Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Värmlands län

Arvika (7)
Eda (3)
Filipstad (5)
Forshaga (5)
Grums (2)
Hagfors (13)
Hammarö (5)
Karlstad (65)
Kil (5)
Munkfors (5)
Storfors (0)
Sunne (4)
Säffle (14)
Torsby (9)
Årjäng (6)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 165 st.

Ombyggnad av bangårdsområde i Karlstad
Avser ombyggnad av bangården vid Karlstad C och flytt av viss godstågstrafik, ändring av plattformar, gc-passage under bangården (Vikenpassagen). Nya plattformar, spår och växlar.
På- och ombyggnad av affärshus i Karlstad
Ny detaljplan som även tillåter kontor och hotell. Tanken är att bygga på huset en dryg våning och i markplanet kan det bli restaurang.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Västra Värmland
Vägnätets totala längd för området Västra Värmland del A1 (2021-09-01-2022-08-31) är ca 910 km. Vägnätets totala längd för området Västra Värmland del A2 (2022-09-01-2025-08-31) är ca 1050 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden för Del A2 med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Till- och ombyggnad av äldreboende, Eda
Avser till- och ombyggnad av demensboende.
Nybyggnad av flerbostadshus samt åtgärdande av centrummiljö i Karlstad
Planer finns för ett punkthus i upp till 8 våningar med ca 35-40 lägenheter, eventuellt med plats för verksamheter i bottenplan. Upprustning av park samt ombyggnad av Centrumvägen.
Basunderhåll på allmänna vägar i område SÖ Värmland
Område SÖ Värmland omfattar första året ca 74 mil väg (67 mil belagd och 7,4 mil grus) och från och med andra kontraktsåret ca 104 mil väg (90 mil belagd, 14 mil grus). 4-års kontrakt med option på ytterligare 1 eller 2 år.
Rotrenovering av flerbostadshus i Arvika
Avser rotrenovering av kvarteret Plogen Parkgatan 50, Arvika. Rotrenovering av 15 trapphus med 110 lägenheter, Parkgatan 24-54.
Ombyggnad av anläggning i Munkfors
Maskinparken ska moderniseras och samtidigt ska fyra våningar bli en. Man börjar med att bygga om lagret som första etapp.
Renovering av simhall i Arvika
Avser renovering av simhallen i Arvika.
Utbyggnad av allmänt VA till Lungvik i Karlstad
Förslag till VA-plan. Kostnad inkl. överföringsledning från Välsviken och pumpstationer.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ett påbyggnadsprojekt där två existerande flerbostadshus med större hyreslägenheter kommer att kompletteras med ytterligare ett våningsplan som kommer att inrymma totalt 43 hyresrätter om 1 rum och kök. I hus 2 kommer ett trapphus att byggas med hiss och förråd. Kommer även att byggas till 7 parkeringsplatser . Tillkommit fristående förrådsbyggnad respektive fristående cykelförråd
Utbyggnad av högstadieskola i Karlstad
Upptaget i budgeten. Planer finns för utbyggnad av Mariebergsskolan för att kunna ta emot 120 elever till.
Nybyggnad av LSS-boende i Karlstad
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter med gemensamhets – och personalutrymmen. Rivning av befintlig byggnad.
Ramavtal avseende ROT renovering av fastigheter, Karlstads Bostad AB
Ramavtal avseende ROT. Projektet kommer att genomföras som ett partneringprojekt. På fastigheten Kv Blåsippan 1 med adress Älvdalsgatan 4-6 planeras det för stambyten, renovering av kök/bad, nya ventilations- och elinstallationer. Kommer att handlas upp tillsammans med projekt Id: 2034948 Id: 2034991 Id. 2034995 Id: 2034997
Ramavtal avseende ROT renovering av fastigheter, Karlstads Bostad AB
Ramavtal avseende ROT. Projektet kommer att genomföras som ett partneringprojekt. På fastigheten Kv. Kronkursen 2 med adress Signalhornsgatan 66-68, 94-96 Fasader - och fönsterbyten, samt ventilationsåtgärder Kommer att handlas upp tillsammans med projekt Id. 2034991 Id: 2034992 Id: 2034995 Id: 2034997
Ramavtal avseende ROT renovering av fastigheter, Karlstads Bostad AB
Ramavtal avseende ROT. Projektet kommer att genomföras som ett partneringprojekt. På fastigheten Kv Backsippan 1 med adress Ölmgatan 5-7 planeras det för stambyten, renovering av kök/bad, nya ventilations- och elinstallationer. Kommer att handlas upp tillsammans med projekt Id: 2034948 Id: 2034992 Id: 2034995 Id: 2034997
Tillbyggnad av industri i Säffle
Detaljplanen är fastställd. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Ramavtal avseende ROT renovering av fastigheter, Karlstads Bostad AB
Ramavtal avseende ROT. Projektet kommer att genomföras som ett partneringprojekt. På fastigheten Kv Blåsippan 3 med adress Älvdalsg. 2A-B, Ölmeg. 2-4. planeras det för stambyten, renovering av kök/bad, nya ventilations- och elinstallationer. Kommer att handlas upp tillsammans med projekt Id: 2034948 Id: 2034991 Id: 2034992 Id. 2034995
Renovering av badhus i Torsby
Planer finns för renovering och utveckling av TorsbyBadet.
