Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Värmlands län

Arvika (7)
Eda (5)
Filipstad (3)
Forshaga (5)
Grums (5)
Hagfors (6)
Hammarö (1)
Karlstad (59)
Kil (4)
Munkfors (0)
Storfors (0)
Sunne (8)
Säffle (8)
Torsby (7)
Årjäng (6)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 134 st.

Ny- och ombyggnad av centralsjukhuset i Karlstad Etapp 1
Avser om- och ny/tillbyggnad på sjukhusområdet. Nybyggnad av mottagningshus samt akuthus. Ombyggnad i befintliga byggnader, Hus 51-52 och 55-53. Rivning del av sjukhusbyggnader.
Ombyggnad av bangårdsområde i Karlstad
Avser ombyggnad av bangården vid Karlstad C och flytt av viss godstågstrafik, ändring av plattformar, gc-passage under bangården (Vikenpassagen). Nya plattformar, spår och växlar. Nybyggnad av bro "Trädgårdslänken" ingår.
Ombyggnad av vattenkraftverk i Hagfors
Omfattande modernisering.
Renovering av särskilt boende i Sunne
Avser renovering av äldreboende.
ROT-renovering i flerbostadshus, Torsby
Avser rot-renovering i 16 st flerbostadshus med stambyte och befintlig ventilation demonteras, ny FTX-ventilation installeras samt renovering badrum och kök. Kv Aspen Torsby
Ombyggnad av mottagningsstation Heden i Karlstad
Avser ombyggnad av mottagningsstation Heden och i moderniseringen ingår bl a att ersätta befintliga 25MVA krafttransformatorer med 2 st nya 40MVA krafttransformatorer som skall uppställas på ny plats inom samma stationsområde.
Vägmarkeringar inom Värmlands län
Objektet avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område, enligt vad som meddelas av beställaren under entreprenadtiden. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten. Option 1+1 år.
Utbyggnad av allmänt VA Höja Björby i Karlstad
Avser nytt kommunalt vatten och avlopp för området Höja Björby i Karlstad kommunAnslutning. Entreprenaden omfattar ca 2400 m ledningsschakt exklusive serviser
Ombyggnad av flerbostadshus i Deje, Forshaga kommun
Avser köksrenovering, ny ventilation och byte av fönster i flerbostadshus. Arbetet omfattar nya ytskikt på golv, väggar och tak, inklusive kakel, foder och lister, mm. Lägenheterna skall förses med ny till och frånluftsventilation med värmeväxlare, individuell för varje lägenhet, av typ FTX- aggregat på adressen Brogatan 10-12 Mohagsgatan 2-4 Apotekargränd 4 A-B
Korsningsåtgärder vid E45/E16 i Vägsjöfors
Förbättrad standard på busshållplatserna Överbyn och Norra Överbyn, vänstersvängfält i Hovfjällskorsningen, ombyggnad korsning E16/E45. Ca 1000 m landsväg (varav ca 700 m nysträckning) görs om inklusive 2 korsningar med vänstersvängfält. Tillgänglighetsanpassning av 4 busshållplatser.
Nybyggnad av kalkanläggning samt rivning och ombyggnad vid vattenverk i Arvika kommun
Avser nybyggnad av kalkanläggning samt rivnings- och renoveringsarbeten inom Segerfors Vattenverk, Arvika Kommun.
ROT-renovering av fastigheter, Karlstads Bostad AB
På fastigheten Kv Backsippan 1 med adress Ölmgatan 5-7 planeras det för stambyten, renovering av kök/bad, nya ventilations- och elinstallationer. Kommer att handlas upp tillsammans med projekt Id: 2034948 Id: 2034992 Id: 2034995 Id: 2034997
Fönsterbyte och VVS-åtgärder på flerbostadshus i Karlstad
Karlstads bostads AB (KBAB) har för avsikt att byta befintliga fönster, fönsterdörrar och VVS-åtgärder samt tillhörande byggåtgärder inom: Guldet 1 - 129 st lägenheter.
Renovering av skola i Sunne
Avser totalrenovering av Prästbols skolan, Sunne
Varmmassabeläggning inom Värmlands län
Beläggningsgrupp S47. Väg 62 Mörbacka-Backa Ordenshus, väg 246 Fogdehyttan-Nordmark, väg 506 Lennartsfors-Kyrkerud, väg 518 Svensbyn, väg 642 Torp-Trehörningen, väg 791 Bäckebron, väg 792 V Ämtervik och V Ämtervik station, väg 898 Ingmår-Gjutaregården, väg 909 Lysviks kyrka-väg 908 och väg 172 Gustavsfors-S Länsgräns.
