Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Värmlands län

Arvika (7)
Eda (3)
Filipstad (2)
Forshaga (1)
Grums (3)
Hagfors (5)
Hammarö (1)
Karlstad (37)
Kil (3)
Munkfors (2)
Storfors (0)
Sunne (1)
Säffle (9)
Torsby (6)
Årjäng (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spår- och växelbyte mellan Laxå-Kil
Byte av räls, slipers och 5 st växlar på en sträcka av ca 110 km. Ballastrening. Ommålning av järnvägsbroar. Byte av ballast i trågbroar, ommålning av stålbroar, avvattningsåtgärder.
På- och ombyggnad av affärshus med hotell i Karlstad
Avser om- och tillbyggnad från affär och bostad till hotell med restaurang . Tanken är att bygga på huset en dryg våning och i markplanet blir det restaurang och spa i källaren.
Till- och ombyggnad av äldreboende, Eda
Avser till- och ombyggnad av demensboende.
Ombyggnad till mötesfri väg vid väg 62 i Forshaga, etapp 2
Mötesseparering på ca 4,3 km lång sträcka. Anpassning av befintliga korsningar.
Beläggning halvvarmt inom underhållsdistrikt Väst
Beläggningsgrupp DK 61 2022, DM 62 2022 och DV 62 2022.
ROT-renovering av flerbostadshus i Grums
Avser ROT- renovering av flerbostadshus på Järpegatan i Grums. Omfattar i huvudsak stambyte av avlopp och värmestammar, renovering av badrum samt eventuellt kök. Dessutom kan invändig ytskiktsrenovering, även i allmänna utrymmen som trapphus och renovering av balkonger komma att ingå.
Renovering av simhall i Arvika
Avser renovering av simhallen i Arvika.
Byte av fönster på kontorsbyggnad i Karlstad
Avser byte av ca 5400 fönster på Kv Karolinen i Karlstad. I entreprenaden ingår även plåtarbeten. Arbetet kommer att delas upp i etapper, byggherren har rätt att avbryta avtalet om det inte uppfyller byggherrens krav.
Ombyggnad av vägskäl till cirkulationsplats, Välsviken Karlstad
Avser ombyggnation av befintliga vägar och korsningar i anslutning till Välsvikens handelsområde. Ombyggnad av befintligt 3-vägskäl till cirkulationsplats
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Karlstad
Avser om- och tillbyggnad av Mariebergsskolan för att kunna ta emot 120 elever till. Tillbyggnad byggs i två plan, varje plan är ca 670kvm Rivning av befintliga byggnader
Fasadrenovering och fönsterbyte på flerbostadshus i Karlstad
På fastigheten Kv. Kronkursen 2 med adress Signalhornsgatan 66-68, 94-96 Fasader - och fönsterbyten, samt ventilationsåtgärder Kommer att handlas upp tillsammans med projekt Id. 2034991 Id: 2034992 Id: 2034995 Id: 2034997
Nytt DCS-system till fastbränslepanna Heden 2 i Karlstad
Avser leverans och installation av komplett DCS system för panna 2, Hedenverket, samt leverans och installation av komplett nytt säkerhetssystem för panna 2, Heden.
Ombyggnad affärslokal till förskola i Karlstad
Avser ombyggnad av affärslokal till förskola på Gruvlyckan i Karlstad.
Utbyte av kylmaskin på sjukhus i Torsby
Ny kylmaskin behövs för att kunna säkerställa sjukhusets vitala funktioner då dagens maskin är daterad och underdimensionerad. Kostnaden för maskin och arbete beräknas till 14,2 miljoner kronor.
Ombyggnad av Sundsta bad- och idrottshus i Karlstad
Avser ombyggnad av Sundsta bad- och idrottshus med personalytor, danslokal, replokal med musikstudio, kök och servering samt ett stort vardagsrum. Utvändigt kommer två nya entréer byggas.. Lokal för ungdomsverksamhet (UNO) .
Om- och tillbyggnad av förskola i Hagfors
Ombyggnad och renovering av förskola , samt tillgänglighetsanpassning med bl a hiss mm. Tillbyggnad av ny entré.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Kristinehamn
Avser stambyte i flerbostadshus med 32 lägenheter.
Ombyggnad av förskola i Arvika
Behov finns av fler förskoleplatser i centrala Arvika. Förskoleverksamheten arbetar med att avveckla alla en-avdelningsförskolor. Ombyggnationen av förskolan Regnbågen innebär en utökning från en-avdelning till tre-avdelning och nedläggning av en-avdelningsförskolan Nyckeln. För att kunna utöka Regnbågen i markplan behöver man ta lokalerna intill i anspråk, vilket betyder att andra verksamheter måste flytta på sig.
Utvändig renovering av gamla gymnasiet i Karlstad
Avser omtäckning av yttre takets nedre takfall, renovering av ett 70-tal fönster samt punktvisa putsarbeten i fasad, lagning av skador samt komplettering av puts i anslutning till nya plåtarbeten.