Ändrad användning av fastighet i Arvika
Planer finns att på fastigheten Spaken 3 att ändra från skolverksamhet till annat ändamål.
BEST-arbeten vid Karlstad Östra
Mark-, ban- och elarbeten. Förlängning av spår, nybyggnad av 2 spår, 2 växlar, elektrifiering, lok- och tågvärmeanläggning, ombyggnad av ändlastkaj. Bandel 382, km 328+550 - km 329+100.
Om- och tillbyggnad av skola i Hagfors
Avser tillbyggnad av befintlig förskola/skola med ny del innehållande klassrum, torg, entré, elevhälsa, personalutrymmen, slöjdsalar samt hemkunskapssal. Ombyggnad av befintlig byggnad med lastkaj, diskrum, kök och kapprum. Råda skola. Är nu en F-3 men kommer att bli F-6. Två komplementbyggnader som blir förråd och miljöhus.
Ombyggnad/renovering av flerbostadshus i Årjäng
Avser rotrenovering på Bögatan 2, Årjäng.
Renovering av särskilt boende i Sunne
Planer finns för renovering av äldreboende.
Ombyggnad av kontor till förskola i Karlstad
Avser ombyggnad av kotor till förskola.
Ombyggnad av gammal skola Karlstad
Ny detaljplan ska tas fram för möjligt att ta tillvara på byggnaden för verksamheter och kontor.
Om- och tillbyggnad av matsal och tillagningskök Fryxellska skolan, Sunne
Planer för om- och tillbyggnad av matsal och tillagningskök vid Fryxellska skolan.
Tillbyggnad av affärshus i Hagfors
Planer för tillbyggnad av affärshus.
Om- och nybyggnad av gator samt ledingsarbeten i centrala Karlstad
Avser om- och nybyggnad av gator samt ledningsarbeten för att förbättra framkomligheten för busstrafiken in till Karlstads resecentrum och omfattar Klaraborgsgatan, Drottninggatan, Hamngatan, Älvgatan, Karl IX:s gata, Våxnäsgatan
Rivning av industri, Karlstad
Avser rivning av industri. Nybyggnad av padelhall Id: 2102350
Ombyggnad av verkstadslokal till kontor i Arvika
Avser ombyggnad av verkstadslokalen Hybriden i Arvika till kontor.
Om- och tillbyggnad av skola i Kristinehamns kommun
Avser renovering, om- och tillbyggnad av befintliga lokaler vid Djurgårdsskolan i Kristinehamn. Arbetet omfattar renovering av delar inom avdelningar A, B och C samt att respektive avdelning ska byggas till med ny funktion för entré och toaletter.
Ramavtal avseende ROT renovering av fastigheter, Karlstads Bostad AB
Ramavtal avseende ROT. Projektet kommer att genomföras som ett partneringprojekt. På fastigheten Kv Blåsippan 2 med adress Gelinsgatan 1 A-B planeras det för stambyten, renovering av kök/bad, nya ventilations- och elinstallationer. Kommer att handlas upp tillsammans med projekt Id: 2034948 Id: 2034991 Id: 2034992 Id: 2034997
Nybyggnad av LSS boende i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Rivning av befintlig byggnad.
Renovering badhus i Grums
Planer för renovering alternativt en nybyggnad av badhus och sporthall i Grums.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser tillbyggnad av livsmedelsbutik för online service.