Tillbyggnad av industrihus i Filipstad
Planer för tillbyggnad av produktionslokal.
Installation av boendesprinkler vid vårdboenden i Hagfors kommun
Hagfors kommun ska installera boendesprinkler på flera av kommunens boenden. I uppdraget ingår att projektera och leverera en färdig anläggning. Följande huvuddelar ingår i projektet: Källgården, Häggården, Bellmansgården, Lillåsen, Sättragården samt Villan.
Om- och tillbyggnad till Operahus i Karlstad.
Om- och tillbyggnad från industribyggnad till opera. En tillbyggnad i markplan samt en påbyggnad med ytterligare en våning. Utvändigt blir det inga större förändringar, men invändigt blir det plats för scen, orkestersal, replokaler, verkstäder och en café/restaurang.
Ombyggnad av hållplats samt ny laddstation för bussar i Karlstad
Projektet omfattar: Ombyggnad av befintlig hållplats Välsviken till ”stråketstandard” samt nybyggnad av laddstation för bussar.
Tankbeläggning i Värmlands län
Beläggningsgrupp S21. Väg 26 Oforsen-W län, väg 62 N Värnäs-Ambjörby, väg 505 Selen-Fölsbyn och Selen, väg 518 Länsgränsen-Svensbyn. väg 669 Borgvik-Malsjö, väg 894 Bjälverud, väg 907 Pörtet-Sörby och väg 908 Lysvik-Torsby.
Ombyggnad av bro över Klarälven vid Östra Deje
Utbyte av räcke, målning, utbyte tätskikt och betongreparationer.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ändrad användning till kontorshus.
Byte av hiss i flerbostadshus i Karlstad
Avser byte av NTD skruvhissar samt tillbyggnad av maskinrum på Horsensgatan 142, 144, 146, 148, 152, 154, 166 och 168, Karlstad.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Karlstad
Avser renovering av befintliga yttertak på 2st garagebyggnader, 1st byggnad innehållande tvättstuga samt 8st flerbostadshus med tillhörande förrådsbyggnader med adressen Kornettgatan 101-197 i Karlstad.
Rivning av affärshus i Forshaga
Avser rivning av huset på fastigheten Kastanjen 27 i Forshaga och efter rivning ska marken återställas i ett respektabelt skick då fastigheten ligger i Forshaga centrum.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad. Hyresgästanpassning.
Uppdatering av inomhusklimat i skidtunnel i Torsby
Torsby skidtunnel och sportcenter ligger strax utanför Torsbys centrum. I tunneln finns 1,3 km konstfruset längdspår. Befintlig kylmaskinanläggning förser både mark under skidspåren och luften i tunneln med kyla. Som ett led i moderniseringen av inomhusklimatet avser man att ersätta 4 ventilationsaggregat med 2.
Ombyggnad av konstgräs i Säffle
Avser byte och anläggande av konstgräs. Sporthälla Säffle.
Installation av sprinklersystem i fastighet i Säffle
Säffle Kedjan 2 AB avser upphandla ett nytt sprinklersystem i fastigheten Kedjan2 som hyrs av Cellcomb AB. Entreprenaden är en totalentreprenad och omfattar alla erforderliga arbeten i samband med sprinklerarbetena.
Rivning av vårdcentral i Grums
Avser rivning av vårdcentralens nordöstra flygeln.
Byte av armatur på gatubelysning i Årjängs kommun
Avser byte av gatubelysningsarmaturer, ca 1756 st till likvärdiga LED armaturer på befintliga stolpar inom Årjängs kommun.
Byte av economiser på Lyckeverken i Arvika
Entreprenaden omfattar: utrivning av befintlig eco, konstruktion och tillverkning av en ny enhet samt installation och driftsättning av densamma.
Upprustning av yttre miljö i Prästgårdsområdet, Årjäng
Bostadshusen har under de senaste sex åren genomgått en renovering som gjort att utemiljön i området har blivit eftersatt och nu behöver rustas upp.
Takomläggning på flerbostadshus i Marieberg, Kristinehamns kommun
Avser nytt dubbelfalsat plåttak, där delar redan är utbytt. Arbetet utförs i 3 etapper: Etapp1 2024-10-31 Etapp 2 2025-08-31 Etapp 3 2025-10-31
Ombyggnad av lokal, Karlstad
Planer för ombyggnad av kontorslokal. Hyresgästanpassning.