Byggledare byggnadsverk och öppningsbara broar i Värmland, Dalsland & V Götaland
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga avtalet med ytterligare 1+1 år.
Tillbyggnad av industrihus i Kristinehamn
Planer för tillbyggnad av industribyggnad.
Sluttäckning Sannahedens deponi i Kristinehamn
Avser sluttäckning av plan E på Sannaheden. Området är beläget i Kristinehamns västra del, norr om Presterudsvägen, i direkt anslutning till Kristinehamns Värme AB.
Kylanläggning ishall i Grums kommun
Avser ny kylanläggning vid Billeruds ishall. Kombinerad kyl- och värmepumpsanläggning ska installeras för att betjäna ishallen i ny kylcontainer.
Tillbyggnad av värmeverk i Kristinehamn
nybyggnad av expansionskärl, Rivningslov för rivning av expansionskärl Sköldpaddan 14.
Invändigt underhåll i flerbostadshus i Kristinehamn
Avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus samt förskola.
Ombyggnad av väg i Charlottenberg
Avser ombyggnation av Storgatan-Charlottenbergsvägen i Charlottenberg, Eda kommun. Arbetet omfattar breddning av korsning, ytskiktet byts ut och breddningen får en ny överbyggnad. Flytt och komplettering av gatubelysning med tillhörande kablar, mm.
Byte av tak i Karlstad
Avser byta ut takpappen på Jakthornsgatans låghus med adresser Jakthornsgatan 20-22, 28-32, 34-36, 38-42, 46-48, 54-58, 70, 78-82, 90-92.
Ombyggnad av balkonger på flerbostadshus i Karlstad
Planer är att bygga ut, alternativt renovering balkonger på flerbostadshus,
Rivning av byggnad samt anläggande av ny skolgård i Munkfors
Avser rivning av ett hus på ca 500 kvm på Forsnässkolan. Anläggningsarbeten för ny skolgård, utemiljö och busshållplats med hämta-lämna-zon.
Byte av lågspänningsställverk och ny servicecentral i Säffle
Avser byte av lågspänningsställverk, omkoppling av huvudledningar till ny servicecentral på Herrgårdsgymnasiet.
Underhåll av bro över Byälven (Säffle kanal) vid Hökenströmmen
Utbyte av höghållfasta lager på brostöd.
Utbyggnad av parkeringsplatser vid bad, Arvika
Utbyggnad av parkeringsplatser vid badplatsen Ingestrand, Arvika. Upptaget i investeringsbudgeten för åren 2022-2024
Ombyggnad av ventilation i skola i Årjäng
Avser ombyggnad och komplettering av befintliga luftbehandlingsinstallationer.
Byte av vagnhallsportar på brandstationen i Karlstad
Avser byte av vagnhallsporter på brandstationen. Arbetet omfattar montering av 15 takskjutportar, inklusive nedmontering av befintlig port i succesiva steg.
Rivning av byggnad i Kristinehamn
Avser rivning av byggnad vid skola, Kristinehamn. Kommer att upphandlas tillsammans med Id 2176006
Rivning av elverk i Kristinehamn
Avser rivning av elverk. Upphandling tillsammans med 2176051
Omläggning av tak, Wahlundsgården i Kristinehamn
Avser omläggning av skiffertak på Wahlundsgården, tre byggnader.
Ombyggnad av ventilationsanläggning på skola i Kils kommun
Avser ombyggnad av ventilationsanläggning på Bodaskolan i Högboda, Kils kommun.
Renovering av hiss i flerbostadshus , Karlstad
Renovering av hissar Solskiftesgatan 2-4
Rivning av flerbostadshus i Säffle
Avser Rivning av flerfamiljshus.
Rivning av flerbostadshus i Säffle
Avser rivning av flerfamiljshus.
Ombyggnad av skidlift i Torsby
Flytt av befintlig lift och markberedning av åkyta, Nybyggnad av ny lift och markberedning för nya åkytor Branäs 4:22.
Ombyggnad av gata m.m i Arvika
Avser uppgradering av gatumiljön i södra änden av Borggatan. Projektet omfattar: - Stensättning och asfaltering av gator/trottoarer - Målning av linjer, p-rutor - Dagvattenbrunnar - Lyktstolpar - Justering av nivåer. - Nya trafikskyltar Objektets läge: Arvika centrum vid Minnebergskolan
Rivning av byggnad i Kristinehamn
Rivning av byggnad . Nybyggnad: 2083229
Ombyggnad av bro över Forstjärns utlopp
Förstärkningsarbete av brokoner, utbyte av slitlager.
Ombyggnad av verkstad i Kristinehamn
Avser större ytor för bilfirman och butiken.
Tillbyggnad av matsal vid skola i Karlstad
Avser tillbyggnad av matsal vid Kroppkärrsskolan, Karlstad.
Tillbyggnad av matsal vid skola i Karlstad
Avser tillbyggnad av matsal vid Ilandaskolan, Karlstad.
