Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Värmlands län

Arvika (7)
Eda (4)
Filipstad (3)
Forshaga (6)
Grums (2)
Hagfors (8)
Hammarö (4)
Karlstad (30)
Kil (4)
Munkfors (1)
Storfors (2)
Sunne (6)
Säffle (7)
Torsby (2)
Årjäng (4)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 104 st.

Ombyggnad av bangårdsområde i Karlstad
Avser ombyggnad av bangården vid Karlstad C och flytt av viss godstågstrafik, ändring av plattformar, gc-passage under bangården (Vikenpassagen). Nya plattformar, spår och växlar. Nybyggnad av bro "Trädgårdslänken" ingår.
Ombyggnad till resecentrum i Karlstad
Planer för ombyggnad av resecenter i Karlstad. Projekt, Tåg-i-tid, Ambitionen är att samla all busstrafik och att koppla ihop den med tågtrafiken. Resecentrum binder även ihop Karlstads centrum med Stadsträdgården, Viken och Inre hamn. Projektet kommer att delas upp i flera del etapper. Trafikverket Id: 1078802 Jernhusen Fastigheter Id: 2214643
ROT-renovering och utveckling av utemiljön i bostadsområdet Malmen i Kristinehamns kommun
Avser ROT-renovering och omfattar badrum, kök och trapphus samt tvättstugor. Nya ventilationsaggregat på vindar. Tillbyggnad av entréer. Tak- och fasadåtgärder. Även utveckling, ombyggnad av utemiljöer med mer grönytor och temagårdar, cykelförråd, nya p-platser. Avlopp, dagvatten och fördröjningsmagasin för dagvatten. Totalt omfattar det 11st flerfamiljhus samt 3 st enplansbyggnader. Gatuadress: Oscar Stjerngatan, Västgötagatan, Tegnersgatan, Axvallagatan och Karpgränd i Kristinehamn
Ombyggnad till resecentrum i Karlstad
Planer för ombyggnad av resecenter i Karlstad. Projekt, Tåg-i-tid, Ambitionen är att samla all busstrafik och att koppla ihop den med tågtrafiken. Resecentrum binder även ihop Karlstads centrum med Stadsträdgården, Viken och Inre hamn. Projektet kommer att delas upp i flera del etapper. Trafikverket Id: 1078802 Karlstad kommun: Id: 1064808
Ombyggnad av skola till lägenheter i Arvika
Planer finns för ombyggnad av Centralskolan till lägenheter.
Om- och tillbyggnad av gymnasium i Arvika
Avser ROT-renovering Taserudsgymnasie för att anpassa efter verksamheten.
Tillbyggnad av Lågstadiet i Årjäng
Avser tillbyggnad av lågstadiet Töcksfors skola F-3.
Ombyggnad av industribyggnad i Kristinehamn
Avser lokalanpassning i befintliga industrilokaler. Arbete som ingår är, Bygg, Rör, Luft, El och Sprinkler. Ytan som påverkas av ombyggnation är ca 12-14.000 kvm BTA, samt ca 6500 kvm utvändig mark.
ROT-renovering av flerbostadshus i Grums
Avser ROT- renovering av flerbostadshus på Järpegatan i Grums. Omfattar i huvudsak stambyte av avlopp och värmestammar, renovering av badrum samt eventuellt kök. Dessutom kan invändig ytskiktsrenovering, även i allmänna utrymmen som trapphus och renovering av balkonger komma att ingå.
Tillgänglighetsåtgärder vid Charlottenberg resecentrum
Upprustning av plattformar, 2 nya hissar ska installeras. Bandel 631, km 431+921 - 432+360 km.
Ombyggnad av idrottshall Kristinehamns kommun
Avser ombyggnad av idrottshallen Stora Södermalmshallen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Deje, Forshaga kommun
Avser köksrenovering, ny ventilation och byte av fönster i flerbostadshus. Arbetet omfattar nya ytskikt på golv, väggar och tak, inklusive kakel, foder och lister, mm. Lägenheterna skall förses med ny till och frånluftsventilation med värmeväxlare, individuell för varje lägenhet, av typ FTX- aggregat på adressen Bryggerigatan 3 A-C och Bryggerigatan 5-7.