Utvändigt underhåll av kontor i Charlottenberg
Avser renovering och fasadändring av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Ombyggnad av flerbostadshus, ändrat användning.
Utbyte av belysning i elljusspår inom Karlstads kommun
Avser utbyte av armaturer, kablar, kabelskåp, belysningsstolpar vid Skutbergets Elljusspår.
Ombyggnad av grundskola till förskola i Torsby
Avser ändring från del av grundskola till förskola. Ombyggnad kök samt ny utemiljö.
Ombyggnad av gruppbostad i Grums
Ändrad användning av förskolelokal till gruppbostad samt tillbyggnad med teknikrum.
Utvändigt underhåll av gruppbostad i Karlstad
Ändring av yttre utseende på gruppboende.
Utjämningsmagasin vid Mossebergs avfallsanläggning i Arvika
På områdets västra del ligger ett utjämningsmagasin för att vintertid kunna mellanlagra lakvatten. I dagsläget kan man inte använda magasinet.
Broreparationer i Hagfors kommun
Avser renovering av Bro med bronummer 17 83-5-1 och ligger i Hagfors
Tillbyggnad av industrihus i Charlottenberg
Tillbyggnad av industri/lager.
Byte av tak på skola i Kils kommun
Avser byte av tak på Bodaskolan i Högboda, Kils kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Ändrad användning av flerbostadshus.
Renovering av utemiljö vid förskola i Säffle
Avser renovering av utomhusmiljön vid förskolan Illern i Säffle
Ombyggnad av restaurang i Karlstad
Ombyggnad av restaurang.
Ombyggnad av busshållplatser samt ny bussomstigningsplats vid Värnäs
Ny bussomstigningsplats norr om korset E45/väg 62.
Utbyte av belysning i elljusspår inom Karlstads kommun
Avser utbyte av armaturer, kablar, kabelskåp, belysningsstolpar vid Ulvsby Elljusspår. 2,5 km
Tillbyggnad av kontor i Hagfors
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad med ca 45 kvm samt ett garage på ca 45-50 kvm.
Ombyggnad av väg i Torsby
Avser ombyggnad av väg och flytt av dike.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Töcksfors
Avser fönsterbyte på Västra Torggatan 6 AB+CD.
Ombyggnad av Borgvik 30/10 kV ställverk i Grums
Entreprenaden avser ombyggnation av Borgvik 30/10kV ställverk.
Ombyggnad av yttertak på flerbostadshus i Säffle
Befintliga betongpannor, bär- och ströläkt samt papp ska rivas och bytas. Samtliga plåtdetaljer på taket ska rivas och bytas. Avluftningshuvar och dylikt ska bytas. Vattenavledningssystem ska bytas. Snörasskydd & taksäkerhetsanordningar ska monteras. Vindskivor av trä ska rivas, bytas och ytbehandlas. Murade skorstenar kläs in med plåt. Förberedelser för solpaneler ska utföras, installation av solpaneler utförs i sidoentreprenad.
Projektledare till ombyggnad av E45 mellan Säffle-Valnäs
Projektledare till huvudsakligen projekt E45 Säffle-Valnäs men även vara behjälplig för andra projekt inom enhet IVmrvj samt region mellersta.
Renovering av Visnums kyrka
Avser renovering av Visnums kyrka , med ommålning av bänkar, konservatorarbete bl a.
Ombyggnad av yttertak på flerbostadshus i Säffle
Entreprenaden omfattar totalrenovering av tak på ett flerbostadshus. Befintliga betongpannor, bär- och ströläkt samt papp ska rivas och bytas. Samtliga plåtdetaljer på taket ska rivas och bytas. Avluftningshuvar och dylikt ska bytas. Vattenavledningssystem ska bytas. Snörasskydd & taksäkerhetsanordningar ska monteras. Vindskivor av trä ska rivas, bytas och ytbehandlas. Murade skorstenar kläs in med plåt Förberedelser för solpaneler ska utföras, installation av solpaneler utförs i sidoentreprenad. Total bruttoarea ca 715 m2.
Renovering av kök vid skola i Åmotfors
Renovering av kök vid Gärdesskolan.
Avser anläggande av faunapassage i Arvika
Avser en faunapassage vid Brunsbergs kraftstation. Entreprenaden omfattar: allmänna reparationsåtgärder på intagsdammen och regleringsdammen, ombyggnad av utskovsdammen bl. a. genom anläggandet av ytterligare ett flodutskov. För åtgärdernas genomförande krävs anläggande av tillfälliga fångdammar.