Ny solcellsanläggning på kontor i Arvika
Avser montering av solcellsanläggning 250 kW på fastigheten Tobaken 1 i Arvika kommun. Option med möjlighet att lägga till ytterligare effekt.
Tillbyggnad av idrottsplats i Karlstad
Avser tillbyggnad av förråd.
Renovering av avloppsreningsverk i Arvika
Avser renovering av Årnäs avloppsreningsverk. Renoveringen avser maskin/process med tillhörande markarbeten.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Grums
Avser fönsterbyte ca 300 enheter i fastigheten på Åsgatan 25 i Grums. Option finns på projekt ID 2178474.
Byte av sarg i ishall, Säffle kommun
Avser ersätta befintlig sarg med en ny, av typen Flexsarg, i Somashallen, Säffle.
Tillbyggnad av lager i Kil
Avser tillbyggnad av lager.
Rivning av industrihus i Karlstad
Avser rivning av kontrollhus och förråd.
Ny ishockeysarg till Wasahallen i Filipstad
Avser utbyte av befintlig sarg i Wasahallen.
Upprustning av skolgård, Säffle
Avser upprustning av skolgård och utemiljö vid Tingvallaskolan, samt i samband med det ska dagvattenhanteringen på skolgården ses över.
Renovering av ventilation flerbostadshus i Karlstad
Avser renovering av fläktsystem, styr och regler.
Datoriserat styrsystem för värme och ventilation, Arvika kommun
Avser datorisera styrningen för samtliga ventilationsaggregat och värmecentral i ett och samma system i fastigheten.
Renovering av fönster på i Ekshärads kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats . Avser renovering av kyrkans fönster.
Målning av fasad kyrka i Torsby
Kyrkoantikvarisk ersättning . Avser ommålning av yttre fasad på kyrka.
Ombyggnad av ventilation i Kristinehamn
Avser ombyggnad av ventilation och utbyte av luftbehandlingsaggregat vid Skogshyddan i Björneborg .
Solcellsinstallation på fastighet i Karlstad
Avser demontering av solfångaranläggning samt installation av solcellsanläggning på flerbostadshus i Karlstad.
Utbyte av konstgräs på Kroppkärrs IP, Karlstad
Avser byte av konstgrässystem med bevarande av befintlig sviktpad för 9-manna plan.
Rivning av garage i Karlstad
Rivning av garagelänga. Uppskattad start.
Utvändigt underhåll av förskola i Karlstad
Avser att byta ut 4 fönster till dörrar för brandsäkerhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Avser ändring av yttre utseende på flerbostadshus. Skärmtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Avser ändring av yttre utseende på flerbostadshus. Skärmtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Avser ändring av yttre utseende på flerbostadshus. Skärmtak
Tillbyggnad av vårdhem i Karlstad
Avser liten tillbyggnad vid akuten.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Avser att göra om ett kallgarage till varmgarage.
Ombyggnad av vårdhem i Karlstad
Montering av hiss på fasad samt ändring av dörrar .
Rengöring av tak på flerbostadshus i Karlstad
Rengöring av tak på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Säffle
Avser byte av fönster och montering av port.
Tillbyggnad av industrihus i Torsby
Avser tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av kontor i Säffle
Ombyggnad av kontor till lägenheter.
Rivning av bostadshus i Eda kommun
Avser rivning av den delvis nerbrunna fastigheten Eda Slärteg 2:63 i Eda kommun.Inklusive tömning av fastigheten på diverse möbler mm, samt diverse bråte såsom glaskross, tegelrester samt diverse rasmassor i anslutning till fastigheten.
Ombyggnad av skola i Karlstad
Anpassning av lokal till skola.
Underhåll av bro på Åmålsvägen v Siriusgata i Säffle
Avser underhållsreparation av bro 1785-3-1 på Åmålsvägen v Siriusgatan i Säffle.
Renovering av fönster och dörrar på kyrka i Björneborg
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering/målning av fönster och dörrar
Tjärning av tak Nyeds kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad
Utredning byggnadsminnesförklaring, Kristinehamn
Avser att byggnadsminnesförklaring av banvaktsstugan
Uppförande av tak på vädringsplats på flerbostadshus i Karlstad
Avser att bygga ett tak över en uteplats där det tidigare varit vädringsställ på flerbostadshus.
Byte av tak på förskola i Filipstad
Avser att bytta tak från betong till plåt.
Renovering av fasad på Gustav Adolfs kyrka i Hagfors
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad . Renovering av fasad på kyrka.
Rengöring av klockstapel Hammarö kyrka
Renovering av klockstapel.
Renovering av tak på Gustav Adolfs kyrka i Hagfors
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad . Renovering av tak.
Tjärning av spåntak på Gustav Adolfs kyrka i Hagfors
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad .
Tjärning av tak på Lekvattnets kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser att besikta avloppsstammarna.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).