Tillbyggnad av industri i Säffle
Detaljplanen är fastställd. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Karlstad
Avser om- och tillbyggnad av Mariebergsskolan för att kunna ta emot 120 elever till. Tillbyggnad byggs i två plan, varje plan är ca 670kvm Rivning av befintliga byggnader
ROT-renovering av fastigheter, Karlstads Bostad AB
På fastigheten Kv Backsippan 1 med adress Ölmgatan 5-7 planeras det för stambyten, renovering av kök/bad, nya ventilations- och elinstallationer. Kommer att handlas upp tillsammans med projekt Id: 2034948 Id: 2034992 Id: 2034995 Id: 2034997
Fönsterbyte på flerbostadshus i Karlstad
Karlstads bostads AB (KBAB) har för avsikt att byta befintliga fönster, fönsterdörrar och VVS-åtgärder samt tillhörande byggåtgärder inom: Guldet 2 - 104 lägenheter.
Ombyggnad av skola till bostäder i Sundsta, Karlstad
Kommunen ska pröva en planändring för fastigheten Kikaren 7 för ändrad användning av fastigheten från skola till bostäder. Kvarteret Kikaren är idag bebyggt med gymnasieskola i två plan i gult tegel. Byggnaderna är uppförda på 60-talet. Området ligger i ett attraktivt läge med möjlighet till utblick mot Klarälven. Kvarteret Kikaren lämpar sig väl för bostadsbebyggelse. Bebyggelsen bör anpassa till omgivande bebyggelse och rymma bostäder i två till tre plan. Inom planområdet bör också parkyta tillskapas för att ge utrymme för lek
Ombyggnad av kraftvärmeverket i Yttre hamnen, Karlstad
Avser ombyggnad av kraftvärmeverk för en ny kylcentral för försörjning av nyetablering av fjärrkyla till Karlstad stad. Rivning samt sortering och bortforsling avfall från ångpannorna P1 och P2, hetvattenpanna P3, hjälpångpanna P8, mavapumpar (3st) samt tillhörande kringutrustning såsom betongfundament.
Ändrad användning av fastighet i Arvika
Planer finns att på fastigheten Spaken 3 att ändra från skolverksamhet till annat ändamål.
Om- och tillbyggnad för LSS boende i Kristinehamn
Avser om-och tillbyggnad av en förskola till LSS boende(korttidsboende) med plats för 6 brukare och personal. Omfattar nya installationer och ytskikt av befintliga lokaler samt en utbyggnad av ett teknikrum med innehållande ventilationsaggregat, fjärrvärmecentral, sprinklercentral och elcentral m.m. Ombyggnad BTA ca350 Kvm. Tillbyggnad: teknikrum BTA ca 28 Kvm
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hagfors
Avser fasadrenovering på flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad för produktion. Två byggnader som kommer att byggas till med 400 kvm samt 800 kvm
Om- och tillbyggnad av stadsbondgård i Gräsdalen, Karlstad
Avser om- och tillbyggnad av häst stall vid den kommunalägda 4H-gården i Karlstad
Tillbyggnad av industrihus i Sunne
Avser Till_ och ombyggnad av kallager till butik och varmlager.
Renovering av flerbostadshus, Charlottenberg
Avser renovering av ventilation, byte av kök och fönster i badrum. Reparation och målning av fasad samt målning av vindskivor och takfotsbräder i flerbostadshus.
Ombyggnad av skola, Skoghall
Planer för ombyggnad av Lillängsskolan F-6.
Ombyggnad av skola, Skoghall
Planer för ombyggnad av Mörmoskolan F-6.
Tillbyggnad av affärshus i Hagfors
Planer för tillbyggnad av affärshus.
Om- och tillbyggnad av servicebostad i Charlottenberg
Avser om- och tillbyggnad av enplanshus till 4 ( fyra) st LSS-lägenheter med tillhörande utrymmen
Nytt DCS-system till fastbränslepanna Heden 2 i Karlstad
Avser leverans och installation av komplett DCS system för panna 2, Hedenverket, samt leverans och installation av komplett nytt säkerhetssystem för panna 2, Heden.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av yttertak på flerbostadshus och anslutande förrådsbyggnader.
Utbyggnad av allmänt VA till Alsters Gräsås i Karlstad
Förslag till VA-plan. Utföres ev. under 2021-2026. Kostnad inkl. överföringsledning och pumpstation.
Ramavtal avseende måleriarbeten Filipstads kommun
Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning med 1 + 1 år.