Sluttäckning av Strandmossens deponi i Kristinehamn, etapp 3-5
Avser sluttäckning av Strandmossens deponi, vid Strandmossens avfallsanläggning i Kristinehamns kommun. Etapp 3-5 omfattar i huvudsak terrassering samt sluttäckning av ca 38 500 kvm IFA depon samt grävning av dubbla diken på anläggningens östra sida.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ombyggnad av kontorslokaler på plan 2 och 3, Örnen 3 i Karlstad.
Ombyggnad till LSS-boende i Skoghall, Hammarö kommun
Avser ombyggad av LSS-boende med 5 st lägenheter, gemensamma ytor och personalutrymme.
Om- och tillbyggnad av förskola i Hagfors
Ombyggnad och renovering av förskola , samt tillgänglighetsanpassning med bl a hiss mm. Tillbyggnad av ny entré.
Ombyggnad av trafikplats med ny rondell i Arvika
Ombyggnad av korsning Fallängsvägen/Blästervägen/Graningevägen, Rondell OK.
Reparation av bro Hagfors kommun
planer för renovering av Sundsbron. Upptagen i investeringsbudget 2020-2022.
Ombyggnad av vattenverk Säffle
Byta befintliga drifter på flockningsomrörare till nya samt installera frekvensomvandlare för dessa drifter.Skador på betong inkl. åtgärd av exponerad armering i lågreservoarens tak lagas. Upphandlas tillsammans med Id: 1653044,1653040,1653036,1653023,1653032
Ombyggnad av vandrarhem i Hagfors
Detaljplanens syfte är att möjliggöra att befintlig byggnad kan användas för bostads- och centrumändamål med tillhörande funktioner.
Om- och tillbyggnad av polishus i Karlstad, etapp 1
Avser tillbyggnad i två plan som ska innehålla garage, förråd, utbildningsytor samt skjutbana.
Om- och tillbyggnad av polishus i Karlstad, etapp 2
Avser om- och tillbyggnad av polisstation ,etapp 2 kommer byggas till med kontorslandskap, cellkontor, förhörsrum, reception och bl a mötesrum.
Leverans och installation av hetoljepanna i Bäckhammar
Avser leverans och installation av hetoljepanna. Utrustning för att generera processvärme, öka temperaturen. Temperaturen ska vara möjlig att kontrollera, öka / minska från en lokal panel. All nödvändig utrustning för att säkerställa funktionen ska ingå.
Broreparationer i Forshaga
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2021-2023
Tillbyggnad av lager i Karlstad
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Utbyte av värmesystem SG/Södra Viken, Sunne
Planer för ombyggnad av värmesystem.
Utbyggnad av allmänt VA till Vallagärdet i Karlstad
Va-utbyggnad 2,5 km. Anslutning av ca 30 befintliga fastigheter Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillgänglighetsåtgärder vid plattform i Grums
För att förse plattformen med informationsutrustning, och öka tillgängligheten för bland annat synskadade.
Ombyggnad av flerfamiljshus i Torsby
Avser Rot-renovering av 9 st lägenheter med tillhörande trapphus, förråd, teknikutrymmen mm på Järnvägsgatan 3A och 3B i Torsby.
Underhållsreparation av bro i Åmål, Säffle kommun
Avser underhållsarbete på bro och arbetet omfattas av utbyte av tätskikt samt betongreparation och impregnering av konstruktionsdelar. Objektets läge: längs E45 norr om Åmåls centrum.
Rivning av dammar i Hagfors kommun
Avser rivning av Hyttdammen, Kvarn­dammen, Busken­dammen och Sången­dammen i Sunnemo, Hagfors kommun, då dessa inte längre har någon betydande funktion för energi­för­sörj­ningen.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ombyggnad av kontor, hyresgästanpassning.
Utbyggnad av Säterivägen i Säffle, etapp 2
Avser förlängning av befintlig gata. Säterivägen ca 200m. Beläggningsarbeten ca 2000 kvm. Belysning av ca 400m gata samt mindre VA-arbeten.
Inglasning av balkonger flerbostadshus i Karlstad
Avser inglasning och byte av balkonger vid flerbostadshus.
Ombyggnad av väg i Karlstad
Förberedande markjobb. Ändring av parkeringsplats och omläggning av bilväg, samt cykel- och gångbana. Vid centralsjukhuset i Karlstad.