Underhåll av bro över Karlandabäcken vid Karlanda kyrka
Utbyte av inventerad vägtrumma till ny rörbro.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sunne
Utvändig ändring flerbostadshus. fasadändring, byte fönster och altandörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Avser fasadändring samt nya 3 nya balkonger och skärmtak.
Renovering av omklädningsrum vid ishallen i Arvika
Avser renovering av publika wc samt befintliga omklädningsrum samt tillbyggnad av omklädningsrum och tillhörande utrymmen.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Karlstad
Avser blästring och målning av bandtäckt plåttak på adresserna Nordvärnsgatan 1, 3 samt Petersbergsgatan 30 och 32, Karlstad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Säffle
Fasadändring av industribyggnad.
Rivning av moduler i Karlstad
Rivning av två moduler.
Ny ishockeysarg till ishall i Hagfors
Entreprenaden omfattar leverans och montering av ny sarg inklusive publikskydd, spelar-, funktionärs- och utvisningsbås samt erforderliga infästningsanordningar till Valhall ishall i Hagfors.
Energisparprojekt vid fastigheterna SG Broby samt AME i Sunne
Upphandlingen är uppdelad i två (2) delområden: Delområde 2: AME Fastigheten består av butik, kontor och verkstad/lagerdel där verkstad/lagerdel ska förses med nya luftbehandlingsaggregat, portar ska förses med luftridåvärmare samt att fläktar ska installeras där processer kräver det.
Modernisering av hissar vid Karlstad Universitet
Avser renovering av hissar på Universitetsgatan 4, Hus 9E samt Studenttorget vid Karlstad Universitet.
Service av omformare i Kil omformarstation
Reparation av roterande omformare 320.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser att sätta igen en dörr samt ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Årjäng
Avser ändrad användning till bed & breakfast,
Utvändigt underhåll av industrihus i Karlstad
Ändring av yttre utseende på industribyggnad.
Ändrad användning av fastighet i Arvika
Avser ändra från skolverksamhet till annat ändamål, fritidsgård.
Rivning samt installation av solceller på flerbostadshus i Karlstad
Avser demontering av solfångaranläggning samt installation av solcellsanläggning på KBAB:s fastighet Järpen 16 i Karlstad.
Utvändigt underhåll av bibliotek i Grums
Fasadändring av bibliotek. Ny ytterdörr samt nödutgång.
Energisparprojekt vid fastigheterna SG Broby samt AME i Sunne
Upphandlingen är uppdelad i två (2) delområden: Delområde 1: SG Broby Sunne Fastigheten består av flera byggnader där luftbehandlingssystemet ska byggas om med värmeåtervinning i del av byggnad. Idag är del av byggnad försedd med tilluftsaggregat med frånluft ut i det fria genom termiska krafter vilket ger kallras.
Upphandling av grävmaskinstjänster för våtmarksrestaurering i Värmlands län
De grävarbeten som ska utföras under tiden för avtalet gäller igenläggning och pluggning av diken i våtmarker i Naturreservatet Märramyren, Torsby kommun.
Rivning av badhus i Hammarö
Hammarö Kommun upphandlar rivning av Sätterstrands Badhus på fastigheten Sätter 2:1 i Hammarö kommun. BTA ca 900 kvadratmeter.
Om- och tillbyggnad av i kök i församlingshem, Säffle
Avser om- och tillbyggnad av kök i församlingshem, samt tillbyggnad av förskola och förråd.
Ombyggnad av skola i Charlottenberg
Avser renovering av kök samt byte av dörr till fönster, även igensättning av fönster samt iordningställande av kylrum.
Utvändigt underhåll av Wahlundsgården i Kristinehamn
Avser renovering av 31 fönster på Wahlundsgårdens flyglar. (Byggnadsminne)
Utvändigt underhåll av skola i Karlstad
Bygglovet avser ombyggnad av ventilation i skolkök, samt byte av 2st fönster på skolan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Karlstad
Avser installation av solcellsanläggning fastigheten Vävaren 14, Vävaregatan 3 – 11, i Karlstad.
Ombyggnad av skola i Kristinehamn
Anmälan för ändring av ventilation av skola.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av kulturhus i Hagfors
Rivningslov kulturbyggnader.
Rivning av personallokal i Karlstad
Rivningslov för rivning av personalbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Lokalanpassning för ny hyresgäst. Nytt omklädningsrum med tillhörande dusch, RWC och tvätt. Nytt ventilationsaggregat installeras för dessa utrymmen samt en ny spång och trapp monteras för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Installation av hiss i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).