Ramavtal avseende styrd borrning och hammarborrning i Sunne kommun
Ramavtal avseende styrd borrning och hammarborrning för successiva beställningar och leveranser under avtalsperioden inom Sunne kommun. Avtalstid:2022-12-31 - 2024-12-30 Option:2024-12-31 - 2025-12-31 Option:2026-01-01 - 2026-12-31 Option:2027-01-01 - 2027-12-31 Option:2028-01-01 - 2028-12-31 Option:2029-01-01 - 2029-12-31 Option:2030-01-01 - 2030-12-31
Broreparationer i Hagfors kommun
Avser renovering av Bro med bronummer 17-64-1, ligger i Råda samt Bron med bronummer 17-75-1, ligger i Hagfors centrum
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Tidiga planer för tillbyggnad av befintlig industribyggnad.
Byte av fönster och balkongdörrar på flerbostadshus i Hagfors
Avser byte av fönster och balkongdörrar på flerbostadshus.
Takrenoveringar på flerbostadshus i Karlstad
Avser renovering av yttertak vid Ventilgatan 14, 16, 18 och 20 i Karlstad.
Ombyggnad till flerbostadshus i Hagfors
Planer finns för att bygga om gamla folktandvården till bostäder i Hagfors.
Broreparationer i Deje, Forshaga
Avser reparation av två broar över Järnväg samt klarälvsbanan vid Älvdalsvägen Deje, Forshaga.
Förtätning vid Stora torget i Karlstad
Planer finns för förtätning norr om Stora torget. Att bygga på befintliga hus.
Ombyggnad av skola, Säffle
Avser ombyggnad och renovering av omklädningsrum, byte av fönster.
Ramavtal avseende golvarbeten Filipstads kommun
ramavtal, omfattande golvarbeten för såväl underhålls- och servicejobb som ny- och ombyggnationsarbeten samt akuta åtgärder
Utvändigt underhåll av bostadshus och förråd i Karlstad
Avser renovering av befintliga yttertak på 6st bostadshus med tillhörande förrådsbyggnader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av lokal till bostäder.
Ombyggnad av Fd förråd till mötesplats i Kil
Avser ombyggnad av ett förråd om 260 kvm till Seniorernas hus. När ombyggnaden är klar kommer huset inrymma cafédel, 2 grupprum och en hörsal med plats för 80 personer.
Rivning av skola i Töcksfors
Avser rivning av skola.
Renovering av Sörby avloppsreningsverk i Hagfors kommun
Avser upprustning av Sörby avloppsreningsverk arbetet omfattar fasad, renovering av personaldel samt ny pumpstation samt ny maskinutrustning.
Ombyggnad av befintlig byggnad vid Bäckhammars Bruk i Kristinehamn
Avser ombyggnad och anpassning av byggnaden ”Pannhuset” som skall användas som tork och tillhörande utrustning. Fastigheten är ca 174kvm (13x13,4m) och är ca 11,5m hög. Entreprenaden omfattar byggnads- och installationsarbeten för en anpassning av den nya utrustningen.
Modernisering av hissar, Hammarö
Avser att renovera totalt sex stycken hissar på Skogåsvägen 5-15, Skoghall. Målet är att tre stycken hiss skall renoveras årligen och att entreprenaden skall vara färdigställd år 2024
Rivning av industrihus i Munkfors
Rivningslov av två större byggnader samt några mindre uthus.
Tillbyggnad av industrihus i Kristinehamn
Planer för tillbyggnad av industribyggnad.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Grums
Avser fönsterbyte ca 200 enheter i fastigheten på Åsgatan 27 i Grums.
Rivning av flerbostadshus i Karlstad
Rivning av flerbostadshus , Hus 8 och 11
Ombyggnad råvattenpumpstation, Åmål
I åtgärder ingår byggnation av översvämningsbarriär för skydd mot intrång av vatten från hög Vänernivå. Översvämningstryggande åtgärder innefattar även vissa ombyggnationer i pumpstationens ventil-, rör- och pumpinstallationer. Reparation av befintliga betongkonstruktioner Upphandlas tillsammans med ID: 1653040,1353036,1653023,1653028,1653032
Renovering av yttertak på radhus i Säffle
Avser renovera/byta befintliga yttertak på kedjehus, bostadshus och garage, belägna på Andvägen, Värmlandsbro.
Renovering av yttertak på radhus i Säffle
Avser renovera/byta befintliga yttertak på kedjehus, bostadshus och garage, belägna på Lomvägen, Värmlandsbro..
Tillbyggnad av tvätthall i Karlstad
Avser tillbyggnad av en tvätthall vid industri.
Renovering av simbassäng i Storfors
Arbetena omfattar erforderliga utrivningar av befintligt ytskikt och underlag i simbassäng och golvytor i simhall samt byte av samtliga brunnar och 2 rostfria stegar i simbassäng. Bassäng och golvytor återställs med nytt klinker och underlag och tätskikt.