Tillbyggnad av lager i Hammarö
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad råvattenpumpstation, Åmål
I åtgärder ingår byggnation av översvämningsbarriär för skydd mot intrång av vatten från hög Vänernivå. Översvämningstryggande åtgärder innefattar även vissa ombyggnationer i pumpstationens ventil-, rör- och pumpinstallationer. Reparation av befintliga betongkonstruktioner Upphandlas tillsammans med ID: 1653040,1353036,1653023,1653028,1653032
Ombyggnad kök och matsal i Säffle
Planer finns för ombyggnad av kök och matsal vid Medborgarhuset i Säffle.
Tillbyggnad av industrihus i Kristinehamn
Planer för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av väg 236 sträckan Hammarö-Karlstad
Kapacitetshöjande åtgärder.
Reparation av tunnlar längs Bergslagsbanan
Bergunderhåll och reparation.
Förstärkning av vägbro vid Hammarsborg
BK4-förstärkning samt ny anslutning väster om bandel 631 (Lerot).
Byte av lågspänningsställverk och ny servicecentral i Säffle
Avser byte av lågspänningsställverk, omkoppling av huvudledningar till ny servicecentral på Herrgårdsgymnasiet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Torsby
Avser att bygga till 1 lägen het och ändra tak på flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Avser ombyggnad av galleria. Verksamhetsanpassning för café och restaurang.
Ny ventilation i Munkfors Kommunhus
Avser utbyte av ventilationen med tillhörande installationer VVS,El, Styr och Komfortkyl på Munkfors kommunhus.
Tillbyggnad av kontor och tvätthall i Karlstad
Avser tillbyggnad av kontorslokaler samt tvätthall.
Rivning av parkeringshus i Karlstad
Avsre rivning av parkeringshuset Duvslaget vid Karlstads central. Istället kommer man bygga 109 vanliga mark-parkeringsplatser.
Rivning av industrihus i Hagfors
Rivning av industribyggnad efter brand.
Ombyggnad av kontors -och driftsbyggnad i Kil
Avser ombyggnad av kontors -och driftsbyggnad inom ställverksområdet i Kil. Arbetet omfattas bla av: Samtliga fönster, ytterdörrar, innerdörrar samt inredning ska rivas och nya byggdelar ska utföras. El- och vvs-installationer rivs helt eller delvis för nyinstallation och kompletteringsarbeten. Objektets läge: Öster om Kils centrum.
Ombyggnad av ventilation i Kristinehamn
Avser ombyggnad av ventilation vid Skogshyddan i Björneborg och Uranus 19.
Åtgärdsutredning hamnområdet i Arvika, Fas 2
Avser en fördjupade undersökningar om markens föroreningsstatus genomförs. Det kan även bli aktuellt med framtida saneringar av hela eller delar av området.
Utbyte av gatubelysning LED i Forshaga
Utbyte av gatubelysning LED. Upptaget i kommunens flerårsplan 2021-2023
Ombyggnad av lägenheter till förskola i Torsby
Avser ombyggnad av 3 lägenheter till förskola i Torsby.
Tillbyggnad av skola i Säffle
Avser tillbyggnad av sluss för matvagnar.
Installation av kylanläggning Sannerudsvallen i Kil
Avser installera ett CO2 kylsystem i ishallen på Sannerudsvallen. Kommer även att byta belysning i ishallen samt flera mindre energiåtgärder
Renovering av ventilation flerbostadshus i Karlstad
Planer för renovering av fläktsystem, styr och regler.
Ombyggnad avloppsreningsverk, Säffle
Bassänger ska renoveras och tätas. Mindre ombyggnationer inkl. håltagning och rörinstallationer ingår i syfte att omdisponera befintliga bassängvolymer. Ombyggnation av befintliga pumpinstallationer och komplettering med överliggande durk. Upphandlas tillsammans med Id. 1653044,1653036,1653023,1653028.1653032
Ombyggnad avloppsreningsverk, Säffle
Korrosionsskadade avdragsrännor av betong i slutsedimenteringsbassäng ska renoveras eller bytas ut. Upphandlas tillsammans med Id: 1653044,1653040,1653036,1653028,1653032
Ombyggnad av idrottshall i Kristinehamn
Bygglov för ändrad användning av verksamhetsbyggnad.
Tillbyggnad av värmeverk i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av expansionskärl, Rivningslov för rivning av expansionskärl Sköldpaddan 14.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av affärsbyggnad.
Ombyggnad av badhus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av kök och matsal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad/tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Säffle
Avser ändrad användning av lokal i flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Hagfors
Anmälan ändring av planlösning industribyggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.