsbudget.
Restaurering av flottningsrensat vattendrag, Klarälven
Avser restaurera flottledsrensade biotoper i Klarälvens övre delar. genom återförande av grus, sten och block för att återställa denna del av älven till ett mer naturligt tillstånd.
Ombyggnad av bussterminal Tallåsvägen i Munkfors
Avser att bygga om befintlig bussterminal i Munkfors Centrum. Ny dagvattenuppsamling ska anläggas, nya bussperronger, om- och nyanläggning av ytskikt, uppsättning av skyltar, cykelparkering och belysning.
Renovering av simbassäng i Storfors
Arbetena omfattar erforderliga utrivningar av befintligt ytskikt och underlag i simbassäng och golvytor i simhall samt byte av samtliga brunnar och 2 rostfria stegar i simbassäng. Bassäng och golvytor återställs med nytt klinker och underlag och tätskikt.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser renovering av balkonger på flerbostadshus.
Byte av balkongräcken och front vid flerbostadshus i Karlstad
Avser byte av balkongräcken och fronter på Norra Långtäppan, Norra Hyn 1, Karlstad.
Ombyggnad av boende till förskola i Storfors
Avser ombyggnad av LSS boende till förskola., samt utvändig inhägnad av lekyta Hammargatan 10 Storfors.
Nytt kallelsesignalsystem på Arvika sjukhus
Avser utbyte av befintligt system för kallelsesignal och överfallslarm i hus 17 samt kallelsesignalsystem i hus 5 plan 3 på sjukhuset i Arvika.
Underhåll på två järnvägsbroar i Kristinehamns kommun
Utbyte stålbro spår 1 bro 3500-772-1 och betongreparation 1 st kantbalk spår 3 och 4 bro 3500-772-3. Km 277+895.
Utvändigt underhåll av skola i Filipstad
Avser att bygga om fyra trapphus som nu har stora glaspartier . Nu kommer man att minska ner området.
Tillbyggnad av förskola i Karlstad
Avser tillbyggnad av fläktrum och ändring av ventilation.
Renovering av tak på flerbostadshus i Filipstad
Renovering och omläggning av papptak på flerbostadshus.
Renovering av fönster/dörrar på Nedre Kallsteniigården i Filipstad
I entreprenaden ingår bland annat: Renovering av samtliga dörrar och fönster inkl beslag, Skadade glasrutor ersätts med kulturglas, I innerbågen ska energiglas monteras samt Utrymme mellan karm och vägg ska kompletteringsdrevas.
Ny ventilation på Gamla gymnasiet i Karlstad
Avser installation av en ny ventilationsanläggning med värmeåtervinning och med därtill hörande arbeten, som ersätter befintlig frånluftsventilation. I entreprenaden ingår byggnadsarbeten, målningsarbete, rörarbeten, ventilationsarbeten och styrarbeten.
Ombyggnad av Arvika Näringslivscentrum, Arvika kommun
Avser ombyggnad av lokalen för Hälsokompaniet på fastigheten Tobaken 1 i Arvika. Option ingår gällande plan två och lastbrygga
Ny ishockeysarg till Wasahallen i Filipstad
Avser utbyte av befintlig sarg i Wasahallen.
Underhåll av gatu- vägbelysning, Kils kommun
Belysning utemiljö, utbyte av armaturer Upptagen i investeringsbudget 2023-2027
Rivning av campingplats i Torsby
Rivning av campingplats med kringliggande byggnader.
Renovering av vägbro vid Töcksmarks kyrka
Avser renovering av en svängbro i Töcksfors kommun och i direkt anslutning vid Töcksmarks kyrka.
Utbyte av belysning i elljusspår inom Karlstads kommun
Avser utbyte av armaturer, kablar, kabelskåp, belysningsstolpar vid Skattkärrs motionsspår. Rasering av befintlig anläggning som idag är belyst med gamla kvicksilverarmaturer.
Ombyggnad vid plankorsningar i Storfors
Omfattar Sågaregatan, Kvarnvägen, Tallbacksgatan och Kil östra.
Utvändigt underhåll vid reningsverk Säffle
Tilläggsisolering och ny plåtbeklädnad Säffle reningsverk Upptagen i investeringsbudget 2023-2025
Byte av rensgaller till skruv-/spiralsilar i Väse, Lindfors och Blombacka, Karlstads kommun
Avser leverans, montage och driftsättning av tre stycken rensenheter (skruvsil/spiralsil) för inkommande avloppsvatten till avloppsreningsverk Väse, Lindfors och Blombacka i Karlstad kommun.
Byte av sarg i ishall, Säffle kommun
Avser ersätta befintlig sarg med en ny, av typen Flexsarg, i Somashallen, Säffle.
Ombyggnad avloppsreningsverk, Säffle
Bassänger ska renoveras och tätas. Mindre ombyggnationer inkl. håltagning och rörinstallationer ingår i syfte att omdisponera befintliga bassängvolymer. Ombyggnation av befintliga pumpinstallationer och komplettering med överliggande durk. Upphandlas tillsammans med Id. 1653044,1653036,1653023,1653028.1653032
Ombyggnad avloppsreningsverk, Säffle
Korrosionsskadade avdragsrännor av betong i slutsedimenteringsbassäng ska renoveras eller bytas ut. Upphandlas tillsammans med Id: 1653044,1653040,1653036,1653028,1653032
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristinehamn
Avser inglasning av balkonger vid flerbostadshus.
Resurskonsult projektingenjör till Investering enhet IVvävj
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare (1+1) år.
Byte av sargsystem till ishall i Åmål, Säffle kommun
Avser byte och montage av nytt sargsystem av typen Flexsarg.
Tillgänglighetsanpassning vid badplats i Kil
Badbryggor och tillgänglighetsanpassad ramp Fryksta, Upptaget i investeringsbudgeten.
Rivning av kontor i Hagfors
Rivning av barack.
Rivning av flerbostadshus i Torsby
Planer för rivning av flerbostadshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Filipstad
Planen var att bygga om 4 lgh till ett bostadshus.
Ny bomanläggning vid plankorsning i Karlstad
Bomanläggning med separat passage för GC-trafik.
Utvändigt underhåll av förskola i Karlstad
Byte av fönster och fasad på förskola.
Utvändigt underhåll av idrottsplats i Karlstad
Målning av två byggnader vid idrottsplats.
Ombyggnad av servicebostad i Charlottenberg
Avser installation/ändring av ventilation i serviceboende.
Renovering av murad skorsten i Kristinehamn
Avser att renovering av en murad skorsten. Skorstenen är inte i drift utan är att betrakta som ett "landmärke", beläget vid konstmuseet i Mariebergsområdet.
Utvändigt underhåll av Nyeds kyrka
Avser målning av fasad och ev. byte av träspån på Nyeds kyrka.
Restaurering av å i Filipstads kommun
Avser limnisk restaurering i Svartån, Filipstads kommun.
Utvändigt underhåll av skola i Charlottenberg
Fasadändring av skola. Ommålning och ta bort en dörr.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).