Ombyggnad av sköljrum i Årjäng
Avser omfattar ombyggnad av befintliga lokaler till 7 st sköljrum inom äldreboendet
Tillbyggnad av industrihus i Kristinehamn
Planer för tillbyggnad av industribyggnad.
Hissmodernisering vid Karlstad universitet
Avser modernisering av 3 st befintliga hydraulhissar.
Ombyggnad vid plankorsningar i Storfors
Omfattar Sågaregatan, Kvarnvägen, Tallbacksgatan och Kil östra.
Ramavtal avseende service och underhåll elkraftanläggningar i Karlstad
Ramavtal avseende service- och underhållsarbeten elkraftsanläggningar med förebyggande underhåll, ändrings- och tilläggsarbeten samt avhjälpande underhåll på förvaltningens elkraftanläggningar. Avtalstid 2022-11-01--2024-10-31 0med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Rening av lakvatten Mosstorps Avfallsupplag Hammarö
Avser rening av lakvatten från Mosstorps deponi
Underhåll på två järnvägsbroar i Kristinehamns kommun
Utbyte stålbro spår 1 bro 3500-772-1 och betongreparation 1 st kantbalk spår 3 och 4 bro 3500-772-3. Km 277+895.
Byte av balkongräcken och front vid flerbostadshus i Karlstad
Avser byte av balkongräcken och fronter på Norra Långtäppan, Norra Hyn 1, Karlstad.
Ombyggnad av vattenverk i Årjäng
Ombyggnad av vattenverket i Holmedal.
Utbyte av hiss i Hedenverken, Karlstads kommun
Avser utbyte av hiss i befintligt schakt i Hedenverken till pannhus Heden 2.
Tillbyggnad av förskola i Karlstad
Avser tillbyggnad av fläktrum och ändring av ventilation.
Renovering av tak på flerbostadshus i Filipstad
Renovering och omläggning av papptak på flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av Arvika Näringslivscentrum, Arvika kommun
Avser ombyggnad och utbyggnad av lokalen för Hälsokompaniet på fastigheten Tobaken 1 i Arvika.
Utbyte av gatubelysning LED i Forshaga
Utbyte av gatubelysning LED. Upptaget i kommunens flerårsplan 2022-2024
Ombyggnad av vandrarhem i Hagfors
Detaljplanens syfte är att möjliggöra att befintlig byggnad kan användas för bostads- och centrumändamål med tillhörande funktioner.
Tillbyggnad av tennishall i Kristinehamn
Planer finns för tillbyggnad av den befintliga padelhall .
Byte av sarg i ishall, Säffle kommun
Avser ersätta befintlig sarg med en ny, av typen Flexsarg, i Somashallen, Säffle.
Upprustning av skolgård, Säffle
Avser upprustning av skolgård och utemiljö vid Tingvallaskolan, samt i samband med det ska dagvattenhanteringen på skolgården ses över.
Byggledare samt väg- och markprojektör till basunderhållskontrakt väg i Värmland
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1 år.
Rivning av flerbostadshus i Hagfors
Rivning av flerbostadshus.
Renovering av Visnums kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad för utredning och projektering inför renovering av kyrkorum m m.
Rivning av skolkök i Kil
Borttagande av moduler .
Tillbyggnad av ishall i Charlottenberg
Avser en liten tillbyggnad vid ishall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kil
OVK besiktning. Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sunne
OVK besiktning. Uppskattad start och kostnad.
Renovering av hiss på flerbostadshus i Karlstad
Planer finns för renovering av hiss i flerbostadshus.
Renovering av fönster på flerbostadshus i Sunne
Planer finns för renovering av fönster.
Renovering av tak på flerbostadshus i Karlstad
Planer finns för renovering av tak.
Ombyggnad av ventilation på flerbostadshus i Arvika
Avser ombyggnad av ventilation på flerbostadshus i Arvika.
Utvändigt underhåll av industrihus i Torsby
Insättning av fönster och innertak i befintlig byggnad.
Upprustning av lekplatser i Forshaga
Upptaget i investeringsbudget 2022-2024
Renovering av murad skorsten i Kristinehamn
Avser att renovering av en murad skorsten. Skorstenen är inte i drift utan är att betrakta som ett "landmärke", beläget vid konstmuseet i Mariebergsområdet.
Tillgänglighetsanpassning av gator i Forshaga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ändring av 3 balkonger.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).